Cập nhật: 24/03/2022 19:00 GMT+7

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, huy động nguồn lực của doanh nghiệp Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Ngày 24/3, đồng chí Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc với doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm huy động nguồn lực của DNNN trong phát triển kinh tế - xã hội”.

Dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phan Trọng Tấn - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và doanh nghiệp liên quan.

Đến hết năm 2020, Việt Nam còn gần 500 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (hoạt động trong lĩnh vực: Quốc phòng an ninh; Nông, lâm nghiệp và công trình thủy lợi; Xổ số, công ích và trong các ngành, lĩnh vực khác kết hợp mục tiêu sản xuất kinh doanh) và gần 200 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối. Hiện nay, nếu loại trừ các doanh nghiệp quốc phòng, an ninh và nông lâm nghiệp thì còn 94 DNNN quy mô lớn gồm 9 tập đoàn kinh tế, 67 tổng công ty Nhà nước, 18 công ty hoạt động theo mô hình nhóm công ty mẹ - công ty con. Tuy chỉ chiếm hơn 10% về số lượng DNNN, nhưng khối DNNN quy mô lớn nắm giữ khoảng 90% tổng tài sản, 88% tổng doanh thu và 86% lợi nhuận trước thuế của toàn bộ DNNN trên phạm vi toàn quốc.

Thời gian qua, khu vực DNNN đã và đang giữ vị trí quan trọng đối với nền kinh tế, với sự đóng góp khoảng 29% vào GDP, thể hiện được vai trò chủ đạo trên một số ngành, lĩnh vực và tạo nguồn thu đáng kể cho Nhà nước. Đặc biệt, DNNN đã triển khai và hoàn thành nhiệm vụ theo công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ trong bối cảnh đại dịch COVID - 19 và những biến động trong khu vực và quốc tế thời gian qua.

Tuy nhiên, các DNNN vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Vai trò dẫn dắt, tạo động lực, mở đường, thúc đẩy các thành phần kinh tế khác chưa được phát huy rõ nét; hiệu quả hoạt động của DNNN chưa tương xứng với nguồn lực nắm giữ; năng lực cạnh tranh còn hạn chế; năng lực đổi mới sáng tạo của các DNNN, đặc biệt là các tập đoàn, tổng công ty vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu là lực lượng nòng cốt của kinh tế Nhà nước; việc thực hiện các dự án đầu tư mới của DNNN trong thời gian qua không được thúc đẩy; việc tái cơ cấu toàn diện DNNN vẫn mang tính hình thức.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của DNNN đối với sự phát triển kinh tế của đất nước, đồng thời biểu dương những kết quả đã đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế của DNNN trong thời gian qua. Về nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Để DNNN tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình, các cấp, các ngành cần chung tay tạo ra môi trường, hệ sinh thái phát triển doanh nghiệp phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, điều kiện của đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời, chú trọng công tác Đảng, công tác cán bộ trong các DNNN để phát huy nội lực, huy động nguồn lực phát triển doanh nghiệp. Tăng cường phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn nhằm nâng cao trách nhiệm, tính dân chủ, tự lực tự cường của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải tích cực, chủ động trong phát triển sản xuất kinh doanh tham gia phát triển kinh tế của đất nước; phải đóng vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo, đầu tư về khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc, văn hoá doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh. DNNN cũng cần phát huy vai trò dẫn dắt tập trung đầu tư vào những lĩnh vực mới, công nghệ kỹ thuật khoa học hiện đại, hình thành các chuỗi giá trị, thúc đẩy hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp khu vực tư nhân trong nước để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đi lên từ nội lực; góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội....

Thủ tướng Chính phủ cũng ghi nhận các kiến nghị tại hội nghị và đề nghị Văn phòng Chính phủ tập hợp; Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng Chính phủ để xây dựng, sớm ban hành Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm huy động nguồn lực của DNNN trong phát triển kinh tế - xã hội.

Ngọc Lam


Ngọc Lam

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long