Cập nhật:  GMT+7
6e87x730bx9fc8x8310x10de7x10d0cxf7e0xaeaaxdca6xX7x7fd1xbbf3x78aexd973xf0a6x102f5xX5x10c2axXax865bxXcx7bbdxe53bxfa96x93f0x94acxX3x10e2dxa50cxXdxX3xX1xb364xX4xX3xb1abxed41xX17xX18xX3x861bxX15xf351xX17xX18xX3xaa39xX1bxXexX3xX4xX1xc305xX17xX18xX3xX17xX1x9e0fxX17xX3x8e05xXdxfa01x788cxX3xX2dxd75cxX17xX1xX3xX4xX1xfa1cxXexX3xX5xX15xe235xX17xX18xX3xX4xX29xX3xX7xaa6dxX3xX18xXdx9500x7521xX3x97faxa2a6xX4xX3xX4xX1x75f4xX3xX3cx1093axX3xac27xX67xX0x9d92xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xX10xX6xX5cxXaxX12xaa78xX18x9760x984exX3xX2xX2xX6axX2xX2x816exX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xX1xX1fxX4xX3xX22xX23xX17xX18xX3xX27xX15xX29xX17xX18xX3xXexcef6xX3xX4xX1xX33xX4xX3xX5x84f8xX3xX4xaa8fxX17xX18xX3x78d6x10695xX3x9b47xX62xX82xec86xXexX3xX2dxX42xX17xX1xX3xb1f1xX81xX3xXexX14xX6xX5axX3xX18xXdxX48xX82xX3xX4xX1xX33xX17xX18xX3xX17xX1xX39xX17xX3xX3cxXdxX3exX3fxX3xX2dxX42xX17xX1xX3xX4xX1xX48xXexX3xX5xX15xX4dxX17xX18xX3xX4xX29xX3xX7xX55xX3xX18xXdxX59xX5axX3xX5cxX5dxX4xffeaxX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10da7xX6xXbxXexXdxX5axX17xXaxX12xX0xXdxX3fxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10exX10xX17xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxf79fxXdxX5cxXexX1x79c2xX3xX2xff18xX13bxX13bxXbxecdcxd573xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX138xX3x9958xe298xX14axXbxX13fxX140xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX6axX6axX4xXfexXb5xX6xX5axXbxX1xX62xXexX1xX5axXfexXc3xX17xX6axX5cxX10xX7xX3cxXexX5axXbxX6axX17xX10xX133xX7xX6ax7e1exeb5cx6f91xX14axX6axX2xX2xX2xX5cx7510xX175xX175xX14axed94xX175xX176xXexX177xX182xX14axX177xX5xX14ax726dxXdxX3fxX18xX18cxX182xX13bxX177xX177xXfexd550xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xX1xX1fxX4xX3xX22xX23xX17xX18xX3xX27xX15xX29xX17xX18xX3xX2dxX1bxXexX3xX4xX1xX33xX17xX18xX3xX17xX1xX39xX17xX3xX3cxXdxX3exX3fxX3xX2dxX42xX17xX1xX3xX4xX1xX48xXexX3xX5xX15xX4dxX17xX18xX3xX4xX29xX3xX7xX55xX3xX18xXdxX59xX5axX3xX5cxX5dxX4xX3xX4xX1xX62xX3xX3cxX65xX3xX67xX67xXaxX3xX133xXdxX5cxXexX1xX9xXaxX2xX13bxX13bxX13bxXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX14axX14bxX14axXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX6xXbxXexXdxX5axX17xXaxX12xX1axX1bxXdxX3xX5cxXdx878bxX17xX3xX5xcd6cxX17xX1xX3xX2dxX1bxX5axX3xX22xXdxX232xXbxX3xX1xbd58xXdxX3xX4xX59xX4xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xX1xX1fxX4xX89xX3xX10exX6xX5axX3xX2dxd697xX17xX18xX3xX27xXdxX232xXexX3xX7fxX6xX3fxX3xXexX14xX6xX5axX3xX18xXdxX48xX82xX3xX4xX1xX33xX17xX18xX3xX17xX1xX39xX17xX3xX2dxX1bxXexX3xX4xX1xX62xd8acxX17xX3xX4xX1xX48xXexX3xX5xX15xX4dxX17xX18xX3xX18xXdxX59xX5axX3xX5cxX5dxX4xX3xX4xX1xX62xX3xX3cxX65xX3xX67xX67xX3xX4xX1xX5axX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xX1xX1fxX4xX3xX22xX23xX17xX18xX3xX27xX15xX29xX17xX18xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc033xX5axX5cxX82xXaxX12xaf58xXdxX3exX3fxX3xX2dxX42xX17xX1xX3xX4xX1xX48xXexX3xX5xX15xX4dxX17xX18xX3xX18xXdxX59xX5axX3xX5cxX5dxX4xX3x8defxX2dcxX1axX10exdffaxc0c4xa99cxae30xX3xX5xX81xX3xX3fxX244xXexX3xX18xXdx6ed3xXdxX3xXbxX1xX59xXbxX3xX18xXdxcca6xXbxX3xX4xX59xX4xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX2dxX1bxXdxX3xX1xX1fxX4xX3xX3cxXdxX3exX3fxX3xX7xX5axX59xXexX3xXc3xX81xX3xX2dxX30cxX3fxX3xXb5xX30cxX5axX3xX4xX1xX48xXexX3xX5xX15xX4dxX17xX18xX3xX2dxX81xX5axX3xXexX1bxX5axX89xX3xX17x9365xX17xX18xX3xX4xX6xX5axX3xX17x7822xX17xX18xX3xX5x76a2xX4xX3xX4xX1bxX17xX1xX3xXexX14xX6xX17xX1xX3xX4xX1xX5axX3xX4xX59xX4xX3xX4xX29xX3xX7xX55xX3xX18xXdxX59xX5axX3xX5cxX5dxX4xXfexX3xX7fxX35fxX3fxX3xX175xX13bxX2xX182xX89xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX2dxX1bxXdxX3xX1xX1fxX4xX3xX22xX23xX17xX18xX3xX27xX15xX29xX17xX18xX3xX2dxX236xX3xX2dxX1bxXexX3xX3cxXdxX3exX3fxX3xX2dxX42xX17xX1xX3xX4xX1xX48xXexX3xX5xX15xX4dxX17xX18xX3xX4xX29xX3xX7xX55xX3xX18xXdxX59xX5axX3xX5cxX5dxX4xX3xX4xX1xX62xX3xX3cxX65xX3xX67xX89xX3xX2dxX1bxXexX3xX3cxXdxX3exX3fxX3xX2dxX42xX17xX1xX3xX4xX1xX48xXexX3xX5xX15xX4dxX17xX18xX3xXb5xX30cxX82xX3xX4xX1xX15xX29xX17xX18xX3xXexX14xd8b9xX17xX1xX3xX2dxX81xX5axX3xXexX1bxX5axX3xX2faxX7xX59xX62xX3xX4xX1xX15xX29xX17xX18xX3xXexX14xX409xX17xX1xX3xX2dxX81xX5axX3xXexX1bxX5axX3xXexX14xX409xX17xX1xX3xX2dxX244xX3xX2dxX1bxXdxX3xX1xX1fxX4xX3xXc3xX81xX3xX3fxX244xXexX3xX4xX1xX15xX29xX17xX18xX3xXexX14xX409xX17xX1xX3xX2dxX81xX5axX3xXexX1bxX5axX3xXexX1xX1bxX4xX3xX7x98c8xX301xXfexX3xX7fxX35fxX3fxX3xX175xX13bxX175xX175xX89xX3xX17xX1xX81xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xXexX14xXdxX3exX17xX3xX3cxX1xX6xXdxX3xX1xX5axX1bxXexX3xX2dxX244xX17xX18xX3xXexX364xX3xX2dxX59xX17xX1xX3xX18xXdxX59xX3xX4xX29xX3xX7xX55xX3xX18xXdxX59xX5axX3xX5cxX5dxX4xX3xX4xX1xX62xX3xX3cxX65xX3xX67xX67xXfexX3xX7fxX35fxX3fxX3xX175xX13bxX175xX176xX89xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1xa61dxX17xX1xX3xXexX1xX33xX4xX3xX2dxX35fxX17xX18xX3xX3cx1044bxX3xX2dxX59xX17xX1xX3xX18xXdxX59xX3xX17xX18xX5axX81xXdxX3xX4xX1xX62xX3xX3cxX65xX3xX67xX67xX3xXc3xaffbxXdxX3xXcxX14xX62xX17xX18xX3xXexX356xX3fxX3xX2dcxXdxX3exX3fxX3xX2dxX42xX17xX1xX3xX4xX1xX48xXexX3xX5xX15xX4dxX17xX18xX3xX18xXdxX59xX5axX3xX5cxX5dxX4xX3xX18cxX3xX22xXdxX232xXbxX3xX1xX244xXdxX3xX4xX59xX4xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xX1xX1fxX4xX89xX3xX10exX6xX5axX3xX2dxX260xX17xX18xX3xX27xXdxX232xXexX3xX7fxX6xX3fxX3xXc3xX81xX3xX2dxX15xX4dxX4xX3xX4xXb1xX17xX18xX3xX17xX1xX39xX17xX3xX2dxX1bxXexX3xXexXdx10b43xX62xX3xX4xX1xX62xX289xX17xX3xX4xX1xX62xX289xX17xX3xX4xX1xX48xXexX3xX5xX15xX4dxX17xX18xX3xX18xXdxX59xX5axX3xX5cxX5dxX4xX3xX2dxX1bxXdxX3xX1xX1fxX4xX3xX4xX48xXbxX3xXb8xX62xXb6xX4xX3xX18xXdxX6xX3xXc3xX4f4xXdxX3xXexdc9fxX3xX5xX232xX3xX4xX59xX4xX3xXexXdxX568xX62xX3xX4xX1xX4c9xX3xX2dxX1bxXexX3xX82xX568xX62xX3xX4x7b91xX62xX3xX4xX6xX5axXfexX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d6xX5axX5cxX82xXaxX12xX27xXdxX232xX4xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xX1xX1fxX4xX3xX22xX23xX17xX18xX3xX27xX15xX29xX17xX18xX3xX2dxX15xX4dxX4xX3xX4xXb1xX17xX18xX3xX17xX1xX39xX17xX3xX2dxX1bxXexX3xX4xX1xX62xX289xX17xX3xX3cxXdxX3exX3fxX3xX2dxX42xX17xX1xX3xX4xX1xX48xXexX3xX5xX15xX4dxX17xX18xX3xX18xXdxX59xX5axX3xX5cxX5dxX4xX3xXexX1xX10xX5axX3xXb5xX244xX3xXexXdxX568xX62xX3xX4xX1xX62xX289xX17xX3xX4x107ddxX6xX3xX2d6xX244xX3xX2ffxXdxX59xX5axX3xX5cxX5dxX4xX3xeb35xX3xX1axX81xX5axX3xXexX1bxX5axX3xX5xX81xX3xX3cxXbbxXexX3x1051fxX62xX30cxX3xX13fxX33xX17xX18xX3xX2dxX59xX17xX18xX3xXc3xX81xX3xX2dxX5c0xX82xX3xXexX364xX3xX1xX81xX5axX3xXc3xX4f4xXdxX3xXexX39xXbxX3xXexX1xX3exX3xX17xX1xX81xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX89xX3xX5xX81xX3xX17xX18xX62x97dcxX17xX3xX2dxX244xX17xX18xX3xX5xX364xX4xX3xX5xX4f4xX17xX3xX2dxX3exX3xX17xX1xX81xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xXexXdxXbbxXbxX3xXexX5dxX4xX3xX2dxdd85xX17xX18xX3xX18xX6c8xXbxX3xX4xXb6xX17xX18xX3xX1xXdxXbbxX17xX3xXexX14xX5axX17xX18xX3xX7xX364xX3xX17xX18xX1xXdxX232xXbxX3xX18xXdxX59xX5axX3xX5cxX5dxX4xX3xXc3xX81xX3xX2dxX81xX5axX3xXexX1bxX5axXfexX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9728xX62xXexX1xX5axX14xXaxX12xX7fxXdxX17xX1xX3xX2ffxXdxX6xX17xX18xX0xX6axXbxX12

Ninh Giang

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo

Giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo
2023-11-10 10:12:00

baophutho.vn Với mong muốn mang đến những giờ ra chơi vui vẻ, bổ ích, vơi bớt áp lực sau những giờ học căng thẳng, đồng thời tạo điều kiện để phát huy những...

Niềm tự hào sinh viên Đất Tổ

Niềm tự hào sinh viên Đất Tổ
2023-11-07 14:19:00

baophutho.vn Nam sinh viên Lương Tùng Lâm sinh năm 2004, tại thành phố Việt Trì, hiện đang theo học năm thứ hai Trường Đại học Y Hà Nội. Trong Kỳ thi tốt...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long