Cập nhật:  GMT+7
8aaex11212x106b8xcee6x110b7xf380xcc25x1092dxdddfxX7x10ed6xdfb2x9d20xbabbxb4ffxe63exX5x924axXaxf87fxcea1xX1xX6xXdxX3xaf6exdbbdxX4xX3xX5xd051xX3xX1xda6bxXdxX3x9e70xX1xba3cxXexX3xa740xe177xdd4exX3xXexX19xXdxX3xbcc0xXdx9607xXexX3xX23xX6xX18xX3x10fe9xb361xX2xd33dxX0x110a2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc6c3xX10xX6xa142xXaxX12xb869xXcx113dfx991dxX32xXexX3xa0a8xf0cdxXdxX3xX23xX1xX25xXexX3xX28xX29xX2ax9d29xX3xX5xa4b9xX3xX4xX1xcb7dxX3xa89dx8d1fxX3xf00cxX1dxX3xX1xX20xXdxX3xX23xX1xX25xXexX3xX28xX29xX2axX3xXexX19xXdxX3xX30xXdxX32xXexX3xX23xX6xX18xX3xX5axc36exX6xX3xX6fx9e1fxf44fxX4xX3xed24xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX7xe214xX2axe629xX3xX2x9f30xX3exX2xX2x9141xX3xXexX19xXdxX3xccdbxe04dxX2axXa4xX3xX5axXdxf472xX2axX3xX39xb0dexX3exe176xX3xb198xXcxf5e2x108e1xX4dxXb1xa83bxe374xXc3xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28x8ffdxX50xX56xXaxX12xX72xX1dxX3xX1xX20xXdxX3xX23xX1xX25xXexX3xX28xX29xX2axX3xXexX19xXdxX3xX30xXdxX32xXexX3xX23xX6xX18xX3xX39xX3axX2xX3cxX3xX50xXd9xX3xX72xXdxXb8xX2axX3xX18xXdxX2axX1xX3xX1xc8d4xX55xX3xX2axXa4xX1xb2a3xX3xX23xX1xX25xXexX3xbfaaxX3xX30xXdxX32xXexX3xXex114f0xX3xX4xX1xaab6xX4xXc3xX3xb0a8x1055bxX56xX3xX5xX69xX3xX18xX20xXexX3xX7xa303xX3xX98xXdxX32xX2axX3xX2axb416xX18xX3xXex947fxXd9xX2axXa4xX3xX98xX1xX55xXb2xX2axX3xX98xX1xX123xX3xX4xXa2xX4xX3xX1xXd9xX19xXexX3xX6fxX20xX2axXa4xX3xXa4xXdxX6xXd9xX3xX5xX94xX55xX3xX5ax1060cxX2axX3xX1x109d6xX6xX3xXa4xXdxX10exX6xX3xX1xX6xXdxX3xX2axX94xa2edxX4xX3xX30xXdxX32xXexX3xX23xX6xX18xX3xX5axX69xX3xX23xX1xX25xXexX3xX28xX29xX2axX3xX6fxX94xX95xX4xX3xXexX123xX3xX4xX1xX127xX4xX3xXexX90xX3xX2axX16axX18xX3xX39xX3axX2xXbcxX3xX6fxf83fxX2axX3xX2axX6xX56xXc3xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xXd9xX50xX56xXaxX12xX23xX16axX18xX3xX2axX6xX56xXabxX3xX5xX1dxX3xX1xX20xXdxX3xX4xX16exX3xX7xX137xX3xX7xX137xX3xXexX1xX6xX18xX3xXa4xXdxX6xX3xX4xX6dxX6xX3xX3cxX3axX3xX50xXd9xX6xX2axX1xX3xX2axXa4xX1xXdxX32xXbxX3xX6fxX1aexX2axX3xXexX90xX3xd0d2xX127xX3xX7xd6e6xX3xX1xXd9xX6xX3xX6xX2axX1xX3xX6fxX69xXd9xX3xX5axX69xX3xX2xX3axX3xX50xXd9xX6xX2axX1xX3xX2axXa4xX1xXdxX32xXbxX3xX23xX1xX25xXexX3xX28xX29xX2axX3xXexX19xXdxX3xX30xXdxX32xXexX3xX23xX6xX18xXabxX3xX98xXdxX2axX1xX3xX50xXd9xX6xX2axX1xX3xXexX143xXd9xX2axXa4xX3xX4xXa2xX4xX3xX5x9810xX2axX1xX3xX5axX137xX4x9cbbxX3xXa4xXdxXa2xXd9xX3xX50x10364xX4xXabxX3xX50xX55xX3xX5xX114xX4xX1xXabxX3xa4eaxX18xX3xXexX1xX137xX4xX3xX5axX69xX3xX98xXdxX2axX1xX3xX50xXd9xX6xX2axX1xX3xX1xX69xX2axXa4xX3xX1xX16exX6xXc3xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xXd9xX50xX56xXaxX12xX0xXdxX18xXa4xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xX143xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX260xX3exX3exX5axXd9xX5axXc3xX5axX2axX3exd345xXbxX5xXd9xX6xX50xX10xX50xX3exXbxX1xX6xX18xXexX1xX6xX2axX1xX3exX39xX3axX2xX3cx92e4xX2xX2xX2dfxX2xXa7xX3exX2axX1xX6xXexX2xX2dfx10028x10102xc4f9xcc57xXc3x9011xXc2x1086exXaxX3xX7xXexX56xX5xX10xX9xXax94cdxXd9xX207xda5axX7xXdxf07dxXdxX2axXa4xX260xX3xX2fdxXd9xX143xX50xX10xX143xX300xX2fdxXd9xX207xe9a8xX3xX2fdxXd9xX143xX50xX10xX143xX260xX3xX3axXbxX207xX313xX3xX5axX10xX143xXexXdxX4xX6xX5xX300xX6xX5xXdxXa4xX2axX260xX3xX18xXdxX50xX50xX5xX10xX313xX3xX18xX6xX143xXa4xXdxX2axX300xX2fdxXd9xXexXexXd9xX18xX260xX3xXbcxXbxX207xX313xX3xX18xX6xX207xX300xf7caxXdxX50xXexX1xX260xX3xX3cxXbexX3axXbxX207xX3xb90fxXdxX18xXbxXd9xX143xXexX6xX2axXexX313xXaxX3xX352xXdxX50xXexX1xX9xXaxX3cxe015xX3axXaxX12xX0xXbxX12xXb1x9cd2xXexX3xX2fdxX16axX2axXa4xX3xX98xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX72xX1dxX3xX1xX20xXdxX3xX23xX1xX25xXexX3xX28xX29xX2axX3xXexX19xXdxX3xX30xXdxX32xXexX3xX23xX6xX18xX0xXbxX12xXcxX143xXd9xX2axXa4xX3xX1xX6xXdxX3xX2axXa4xX69xX56xX3xX2xXa7xX300xX2xf89fxX3exX2xX2xXabxX3xX4xd88dxX2axXa4xX3xX5axX17cxXdxX3xX2axX1xX10exX2axXa4xX3xX1xXd9xX19xXexX3xX6fxX20xX2axXa4xX3xX18xX6xX2axXa4xX3xX6fxX25xX18xX3xX2axa2dexXexX3xX5axX16axX2axX3xX1xX16exX6xX3xX6fx8b39xX4xX3xXexX143xX94xX2axXa4xX3xX4xX6dxX6xX3xX2axXa4xX94xX5bxXdxX3xX23xX1xX25xXexX3xX2axX1xX94xX3xXb1xXd9xX7xXbxX5xX6xX56xXabxX3xX2fdxXdxe188xX55xX3xX50xXdxX1dxX2axX3xX4xX6xX3xX18xd94cxX6xX3xX2axX1xX19xX4xX3xXexX143xX55xX56xX70xX2axX3xXexX1xa508xX2axXa4xX3xX5axX69xX3xXa4xXdxX6xXd9xX3xX5xX94xX55xX3xX5axX16axX2axX3xX1xX16exX6x10b63xX3xX5xX1dxX3xX1xX20xXdxX3xX4xff3exX2axX3xXa4xXdxX17cxXdxX3xXexX1xXdxX32xX55xX3xX6fxX1aexX2axX3xX98xX1xXa2xX4xX1xX3xXexX1xX6xX18xX3xdb64xX55xX6xX2axX3xX2axX1xX10exX2axXa4xX3xX7xX29xX2axX3xXbxX1xX275xX18xX3xX5axX69xX3xX50xX114xX4xX1xX3xX5axX268xX3xXexXdxXb8xX55xX3xX2fdxXdxX41bxX55xX3xX4xX6dxX6xX3xX4xXa2xX4xX3xX50xXd9xX6xX2axX1xX3xX2axXa4xX1xXdxX32xXbxX3xX23xX1xX25xXexXc3xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xXd9xX50xX56xXaxX12xX0xXdxX18xXa4xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xX143xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX260xX3exX3exX5axXd9xX5axXc3xX5axX2axX3exX2c8xXbxX5xXd9xX6xX50xX10xX50xX3exXbxX1xX6xX18xXexX1xX6xX2axX1xX3exX39xX3axX2xX3cxX2dfxX2xX2xX2dfxX2xXa7xX3exX2axX1xX6xXexX39xX2dfxX30xXcxX23x1044axXc3xX2f1xXc2xX2f3xXaxX3xX7xXexX56xX5xX10xX9xXaxX2fdxXd9xX207xX300xX7xXdxX303xXdxX2axXa4xX260xX3xX2fdxXd9xX143xX50xX10xX143xX300xX2fdxXd9xX207xX313xX3xX2fdxXd9xX143xX50xX10xX143xX260xX3xX3axXbxX207xX313xX3xX5axX10xX143xXexXdxX4xX6xX5xX300xX6xX5xXdxXa4xX2axX260xX3xX18xXdxX50xX50xX5xX10xX313xX3xX18xX6xX143xXa4xXdxX2axX300xX2fdxXd9xXexXexXd9xX18xX260xX3xXbcxXbxX207xX313xX3xX18xX6xX207xX300xX352xXdxX50xXexX1xX260xX3xX3cxXbexX3axXbxX207xX3xX35fxXdxX18xXbxXd9xX143xXexX6xX2axXexX313xXaxX3xX352xXdxX50xXexX1xX9xXaxX3cxX374xX3axXaxX12xX0xXbxX12xXcxXdxX1aexXexX3xX18xX268xX4xX3xX18xX427xX6xX3xX98xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX72xX1dxX3xX1xX20xXdxX0xXbxX12xX12bxX1aexX2axX3xXexX1xX6xX18xX3xX50xX137xX3xX5xX1dxX3xX98xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX4xX16exX3xXb2xX2axXa4xX3xX2eexX55xX98xX55xX50xX6xX3xX4dxXdxX143xXd9xX7xX1xXdxX3xX300xX3xX12bxX19xXdxX3xX7xX127xX3xX6fxX3f4xX4xX3xX18xX32xX2axX1xX3xXexXd9xX69xX2axX3xX476xX55xX56xX70xX2axX3xX23xX1xX25xXexX3xX28xX29xX2axX3xXexX19xXdxX3xX30xXdxX32xXexX3xX23xX6xX18xX3xX5axX69xX3xXcxX1xX127xX3xXexX143xX94xX20bxX2axXa4xX3xX28xX20xX3xX23xXa4xXd9xX19xXdxX3xXa4xXdxX6xXd9xX3xX300xX3xX4dxa7cfxX3xX514xX55xX12cxX2axX3xea15x10affxX2axXc3xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xXd9xX50xX56xXaxX12xda67xX2axXa4xX3xX4dxX63fxX3xX514xX55xX12cxX2axX3xX646xX647xX2axX3xX4xX1xXd9xX3xX143xX13fxX2axXa4xXabxX3xX5xX1dxX3xX1xX20xXdxX3xX5x11259xX2axX3xX2axX69xX56xX3xX98xX1xXb2xX2axXa4xX3xX4xX1xd36axX3xXa4xX16exXbxX3xXbxX1xX681xX2axX3xXa4xX37cxX2axX3xX98xX1aexXexX3xX1xX6xXdxX3xX2axX94xX17cxX4xX3xX5axX70xX3xX5axX16axX2axX3xX1xX16exX6xX3xX18xX69xX3xX4xX459xX2axX3xX6fxX275xX56xX3xX18xX19xX2axX1xX3xX1xX95xXbxX3xXexXa2xX4xX3xXa4xXdxXa2xXd9xX3xX50xX268xX4xX3xX5axX69xX3xXexX1xX94xX647xX2axXa4xX3xX18xX19xXdxX260xX3xX53xX72xX1dxX3xX1xX20xXdxX3xX7xf195xX3xX5xX69xX3xX18xX20xXexX3xX1xXd9xX19xXexX3xX6fxX20xX2axXa4xX3xX2axX1xX13fxX18xX3xXexX16axX2axXa4xX3xX4xX94xX5bxX2axXa4xX3xX7xX137xX3xX1xXdxX41bxX55xX3xX2fdxXdxX1aexXexX3xX5xead1xX2axX3xX2axX1xX6xX55xX3xXa4xXdxX10exX6xX3xX2axX1xX12cxX2axX3xX50xX12cxX2axX3xX1xX6xXdxX3xX2axX94xX17cxX4xXabxX3xXexX19xXd9xX3xXexX1xXb8xX18xX3xX7xX137xX3xXexXdxX2axX3xX4xX25xX56xX3xXa4xXdxX10exX6xX3xX30xXdxX32xXexX3xX23xX6xX18xX3xX5axX69xX3xX23xX1xX25xXexX3xX28xX29xX2axXabxX3xX6fxX41bxX3xXexX90xX3xX6fxX16exX3xXexX19xXd9xX3xX2axX1xX10exX2axXa4xX3xX6fxX20xX2axXa4xX3xX5xX137xX4xX3xX18xX17cxXdxX3xX6fxX41bxX3xX98xX1xXb2xX2axXa4xX3xX2axXa4xX90xX2axXa4xX3xXbxX1xXa2xXexX3xXexX143xXdxX41bxX2axX3xX476xX55xX6xX2axX3xX1xX32xX3xX6fxX438xXdxX3xXexXa2xX4xX3xX1xX95xXbxX3xXexXa2xX4xX3xX4xX1xXdxX1aexX2axX3xX5xX94xX95xX4xXabxX3xX5axfbc8xX3xX5xX95xXdxX3xd07dxX4xX1xX3xX4xX1xX55xX2axXa4xX3xX4xX6dxX6xX3xX2axX1xX12cxX2axX3xX50xX12cxX2axX3xX1xX6xXdxX3xX2axX94xX17cxX4xXaxXc3xX3exXc3xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xXd9xX50xX56xXaxX12xXcxX1xX10xXd9xX3xX30xecf4xX30xX0xX3exXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tôn vinh các nghệ nhân gìn giữ di sản văn hóa

Tôn vinh các nghệ nhân gìn giữ di sản văn hóa
2014-11-15 08:36:00

PTO- Ngày 25-6-2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân (NNND), Nghệ nhân ưu tú (NNƯT), trong lĩnh vực DSVH phi vật thể.

Nâng cao hình ảnh quốc gia qua di sản tư liệu UNESCO

Nâng cao hình ảnh quốc gia qua di sản tư liệu UNESCO
2014-11-12 08:58:00

Các cơ quan quản trình ký ức thế giới đã có dịp để trao đổi kinh nghiệm, từ đó có ý thức, trách nhiệm với quốc gia mình trong việc bảo tồn, khai thác nguồn tư liệu của đất nước.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long