Cập nhật:  GMT+7
4d01x8b3cxc6d3x6338xf8abx4d62x70d3x9d52xf5e4xX7x9761x830axcfd4x5b4exf3d5xf948xX5xcc53xXaxead1xd7e8xX1xX6xXdxX3xaa8cx1051axX4xX3xXexecf3xXdxa9ddx5c2exX3xX5xde6dxX18xX3xXaxe0cdxX1x76bcxX3xXex9b0fxX4xX1xX3xcf1ax821fxX3xX27xX1x8b5axX3x7440xXdxX20xX1xX3x7d56xb650xXdxX3xXexX1xf80fxX3xX1x93c7xX3xXexX1dx4d26xXaxX0x8b5dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX6xa7a2xXaxX12x72fdxc808x98cbxdddcxX3xX2xbb5axX4cxfb44xX3xXexX19xXdxX3xX30xX63xX3xX61x7483xXdxd2b9xX3x5609x10958x5212xX3xXexX63xX20xX62xX3xX30xX31xX3xX27xX1xX35xX3xX37xXdxX20xX1xX3xXex10c92xX3xX4xX1xd342xX4xX3x85d3xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xXcxX1dxXdxX1fxX20xX3xX5xX23xX18xX3xd511xX27xX1xX29xX3xXexX2cxX4xX1xX3xX30xX31xX3xX27xX1xX35xX3xX37xXdxX20xX1xX3xX3cxX3dxXdxX3xXexX1xX42xX3xX1xX45xX3xXexX1dxX49x10f3exef7cxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX79xX5exX64xXaxX12xX0xXdxX18xX62xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX18xX62x8f7bxX1dxX10xX7xXbxX79xX20xX7xXdxX3cxX10xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbx7e54xX4cxX4cxX5exX6xX20xX62xX4xX79xX20xX62xX7xX6xX20xXccxX3cxX20xX4cx5dcax8289xXcxX121xX4cxX67xX4cxd9d2xX67xX2xa94fxX4cxX67xX69xX4cxXexX1dxXdxX10xX20x5140xX5xX6xX18xX2xXf8xX2x93cfxX134xX127x73fcxX134xba03xX13exX134xX127xbf96xX13exXccx8ba4xXbxX62xXaxX3x6824xXdxX5exXexX1xX9xXaxX140xX67xX67xXbxa844xXaxX12xX0xXbxX12xX61xX1xXdx1121bxeba0xX3x7557xX19xX20xX3xXexX1dxX49xX3xXexX3dxXdxX3xXexX1xX6xX18xX3x110a2xX161xX6xX20xX3xXcxX1dxXdxX1fxX20xX3xX5xX23xX18xX3xXa7xX27xX1xX29xX3xXexX2cxX4xX1xX3xX30xX31xX3xX27xX1xX35xX3xX37xXdxX20xX1xX3xX3cxX3dxXdxX3xXexX1xX42xX3xX1xX45xX3xXexX1dxX49xXcbxX0xXbxX12xXcxX1dxXdxX1fxX20xX3xX5xX23xX18xX3xXa7xX27xX1xX29xX3xXexX2cxX4xX1xX3xX30xX31xX3xX27xX1xX35xX3xX37xXdxX20xX1xX3xX3cxX3dxXdxX3xXexX1xX42xX3xX1xX45xX3xXexX1dxX49xXaxX3x619cx5fabx89baxX4xX3xX77xX78xX79xX3xXexX63xX20xX62xX3xX30xX31xX3xX27xX1xX35xX3xX37xXdxX20xX1xX75xX3xX77xX78xX79xX3xXexX63xX20xX62xX3xXcxX161xX8dxXdxX3xXexX1dxX49xX3xb4a5xXdxX45xXexX3xX61xX6xX18xX3xXbxX1x100d0xXdxX3xX1xX1ddxXbxX3xXexX8dxX3xX4xX1xX91xX4xX3xX20xX1x102c7xX20xX3xX94xcea8xX3xX20xXdxX45xX18xX3xX144xX140xX3xX20x71e3xX18xX3xX20xX62xX63xX64xX3xXexX1xX63xX20xX1xX3xX5xf3f9xXbxX3xfba9xX79xX63xX20xX3xXcxX61xX27x1026fxX3xX30xX31xX3xX27xX1xX35xX3xX37xXdxX20xX1xX3xc273xX127xX12axX4cxX69xX4cxX2x9c70xX69xX2xXf8xX127xX12axX4cxX69xX4cxX127xX67xX2xX12axb23exX75xX3xXexX1xXdxX42xXexX3xXexX1x8033xX4xX3xX4xX1xX63xX79xX3xX18x1107fxX20xX62xX3xXexX1xX63xX20xX1xX3xX4xf28dxX20xX62xX3xX245xX19xXdxX3xX1xX73xXdxX3xXexX79xX63xX20xX3xX174xX161xX213xX4xX3xX5x9b7dxX20xX3xXexX1xX91xX3x112abx7bddxX2adxX3xX4xX29xX6xX3xX245xX78xX20xX62xXccxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX79xX5exX64xXaxX12xX208xX3dxXdxX3xX62xX2a5xX20xX3xX127xX67xX67xX3xX163xX91xX4xX3xX78xX20xX1xX75xX3xXexX63xXdxX3xX5xXdxX45xX161xX3xX3cxX63xX3xX1xXdxX45xX20xX3xX3cxX242xXexX75xX3xXexX1dxXdxX1fxX20xX3xX5xX23xX18xX3xX62xXdxX3dxXdxX3xXexX1xXdxX45xX161xX3xX94xX1xdc65xXdxX3xX174xX161xX310xXexX3xX3cxX160xX3xXexX161xX8dxXdxX3xXexX1dxX49xX3xX30xX31xX3xX27xX1xX35xX3xX37xXdxX20xX1xbe1fxX3xXexX1dcxX3xXexX1dcx8cdcxX20xX62xX75xX3xXexc519xX20xX1xX3xX4xX78xX18xX75xX3xX174xX161xX6xX20xX3xX1dbxXdxX1fxX18xX3xX4xX29xX6xX3xX61xX62xX1dcxdbf1xXdxX3xX3cxX160xX3xX3cxX6xXdxX3xXexX1dx108d9xX75xX3xX3cxX2cxX3xXexX1dxX35xX3xX4xX29xX6xX3xXexX1xX42xX3xX1xX45xX3xXexX1dxX49xX3xXexX1dxX79xX20xX62xX3xX7xX27axX3xX20xX62xX1xXdxX45xXbxX3xX4xX310xX4xX1xX3xX18xX19xX20xX62xX32fxX3xX7xX27axX3xX174xX161xX6xX20xX3xXexX224xX18xX75xX3xX4xX1xX233xX18xX3xX5xX79xX75xX3xXexX8dxX3xX4xX1xX91xX4xX75xX3xX62xXdxX310xX79xX3xX5ex9c24xX4xX3xX3cxX63xX3xX1dx112a7xX20xX3xX5xX161xX64xX45xX20xX3xX4xX29xX6xX3xX245xX78xX20xX62xX3xX3cxX63xX3xX4xX29xX6xX3xX27xX1xX29xX3xXexX2cxX4xX1xX3xX30xX31xX3xX27xX1xX35xX3xX37xXdxX20xX1xX3xX5exX63xX20xX1xX3xX4xX1xX79xX3xXexX1xX6xX20xX1xX3xXexX1xXdxX42xX161xX3xX20xXdx5f21xX20xX3xX3cxX63xX3xX20xX1xXdxX3xX1dbxX31xX20xX62xX32fxX3xX1dbxX31xX20xX62xX3xXexX1xX356xXdxX3xX62xX1xXdxX3xX20xX1xX242xX20xX3xX20xX1x571fxX20xX62xX3xXexX1xX63xX20xX1xX3xXexX35xX4xX1xX3xX3cxX63xX3xX94xX1x76c9xX20xX62xX3xX1dbxX2cxX20xX1xX3xX3cxX6xXdxX3xXexX1dxX362xX3xX4xX29xX6xX3xXexX1xX42xX3xX1xX45xX3xXexX1dxX49xX3xX208xXdxX45xXexX3xX61xX6xX18xX3xXexX1dxX79xX20xX62xX3xX4xX28exX20xX62xX3xX4xX161xX73xX4xX3xX1dbxX8dxXdxX3xX18xX3dxXdxX3xX1dbx4e98xXexX3xX20xX1dcxX3dxX4xX3xX1xXdxX45xX20xX3xX20xX6xX64xXccxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX79xX5exX64xXaxX12xXcxX1dxXdxX1fxX20xX3xX5xX23xX18xX3xXa7xX27xX1xX29xX3xXexX2cxX4xX1xX3xX30xX31xX3xX27xX1xX35xX3xX37xXdxX20xX1xX3xX3cxX3dxXdxX3xXexX1xX42xX3xX1xX45xX3xXexX1dxX49xXcbxX3xX5xX63xX3xX18xX73xXexX3xX1xX79xX19xXexX3xX1dbxX73xX20xX62xX3xX4xX1xX35xX20xX1xX3xXexX1dxX2cxX3xX3cxX63xX3xX3cxX233xX20xX3xX1x6ed4xX6xX3xX1dbxX2a5xX64xX3x9394xX3xX20xX62xX1x11137xX6xX75xX3xX62xX4fbxXbxX3xXbxX1xX2a5xX20xX3xX1xX1dcxX336xX20xX62xX3xX91xX20xX62xX3xXcxX1xX310xX20xX62xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX20xXdxX407xX20xX3xX127xX67xX2xX12axX3xX3cxX3dxXdxX3xX4xX1xX29xX3xX1dbxX160xX3xXa7xXcxX27axX3xX1xX63xX79xX3xXexX161xX8dxXdxX3xXexX1dxX49xX3xXexX1xX356xXdxX3xX1dbxX19xXdxX3xX30xX31xX3xX27xX1xX35xX3xX37xXdxX20xX1xXcbxX32fxX3xX62xX4fbxXbxX3xXbxX1xX2a5xX20xX3xX1dbxX1fxX3xXexX1xX42xX3xX1xX45xX3xXexX1dxX49xX3xX20xX1xX242xX20xX3xXexX1xX91xX4xX3xX1dbxX1dcxX1ddxX4xX3xX3cxX6xXdxX3xXexX1dxX362xX3xX5xX63xX3xXa7xX5xX27axX4xX3xX5xX1dcxX1ddxX20xX62xX3xX94xX42xX3xXexX3bbxX4xX3xX3cxX63xX3xXbxX1xX310xXexX3xXexX1dxXdxX1fxX20xX3xX20xX1xX42cxX20xX62xX3xXexX1xX63xX20xX1xX3xXexX27axX161xX3xX4xX310xX4xX1xX3xX18xX19xX20xX62xX3xX4xX29xX6xX3xX4xX1xX6xX3xX6xX20xX1xXcbxXccxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX79xX5exX64xXaxX12xXcxX1dxXdxX1fxX20xX3xX5xX23xX18xX3xX5exXdxbdaexX20xX3xX1dxX6xX3xX1dbxX42xX20xX3xX1xX42xXexX3xXexX1xX310xX20xX62xX3xX69xX4cxX127xX67xX2xX12axXccxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX79xX5exX64xXaxX12xXcxX1xX10xX79xX3xX245xX27xX24dxX208xX61xX0xX4cxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Giới trẻ lan tỏa văn hóa vùng Đất Tổ

Giới trẻ lan tỏa văn hóa vùng Đất Tổ
2023-11-30 16:00:00

baophutho.vn Mang trên mình sứ mệnh kế thừa, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, nhiều người trẻ hiện nay đã và đang góp phần quan trọng trong việc lan...

Muôn sắc hoa trong Đêm hội Áo dài

Muôn sắc hoa trong Đêm hội Áo dài
2016-03-06 08:34:00

Lễ hội Áo dài 2016 mang chủ đề "Áo dài của chúng ta" với một đêm trình diễn đặc biệt đã diễn ra tối 4/3 tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long