Cập nhật:  GMT+7
43a1x4bdax62dbxd20ex9137x5fe2xb4faxc9f4x815fxX7x759dxaecdxcbaexc24dx89c4x9392xX5x9686xXax930bx942bxX1x89d9xd657xX1xX3xXexX1xe3eaxX16xX1xX3x5f12x468axXdxX3xXcxdfedx61ddxX16x4c8bxX3x474dxX1xe8dbxXexX3x6b18x92aexX16xX27xX3x4512x78bfxX16xX27xX3xX16xX27xa0ebxc68cxa348xX16xX3xd7eaxX1x6c10xXdxX3xX5xe2f2xX16xX3xX16xX1x7f95xXexX3xX1fx5517xX16xX27xX3x7cc7xX6x8ee1xX3xe9fexX0xb483xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8465xX10xX6xc3b7xXaxX12xcd81xX15xX16xX27xX3x6229xX2xX58xb2bax61b0xX3xXexX20xXdxX3xX52xX6xX54xX3xX1fx928exX16xX1xX76xX3xX33x8a23xX3xX6axXdxd568xX16xX3xc279xX6xX3xX5xX8bxX3xX3fxX1xX15xX16xX1xX3xXexX1xX1bxX16xX1xX3xX1fxX20xXdxX3xXcxX24xX25xX16xX27xX3xX29xX1xX2bxXexX3xXcxX1x9445xX4xX1xX3xd4d0xX6xX3xd526x8052xX3axX3xX52xXdxX3xdd5dxX1bxX3xX1fxX20xXdxX3xX1xc6e8xX16xX27xX3xe896x9caax4d0dxX3xX33xXdx4f2bxX16xX3xXcxX8exdacaxX4xX3xa16axXb9xX54xX3xXcxX1xXdxX3cxX16xX3xXcxX8exX24xe31exX16xX27xb01axX3xX1fxXb9xX3bxX3xX33xX24xX25xX4xX3xX33xX15xX16xX1xX3xX27xXdxX15xX3xX5xX1bxX3xXbxX1xXcdxX3xXexX24xX25xX16xX27xX3xX33xX34xX16xX27xX3xX16xX27xX3axX3bxX3cxX16xX3xX3fxX1xX41xXdxX3xX5xX45xX16xX3xX16xX1xX4axXexX3xX1fxX4exX16xX27xX3xX52xX6xX54xX3xX56xX3xX1xXdxXd1xX16xX3xX16xX6xX3bxX3xXbfxX1bxX3xX4xe2e4xX3xX27xXdxX15xX3xXexX8exX81xX3xXbfxe7b1xX16xX3xX1xX13cxX6xX76xX3xXexXb9xX54xX3xX5xXdxX16xX1xX3xX5xX45xX16xXe9xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxXcdxX6axX3bxXaxX12xX0xXexX6xX2exX5xX10xX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX54xX6xX8exX27xXdxX16xdadfx5302xXbx8680xX3xX6xX3axXexXcdxXaxX12xX0xXexX8exX12xX0xXexX6axX12xX0xXdxX54xX27xX3xXdxX6axX9xXaxX4xXexX5x6fc6xX1a4x665dxXb5xXcdxX16xXexX10xX16xXexX29xX5xX6xX4xX10xX67xXcdxX5xX6axX10xX8exX2xX1a6x7130xX4xXexX8exX5xX1a6xXb5xX1a6xX52xX10x5b48xX7xX1a6x76bfxX6axXdxXexX2xX1a6xXdxX54xX27xd4ecxXb8x9e9ex89f6xX1c8xX1a6xc22cxX1d1xX6dxX29xXd9xX1d3x896exXaxX3xX7xX8exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX185xX58xX58xX6axX6xX16xX27xX4xXcdxX16xX27xX7xX6xX16xXe9xXbfxX16xX58xXb5xX29xa52cxX58xX1bbxXbxX5xXcdxX6xX6axX58xX52xX10xX1c5xX7xX58xX186xX1a4xX2x91cfxX58xX75xX58xX6axX6xXdxX1a6xXexX3axXcdxX16xX27xX1a6xXbxX1xX6xXexcbcbxd612xX186xX1a4xX6axX6xX3axX221xX186xX1a4xXexX3axXe9xceecxXbxX27xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXcbxeddex84dcxX1d7xX1c8xX23bxX220xXcbxX23axXcxXcxX23axXb8xX185xX3xX7xXdxX5xXbfxX10xX8exX3xX2xXbxX188xX3xX7xXcdxX5xXdxX6ax9721xX3xXcbxX23axX23bxX1d7xX1c8xX23bxX220xXd9xX1c8x5593xXcxX185xX3xX7xXdxX5xXbfxX10xX8exX3xX2xXbxX188xX3xX7xXcdxX5xXdxX6axX258xX3xe1a7xX1d1xX1d7xXcxX67xX185xX3xX20exX1a4xX1a4xXbxX188xX258xX3xX67xX1c8xX1d1xX1d4xX67xXcxX185xX3xX186xb774x87d2xXbxX188xX258xX3xXcbxX23axX23bxX1d7xX1c8xX23bxX220xXcxX23axX29xX185xX3xX7xXdxX5xXbfxX10xX8exX3xX2xXbxX188xX3xX7xXcdxX5xXdxX6axX258xX3xXcbxX23axX23bxX1d7xX1c8xX23bxX220xX23bxX1d1xX1d4xX67xXcxX185xX3xX7xXdxX5xXbfxX10xX8exX3xX2xXbxX188xX3xX7xXcdxX5xXdxX6axXaxX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX8exX12xX0xXexX8exX12xX0xXexX6axX12xX0xXbxX12xX1fxX20xXdxX3xXcxX24xX25xX16xX27xX3xX29xX1xX2bxXexX3xXcxX1xXb1xX4xX1xX3xXb5xX6xX3xXb8xXb9xX3axX3xX52xXdxX3xXexX20xXdxX3xX1fxX20xXdxX3xX1xXc7xX16xX27xX3xXcbxXccxXcdxX3xX33xXdxXd1xX16xX3xXcxX8exXd6xX4xX3xXd9xXb9xX54xX0xX58xXbxX12xXcxX1xXdxX3cxX16xX3xXcxX8exX24xXe6xX16xX27xX3x9fd0xX52xX27xX3axX34xX16xX185xX3xXcbxX15xXcdxX3xX1fx6bc9xX3axX3xXexX24x5d15xXe9xX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX8exX12xX0xX58xXexX6xX2exX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxXcdxX6axX3bxXaxX12xXcxX1xX6xX54xX3xX6ax6d3exX3xX2exX3ax9d47xXdxX3xX5xX8bxX3xX4xX13cxX185xX3xd58dxX3bxX3xXbfxXdxX3cxX16xX3xXcbxc4dcxX3xXb5xX1xXb1xX16xX1xX3xXexX8exX81xX76xX3xXb5xX1xe216xX3xXexX81xX4xX1xX3xX386xX3bxX3xX2exX6xX16xX3xXcxX8exX3axX16xX27xX3xX24x564fxX16xX27xX3xXb8xde5bxXexX3xXexX8exX2bxX16xX3xXcxX37cxX3xedffxX3axX41xX4xX3xX1fdxXdxXd1xXexX3xX52xX6xX54xX3xX52xX27xX3axX3bxX8bxX16xX3xXcxX1xXdxXd1xX16xX3xX52xX1xXb9xX16xX258xX3xX386xX3bxX3xXbfxXdxX3cxX16xX3xXcbxX38fxX3xXb5xX1xXb1xX16xX1xX3xXexX8exX81xX76xX3xXcbxX38fxX3xXexX8exX24xc76exX16xX27xX3xXcbxX38fxX3xXb5xX4exX16xX27xX3xX6xX16xX3xXcxX8exX344xX16xX3xX1fxX20xXdxX3x5c58xX3axX6xX16xX27xX258xX3xX1x8e3bxX6xX3xXexX1xX24xX25xX16xX27xX3xXcxX1xXb1xX4xX1xX3xX1fxe6a1xX4xX3xX52xX27xX1xXdxXd1xXbxX76xX3xX1fxXd1xX3xX16xX1xX4axXexX3xXbxX1xX13cxX3xXbxX1xX15xXbxX3xX4xX1xX39exX3xXcxX8exX3axX16xX27xX3xX24xX3b3xX16xX27xX3xX27xXdxX15xXcdxX3xX1xX38fxXdxX3xX29xX1xX2bxXexX3xX27xXdxX15xXcdxX3xX1fdxXdxXd1xXexX3xX52xX6xX54xX258xX3xX33xX20xXdxX3xX6axXdxXd1xX16xX3xX5xX87xX16xX1xX3xX33xX20xXcdxX3xX1bbxXcbxX52xX1d7xX3xXexa249xX16xX1xX3xX52xX6xX54xX3xX1fxX81xX16xX1xX76xX3xX33xX20xXdxX3xX6axXdxXd1xX16xX3xX16xX1xX1bxX3xX33xX344xX3axX3xXexX24xX3xXexX2bxXbxX3xX33xXcdxX1bxX16xX3xX52xX6xX54xX3xXb5xX24xXe6xX16xX27xX3xX4xXc7xX16xX27xX3xX33xX4exX16xX27xX3xX33xXccxXcdxX3xXexX147xX16xX27xX3xX16xXdxX3xXbxX1xX2bxXexX3xXex5ecbxX76xX3xX6axX3axX3xX3fxX1xX15xX4xX1xX3xXexX1xX2bxXbxX3xXbxX1xX24xX3b3xX16xX27xXe9xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxXcdxX6axX3bxXaxX12xXb5xX4exX16xX27xX3xXexX8ex815cxX16xX1xX3xX1fxX20xXdxX3xXcxX24xX25xX16xX27xX3xX29xX1xX2bxXexX3xXcxX1xXb1xX4xX1xX3xXb5xX6xX3xXb8xXb9xX3axX3xX52xXdxX3xX4xX13cxX3xX4xX1xXdx6952xX3axX3xX4xX6xXcdxX3xXexX37cxX16xX27xX3xXexX1xc6d1xX3xX5xX1bxX3xX186xX1a4xX76xX186xX75xX54xX3xXbfxX45xXdxX3xX2exXd1xX3xX2exX3cxX3xXexX4exX16xX27xX3xX4xX41xXexX3xXexX1xe14fxXbxX3xX33xX24xX25xX4xX3xX1xXcdxX1bxX16xX3xXexX1xXdxXd1xX16xX3xX54xX3b8xXexX3xX16xX27xXcdxX1bxXdxX3xX2exX2fxX16xX27xX3xXbxX1xXc7xX3xX33xXdxX3cxX3axX3xX33xX15xX3xXbfxXb9xX16xX3xX54xXb9xX3bxX3xXbfxX1bxX3xX2exX15xXexX3xXbfxX81xX3xX3fxXdxX54xX3xX4xX24xX3b3xX16xX27xXe9xX3xXb5xX1xXdxX53fxX3axX3xX4xX6xXcdxX3xX8exXdxX3cxX16xX27xX3xX4xX39exX6xX3xX1fxX20xXdxX3xXcxX24xX25xX16xX27xX3xX29xX1xX2bxXexX3xX5xX1bxX3xX2xX20exX76xX75xX54xX258xX3xX4xX1xXdxX53fxX3axX3xX8exX38fxX16xX27xX3xXexX20xXdxX3xXbfxX81xX3xXexX8exXb1xX3xX8exX38fxX16xX27xX3xX16xX1xX4axXexX3xXexX8exX3cxX16xX3x58b3xX54xX258xX3xX4xX1xXdxX53fxX3axX3xX4xX6xXcdxX3xX33xX1bxXdxX3xX7xX10xX16xX3xX5xX1bxX3xX186xX76xX75xX54xXe9xX3xX1fxX20xXdxX3xXcxX24xX25xX16xX27xX3xX29xX1xX2bxXexX3xX4xX13cxX3xXexX8ex66a9xX16xX27xX3xX5xX24xX25xX16xX27xX3xX2x94c3xX1a4xX3xXexX4axX16xX76xX3xXexX8exXcdxX16xX27xX3xX33xX13cxX3xXexX491xX3xX5xXd1xX3xX33xX34xX16xX27xX3xX4xX1xXdxd56cxX54xX3xX3fxX1xXcdxXccxX16xX27xX3xX60bxX1a4xX221xX76xX3xXexX1xXdxX668xX4xX3xX7xX6xXcdxX3xXbfxX1bxX16xX27xX3xX3fxX1xXcdxXccxX16xX27xX3xX291xX221xX76xX3xX4xX1xX516xX3xX6ax7aa7xXcdxX3xX3fxX1xXcdxXccxX16xX27xX3xX72xX221xX3xXbfxX45xXdxX3xX3fxXdxX16xX1xX3xXbxX1xXb1xX3xXexX1xX378xX4xX3xX1xXdxXd1xX16xX3xX27xX344xX16xX3xX75xX1a4xX3xXexc00exX3xX33xX34xX16xX27xXe9xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxXcdxX6axX3bxXaxX12xX1fxX20xXdxX3xXcxX24xX25xX16xX27xX3xX29xX1xX2bxXexX3xXcxX1xXb1xX4xX1xX3xXb5xX6xX3xXb8xXb9xX3axX3xX52xXdxX3xX33xX24xX25xX4xX3xX4xXcdxXdxX3xX5xX1bxX3xX54xX38fxXexX3xX4xX4exX16xX27xX3xXexX8exX516xX16xX1xX3xX4xX13cxX3x8e8fxX3xX16xX27xX1x58c0xX6xX3xXexXb9xX54xX3xX5xXdxX16xX1xX3xXbfxX1bxX3xXbfxX147xX16xX3xX1xX13cxX6xX3xX5xX45xX16xX3xX4xX39exX6xX3xXexX491xX16xX1xX3xX52xX6xX54xX3xX1fxX81xX16xX1xX76xX3xXexX63exX6xX3xX5xX20xX4xX3xXexX8exXcdxX16xX27xX3xX3fxX1xX3axX4exX16xX3xXbfxXdxX3cxX16xX3xX4xX39exX6xX3xX1fxX20xXdxX3xX67xXc7xX16xX27xX3xXcbxXccxXcdxX3xX1fxXdxXd1xX16xX3xXcxX8exXd6xX4xX3xXd9xXb9xX54xX3xXcxX1xXdxX3cxX16xX3xXcxX8exX24xXe6xX16xX27xXe9xX3xX1fxX20xXdxX3xX1xXc7xX16xX27xX3xXcbxXccxXcdxX3xX33xXdxXd1xX16xX3xXcxX8exXd6xX4xX3xXd9xXb9xX54xX3xXcxX1xXdxX3cxX16xX3xXcxX8exX24xXe6xX16xX27xX3xX4xX13cxX3xX3c3xX3axX3bxX3xX54xX4exX3xX6axXdxXd1xX16xX3xXexXb1xX4xX1xX3xX20exXe9xX75xX20exX1a4xX54xX186xX3xXbfxX45xXdxX3xX3fxXdxX16xX1xX3xXbxX1xXb1xX3xX188xXb9xX3bxX3xX6axX378xX16xX27xX3xX5xX1bxX3xX20exX60bxX3xXexX491xX3xX33xX34xX16xX27xX3xX337xX3fxX1xX4exX16xX27xX3xX3fxX54dxX3xX3fxXdxX16xX1xX3xXbxX1xXb1xX3xX33xXd6xX4xX3xX1fxX20xXdxX3xXcxX24xX25xX16xX27xX3xX29xX1xX2bxXexX349xX76xX3xXexX8exXcdxX16xX27xX3xX33xX13cxX3xX4xX13cxX3xX20exX2xX3xXexX491xX3xX33xX34xX16xX27xX3xXex90a7xX3xX16xX27xX3axX34xX16xX3xX4xX4exX16xX27xX3xX33xX431xX4xX3xX4xX39exX6xX3xX6axX3axX3xX3fxX1xX15xX4xX1xX3xXexX1xX2bxXbxX3xXbxX1xX24xX3b3xX16xX27xXe9xX58xXe9xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxXcdxX6axX3bxXaxX12xXcxX1xX10xXcdxX3xX1fxXb5xX6dxX1fdxX52xX0xX58xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lồng đèn thắp sáng ước mơ

Lồng đèn thắp sáng ước mơ
2023-09-28 10:24:00

baophutho.vn Mỗi dịp Trung thu, thiếu niên nhi đồng lại được cùng nhau vui chơi, cùng cha mẹ, ông bà, bạn bè quây quần bên mâm cỗ trông trăng, cùng cảm nhận...

Điều đọng lại sau hội thi kể chuyện sách

Điều đọng lại sau hội thi kể chuyện sách
2014-08-30 13:09:00

PTO- Hội thi kể chuyện theo sách là hoạt động truyền thống do Thư viện tỉnh tổ chức, nhằm khuyến khích phong trào đọc sách, báo trong thiếu nhi, tạo môi trường phát triển năng...

“Về nguồn” thắp sáng niềm tin

“Về nguồn” thắp sáng niềm tin
2014-08-30 08:59:00

PTo- Đã thành thông lệ vào những ngày tháng Tám lịch sử, thanh niên Báo Đảng bốn tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hoà Bình lại có hành trình về với những địa danh mang dấu...

Những tấm lòng biết sẻ chia

Những tấm lòng biết sẻ chia
2014-08-30 08:08:00

PTO- 36 năm trước, tôi đã từng dạy học ở vùng Tất Thắng, Thắng Sơn, Cự Đồng của huyện miền núi Thanh Sơn. Nỗi đói ăn thiếu mặc của hơn 1/3 thế kỷ trước đã qua, nhưng đồng bào...

Khai mạc Liên hoan phim Venice lần thứ 71

Khai mạc Liên hoan phim Venice lần thứ 71
2014-08-28 14:38:00

Liên hoan phim Venice lần này có sự góp mặt của điện ảnh Việt Nam với bộ phim "Đập cánh giữa không trung" của nữ đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long