Cập nhật:  GMT+7
1c2ax9baax72ccx1c3ax8574xabd9x4ff3x384bx311fxX7x4b12x8a6axb460x76abxbd1bx388cxX5x8311xXaxa79ax3dedxa57axX3xX4x30dfxXbxX3xX7x41fcxX4xX3xX4xa513xX6xX3x3923x5af2x98e9x9cdfxXdxX3xbc91xX6x4cd5xX3xXcxXdx27b1xX22xX3xa510x425axX3x9a88x6637xa694xX22xX3x9830x9780xX22x5feexX3xX1xX35xb566x4ef3xX22xX3xXcxX36xX22xX3xX39xX3axX22xX3x5e3fxX24x42ddxX4xX3xX4cxX24xX6xX3x8192x4da3xX2axX3xX28xX6xX22xX1xX3xafc0xb21fxX4xX3xX28xXdxX3xX7x86e6xX22xX3xX55x70f7xX22xX3xX1x92a4xX6xX3xXbxX1xXdxX3xX55x58bcxXexX3xXexX1x6bcbxX3x2642xX35x61d7xX4xX3xX23xXdxX6xX0xb824xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx947dxX2ax21e5xX40xXaxX12xX0xXdxX5exX23xX3xX7x614bxX4xX9xXaxX86xX86xX4xaccex4a8exX6xX2axXbxX1xX35xXexX1xX2axXa8xX55xX22xX86xX97xX10xX7x8247xXexX2axXbxX86xX22xX10x6b39xX7xX86x2000x38ebxXc4xadf0xX86x2fdcx35daxX97x4d2axX2x32e0xX2x1d68xX2xXcfxXexX2xXcdxXc9xX2xXc6xX2xX5xX2xXa8xaa89xXbxX23xXaxX3xX86xX12xX0xX86xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb946xX10xX6xX97xXaxX12x5ca1xXcx5edaxXcxX3x3021xX95x3d34xX3x7b66xX6axX22xX3xX1xX6exX6xX3cxX3xXcxX1xX7bxX3xXexX1xX6xX2axX3xX55xX56xX3xX28xX35xX3xX5x7453xX4xX1xX3xX55x3666xX6xX3xXa9xX6xX22xX3xX1xX56xX22xX1xX3xX4x6576xX4xX3x46caxX35xX40x8f2dxXexX3xX4cxX11axX22xX1xX3xX4cxX24xX6xX3xX2xX2xX3xX97xXdxX3xX7xX66xX22xX3xX55xX56xX2axX3xX28xX6xX22xX1xX3xX5exX5fxX4xX3xX28xXdxX3xX7xX66xX22xX3xX55xX6axX22xX3xX1xX6exX6xX3xXbxX1xXdxX3xX55xX76xXexX3xXexX1xX7bxX3xX7dxX35xX7fxX4xX3xX23xXdxX6xX3cxX3xXexXa1xX2axX22xX23xX3xX4cxX6exX3cxX3xXf8xX1x75c3xX3xXcxX1x85fexX3xX4xX6exX3xX13xX14xX3xX4xX17xXbxX3xX7xX1bxX4xX3xX4xX1fxX6xX3xX22xX23xX24xX25xXdxX3xX28xX6xX2axX3xXcxXdxX2exX22xX3x98abxX31xX32xX3xX34xX35xX36xX22xX3xX39xX3axX22xX3cxX3xX1xX35xX40xX41xX22xX3xXcxX36xX22xX3xX39xX3axX22x2889xXa8xX0xX86xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX2axX97xX40xXaxX12x72ddxX5fxX3xXexX1xX7bxX3cxX3xX4xX6exX3xXc8xX3xX5xX2ax6d91xXdxX3xX1x7723xX22xX1xX3xX97xXdxX3xX7xX66xX22xX3xX55xX6axX22xX3xX1xX6exX6xX3xXbxX1xXdxX3xX55xX76xXexX3xXexX1xX7bxX3xX4cxX24xX4exX4xX3xX4x4954xX22xX23xX3xX22xX1xX76xX22xX3xX4cxX4exXexX3xX22xX56xX40xX3cxX3xX23x92b1xX5ex3e70xX3x4900xX23xX1xX2exX3xXexX1xX1fxX3xX4xX217xX22xX23xX3xXexXa1xX35xX40xX2exX22xX3xXexX1xX7fxX22xX23xX3cxX3xX5xX14xX3xX1xXffxXdxX3xXexXa1xX35xX40xX2exX22xX3xXexX1xX7fxX22xX23xX3cxX3xXexX76xXbxX3xX12fxX35xX12cxX22xX3xX31xX32xX3xX1xXffxXdxX3xX55xX56xX3xXex6ccexX22xX3xX22xX23xX24x5126xX22xX23xX3cxX3xXexXa1xXdxX3xXexX1x79e8xX4xX3xX97xX36xX22xX3xX23xXdxX6xX22xXa8xX0xX86xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX2axX97xX40xXaxX12xX0xXdxX5exX23xX3xX7xXa1xX4xX9xXaxX86xX86xX4xXa8xXa9xX6xX2axXbxX1xX35xXexX1xX2axXa8xX55xX22xX86xX97xX10xX7xXb9xXexX2axXbxX86xX22xX10xXc0xX7xX86xXc3xXc4xXc4xXc6xX86xXc8xXc9xX97xXcbxX2xXcdxX2xXcfxX2xXcfxXexX2xXcdxXc9xX2xXc6xX2xX5xXc3xXa8xXdcxXbxX23xXaxX3xX86xX12xX0xX86xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX2axX97xX40xXaxX12xXcxXa1xX24x9b29xX4xX3xX4cxX6exX3cxX3xX23xXdx227dxX6xX3xX22xX6axX5exX3xXc3xXc4xX2xXc9xX3cxX3xX5xX14xX3xX4xX17xXbxX3xX7xX1bxX4xX3xX4xX1fxX6xX3xX22xX23xX24xX25xXdxX3xX28xX6xX2axX3xX12fxX35x4c04xX22xX3xX4xX1x4362xXexX3xX31xX32xX3xX34xX35xX36xX22xX3xXcxX1xX1fxX40xX3cxX3xX1xX35xX40xX41xX22xX3xb44ex9785xX22xX3xX13xX76xXbxX3xX4x9cd1xX22xX23xX3xX4cxX32xX3xX4cxX24xX4exX4xX3xX95xXffxX3xX101xXf2xXfdxXcxXcx55f6xX28xX13xX3xX12fxX35xX40xX132xXexX3xX4cxX11axX22xX1xX3xX4cxX24xX6xX3xX55xX56xX2axX3xX28xX6xX22xX1xX3xX5exX5fxX4xX3xX97xXdxX3xX7xX66xX22xX3xX55xX6axX22xX3xX1xX6exX6xX3xXbxX1xXdxX3xX55xX76xXexX3xXexX1xX7bxX3xX7dxX35xX7fxX4xX3xX23xXdxX6xXa8xX0xX86xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX2axX97xX40xXaxX12xXcxX1xX10xX2axX3xX12fxX35xX40xX3xX4cxX11axX22xX1xX3xXexX1eexXdxX3xXcxX1xX217xX22xX23xX3xXexX24xX3xXc4xXc8xX86xXc3xXc4xX2xXc4xX86xXcxXcxXfdxX95xX101xXf2xXcxXcxX28xX13xX3cxX3xX4xX12cxX4xX3xX97xXdxX3xX7xX66xX22xX3xX55xX6axX22xX3xX1xX6exX6xX3xXbxX1xXdxX3xX55xX76xXexX3xXexX1xX7bxX3xX4cxX24xX4exX4xX3xX5xX76xXbxX3xX1xX22axX3xX7xX3axX3xXb9xX1xX2axX6xX3xX1xX18axX4xX3xX4cxX7bxX3xX4cxX24xX6xX3xX55xX56xX2axX3xX28xX6xX22xX1xX3xX5exX5fxX4xX3xX28xXdxX3xX7xX66xX22xX3xX55xX6axX22xX3xX1xX6exX6xX3xXbxX1xXdxX3xX55xX76xXexX3xXexX1xX7bxX3xX7dxX35xX7fxX4xX3xX23xXdxX6xX3xXbxX1xX66xXdxX3xX4cxX1fxX3xX4xX12cxX4xX3xXexXdxX353xX35xX3xX4xX1xX273xX22cxX3xX1dfxX6exX3xXexX273xX22xX1xX3xX4cxX1eexXdxX3xX97xXdxX41xX22xX3cxX3xXexX1xX7bxX3xX1xXdxX41xX22xX3xXa9xX66xX22xX3xX7xX1bxX4xX3xX4xXffxX22xX23xX3xX4cxX22axX22xX23xX3cxX3xX4cxX11axX6xX3xXbxX1xX24xX3axX22xX23x2067xX3xXbxX1xX66xX22xX3xX12cxX22xX1xX3xX7x1e88xX3xX4cxX6xX3xX97xX1eexX22xX23xX3xX55xX6axX22xX3xX1xX6exX6xX3xX55xX56xX3xX7xX4c0xX3xX7xX12cxX22xX23xX3xXexX1eexX2axX3xX4xX1fxX6xX3xX4xX2axX22xX3xX22xX23xX24xX25xXdxX3cxX3xX4cxX24xX4exX4xX3xXb9xX132xX3xXexX5fxX4xX3xX12fxX35xX6xX3xX22xX1xXdxX2exX35xX3xXexX1xX132xX3xX1xX41xX4b4xX3xX4xX6exX3xXb9xX1xX66xX3xX22xX6axX22xX23xX3xXbxX1xX5fxX4xX3xX1xX22axXdxX3xX55xX56xX3xXexX22axX22xX3xXexX1eexXdxX3xX5xX36xX35xX3xX97xX56xXdxX4b4xX3xX4cxX24xX4exX4xX3xX4xXffxX22xX23xX3xX4cxX22axX22xX23xX3xX4cxX22axX22xX23xX3xXexX1xX35xX76xX22xX3cxX3xXexX4c0xX3xX22xX23xX35xX40xX41xX22xX3xX4cxX2exX3xX4x297axX3xX55xX56xX3xX4xX6xX5exX3xXb9xX132xXexX3xXa9xX66xX2axX3xX55xX41xXa8xX0xX86xXbxX12xX0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx899fxX35xXexX1xX2axXa1xXaxX12xXfaxXdxX22xX1xX3xX101xX35bxX0xX86xXbxX12

Đinh Vũ

Các tin đã đưa

Lễ hội rước Thánh Cao Sơn

Lễ hội rước Thánh Cao Sơn
2020-01-31 09:22:00

PTĐT - Đất trời vào xuân, làng quê thay áo mới, lòng người rộn rã, hân hoan trong tiếng nhạc, tiếng trống hội thúc giục những bước chân. Cũng như nhiều làng quê trên mọi miền,...

Món Tết ba miền khác nhau như thế nào

Món Tết ba miền khác nhau như thế nào
2020-01-19 07:20:28

Nếu Tết miền Bắc có bánh chưng, thịt đông thì miền Trung đến Tết là có món cuốn trong khi miền Nam không thể thiếu thịt kho, canh khổ qua.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long