Cập nhật:  GMT+7
2ebdx7a09x5173x8effxba2cx4782x3412x8982xb686xX7x3f9fx3cb4x8444x485dxb398x7974xX5xbbffxXax6326xXcx9530xXdxX3xX1xXdxba54xbb5axX3xX1ax5ea9xXexX3x67c8x36e0xX1axX3xX1x98ddxX6xX3xXcxX1xX21xX1axa10exX3x67f0x7cfaxX1axX2cxX3x4bfdx4736xX6xX3xX4xX1x9cdex6601xX1axX2cxX3xXex8e39x39f2xX1axX1xX3xXax9c06x691exX3xa2b3xX4xX3xbd08x5ea7xX3x6704x650exXdxXaxX0xa855xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX10xX6x6923xXaxX12xXcx9427xX3xX1axX2cxX4cx4228xX3x4c66x3aa7xX53xX2xa864xX53xX74xX71xX2x5ec5xX3x51dbxX3x7f88xX53xX2xX53xX74xX71xX2x8a2cxad7dxX3x3514x5555xX3x30b7xX34xX3xX5xa31fxX4xX1xX3xX4bxX4cxX3xX4exX4fxXdxX3xXbxX1x58eaxXdxX3xX1x5bc8xXbxX3xX20xaf91xXdxX3xXcxX3fxX34xX1axX2cxX3xXexa170x5c5fxX3x51d9x72dexX2fxX3xXex9f17xX1axX3xX65xXdxX3xX7xXb1xX1axX3xXcxX1xX21xX1axX2cxX3xX2exX2fxX1axX2cxX3xX7bxX3xX4bxX4cxX3xX4exX4fxXdxX3xXex5182xX3xX4xX1xX48xX4xX3xX4xX1xX39xX3axX1axX2cxX3xXexX3fxX40xX1axX1xX3x3423xX45xX46xX3xX48xX4xX3xX4bxX4cxX3xX4exX4fxXdx5dc3x864exX0xXbxX12x9df3xX1xX39xX3axX1axX2cxX3xXexX3fxX40xX1axX1xX3xX1axX1x8d78xXaexX3xX2cxXdxXa3xXdxX3xXexX1xXdxX19xX34xX3xX1axX1dxXexX3x9a74xb703xXbxX3xX4x6905xX6xX3xX4bxX4cxX3xX4exX4fxXdxX3xXexX3fxX2fxX1axX2cxX3xa489xX46xX3xX48xX4xX85xX3xX2cxX25xXbxX3xXbxX1x332exX1axX3xX33xX34xXb1xX1axX2cxX3xXb0xX14xX3xX1xX40xX1axX1xX3xXb1xX1axX1xX3xX4bxX4cxX3xX4exX4fxXdxX3xX11bx9b13xX1axX3xX20xXa3xXdxX3xX11bxb40exX1axX2cxX3xX11bxXb1xX2fxX3xX1axX1xXadxX1axX3xX65xXadxX1axX3xXcxX1xX120xX3xX11bxX162xX3xX20xX4cxX3xX130xX1xX14xX4xX1xX3xX65xX34xX3xX5xX8exX4xX1xXf6xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb377xX2fxX65xX6exXaxX12xXfaxX1xX39xX3axX1axX2cxX3xXexX3fxX40xX1axX1xX3xX2cxXb5xXaexX3xXb0xX6xX3xXbxX1xX13dxX1axX3xX4xX1x5670xX1axX1x8d5cxX3xX4bxX2fxbec4xXexX3xX11bxX4fxX1axX2cxX3xXexX3fxXdx75d2xX1axX3xX5x78bbxXaexX3xX20xX4cxX3xX1axX2cxX1xX19xX3xXexX1xX34x92a2xXexX3xX7x38e4xXbxX3xX11bx3106xXexX85xX3xX1xX2fxX1c2xXexX3xX11bxX4fxX1axX2cxX3xXexX3fxX6xX1axX2cxX3xXexX3fxX1bbxX3xXaex68b9xX3xXexX1xX34xX1dfxXexX3xX20xX4cxX3xX4xX14xX4xX3xX1xX2fxX1c2xXexX3xX11bxX4fxX1axX2cxX3xX20xX21xX1axX3xX1xX25xX6xX3xX1axX2cxX1xX19xX3xXexX1xX34xX1dfxXexXf6xX0xX53xXbxX12xX0xXexX6xXb0xX5xX10xX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXaxXaexX6xX3fxX2cxXdxX1axX1bexX74xXbx9b6cxX3xX6xX34xXexX2fxXaxX12xX0xXexX3fxX12xX0xXexX65xX12xX0xXdxXaexX2cxX3xXdxX65xX9xXaxX4xXexX5xX71xX71x40ecxXfaxX2fxX1axXexX10xX1axXexa2c8xX5xX6xX4xX10xX4bxX2fxX5xX65xX10xX3fxX2xX265xbb3fxX4xXexX3fxX5xX265xXfaxX265xX4exX10x85fbxX7xX265xa4eexX65xXdxXexX2xX265xXdxXaexX2cxaf7bxaed6x61a8x9b66xX287xX265xX8axX290xX87xX26dxX2exX292x906axXaxX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1bexX53xX53xX65xX6xX1axX2cxX4xX2fxX1axX2cxX7xX6xX1axXf6xX20xX1axX53xX4xXbxX20xX53xX27axXbxX5xX2fxX6xX65xX53xX4exX10xX284xX7xX53xX74xX71xX2xX79xX53xX2xX2xX53xX70xX74xX71xX130xX2cxX74xX71xX130xX1xX6xX4xX1xXf6xX2cxXdx2f5bxXaxX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXaxX19ax7ca4x5a31xX8axX287xX2edxX7bxX19axX2ecxXcxXcxX2ecxX291xX1bexX3xX7xXdxX5xX20xX10xX3fxX3xX2xXbxX247xX3xX7xX2fxX5xXdxX65x3674xX3xX19axX2ecxX2edxX8axX287xX2edxX7bxX2exX287x46c8xXcxX1bexX3xX7xXdxX5xX20xX10xX3fxX3xX2xXbxX247xX3xX7xX2fxX5xXdxX65xX30axX3xX19axX2ecxX2edxX8axX287xX2edxX7bxXcxX2ecxX26dxX1bexX3xX7xXdxX5xX20xX10xX3fxX3xX2xXbxX247xX3xX7xX2fxX5xXdxX65xX30axX3xX19axX2ecxX2edxX8axX287xX2edxX7bxX2edxX290xX293xX4bxXcxX1bexX3xX7xXdxX5xX20xX10xX3fxX3xX2xXbxX247xX3xX7xX2fxX5xXdxX65xXaxX12xX0xX53xXexX65xX12xX0xX53xXexX3fxX12xX0xXexX3fxX12xX0xXexX65xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX2fxX65xX6exXaxX12xX4exX1dxXexX3xX20xX21xX1axX3xX1xX25xX6xX3xXcxX1xX21xX1axX2cxX3xX2exX2fxX1axX2cxX3xX7x6e75xX3xX11bxX39xX9fxX4xX3xXexX14xXdxX3xX1xXdxX19xX1axX3xX33xX34xX6xX3xX4xX1xX39xX3axX1axX2cxX3xXexX3fxX40xX1axX1xX3xXe8xX45xX46xX3xX48xX4xX3xX4bxX4cxX3xX4exX4fxXdxXf5xXf6xX0xX53xXbxX12x8a4dxX1axX1xX3xXaexXdxX1axX1xX3xX1xad3cxX6xX3x8e68xX4exX2cxX34xXb5xX1axX1bexX3xX4xX1xXdxX1axX1xXbxX1xX34xXf6xX20xX1ax51c6xX0xX53xXbxX12xX0xX53xXexX65xX12xX0xX53xXexX3fxX12xX0xX53xXexX6xXb0xX5xX10xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX2fxX65xX6exXaxX12xX4exX1dxXexX3xX20xX21xX1axX3xX1xX2fxX14xX3xXcxX1xX21xX1axX2cxX3xX2exX2fxX1axX2cxX3xX7xX3a4xX3xX11bxX39xX9fxX4xX3xXexX14xXdxX3xX1xXdxX19xX1axX3xXexX1xX162xX1axX2cxX3xX33xX34xX6xX3xX4xX14xX4xX3xX1xX2fxX1c2xXexX3xX11bxX4fxX1axX2cxX3xXexX3fxXdxX1cdxX1axX3xX5xX1d1xXaexX85xX3xX1axX2cxX1xX19xX3xXexX1xX34xX1dfxXexX3xX7xX1e3xXbxX3xX11bxX1e7xXexX3xX130xX1xX162xX1axX2cxX3xX2cxXdxX6xX1axX3xXbxX1xX9bxX3xX4xXd4xX85xX3xX1axX1xX4cxX3xX4xXd4xX85xX3xX5xX4cxX1axX2cxX3xX4xXd4xX85xX3xX65x5b03xX34xX3xX4a7xX1axX3xX20x396dxX3xX130xXdxX15axX1axX3xXexX3fx346dxX4xX85xX3xX1axX2cxX1xX19xX3xXexX1xX34xX1dfxXexX3xX1xX2fxX6xX85xX3xX4xXadxX6exX3xX4xXb1xX1axX1xX85xX3xX7xXb1xX1axX3xXbxX1xbc4cxXaexX3xXexX1xX120xX3xX4xX162xX1axX2cxX3xXaexX200xX3xX1axX2cxX1xX19xX3xX4xX120xX6xX3xX1axX2cxX39x4ab1xXdxX3xXcxX1xX21xX1axX2cxX3xX2exX2fxX1axX2cxX85xX3xX4dbxXaexX3xXexX1x5939xX4xX3xX4bxX4cxX3xX4exX4fxXdxX85xX3xX4xX1xX9fxX3xXbxX1xXdx4d0fxX1axX85xX3xXexX3fxX40xX1axX1xX3xX65xXdxaff7xX1axX3xXexX3fxX6xX1axX2cxX3xXbxX1xaf87xX4xX3xX4bxX4cxX3xX4exX4fxXdxX3xX247xX39xX6xX85xX3xX5xX528xX3xX1xX4fxXdxX3xX65xXadxX1axX3xX2cxXdxX6xX1axX3xX4xX120xX6xX3xXcxX1xX21xX1axX2cxX3xX2exX2fxX1axX2cxX3xX7bxX3xX4bxX4cxX3xX4exX4fxXdxX3xX20xX4cxX3xX1axX2cxX1xX19xX3xXexX1xX34xX1dfxXexX3xX4xX1e3xXaexX3xX1xX2fxX6xXf6xX3xXcxX3fxX2fxX1axX2cxX3xX11bxX25xX85xX3xX130xX1xX34xX3xXexX3fxX39xX1axX2cxX3xXb0xX4cxX6exX3xXe8xX4exX1dxXexX3xX11bxX11cxXbxX3xX20xX21xX1axX3xX1xX25xX6xX3xX1axX2cxX39xX4f6xXdxX3xX4bxX4cxX3xX4exX4fxXdxXf5xX3xX11bxX39xX9fxX4xX3xXexX1xX1cdxX3xX1xXdxX19xX1axX3xXexX1xX162xX1axX2cxX3xX33xX34xX6xX3xX1axX2cxX1xX19xX3xXexX1xX34xX1dfxXexX3xX7xX1e3xXbxX3xX11bxX1e7xXexX3xX1xX2fxX6xX85xX3xX4xXadxX6exX3xX4xXb1xX1axX1xX3xX4xX1xX2fxX3xX4xXd4xX1axX2cxX85xX3xX1xX4cxX1axX2cxX3xX3fxX4cxX2fxX85xX3xXb0xX1dfxX4xX3xXexX1xX4aexXaexX3xX1xX2fxX6x63d6xX3xX4xX120xX6xX3xXaexX4fxXexX3xX130xXdxX15axX1axX3xXexX3fxX4b7xX4xX3xX1axX1xX4cxX3xX4xXd4xX3xX4bxX4cxX3xX4exX4fxXdxXf6xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX2fxX65xX6exXaxX12xbb6cxX1cdxX3xXexX1c2xX2fxX3xX11bxXdxX1cdxXaexX3xX1axX1xX4a7xX1axX3xX4xX1xX2fxX3xX4xXb1xX3xX130xX1xX162xX1axX2cxX3xX2cxXdxX6xX1axX3xXe8xX45xX46xX3xX48xX4xX3xX4bxX4cxX3xX4exX4fxXdxX85xXf5xX3xX19axX6xX1axX3xXcxXd4xX3xX4xX1xX48xX4xX3xX4xbff3xX1axX2cxX3xX7xX1e3xXbxX3xX11bxX1e7xXexX3xXexXdxX1cdxX34xX3xX4xXb1xX1axX1xX3xXexX69xX3xX1xX2fxX6xX3xX20xX4cxX3xX4xX14xX4xX3xX20xX1dfxXexX3xX65xX533xX1axX2cxX3xX5xXdxX51cxX1axX3xX33xX34xX6xX1axX3xX1axX1xX39xX3xX1axX25xX1axX3xX33xX34xX6xXdxX3xXexX1xX6xX2fxX85xX3xX1axX25xX1axX3xX5xX14xX85xX3xXexX3fxX6xX1axX2cxX3xXbxX1xX533xX4xX3xX247xX39xX6xX85xX3xX2cxX14xX1axX1xX3xX1xX2fxX6xX85xX3xX2cxX14xX1axX1xX3xXbxX1xX88xX3xX247xX39xX6xX85xX3xX130xX1xX162xX1axX2cxX3xX2cxXdxX6xX1axX3xX7xX10xX1axX3xXcxXadxX6exX3xX4bxXb5xX85xX3xX4xX14xX4xX3xXexXdxX1cdxX34xX3xX4xXb1xX1axX1xX3xX1xX2fxX6xX85xX3xX11bxXb1xX2fxX3xX1xX2fxX6xX611xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX2fxX65xX6exXaxX12xXcxX3fxX2fxX1axX2cxX3xXexX1xX4f6xXdxX3xX2cxXdxX6xX1axX3xX65xXdxX528xX1axX3xX3fxX6xX3xX4xX1xX39xX3axX1axX2cxX3xXexX3fxX40xX1axX1xX3xXe8xX45xX46xX3xX48xX4xX3xX4bxX4cxX3xX4exX4fxXdxXf5xX3xX4xX688xX1axX2cxX3xX7xX3a4xX3xX4xX25xX3xX1axX1xXdxX4aexX34xX3xX1xX2fxX1c2xXexX3xX11bxX4fxX1axX2cxX3xX1axX2cxX1xX19xX3xXexX1xX34xX1dfxXexX3xX2cxXb5xXaexX1bexX3xXfaxX1xX39xX3axX1axX2cxX3xXexX3fxX40xX1axX1xX3xX130xX1xX6xXdxX3xXaexX1c2xX4xX3xXe8xX8axX4a7xX34xX3xX4a7xX1axX3xX4bxX4cxX3xX4exX4fxXdxX3xX247xX39xX6xXf5xX85xX3xXaxXfaxX1xX4cxX2fxX3xX11bxX25xX1axX3xX1axX21xXaexX3xXaexXa3xXdxXaxX85xX3xXe8xX4bxX4cxX3xX4exX4fxXdxX3xX4xX120xX6xX3xXexX162xXdxX85xXf5xX3xXe8xX45xX46xX3xX48xX4xX3xXexX34xXd4xXdxX3xXexX1xX3axXf5xX3xX4x3118xX1axX2cxX3xX1axX1xXdxX4aexX34xX3xX4xX1xX39xX3axX1axX2cxX3xXexX3fxX40xX1axX1xX3xX1axX2cxX1xX19xX3xXexX1xX34xX1dfxXexX3xXexX3fxX34xX6exX4aexX1axX3xXexX1xX9bxX1axX2cxX53xXf6xXf6xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX2fxX65xX6exXaxX12xXcxX1xX10xX2fxX3xX648xXfaxX87x809axX4exX0xX53xXbxX12


Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long