Cập nhật:  GMT+7
b5ffxcbffxbd81x128a0x100caxc5edxce95x10048xf5d0xX7x11f6cxe9baxc982xc652x106fdxe3b0xX5x11e8cxXax10e55xXcxX1x132bexX3x105f9xXdxb9cdxe1cexX3xXex11056xX1axX1xX3xcee6xX1x11f41xX3xXcxX1xd81exX3x1221cxXdxd556xX1axX1xX3xX29xXdxe3bdxXdxX3xce29x12031x1060cxXexX3xX7x13402xX4xX3xXex1309cxXdxX3xX5xXdxc3bbxX1axX3xX1xb7afxX6xX1axX3xXexX35xc73cxX43xX1axX3xXex10012xX35xX4dxd05cxX1axe382xX3xX29xXdx10e41xXdxX3xXexX1xXdxX19xX35xX3xX7xf148xX4xX1xX3xcc29xX1xX35xX3xX17x10850xX4xX3x11169xd6cexX1axX29xX3xebcexc632xX1axX29xX3xX7xd1daxX1axX29xX3xbf92xX72xX1axX29xX0x116a1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xX10xX6xf3c6xXaxX12xX21xXcx10213xe10axX3xedabxe25dxX6xX3xf6e0xX35xX6xX57xX3xXexX3exXdxX3xXexX1dxX1axX1xX3x102a3xX3axX4xX3xd678xXdxX1axX1xX3xfeacxda89xX3xX97xXdx13079xX1axX3xX52xX6xX3xX5xXdxX43xX1axX3xX1xX47xX6xX1axX3xX4xX65xX1axX3xX76xf30fxX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX35xX4dxX43xX1axX3xXexX52xX35xX4dxX55xX1axX3xX29xXdxX5bxXdxX3xXexX1xXdxX19xX35xX3xX7xX65xX4xX1xX3xX69xX1xX35xX3xX17xX6exX4xX3xX71xX72xX1axX29xX3xX76xX77xX1axX29xX3xX7xX7cxX1axX29xX3xX80xX72xX1axX29xX3xX17xX5bxXdxX3xX4xX1xd70exX3xXbaxX55xX3xcbc8xX9fxXdxX19xXexX3xXb5xX6x12970xX3x12382xX3xX71xX36xXexX3xX1axX15xX5bxX4xX57xX3xX4xX47xX1axX3xX1axX29xX15xd572xXdx11050x13208xX0xX85xXbxX12xX0xXexX6xX76xX5xX10xX3xX7xXexX4dxX5xX10xX9xXaxX12bxX6xX52xX29xXdxX1ax116e9xe8d0xXbxeba6xX3xX6xX35xXexX47xXaxX12xX0xXexX52xX12xX0xXexX97xX12xX0xXdxX12bxX29xX3xX7xX52xX4xX9xXaxX85xX85xX4xX143xX76xX6xX47xXbxX1xX35xXexX1xX47xX143xX17xX1axX85xX97xX10xX7xX69xXexX47xXbxX85xX1axX10x118d6xX7xX85xX2xcb50xX15dx13562xX85xef9bxd80cxX97xX19cxe33cxbf7bxX15dxed5bxX1a0xX1a0xXexX2x104abxX1a0xX1a8xX19dxX19cxX5xX2xX143xef79xXbxX29xXaxX3xX85xX12xX0xX85xXexX97xX12xX0xX85xXexX52xX12xX0xXexX52xX12xX0xXexX97xX12xX71xXd4xXdxX3xXexX35xX4dxX43xX1axX3xXexX52xX35xX4dxX55xX1axX3xXexX1dxX1axX1xX3xX21xX1xX23xX3xXcxX1xX27xX3xX29xXdxX5bxXdxX3xXexX1xXdxX19xX35xX3xX4xX1x10ff0xX12bxX3xX1a8xX3xXexX65xX4xX3xXbxX1x1294axX12bxX3xX17xX55xX3xX1axX1xX2bxX3xXexX1f4xX3xc42axX7cxX1axX3xX71xX31xX47xX143xX0xX85xXexX97xX12xX0xX85xXexX52xX12xX0xX85xXexX6xX76xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb1xX47xX97xX4dxXaxX12xX9fxX5bxXdxX3xX12bxb6c5xX4xX3xXbaxdbc7xX4xX1xX3xXexX35xX4dxX43xX1axX3xXexX52xX35xX4dxX55xX1axX3xX29xXdxX65xX47xX3xX97xX23cxX4xX3xXexX52xX35xX4dxX55xX1axX3xXexX1x12df3xX1axX29xX3xX5xf3c8xX4xX1xX3xX7x115bbxX3xX1xX2bxX47xX3xX1xX1f4xX1axX29xX3xX4xX11exX6xX3xX97xb797xX1axX3xXexXd4xX4xX57xX3xX4xX6xX3xX1axX29x1036fxXdxX3xX71xX31xX1axX29xX3xX17xXdxX1axX1xX3xXa3xX35xX6xX1axX29xX57xX3xXb1xX65xX4xX3xX80xX72xX3xX17x12830xX3xXbaxX3exXdxX57xX3xXbaxX36xXexX3xX1axX15xX5bxX4xX3xX9fxXdxX19xXexX3xXb5xX6xX12bxX3xXexX15x10b6bxXdxX3xXbaxbb6cxXbxX57xX3x1333fxXdxX43xX1axX3xX1xX47xX6xX1axX3xXexX1xX35xX3xX1xX23xXexX3xX7xX6exX3xXexX1xX6xX12bxX3xX29xXdxX6xX3xX4xX11exX6xX3xX15dxX1a0xX1a0xX3xX4xX65xX1axX3xX76xXd4xX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX1xX35xXd4xX4xX3xX2xX2xX3xXexX1dxX1axX1xX57xX3xXexX1xX2bxX1axX1xX3xXexX52xX47xX1axX29xX3xX69xX1xX35xX3xX17xX6exX4xX57xX3xX76xX6xX47xX3xX29xX72xX12bxX15cxX3xXb1xX3axX4xX3xXb5xXdxX1axX1xX57xX3xX21xX1xX23xX3xXcxX1xX27xX57xX3xXb5xX6xX12bxX3xX71xX268xX1axX1xX57xX3xX80xX31xXdxX3xX21xX1x10f29xX1axX29xX57xX3xX80xX31xXdxX3xc483xX15xX2c1xX1axX29xX57xX3xX80xX15xX1axX29xX3xe084xX43xX1axX57xX3xX80xX2bxX3xXb5xXd4xXdxX57xX3xXcxX1xX65xXdxX3xXb1xfab7xX1axX1xX57xX3xX9fxX2a6xX1axX1xX3xX21xX1xX23xX4xX57xX3xbe71xX35xX31xX1axX29xX3xXb5xXdxX1axX1xX57xX3xX80xX2bxX3xXb5xX6xX12bxX143xX3xX9fxX5bxXdxX3xX7xX6exX3xXbaxc75axX35xX3xXexX15xX3xX97xX2bxX1axX3xX97xX6exX1axX29xX3xX4xX7cxX1axX29xX3xXbxX1xX35xX57xX3xX4xX65xX4xX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xXbaxXbbxX3xX12bxX6xX1axX29xX3xXbaxc1fbxX1axX3xX5xXdxX43xX1axX3xX1xX47xX6xX1axX3xX1axX1xXdxX55xX35xX3xXexXdxX3d2xXexX3xX12bxX23cxX4xX3xXbaxc371xX4xX3xX7xX3axX4xX57xX3xX29xXdxX2bxX35xX3xc9aexX3xX1axX29xX1xX2a6xX6xX143xX0xX85xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb1xX47xX97xX4dxXaxX12xXb5xX1xd293xX1axX29xX3xXexX52xX6xX1axX29xX3xX7xX65xX4xX1xX3xX4xX7cxX3xXbaxX27xX1axX29xX3xX1axX1xXdxX55xX35xX3xX4xX31xX12bxX3xX15fxX23xX4xX3xX17xX55xX3xX71xX31xX1axX29xX3xX17xXdxX1axX1xX3xXa3xX35xX6xX1axX29xX57xX3xXb1xX65xX4xX3xX80xX72xX3xX17xX2a6xX3xXbaxX3exXdxX57xX3xX97xX27dxX1axX3xXexXd4xX4xX3xX6xX1axX1xX3xX1xX1f4xX1axX29xX57xX3xX1axX1xX41bxX1axX29xX3xX1axX29xX15xX140xXdxX3xX4xX47xX1axX3xX15xX35xX3xXexX23xX3xX4xX11exX6xX3xXa3xX35xX43xX3xX1xX15xX2c1xX1axX29xX3x12395xXdxX1axX1xX3xXb1xX3axX4xX3xXbaxXbbxX3xXbaxX15xX28axX4xX3xXbaxXd4xXdxX3xXexX35xX4dxX43xX1axX3xXexX52xX35xX4dxX55xX1axX3xXb1xX3axX4xX3xXb5xXdxX1axX1xX3xXexX1x12279xX3xX1xXdxX19xX1axX3xXa3xX35xX6xX3xXexX65xX4xX3xXbxX1xX1ffxX12bxX15cxX3xX123xX9fxXdxX19xXexX3xXb5xX6xX12bxX3xX6xX1axX1xX3xX69xXdxX19xXexX142xX57xX3xX123xXb5xX29xX35xX4dxXbfxX1axX3xX9fxb78dxX1axX3xX20cxXa0xX3xX9dxX3xXb5xX1xX2bxX3xX5xXbbxX1axX1xX3xXbaxX3exX47xX3xX15fxX35xX36xXexX3xX7xX3axX4xX57xX3xX12bxXd4xXexX3xXexX36xX12bxX3xX29xX15xX2c1xX1axX29xX3xX4xXd4xX1axX29xX3xX7xX31xX1axX3xX12bx12153xX35xX3xX12bxX6exX4xX142xX57xX3xX29xXdxX23xXbxX3xX4xX7cxX1axX29xX3xX4xX1xX23xX1axX29xX3xX1xXdxX4c6xX35xX3xX52xb9ecxX3xX1xX2c1xX1axX3xX4xXd4xXdxX3xX1axX29xX35xX72xX1axX3xX5xX268xX4xX1xX3xX7xX26dxX3xX17xX2bxX3xXa3xX35xX65xX3xXexX52xX377xX1axX1xX3xXbaxX36xX35xX3xXexX52xX6xX1axX1xX3xX97xX6exX1axX29xX3xX1axX15xX5bxX4xX3xX17xX2bxX3xX29xXdxX41bxX3xX1axX15xX5bxX4xX3xX4xX11exX6xX3xX4xX65xX4xX3xXexX1xX3d2xX3xX1xX19xX3xX4xX1xX6xX3xX6xX1axX1xX143xX0xX85xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb1xX47xX97xX4dxXaxX12xXcxX3exXdxX3xX5xXdxX43xX1axX3xX1xX47xX6xX1axX57xX3xX4xX1xX15xX2c1xX1axX29xX3xXexX52xX377xX1axX1xX3xX29xXdxX5bxXdxX3xXexX1xXdxX19xX35xX3xX4xX1xX1f4xX12bxX3xX1a8xX3xXexX65xX4xX3xXbxX1xX1ffxX12bxX3xX17xX55xX3xX1axX1xX2bxX3xXexX1f4xX3xX20cxX7cxX1axX3xX71xX31xX47xX3xX4xX11exX6xX3xXbaxXd4xXdxX3xXexX35xX4dxX43xX1axX3xXexX52xX35xX4dxX55xX1axX3xXexX1dxX1axX1xX3xX21xX1xX23xX3xXcxX1xX27xX3xXbaxXbbxX3xXexX65xXdxX3xX1xXdxX19xX1axX3xX52xX54fxX3xX1axdd63xXexX3xX17xX55xX3xX4xX35xXd4xX4xX3xX4xX1xXdxX3d2xX1axX3xXexX52xX6xX1axX1xX3xX69xX1xX263xX4xX3xX5xXdxX19xXexX3xXbaxXbbxX3xX97xXdxXbfxX1axX3xX52xX6xX3xXexX52xX43xX1axX3xXbaxX36xXexX3xX1axX15xX5bxX4xX3xX9fxXdxX19xXexX3xXb5xX6xX12bxX143xX0xX85xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb1xX47xX97xX4dxXaxX12xX499xX3d2xXexX3xXexX1xX23xX4xX3xX5xXdxX43xX1axX3xX1xX47xX6xX1axX57xX3xXb1xX6xX1axX3xXexf5e9xX3xX4xX1xc8bcxX4xX3xXexX52xX6xX47xX3xX29xXdxX31xXdxX3xX34xX35xX36xXexX3xX7xX3axX4xX3xX4xX1xX47xX3xX1a8xX3xXbaxXd4xXdxX15cxX3xXb1xX3axX4xX3xXb5xXdxX1axX1xX57xX3xX80xX2bxX3xXb5xXd4xXdxX57xX3xX21xX1xX23xX3xXcxX1xX27xd56fxX3xXexX52xX6xX47xX3xX29xXdxX31xXdxX3xff30xX3xX4xX1xX47xX3xX4xX65xX4xX3xXbaxXd4xXdxX3xXb5xX6xX12bxX3xX71xX268xX1axX1xX57xX3xX80xX31xXdxX3xX21xX1xX34fxX1axX29xX57xX3xX80xX31xXdxX3xX358xX15xX2c1xX1axX29xX57xX3xX80xX15xX1axX29xX3xX364xX43xX1axX57xX3xXcxX1xX65xXdxX3xXb1xX377xX1axX1xX57xX3xX9fxX2a6xX1axX1xX3xX21xX1xX23xX4xX57xX3xX387xX35xX31xX1axX29xX3xXb5xXdxX1axX1xX57xX3xX80xX2bxX3xXb5xX6xX12bxX143xX3xXb5xX29xX47xX2bxXdxX3xX52xX6xX57xX3xXb1xX6xX1axX3xXexX6acxX3xX4xX1xX6b0xX4xX3xX4xX34fxX1axX3xXexX52xX6xX47xX3xX4xX65xX4xX3xX29xXdxX31xXdxX3xX4xX1xX47xX3xXbxX1xX3a3xX1axX3xXexX1xXdxX3xX29xXdxX5bxXdxX3xXexX1xXdxX19xX35xX3xX15fxX35xX36xXexX3xX7xX3axX4xX57xX3xX1axX4f9xX1axX29xX3xX69xX1xXdxX3d2xX35xX3xX15fxX35xX36xXexX3xX7xX3axX4xX3xX17xX2bxX3xXexX35xX4dxX43xX1axX3xXexX52xX35xX4dxX55xX1axX3xX15fxX35xX36xXexX3xX7xX3axX4xX3xX1axX1xX36xXexX143xX0xX85xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb1xX47xX97xX4dxXaxX12xX80xX2bxX3xX387xX35xX6xX1axX29xX3xX358xX3a3xX35xX0xX85xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chốn quê – Hồn quê

Chốn quê – Hồn quê
2015-07-02 07:24:00

"Ai mà chẳng có quê, có nơi chốn mình sinh ra. Người ta có thể ở trăm nơi nhưng quê thì chỉ một. Người ta có thể đi đến khắp chốn nhưng ga khởi hành thì chỉ một - chốn quê mình"...

Để gia đình thực sự là “tổ ấm”!

Để gia đình thực sự là “tổ ấm”!
2015-06-27 20:20:00

Trong thời đại công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, những giá trị cốt lõi của gia đình đang dần bị mai một. Để gia đình thực sự là "tổ ấm", là "pháo đài" chống...

Người nhạc sĩ nặng lòng với dân ca Tây Bắc

Người nhạc sĩ nặng lòng với dân ca Tây Bắc
2015-06-24 10:29:00

Nhắc đến Vương Khon, không chỉ nhân dân Tây Bắc mà rất nhiều người yêu thích văn hóa nghệ thuật truyền thống cũng đều biết tiếng. Ông là một trong những nhạc sĩ đặc biệt thành công ..

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long