Cập nhật:  GMT+7
w6Hhu5HhurPhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveOG7tOG7k+G7teG7n8Sp4bqvw6As4buTw7Lhu7XhurFQY+G7oeG6scOC4buTcOG6seG7kXHhurlw4bqx4buyxKhD4bqxw5Rj4buhxKnhu7PhurHDouG6s+G6seG7teG7seG7k+G6seG7teG7kWRww7ThurHhuqkv4bq14bq34bq14bq1w6Ev4buR4bqzw6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveMONceG7i+G6pOG6r8Ogw6Hhu5Phu6HDtOG6seG7s8O9w6wi4bqvLy/DrDfDrWNxeOG7keG7t+G7teG7kXE34bqycC/hu4vEqeG7s+G7o+G7tXF4L3DEqeG6tOG7sy/hurXhurPhurXDoi/huqVi4buL4bql4bq34bqr4bq3w6LhuqfhurPhu7XhurPhuqnhuqnhuqfhuqvhuqfhu5/hurM34budeMSpw7Thuq/hurEvw6DDoXjDoMOM4buRw4DhurFw4buRxJHhurEs4buTw7Lhu7XhurFQY+G7oeG6seG7icOz4bqxw4Lhu7fhu4Xhu7XhurHhu59B4buT4bqx4bu14buR4but4buT4bqxw7Thu5NjcOG6seG7tcaw4bqxw6zhu5HDg8Os4bqx4buyxKhD4bqxw5Rj4buhxKnhu7PhurHDouG6s+G6seG6ssSRceG6seG7teG7kWRww7ThurHhuqkv4bq14bq34bq14bq14bqx4bqy4buV4bqx4buL4buXw6zhu5HhurHDjHHhurLhu5Phu4st4bqzYjfhurHhu7Thu7fhuqThurFw4buR4buTbnA24bqxw6xkw6zhurF54bu34bulw6zhurHDtOG7k2PhurHhu6Phu5Hhu7fhurHhurLhuq7DrOG6seG7iMO5cMO04bqxUGPhu6HhurFE4bqx4buR4buTw7Jw4bqx4buJY3DDtOG6scOscuG6sXDhu5Hhu5PDs+G7t+G6seG6puG6seG7o+G7k29w4bqx4bu1w71k4buT4bqxw6zhu5Hhu5PDs+G7t+G6seG6ssOz4bqx4bqy4buFcOG6seG7icOz4bqxcMSR4bqkN8OhL3jDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq94w41x4buL4bqk4bqvw6DDjOG7keG7k8Oz4bu34bqxYi/huq024bqxLOG6u3DhurF44buRc3DDtOG6seG7ieG7k8Oz4bu34bqxeOG7keG7peG7k+G6seG7nuG7k25w4bqx4buJccSRcOG6seG7tOG7keG7jeG6seG7teG7kWNx4bqx4buIw7lww7ThurFQY+G7oeG6sUThurHDrEFww7ThurE94bqk4bqxw61jcOG6sVHhu5/huqThu6F44buTw6zhurHDrGTDrOG6sXnhu7fhu6XDrOG6scO04buTY+G6seG7kXR44bqx4bu14buRw6lx4bqx4buf4bu3Z3DhurHhu4nhu43hurHhu5/hu4XhuqThurHhuqbhurHhu6Phu5NvcOG6seG6ssOz4bqxw6zDuXDDtOG6seG7tWTDrOG6seG7tcaw4bqxw6zhu5HDg8Os4bqx4buyxKhD4bqxw5Rj4buhxKnhu7PhurHDouG6szfDoS94w6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveMONceG7i+G6pOG6r8Og4buI4buD4bqk4bqx4bufxJHhurHDrOG7t8Wpw6zhurHhu5F0eOG6sXDhu5HDquG7oeG6seG7ieG6omPhurHDvWPhurFw4buR4bq2cMO04bqxeOG7keG6ouG7q3DDtOG6sWRw4bqx4bu14buRZHHhurHDtHfhurHhu6Phu5Fy4bqx4buj4buR4bq7cDbhurHhu6Phu5Hhu5PhurHhu7LEqEPhurHDlGPhu6HEqeG7s+G6scOi4bqz4bqxw6xy4bqxcMO04bu34bqk4bqxw6zhu6vhurHhu6Phu5HDuXDDtOG6seG7teG7keG7jeG6seG7tcaw4bqxw6zhu5HDg8Os4bqx4bqy4buV4bqxw6lw4buR4bqx4buR4bqidnDDtOG6scOsw4Bj4bqx4buL4buXw6zhu5HhurHDjHHhurLhu5Phu4st4bqzYjfhurHhu5Dhu5PDsnDhurHhu7Vl4buTNuG6sXbhurHhu6Phu5Hhu7fhurHhurLhuq7DrOG6seG7iMO5cMO04bqxUGPhu6HhurFENuG6seG7i+G7l8Os4buR4bqxw4xx4bqy4buT4buLLeG6s2LhurHhu4ljcMO04bqx4buL4buT4buPcOG6scOt4buTb3DhurF44buRw4PDrOG6seG7tWV4NuG6seG6ssSR4bqx4bqy4buTw7LDrOG6seG7n8SR4buh4bqx4buzY3HhurHhu4nhu43hurHhu7XGsOG6scOs4buRw4PDrOG6seG7s+G6ruG6seG7o+G7k8OycOG6seG7teG7keG7jeG6seG7teG7kWNx4bqx4bqy4bux4buT4bqx4buz4bqu4bqxw7RyeOG6seG7oeG6v+G7teG6scOsw4Bj4bqx4buj4buRccOpcMO04bqx4bq14bq34bqxcMO04buR4buVcOG6sXDDtOG6ouG7reG7k+G6sTnhu5Dhu54sNuG6sSzhu4gsNuG6sXnhu7djcOG6scOs4buRw4PDrDbhurHhu7XDvXRww7ThurHhu7XEkeG7kzbhurHhuqThurHhu7VvNuG6sWNw4bqxcOG7k3Dhu5HigKZh4bqx4bufxJHhurHhu6HFqeG7teG6scOtxJHhu5PhurHhu7VxZHDhurHDveG7heG7teG6seG7o+G7kXI3w6EveMOgw6F44bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r3jDjXHhu4vhuqThuq/DoOG7tMO94bqi4buxw6zhurHDrOG7t8Wpw6zhurHhu5/EkeG7oeG6seG6suG7k8Oyw6zhurHDrOG7keG7k8Oz4bu34bqxcGPhuqQ24bqxPeG6pOG6scOtY3DhurFR4buf4bqk4buheOG7k8Os4bqxLOG7k8Oy4bu14bqxUGPhu6HhurHhu4nhurnhurHDrHLhurHDrOG7t8Wpw6zhurHhu5/EkeG7oeG6seG6suG7k8Oyw6zhurHhurLhu7Hhu5PhurHhu7TGsHDDtOG6scOsw4HDrOG6seG7tOG7iuG7tOG7tOG6seG7ieG7jeG6scOtxJFw4bqxw6xkw6zhurFwxanhu5PhurHhu4vhu7dww7ThurHhu5/hu5NucOG6sXnhu7djcDfhurHhu7TGsHDDtOG6scOsw4HDrOG6seG7tOG7iuG7tOG7tOG6seG7ieG6ueG6seG7ieG6omPhurHDvWPhurFw4buR4bq2cMO04bqx4bqkb+G7t+G6seG7teG7peG6seG7o+G7kWTDrOG7keG6sXnhu7djcOG6seG7i2lw4bqx4buJb3DhurHhurLhu5PDssOs4bqx4bu1xrDhurHDrOG7kcODw6zhurHhu7LEqEPhurHDlGPhu6HEqeG7s+G6scOi4bqz4bqx4bu1w71xcMO04bqxcOG6u+G7oeG6sXBj4bqk4bqx4bufxJHhurHhu6Phu5Fy4bqx4buj4buRw6nhurHhu7Xhu5Hhu5M24bqx4buLceG6scOpcOG7keG6seG7keG6onZww7ThurHDrMOAY+G6seG7i+G7l8Os4buR4bqxw4xRLOG7kuG7ii3hurNiN8OhL3jDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq94w41x4buL4bqk4bqvw6BW4bqxw6zhu7fFqcOs4bqx4buRdHg24bqx4buJZeG7k+G6seG7i+G7k8OycOG6scOs4buRw4DhurFw4buRxJHhurEs4buTw7Lhu7XhurFQY+G7oeG6seG7ieG6ueG6seG7ieG6omPhurHDvWPhurFw4buR4bq2cMO04bqx4buj4buRcuG6seG7o+G7keG6u3DhurFwcuG7k+G6seG7tcO9bnA24bqxcOG7keG6onDDtOG6scOs4bqgcMO04bqx4buj4buR4buBcMO04bqx4buJ4buXcOG7keG6seG6smlw4bqx4buJY3DDtOG6scOscuG6seG7s+G6ruG6scOs4buR4bu3aHDhurHDreG7l+G6scOsZMOs4bqxw6zDuXDDtOG6seG6suG7k8Oyw6zhurHhu5/hu5NucOG6sXnhu7djcOG6seG7iW9w4bqx4buyxKhD4bqxw5Rj4buhxKnhu7PhurHDouG6szbhurFw4buR4bqi4bqx4buj4buRw6lx4bqx4buzZOG7teG6scOsZMOs4bqx4buJ4buXY+G6seG7ieG7k+G7jeG7oeG6seG7teG7keG7k+G6seG7ieG7heG7tzbhurHDrMO5cMO04bqx4bu1ZMOs4bqx4bu1w73hu7fhuqTDs3DhurHhu7Xhu5HDuXDDtDbhurHhu7Xhu5NveOG6seG7teG7keG7l+G6seG7tcSR4buT4bqx4bu1w73hu6/igKbDoS94w6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveMONceG7i+G6pOG6r8Ogw4xkw6zhurHDrW5w4bqx4bu14buRw6lx4bqx4buf4bu3Z3DhurHhurLhu7Hhu5PhurFw4buRY+G7t+G6seG6ssSR4bqx4buJ4bqiY+G6scO9Y+G6scOsZMOs4bqxeOG7keG6ouG7q3DDtOG6sWRwNuG6seG7teG7t+G6pOG6sXDhu5Hhu5NucOG6seG7teG7heG7teG6scOsw6nhurHhu6Hhu7Hhu5PhurHDrOG7kcah4bqx4buLxIJww7ThurHhu59l4buT4bqxduG6seG7ocODw6zigKbhurHhu4vhuq7hurHhu6Phu5NvcDfhurHhu4hkcMO04bqxw6zhu5Hhu7nhurHhuqY24bqxw6zhu5HDgOG6sXDhu5HEkeG6sSzhu5PDsuG7teG6sVBj4buh4bqx4buJw7PhurHDguG7t+G7heG7teG6seG7tcaw4bqxw6zhu5HDg8Os4bqx4buyxKhD4bqxw5Rj4buhxKnhu7PhurHDouG6s+G6seG6ssSRceG6seG7teG7kWRww7ThurHhuqkv4bq14bq34bq14bq1NuG6seG7i3HhurHhu4vhu5Phu49w4bqxw63hu5NvcOG6sXjhu5HDg8Os4bqx4bu1ZXjhurHDrMOAY+G6seG7i+G7l8Os4buR4bqxw4xx4bqy4buT4buLLeG6s2I34bqx4bu0w73huqLhu7HDrOG6seG7icOz4bqxw4Lhu7fhu4Xhu7XhurHDrMOAY+G6sT3huqThurHDrWNw4bqxUeG7n+G6pOG7oXjhu5PDrOG6sSzhu5PDsuG7teG6sVBj4buhNuG6seG7iWXhu5PhurHhu4vhu5PDsnDhurHDrMOAY+G6sT3huqThurHDrWNw4bqxUeG7n+G6pOG7oXjhu5PDrOG6scOsZMOs4bqxeeG7t+G7pcOs4bqxw7Thu5Nj4bqx4buj4buR4bu34bqx4bqy4bquw6zhurHhu7Xhu5NveOG6sXDhu5FncOG6seG7teG7kcO5cMO04bqx4bu14buTcOG6seG6ssSR4bqx4buzbeG6scOtZHHhurHDrGRx4bqx4bufZeG7k+G6scOsZMOs4bqxw6zhu6vhurF54bu3Y3DhurF54bu3w6lw4bqx4buf4bqm4bqxw6zhu4V44bqxw6xjceG6seG7keG7q3DhurHhu7Vl4buT4bqxeeG7t+G7pcOs4bqxw7Thu5Nj4bqxw6zDgGPhurHhu6Hhu5Vw4buRN8OhL3jDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq94w41x4buL4bqk4bqvw6Dhu6DFqeG7teG6seG7s+G7peG6sXnhu7fhu6XDrOG6scO04buTY+G6seG6smlw4bqx4buR4bqk4bqx4bqydHDDtOG6sSzhu5PDsuG7teG6sVBj4buh4bqxw6xy4bqx4bu14buR4buN4bqx4bu1xrDhurHDrOG7kcODw6zhurHhu7LEqEPhurHDlGPhu6HEqeG7s+G6scOi4bqz4bqx4bu1w71xcMO04bqxcOG6u+G7oeG6sXBj4bqkNuG6seG6ssSR4bqxcG5w4bqxZHjhurHhu4vDgXDDtOG6scOsZMOs4buR4bqx4bufxJHhu6HhurHDrMOAY+G6sVHhu5/huqThu6F44buTw6zhurHhurXhurfhurXhurPhurHhu7XGsOG6scOs4buRw4PDrOG6seG7tcO9cXDDtOG6seG7teG7kWRww7ThurHhuqnhurHhu7Xhu7Hhu5PhurHhu7Vl4buT4bqxUOG7kWfhu7XhurHDjcOpcDfDoS94w6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveMONceG7i+G6pOG6r8Og4bu04buRxKlx4bqx4bujb+G6seG7kXFlw6zhu5E24bqx4buzY+G7t+G6seG7o+G7keG7k+G6scOscuG6scOtZHHhurHDrGRx4bqx4bufbnDhurHDrGTDrOG6scOs4bur4bqxeeG7t2Nw4bqxw6xy4bqx4bu14buRaOG7oeG6sXnhu7fhuqTDs3A24bqxcMO0xJHhuqThurHhurXhuqUv4bqtNuG6sSzhu5PDsuG7teG6sVBj4buh4bqx4bqyxJHhurHDrGTDrOG6sXnhu7fhu6XDrOG6scO04buTY+G6seG7o+G7keG7t+G6seG6suG6rsOs4bqx4bu14buTb3jhurHhu7XDgcOs4bqxw6xy4bqxw6zhu7fFqcOs4bqx4buRdHjhurHhurLEkeG6scOscuG6sXjhu5HDqXDhurHhu5Hhu6fhu5PhurHDrOG7keG7mXDhu5HhurHhu7Xhu5HDg8OsN+G6seG7tMO9bnDhurHDrOG7q+G6seG7s3bhurHhu4lyNuG6seG7teG7heG7teG6scOsw6nhurHDrEFww7ThurFw4buRY+G7t+G6seG7teG7kcOpceG6seG7n+G7t2dw4bqx4buJ4buN4bqx4buJ4buT4bqx4buJb3DhurHhu7Xhu5Hhu6Vww7ThurFw4buR4buF4bu14bqx4bu1w71xcMO04bqx4bujb+G6seG7kXFlw6zhu5HhurHhu7XGsOG6scOs4buRw4PDrOG6seG7ssSoQ+G6scOUY+G7ocSp4buz4bqxw6LhurPhurHhurLEkXHhurHhu7Xhu5Hhu63hu5PhurHhu4nhu5Phu43hu6HhurFwxJFx4bqxw6zhu5Fx4bqxeOG7kUHhurHhu5Hhu694N8OhL3jDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq94Q+G7t+G7teG7kXHDveG6r8OgUMO04bu34buncOG6seG7i2Nw4bu1w73hu5PDoS94w6A=

Nguồn dantri

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long