Cập nhật:  GMT+7
307dx5e64x87f2x8226xa205x48a9xa2eax808bx9984xX7x7f8ax5ccdx52d6x33a0x5abex64c6xX5x4352xXax5df7xa9a3x3c0cx728dxX3x8c1exXdxX6x4d60xX3xX4x563cxX15xX17xX3xXex78eax3fa2xX15xX1xX3xX15xX1xX14xX3xX5x9a0exXbxX3xX1xa28fxX4xX3xX15xX1x9ac2xX15xX3xb2dcxa2dcxX1axX3xXexX22x99f5xX3xX17xXdx96a2xX3xXexX22x3fdfxX15xX3x34fbx5dbaxX4axX3xXexX22xXdx5f27x8f25xX3xX38x9df3xX15xX17xX3xXexX39xXdxX3xb18dxX46xX15xX3xa3d9x7f14x5a3axX15xX17xX0x8ea6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx386axX10xX6x900fxXaxX12xX75x7006xXdxX3x6219xX1x93f3xX3xXexX1x5aedxXbxX3xX38x8662xX3xXex5ff8xX15xX1xX3x493ex434exX6xX3xXbxX1xb4cexXdxX3xX1x83b2xXbxX3xX90xX2cxXdxX3xX75xX7cxXdxX3xX4xX1xX81xX3xXexX1xX85xXbxX3xX38xX89xX3xX1xX51x59a1xX50xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3x44a9xX62xX15xX3xX90xX14xX3xac8fxX13x8689x30fexX3xa9bax5c72xX3xX5cxX46xX15xX3xX60xX61xX62xX15xX17xX3xXex9232xX3xX4xX1x925axX4xX3x4e12xX1xX42xX15xX1xX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xX90xX14xX3xb3c6xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX1dxX15xX17xX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xX15xX1xX14xX3xX5xX2cxXbxX3xX1xX30xX4xX3xX15xX1xX35xX15xX3xX38xX39xX1axX3xX4xX1xX1axX3xX1xX30xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3x45f8xa739xX123xX3xX15xX1axX15xX3xXexX39xXdxX3xX38xXdx721bxX123xX3xXexX22xX61x3590xX15xX17xX3xXdexX1xX51xX3xXc6xX42xXb3xX3xX4x7e0exX6xX3xXcxX22xX61xX137xX15xX17xX3x4063xX124xX123xX3xX15xX1axX15xX3xX5cxX46xX15xX3xX60xX61xX62xX15xX17xb66axX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX0xXdxX123xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7fxX10xX15xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexXb3xX5xX10xX9xXax3cc9xXdxX78xXexX1x3371xX3xX2xX4axX4axX4axXbxXc9x9f0dxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX199xX3x56dcxX49xX49xXbxXc9xX1a1xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX66xX66xX4xX15fxXedxX6xX1axXbxX1xX51xXexX1xX1axX15fxX90xX15xX66xX78xX10xX7xXdexXexX1axXbxX66xX15xX10xX194xX7xX66xa2c5xX1d6x4ac0xX2xX66xX2xX2xX2xX78xX4axX2xX1d8x3559xX49xX49xX1d8xXexX49xX4axX1d8x3738xX5xX49x4966xX1e2xX15fx433axXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX1dxX15xX17xX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xX15xX1xX14xX3xX5xX2cxXbxX3xX1xX30xX4xX3xX15xX1xX35xX15xX3xX38xX39xX1axX3xXexX22xX3exX3xX17xXdxX42xX3xXexX22xX46xX15xX3xX49xX4axX4axX3xXexX22xXdxX50xX51xX3xX38xX54xX15xX17xX3xXexX39xXdxX3xX5cxX46xX15xX3xX60xX61xX62xX15xX17xXaxX3xX194xXdxX78xXexX1xX9xXaxX2xX4axX4axX4axXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX1abxX49xX49xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX7fxX42xX4xX3xX15xX1xX14xX3xX1xb3f3xX1axX3xXexX35xX123xX3xXexX22xX6xX1axX3xXex9899xX15xX17xX3xX4xX1xb1ccxX15xX3x365cxX123xX3xX4xX1xX1axX3xX4xX42xX4xX3xX10xX123xX3xX1xX30xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX38xXdxX131xX123xX3xXexX22xX61xX137xX15xX17xX3xX123xX124xX123xX3xX15xX1axX15xX3xXdexX1xX51xX3xXc6xX42xXb3xa75bxX3xXcxX22xX61xX137xX15xX17xX3xX14exX124xX123xX3xX15xX1axX15xX3xX5cxX46xX15xX3xX60xX61xX62xX15xX17xX15fxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX78xXb3xXaxX12xX7fxX1dxX15xX17xX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xXedxX6xX1axX3xX17xX54xX123xX199xX3x6dbexX35xXb3xX3xX123xX2cxXdxX3xX123xX7cxXexX3xXbxX1x5760xX15xX17xX3xX1xX30xX4xX3xX90xX14xX3xX7x6d9bxX6xX3xX4xX1xX81xX6xX3xX123xX7cxXexX3xXbxX1xX325xX15xX17xX3xX1xX30xX4xX3xX38xXcaxX3xXc9xX51xX96xX15xX17xX3xX4xX2a1xXbxX3xXexX22xX3exX3xX17xXdxX42xX3xXexX22xX46xX15xX3xX49xX4axX4axX3xXexX22xXdxX50xX51xX3xX38xX54xX15xX17xX15fxX3xXcxX22xX1axX15xX17xX3xX38x37b2xX2d3xX3x62f8xX51x3b8bxX3xXexX91xX3xXexX1xXdxX50xX15xX3xX14exXdxX15xX1xX3xXcxX35xX123xX3x55a0xX75xX14xX3xXc6xX7cxXdx70c9xX3xXexX14xXdxX3xXexX22xX9axX3xX1d6xX1d8xX4axX3xXexX22xXdxX50xX51xX3xX38xX54xX15xX17xX2d3xX3xX4xX325xX15xX3xX5xX39xXdxX3xX144xX15xX17xX3xX1xX7cxX3xX4xX144xX6xX3xX4xX42xX4xX3xXexX1xX124xXb3xX3xX4xX1dxX3xX17xXdxX42xX1axX2d3xX3xXbxX1xb104xX3xX1xX51xXb3xX15xX1xX3xX1xX30xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX2d3xX3xX4xX42xX4xX3xXedxX6xX15xX2d3xX3xX15xX17xX14xX15xX1xX2d3xX3xX38xX1axX14xX15xX3xXexX1xX131xX3xXc9xXcaxX3xX5cxX46xX15xX3xX60xX61xX62xX15xX17xX3xXedx7643xX15xX17xX3xXexXdx7f9axX15xX3xX123xX298xXexX3xX90xX14xX3xX15xX17xX14xXb3xX3xX4xX1dxX15xX17xX15fxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX78xXb3xXaxX12xXcxX39xXdxX3xX4xX1xX61xX62xX15xX17xX3xXexX22xX23xX15xX1xX2d3xX3xX4xX42xX4xX3xX15xX1xX14xX3xX1xX28bxX1axX3xXexX35xX123xX3xX4x696fxX15xX17xX3xX38xXcaxX3xXexX298xX15xX17xX3xX1d6xX2xX3xX4xX1xX29exX15xX3xX2a1xX123xX3xX90xX14xX3xX15xX1xXdxX418xX51xX3xX38xX54xX3xX4xX1xX62xXdxX2d3xX3xX17xX378xXbxX3xXbxX1xX124xX15xX3xX38xX7cxX15xX17xX3xX90xXdxX46xX15xX3xXexX1xX124xXb3xX3xX90xX14xX3xXexX22xX325xX3xX4xX144xX6xX3xXexX22xX61xX137xX15xX17xX3xXdexX1x6fdcxX4xX3xXbxX1xX3d9xX4xX3xXdexX1xX378xX3xXdexX1xX29exX15xX3xX78xX39xXb3xX3xXexX96xXexX2d3xX3xX1xX30xX4xX3xXexX96xXexX15fxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx441bxX51xXexX1xX1axX22xXaxX12xX13xX39xX4xX1xX3xXc7xX61xX62xX15xX17xX0xX66xXbxX12

Bạch Dương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội

Thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội
2024-02-22 07:00:00

baophutho.vn Bảo trợ xã hội là một trong những lĩnh vực quan trọng của hệ thống an sinh xã hội. Những năm qua, công tác bảo trợ xã hội được các cấp ủy Đảng,...

Cần thiết và cấp thiết

Cần thiết và cấp thiết
2022-12-24 11:39:00

baophutho.vn Vị thành niên, thanh niên (VTN/TN) là nhóm dân số đặc thù, chiếm tỉ trọng cao và là nguồn nhân lực kế cận, nên luôn được xã hội đặc biệt quan...

“Của để dành” cho người lao động

“Của để dành” cho người lao động
2022-12-21 16:38:00

baophutho.vn Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII về “Cải cách chính sách bảo hiểm...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long