Cập nhật:  GMT+7
35e6x4d0bx8c69x97e4x9977x405ex43b5x49eax5f63xX7x678bx6dc0xb1c9xa6b4x4a35x9b44xX5x9d9cxXax6447x6a28x7742xa5d3xX3x486fxXdxX6xba00xX3xX4xa003xX15xX17xX3xXex7422x3c16xX15xX1xX3xX15xX1xX14xX3xX5x7469xXbxX3xX1x4ea4xX4xX3xX15xX1x7929xX15xX3x9db7x658exX1axX3xXexX22x7397xX3xX17xXdx5c5fxX3xXexX22x37b8xX15xX3x9d29x3947xX4axX3xXexX22xXdx4326x7f04xX3xX38x651dxX15xX17xX3xXexX39xXdxX3x6b3fxX46xX15xX3x6b8ax5652xa51exX15xX17xX0x8c29xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6c4bxX10xX6x8c73xXaxX12xX75xafdbxXdxX3xa10fxX1x85b7xX3xXexX1x9965xXbxX3xX38x7f45xX3xXex4cb8xX15xX1xX3x57fax6d39xX6xX3xXbxX1x516fxXdxX3xX1x759dxXbxX3xX90xX2cxXdxX3xX75xX7cxXdxX3xX4xX1xX81xX3xXexX1xX85xXbxX3xX38xX89xX3xX1xX51x7d17xX50xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3x6f06xX62xX15xX3xX90xX14xX3x4529xX13xabb0x9156xX3xb43bx9d9exX3xX5cxX46xX15xX3xX60xX61xX62xX15xX17xX3xXex4cccxX3xX4xX1xba6fxX4xX3x8765xX1xX42xX15xX1xX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xX90xX14xX3x5e9axX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX1dxX15xX17xX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xX15xX1xX14xX3xX5xX2cxXbxX3xX1xX30xX4xX3xX15xX1xX35xX15xX3xX38xX39xX1axX3xX4xX1xX1axX3xX1xX30xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3x79c4x8e6fxX123xX3xX15xX1axX15xX3xXexX39xXdxX3xX38xXdxafbaxX123xX3xXexX22xX61x93e0xX15xX17xX3xXdexX1xX51xX3xXc6xX42xXb3xX3xX4xa60exX6xX3xXcxX22xX61xX137xX15xX17xX3x96a1xX124xX123xX3xX15xX1axX15xX3xX5cxX46xX15xX3xX60xX61xX62xX15xX17x3c0fxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX0xXdxX123xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7fxX10xX15xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexXb3xX5xX10xX9xXax67bbxXdxX78xXexX1x81d7xX3xX2xX4axX4axX4axXbxXc9x5f0dxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX199xX3x9f76xX49xX49xXbxXc9xX1a1xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX66xX66xX4xX15fxXedxX6xX1axXbxX1xX51xXexX1xX1axX15fxX90xX15xX66xX78xX10xX7xXdexXexX1axXbxX66xX15xX10xX194xX7xX66x92f2xX1d6x4252xX2xX66xX2xX2xX2xX78xX4axX2xX1d8x9ce8xX49xX49xX1d8xXexX49xX4axX1d8xa8b7xX5xX49x67e1xX1e2xX15fxac5fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX1dxX15xX17xX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xX15xX1xX14xX3xX5xX2cxXbxX3xX1xX30xX4xX3xX15xX1xX35xX15xX3xX38xX39xX1axX3xXexX22xX3exX3xX17xXdxX42xX3xXexX22xX46xX15xX3xX49xX4axX4axX3xXexX22xXdxX50xX51xX3xX38xX54xX15xX17xX3xXexX39xXdxX3xX5cxX46xX15xX3xX60xX61xX62xX15xX17xXaxX3xX194xXdxX78xXexX1xX9xXaxX2xX4axX4axX4axXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX1abxX49xX49xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX7fxX42xX4xX3xX15xX1xX14xX3xX1x48d3xX1axX3xXexX35xX123xX3xXexX22xX6xX1axX3xXex4bfaxX15xX17xX3xX4xX1x5fdcxX15xX3x9c39xX123xX3xX4xX1xX1axX3xX4xX42xX4xX3xX10xX123xX3xX1xX30xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX38xXdxX131xX123xX3xXexX22xX61xX137xX15xX17xX3xX123xX124xX123xX3xX15xX1axX15xX3xXdexX1xX51xX3xXc6xX42xXb3x7fb5xX3xXcxX22xX61xX137xX15xX17xX3xX14exX124xX123xX3xX15xX1axX15xX3xX5cxX46xX15xX3xX60xX61xX62xX15xX17xX15fxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX78xXb3xXaxX12xX7fxX1dxX15xX17xX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xXedxX6xX1axX3xX17xX54xX123xX199xX3x6a49xX35xXb3xX3xX123xX2cxXdxX3xX123xX7cxXexX3xXbxX1xac24xX15xX17xX3xX1xX30xX4xX3xX90xX14xX3xX7x96a8xX6xX3xX4xX1xX81xX6xX3xX123xX7cxXexX3xXbxX1xX325xX15xX17xX3xX1xX30xX4xX3xX38xXcaxX3xXc9xX51xX96xX15xX17xX3xX4xX2a1xXbxX3xXexX22xX3exX3xX17xXdxX42xX3xXexX22xX46xX15xX3xX49xX4axX4axX3xXexX22xXdxX50xX51xX3xX38xX54xX15xX17xX15fxX3xXcxX22xX1axX15xX17xX3xX38xb68axX2d3xX3x8bd4xX51x8e3cxX3xXexX91xX3xXexX1xXdxX50xX15xX3xX14exXdxX15xX1xX3xXcxX35xX123xX3x9be6xX75xX14xX3xXc6xX7cxXdx6db7xX3xXexX14xXdxX3xXexX22xX9axX3xX1d6xX1d8xX4axX3xXexX22xXdxX50xX51xX3xX38xX54xX15xX17xX2d3xX3xX4xX325xX15xX3xX5xX39xXdxX3xX144xX15xX17xX3xX1xX7cxX3xX4xX144xX6xX3xX4xX42xX4xX3xXexX1xX124xXb3xX3xX4xX1dxX3xX17xXdxX42xX1axX2d3xX3xXbxX1x680fxX3xX1xX51xXb3xX15xX1xX3xX1xX30xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX2d3xX3xX4xX42xX4xX3xXedxX6xX15xX2d3xX3xX15xX17xX14xX15xX1xX2d3xX3xX38xX1axX14xX15xX3xXexX1xX131xX3xXc9xXcaxX3xX5cxX46xX15xX3xX60xX61xX62xX15xX17xX3xXedxb127xX15xX17xX3xXexXdx370exX15xX3xX123xX298xXexX3xX90xX14xX3xX15xX17xX14xXb3xX3xX4xX1dxX15xX17xX15fxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX78xXb3xXaxX12xXcxX39xXdxX3xX4xX1xX61xX62xX15xX17xX3xXexX22xX23xX15xX1xX2d3xX3xX4xX42xX4xX3xX15xX1xX14xX3xX1xX28bxX1axX3xXexX35xX123xX3xX4xb197xX15xX17xX3xX38xXcaxX3xXexX298xX15xX17xX3xX1d6xX2xX3xX4xX1xX29exX15xX3xX2a1xX123xX3xX90xX14xX3xX15xX1xXdxX418xX51xX3xX38xX54xX3xX4xX1xX62xXdxX2d3xX3xX17xX378xXbxX3xXbxX1xX124xX15xX3xX38xX7cxX15xX17xX3xX90xXdxX46xX15xX3xXexX1xX124xXb3xX3xX90xX14xX3xXexX22xX325xX3xX4xX144xX6xX3xXexX22xX61xX137xX15xX17xX3xXdexX1x9792xX4xX3xXbxX1xX3d9xX4xX3xXdexX1xX378xX3xXdexX1xX29exX15xX3xX78xX39xXb3xX3xXexX96xXexX2d3xX3xX1xX30xX4xX3xXexX96xXexX15fxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9088xX51xXexX1xX1axX22xXaxX12xX13xX39xX4xX1xX3xXc7xX61xX62xX15xX17xX0xX66xXbxX12

Bạch Dương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thi đua “Dân vận khéo”

Thi đua “Dân vận khéo”
2023-06-05 09:37:00

baophutho.vn Thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã có hàng nghìn mô hình, điển hình với những cách làm hay, sáng tạo, khơi gợi sức dân chung sức...

Cần thiết và cấp thiết

Cần thiết và cấp thiết
2022-12-24 11:39:00

baophutho.vn Vị thành niên, thanh niên (VTN/TN) là nhóm dân số đặc thù, chiếm tỉ trọng cao và là nguồn nhân lực kế cận, nên luôn được xã hội đặc biệt quan...

“Của để dành” cho người lao động

“Của để dành” cho người lao động
2022-12-21 16:38:00

baophutho.vn Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII về “Cải cách chính sách bảo hiểm...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long