Cập nhật:  GMT+7
5ccdx11fcbx7e56x6203xb444xdeb1xac88x5d2exc2a5xX7xe08dxe779xba9ax6024xe5bexa286xX5x8055xXax701ex7224x89dax10ae9xX3x126e6xX1xc029xX3xXcxX1x10927xX3xXex10ff1xX6xX15xX3xfb7bx86adxXdxX3x704ex9168xX1xXdxbbd4xXbxX3xe1c7x1386exX3xX5x12d7cxd2afxX3xf0c2xX14xX15xX3xXexcfc2xXdxX3xX13xX14xX15xX3xXcx101e6xe9d2x5db7xX28xX3xf2b3xX43xX6xX28xX29xX0x118b7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb068xX10xX6x6d41xXaxX12x6220xX29xX33xX44xX3xX2x8e34x141dexde86x720exX3x12aa9xX15xX33xX28xX3xX4xX14xX28xX3xX36x87b2xX6cxX3xXbxX1xd335xX28xX29xX3xX2fxXdxX45xX28xX6cxX3xX36xXdxX45xX28xX3xXexb8b7xXbxX3xX2fxXdxX45xX28xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXcxX1xX1dxX3xX60xX15xX3xX28xX1xX33xX3xX36xX14xX15xX3xac72xbf97xX3x102caxX43x97e9xX28xX3xb669xX1xbddcx7dacxX28xX29xX6cxX3xXcxX25xX28xX29xX3xX13xXdxX45xX28xX3xXexX8dxXbxX6cxX3xXb4xX1xe018xX3xXex98b5xX4xX1xX3xX5dxX78xXdxX3xX63xX1xX33xX3xX36xX14xX15xX3xXexf20cxX28xX1xX3xX17xX1xX19xX3xXcxX1xX1dxX3xX5xX33xX34xX3xXcxX20xXb6xXb7xX28xX29xX3xX24xX15xX33xX28xX3xX24xdf31xX3xX4xX7dxX3xX36xX43xX25xXdxX3xXexX20xX6xX15xX3xX24xX25xXdxX3xX28xX29xX1xXdxX2cxXbxX3xX2fxX30xX3xXexX3bxXdxX3xX13xX14xX15xX3xXcxX43xX44xX45xX28xX3xX48xX43xX6xX28xX29x7715xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb4xX6xXbxXexXdxX15xX28xXaxX12xX0xXdxX34xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb4xX10xX28xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXax947bxXdxX60xXexX1x12dd7xX3xd780x7212xX16bxXbx634bx8631xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX168xX3xba5fxX2xX16axXbxX16exX16fxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX4exX4exX4xX12exX36xX6xX15xXbxX1xX43xXexX1xX15xX12exX2fxX28xX4exX60xX10xX7x7550xXexX15xXbxX4exX28xX10xX163xX7xX4ex101a3xX1a4xcc6fxX1a6xX4exX2xX1a4xX1a4xX60xX1a4xX2xX179xX1a4xX69xX179xX69xXexX179xX16bxX1a6xX1a4xX5xX69xX6axXdxX34xX29xX6axX1a4xX16bxX1a4xX1a4xX16bxX6bxX2xX69xX2xX1a4xX16bx9337xX179xX1a6xX12ex5f39xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXcxX1xX1dxX3xXexX20xX6xX15xX3xX24xX25xXdxX3xX28xX29xX1xXdxX2cxXbxX3xX2fxX30xX3xX5xX33xX34xX3xX36xX14xX15xX3xXexX3bxXdxX3xX13xX14xX15xX3xXcxX43xX44xX45xX28xX3xX48xX43xX6xX28xX29xXaxX3xX163xXdxX60xXexX1xX9xXaxX16axX16bxX16bxXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX179xX2xX16axXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb4xX6xXbxXexXdxX15xX28xXaxX12xX6exX15xX33xX28xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXcxX1xX1dxX3xXexX20xX6xX15xX3xX24xX25xXdxX3xX28xX29xX1xXdxX2cxXbxX3xX2fxX30xX3xX5xX33xX34xX3xX36xX14xX15xX3xXexX3bxXdxX3xX13xX14xX15xX3xXcxX43xX44xX45xX28xX3xX48xX43xX6xX28xX29xX12exX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX60xX44xXaxX12xXcxXdxf606xXbxX3xX2fxX33xX3xX5xX33xX34xX3xX2fxXdxX2cxX4xX3xX2fxcefbxXdxX3xX24xX15xX33xX28xX3xX4xX7dxX3xX24x14468xX28xX29xX3xX4xX1x99f6xX3xfcb9xX6xXdxX3xX6ex619cxX4xX3xXcxX1xe346xX28xX29xX6cxX3xXcxX25xX28xX29xX3xX13xXdxX45xX28xX3xXexX8dxXbxX3xX13xX14xX15xX3xXcxX43xX44xX45xX28xX3xX48xX43xX6xX28xX29xX6cxX3xXb4xX1xXcdxX3xXexXd0xX4xX1xX3xX5dxX78xXdxX3xX63xX1xX33xX3xX36xX14xX15xX3xXexXe1xX28xX1xX3xX2fxX33xX3xX4xX14xX4xX3xX24xX2bbxX28xX29xX3xX4xX1xX2c1xX3xXexX20xX15xX28xX29xX3xX13xX6xX28xX3xX13xXdxX45xX28xX3xXexX8dxXbxX6cxX3xX5xXfexX28xX1xX3xX24xX3bxX15xX3xX4xX14xX4xX3xXbxX1x77d9xX28xX29xX3xX28xX29xX1xXdxX2cxXbxX3xX2fxX30xX3xX13xX14xX15xX3xXcxX43xX44xX45xX28xX3xX48xX43xX6xX28xX29xX12exX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb4xX6xXbxXexXdxX15xX28xXaxX12xX0xXdxX34xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX60xXexX1xX43xX34xX36xX3xXdxXb4xX10xX28xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxX163xXdxX60xXexX1xX168xX3xX16axX16bxX16bxXbxX16exX16fxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX168xX3xX179xX179xX1cbxXbxX16exX16fxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX4exX4exX4xX12exX36xX6xX15xXbxX1xX43xXexX1xX15xX12exX2fxX28xX4exX60xX10xX7xX19axXexX15xXbxX4exX28xX10xX163xX7xX4exX1a4xX1a4xX1a6xX1a6xX4exX2xX1a4xX1a4xX60xX1a4xX2xX179xX1a4x135dcxX16bxX179xXexX179xX16bxX1a4xX6bxX5xX69xX6axXdxX34xX29xX6axX1a4xX16bxX1a4xX1a4xX16bxX6bxX2xX69xX2xX1a4xX16bxX1cbxX1a6xX16axX12exX1cfxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXcxX1xX1dxX3xXexX20xX6xX15xX3xX24xX25xXdxX3xX28xX29xX1xXdxX2cxXbxX3xX2fxX30xX3xX5xX33xX34xX3xX36xX14xX15xX3xXexX3bxXdxX3xX13xX14xX15xX3xXcxX43xX44xX45xX28xX3xX48xX43xX6xX28xX29xXaxX3xX163xXdxX60xXexX1xX9xXaxX16axX16bxX16bxXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX179xX179xX1cbxXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb4xX6xXbxXexXdxX15xX28xXaxX12x813dxXfexX28xX1xX3xX24xX3bxX15xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXcxX1xX1dxX3xX2fxX33xX3xX13xX14xX15xX3xXcxX43xX44xX45xX28xX3xX48xX43xX6xX28xX29xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x8c99xX3xX19axXdxX28xX1xX3xX28xX29xX1xXdxX2cxX34xX3xX5xX33xX34xX3xX36xX14xX15xX12exX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX60xX44xXaxX12xXcxX3bxXdxX3xX36xX43xX25xXdxX3xX5xX33xX34xX3xX2fxXdxX2cxX4xX6cxX3xX5xXfexX28xX1xX3xX24xX3bxX15xX3xX1a4xX3xX36xX14xX15xX3xX24xXfexX3xXexX20xX6xX15xX3xX24xX25xXdxX3xX28xX29xX1xXdxX2cxXbxX3xX2fxX30xX3xX5xX33xX34xX3xX36xX14xX15xX3xX6ex6a5fxX28xX29xX3xX24xXd0xX6xX3xXbxX1xXb6x14352xX28xX29xX6cxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX4aaxX3xX19axXdxX28xX1xX3xX28xX29xX1xXdxX2cxX34xX3xX5xX33xX34xX3xX36xX14xX15xX3xXdxX28xX6cxX3xX36xX14xX15xX3xX24xXdxX2cxX28xX3xXex12e6cxX6cxX3xXbxX1xXb6xX521xX28xX29xX3xXbxX1xX14xXbxX3xX19axX1xX6xXdxX3xXexX1xX14xX4xX3xXexX1xX2cdxX28xX29xX3xXexXdxX28xX6cxX3xXexXdxX29fxXbxX3xX4xX8dxX28xX3xX4xX2cdxX28xX29xX3xX4xX1xX19xX28xX29xX16fxX3xX2c8xX28xX29xX3xX60xX30xX28xX29xX3xX4xX2cdxX28xX29xX3xX28xX29xX1xX2cxX3xX2fxX33xX15xX3xX7xX516xX28xX3xX16exX43xc5bcxXexX3xX4xX1xXb6xX521xX28xX29xX3xXexX20xa0fcxX28xX1xX3xXexX20xX45xX28xX3xX36xX14xX15xX3xX24xXdxX2cxX28xX3xXexX550xX16fxX3xX5xX33xX34xX3xXexX20xX43xX44x7689xX28xX3xX1xX5b2xX28xX1xX3xXexX20x7bbexX4xX3xXexXdxX29fxXbxX3xXexX3bxXdxX3xX4xX14xX4xX3xX7xX5daxX3xX19axXdxX2cxX28xX3xX4xX1xX2c1xX28xX1xX3xXexX20xXd0xX3x14121xX43xX6xX28xX3xXexX20xX1dxX28xX29xX3xX4xXcdxX6xX3xXexXe1xX28xX1xX12exX3xX5dxX6xXdxX3xX36xX14xX15xX3xX24xXdxX3xX7xXb1xX43xX3xXexX20xX6xX15xX3xX24xX25xXdxX3xX4xX14xX4xX3xX29xXdxX516xXdxX3xXbxX1xX14xXbxX3xX24xX25xXdxX3xX34xX2afxXdxX6cxX3xX28xXb1xX28xX29xX3xX4xX6xX15xX3xX4xX1xX5a6xXexX3xX5xXb6xbdf2xX28xX29xX3xX1xX15xX3bxXexX3xX24xX78xX28xX29xX3xX36xX14xX15xX3xX24xXdxX2cxX28xX3xXexX550xX3xXexX1xX10xX15xX3xX1xXb6xX2afxX28xX29xX3xX24xX6xX3xXbxX1xXb6xX521xX28xX29xX3xXexXdxX2cxX28xX16fxX3xXexX1dxX6xX3xX24xX33xX34xX6cxX3xXexX20xX43xX44xX5d0xX28xX3xX1xX5b2xX28xX1xX3xXexX20xX5daxX4xX3xXexXdxX29fxXbxX6cxX3xX10xX6axX34xX6xX29xX6x9983xXdxX28xX10xX16fxX3xX7xX516xX28xX3xX16exX43xX5a6xXexX3xX4xX14xX4xX3xXbxX1xX7dxX28xX29xX3xX7xX5daxX6cxX3xX19ax7fecxX3xX7xX5daxX16fxX3xX2c8xX28xX29xX3xX60xX30xX28xX29xX3xX4xX2cdxX28xX29xX3xX28xX29xX1xX2cxX3xXexX1xX2cdxX28xX29xX3xXexXdxX28xX3xXexX20xX15xX28xX29xX3xX60xX43xX44xX2cxXexX6cxX3xX16exX550xX3xX5xX6c9xX3xXexXdxX28xX3xX36xX33xXdxb026xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb4xX6xXbxXexXdxX15xX28xXaxX12xX0xXdxX34xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb4xX10xX28xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxX163xXdxX60xXexX1xX168xX3xX16axX16bxX16bxXbxX16exX16fxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX168xX3xX179xX2xX179xXbxX16exX16fxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX4exX4exX4xX12exX36xX6xX15xXbxX1xX43xXexX1xX15xX12exX2fxX28xX4exX60xX10xX7xX19axXexX15xXbxX4exX28xX10xX163xX7xX4exX1a4xX1a4xX1a6xX1a6xX4exX2xX1a4xX1a4xX60xX1a4xX2xX179xX1a4xX3e5xX2xX69xXexX1a6xX69xX2xX1cbxX5xX179xX6axXdxX34xX29xX6axX1a4xX16bxX1a4xX1a4xX16bxX6bxX2xX69xX2xX1a4xX16bxX179xX179xX179xX12exX1cfxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXcxX1xX1dxX3xXexX20xX6xX15xX3xX24xX25xXdxX3xX28xX29xX1xXdxX2cxXbxX3xX2fxX30xX3xX5xX33xX34xX3xX36xX14xX15xX3xXexX3bxXdxX3xX13xX14xX15xX3xXcxX43xX44xX45xX28xX3xX48xX43xX6xX28xX29xXaxX3xX163xXdxX60xXexX1xX9xXaxX16axX16bxX16bxXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX179xX2xX179xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb4xX6xXbxXexXdxX15xX28xXaxX12xX6exX15xX33xX28xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXcxX1xX1dxX3xXexX1xX6xX34xX3xX5fcxX43xX6xX28xX3xXbxX1xX33exX28xX29xX3x100c3xXexX43xX60xXdxX15xX3xX13xX14xX15xX3xXcxX43xX44xX45xX28xX3xX48xX43xX6xX28xX29xX3xX15xX28xX5xXdxX28xX10xX12exX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX60xX44xXaxX12xX5dxX15xX3bxXexX3xX24xX78xX28xX29xX3xX28xX33xX44xX3xX29xX7dxXbxX3xXbxX1x1322axX28xX3xX28xXb1xX28xX29xX3xX4xX6xX15xX3xX4xX1xX5a6xXexX3xX5xXb6xX650xX28xX29xX3xX4xX2cdxX28xX29xX3xXexX14xX4xX3xXexX43xX44xX45xX28xX3xXexX20xX43xX44xX5d0xX28xX3xX4xXcdxX6xX3xX36xX14xX15xX3xX6exX516xX28xX29xX3xX24xXd0xX6xX3xXbxX1xXb6xX521xX28xX29xX3xXexX20xX15xX28xX29xX3xX29xXdxX6xXdxX3xX24xX15xX3bxX28xX3xX34xX2afxXdxX6cxX3xX24xX14xXbxX3xX2c8xX28xX29xX3xX28xX1xX43xX3xX4xX888xX43xX3xXexXdxX29fxXbxX3xX28xX1xX8dxX28xX3xXexX1xX2cdxX28xX29xX3xXexXdxX28xX3xX24xX6xX3xX4xX1xXdxX5d0xX43xX3xX4xXcdxX6xX3xX4xX2cdxX28xX29xX3xX4xX1xX19xX28xX29xX12exX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX841xX15xX43xX20xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xX13xX14xX15xX3xXcxX43xX44xX45xX28xX3xX48xX43xX6xX28xX29xX0xX4exXbxX12

Theo Báo Tuyên Quang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tín hiệu vui từ xuất khẩu lao động

Tín hiệu vui từ xuất khẩu lao động
2022-08-16 08:42:00

baophutho.vn Trước khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện, trung bình mỗi năm toàn tỉnh đưa được từ 2.500 - 2.700 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Hai...

Phát huy vai trò giám sát của nhân dân

Phát huy vai trò giám sát của nhân dân
2022-08-15 08:15:00

baophutho.vn Những năm qua, hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân (TTND), Ban giám sát đầu tư cộng đồng (GSĐTCĐ) trên địa bàn tỉnh đã phát huy quyền làm...

Cùng em viết tiếp ước mơ

Cùng em viết tiếp ước mơ
2022-08-14 12:35:00

baophutho.vn Trẻ em là tương lai của đất nước. Việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ trẻ có vai trò quan trọng giúp trẻ phát triển toàn diện về thể...

Vượt lên số phận - Kết nối yêu thương

Vượt lên số phận - Kết nối yêu thương
2022-08-13 09:07:00

baophutho.vn “Trước đây do mặc cảm nên chị chỉ loanh quanh ở nhà, không dám ra chỗ đông người. Chị sợ va chạm, sợ những ánh mắt thương cảm của mọi người...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long