Cập nhật: 20/05/2022 13:39 GMT+7
d3ddx164d9x15e3cx11bbbx148a6x12df7x14b4fx16b9cx1127axX7x15360x1224ax11ef0x128b9x10c10xdfdcxX5xe112xXax11478xe87bxX1xXdxX3xXex101b2x17296xX3xX4xX1x16d7fxX3x12e28x15894xX3xXexX18x10fb7xX3xX4x153c3xXbxX3xfb66xX20xXexX3xX5x155bex17720xX3xXexX1xX10x107f8xX3xX4x16cd6xX4xX3x136cdx13b9bx172a8xX1dxXexX3xX1fx16e93xX30xX1xX3xX4x101f3xX6xX3xX13xX1x165d6xX30xX1xX3xXbxX1xX47xX0xd7dcxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12453xX35x1303cxX3dxXaxX12xX0xXdxX2ax11efbxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX54xX54xX4x10eafxe211xX6xX35xXbxX1xX3cxXexX1xX35xX76x157d2xX30xX54xX65xX10xX7xfd01xXexX35xXbxX54xX30xX10xf27cxX7xX54x114e5xX91xX91xe5e0xX54xX2xX2xX2xX65x13ba5xX2x14a60xX9cx11a96xX94xX94xXexX2x15ed6x129e2xX9cxX9exX2xX5xX2xX76x1151dxXbxX6cxXaxX3xX54xX12x158d9x15ad5xX30xX1xX3xX1fx12987xX35xX3xX63xX6xX30xX3xX13x1173ex12296x1180dxX3xXexX1xe1cexX30xX1xX3xXbxX1x10344xX3x124dbxXdx17a75xXexX3xXcxX18x17862xX3xXexX18xX6xX35xX3x16eb1xXdxX27xX3dxX3xX4xX1x1059fxX30xX6cxX3xX30xX1xf58exX30xX3xX4xX1xX35xX3xX4xX38xX4xX3xX1fxXccxXdxX3xXexf8d2xX24xX30xX6cxX3xX1fxXf9xX24xX4xX3xX1xXf9x14480xX30xX6cxX3xX4xX1xX4cxX30xX1xX3xX7xX38xX4xX1xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX10xX6xX65xXaxX12x15c48xX6cxXc6xX3dxX3xX91xX94xX54xX9ax11227xX3xX63xX6xX30xX3xX13xXc0xXc1xXc2xX3xXexX1xXc6xX30xX1xX3xXbxX1xXccxX3xXcexXdxXd0xXexX3xXcxX18xXd5xX3xXexfafdxX3xX4xX1xXe3xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xX1fxX20xX3xXexX18xX24xX3xX4xX27xXbxX3xX2axX20xXexX3xX5xX2fxX30xX3xX81xXc6xX3xX4xX27xXbxX3xXdcxXdxX27xX3dxX3xX4xX1xXe3xX30xX6cxX3xX30xX1xXe9xX30xX3xX4xX1xX35xX3xX4xX38xX4xX3xX1fxXccxXdxX3xXexXf9xX24xX30xX6cxX3xX1xXf9xX105xX30xX6cxX3xX4xX1xX1dxX3xX1fxX20xX3xXexX1xX10xX35xX3xXc1xX3cxX3dxX1dxXexX3xX1fxX42xX30xX1xX3xX7xXccxX3x12af1xX91xX54xX91xX94xX2xX2xX54xXc1x158b5x177e7xXcxXcxX6cxX3xX4xX47xX6xX3xXcxX1xX47xX3xXexXf9x14424xX30xX6cxX3xX13xX1xX4cxX30xX1xX3xXbxX1xX47xX3xX81x118eaxX3xXexX1xfc9bxX4xX3xX1xXdxXd0xX30xX3xX4xX1xX1dxX3xX1fxX20xX3xX4xX1xX4cxX30xX1xX3xX7xX38xX4xX1xX3xX1fxXccxXdxX3xX81xX1d8xXdxX3xX1fxXccxXdxX3xXexXf9xX24xX30xX6cxX3xXexX1xX6xX2axX3xX6cxXdxX6xX3xX4xX1xXdxX1dxX30xX3xXexX18xX6xX30xX1xX3xX77xX19xX35xX3xX81xXd0xX3xXcxX150xX3xX3bxX3cxXccxX4xX3xX81xXc6xX3xX5xXc6xX2axX3xX30xX1xXdxXd0xX2axX3xX81x159e1xX3xX3bxX3cxXccxX4xX3xXexX1dxX3xX105xX3xX13xX6xX2axXbxX3cxX4xX1xXdxX6xX131xX3xX6cxXdxebd8xXbxX3xX77xXb8xX30xX3xXb2xXc6xX35xX3xX7xX6xX3cxX3xX30xX6cxXc6xX3dxX3xX9cxX94xX54xXa4xX54xX2xX9ex125fexX9axX3xX1fxXb3xX3xXbxX1xX249xX4xX3xX81xXdx17697xX30xX131xX3x13b52xX3cxX27xXexX3xX30xX6cx16ceaxX131xX3xXexX1x1232cxXdxX3xX81xXdxXd0xX4xX3xXexX18xX28axX30xX3xX1fxX42xX6xX3xX77xXc6xX30xX3xX81xXc6xX3xXc1xX3cxX3dxX1dxXexX3xX1fxX42xX30xX1xX3xX7xXccxX3xXa4xX9exX54xX91xX94xX2xX9axX54xXc1xX1c8xX1c9xXcxXcxX6cxX3xX4xX47xX6xX3xXcxX1xX47xX3xXexXf9xX1d8xX30xX6cxX3xX13xX1xX4cxX30xX1xX3xXbxX1xX47xX3xX4xX1xX35xX3xX4xX38xX4xX3xX1fxXccxXdxX3xXexXf9xX24xX30xX6cxX3xXexX1xX6xX2axX3xX6cxXdxX6xX3xX65x1037dxX30xX3xX4xX29axX30xX6cxX3xX1xeec4xX6xX3xXexX3cxX3dxX1dxX30xX3xXexX18xX35xX30xX6cxX3xX4xX3cxX20xX4xX3xX87xX1xX38xX30xX6cxX3xX4xX1xXdxX1dxX30xX3xX4xX1xXccxX30xX6cxX3x14709xX1xX38xXbxX131xX3xX4xX1xXccxX30xX6cxX3x16028xd619xX131xX3xX4xX1xXdxX1dxX30xX3xXexX18xX6xX30xX1xX3xX77xX19xX35xX3xX81xXd0xX3xXcxX150xX3xX3bxX3cxXccxX4xX3xX81xXc6xX3xX5xXc6xX2axX3xX30xX1xXdxXd0xX2axX3xX81xX249xX3xX3bxX3cxXccxX4xX3xXexX1dxX76xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX35xX65xX3dxXaxX12xX0xXdxX2axX6cxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX54xX54xX4xX76xX77xX6xX35xXbxX1xX3cxXexX1xX35xX76xX81xX30xX54xX65xX10xX7xX87xXexX35xXbxX54xX30xX10xX8exX7xX54xX91xX91xX91xX94xX54xX2xX2xX2xX65xX9axX2xX9cxX9cxX9exX94xX94xXexX2xXa3xXa4xX9cxX9exX2xX5xX91xX76xXabxXbxX6cxXaxX3xX54xX12xX13xX38xX30xX3xX77xX20xX3xX4xX1xX4cxX30xX1xX3xX7xX38xX4xX1xX3xX63xX6xX30xX3xX13xXc0xXc1xXc2xX3xXexX18xX6xX35xX3xXexXdxX1e7xX30xX3xXexX18xX24xX3xX4xX27xXbxX3xX2axX20xXexX3xX5xX2fxX30xX3xX4xX1xX35xX3xX4xX38xX4xX3xX1fxXccxXdxX3xXexXf9xX24xX30xX6cxX76xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX35xX65xX3dxXaxX12xXcxX18xX35xX30xX6cxX3xX1fxX24xXexX3xX30xXc6xX3dxX131xX3xXcxX332xX3xXcexXdxXd0xXexX3xXcxX18xXd5xX3xX4x124baxX3xX91xX2xX3xX1fxXccxXdxX3xXexXf9xX24xX30xX6cxX3xX1fxXf9xX24xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexX18xX19xX3xXexX18xX24xX3xX4xX27xXbxX3xX2axX20xXexX3xX5xX2fxX30xX76xX3xXcxX18xX35xX30xX6cxX3xX1fxX44bxX131xX3xX4xX44bxX3xX27dxX3xX1fxXccxXdxX3xXexXf9xX24xX30xX6cxX3xX1xXf9xX105xX30xX6cxX3xXexX18xX24xX3xX4xX27xXbxX3xXexX1xX10xX35xX3xXc1xX3cxX3dxX1dxXexX3xX1fxX42xX30xX1xX3xX1bfxX91xX3xX81xXc6xX3xX2xXa4xX3xX1fxXccxXdxX3xXexXf9xX24xX30xX6cxX3xX1xXf9xX105xX30xX6cxX3xXexX1xX10xX35xX3xXc1xX3cxX3dxX1dxXexX3xX1fxX42xX30xX1xX3xXa4xX9exX131xX3xX81xX1d8xXdxX3xXexX150xX30xX6cxX3xX7xXccxX3xXexXdxX1e7xX30xX3xXexX18xX28axX30xX3xX9cxX94xX3xXexX18xXdxXd0xX3cxX3xX1fx14c0exX30xX6cxX76xX3xX128xX1x1610fxX3xX5xXc6xX2axX3xXexXccxXexX3xX4xX29axX30xX6cxX3xXexX38xX4xX3xX4xX1xX3cx1019axX30xX3xX77xX42xX131xX3xX1fxX24xXexX3xX4xX1xXdxX3xXexX18xX19xX3xX5xX2fxX30xX3xX30xXc6xX3dxX3xX65xXdx14c61xX30xX3xX18xX6xX3xX30xX1xX6xX30xX1xX3xX4xX1xX44bxX30xX6cxX131xX3xX4xX1xX4cxX30xX1xX3xX28exX38xX4xX131xX3xX1fxX262xX30xX6cxX3xX1fxXccxXdxX3xXexXf9xX24xX30xX6cxX131xX3xX2xX94xX94xe7ffxX3xX1fxXccxXdxX3xXexXf9xX24xX30xX6cxX3xX1fxXf9xX24xX4xX3xX1xXf9xX105xX30xX6cxX3xX4xX1xX1dxX3xX1fxX20xX3xX3dxX28axX30xX3xXexX303xX2axX131xX3xXbxX1xX27xX30xX3xX87xX1xX105xXdxX131xX3xXexXdxX30xX3xXexXf9xX105xX30xX6cxX3xXexX3cxX3dxXd0xXexX3xX1fxXccxXdxX3xX81xXc6xX35xX3xX4xX38xX4xX3xX4xX1xX47xX3xXexX18xXf9x1710cxX30xX6cxX131xX3xX4xX1xX4cxX30xX1xX3xX7xX38xX4xX1xX3xX4xX47xX6xX3xX1c8xX19xX30xX6cxX131xX3xX128xX1xXc6xX3xX30xXf9xX1d8xX4xX3xX81xXc6xX3xXc1xX3cxX303xX30xX3xX1fxX20xXdxX76xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12703xX3cxXexX1xX35xX18xXaxX12xXc1xX3cx11222xX30xX1xX3xX13xX1xXdxX0xX54xXbxX12

Quỳnh Chi

Các tin đã đưa

Dân vận khéo để thành công

Dân vận khéo để thành công
2023-03-31 08:39:00

baophutho.vn Trong thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã có hàng ngàn mô hình, điển hình với nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với điều kiện...

Nâng cao chất lượng truyền thông dân số

Nâng cao chất lượng truyền thông dân số
2023-03-30 14:10:00

baophutho.vn Xác định công tác truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về các vấn đề dân số, thời gian qua Chi cục Dân số - KHHGĐ...

Sức trẻ Thanh Sơn

Sức trẻ Thanh Sơn
2022-05-19 11:24:00

baophutho.vn Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của lớp lớp thế hệ thanh niên đi trước, những năm qua, tuổi trẻ Thanh Sơn luôn khắc ghi lời dạy Bác Hồ “Đâu cần...

Người mẹ đặc biệt ở làng trẻ SOS

Người mẹ đặc biệt ở làng trẻ SOS
2022-05-17 16:01:00

baophutho.vn Bà Nguyễn Thị Ngọc, năm nay đã 58 tuổi, là người mẹ lớn tuổi nhất trong Làng trẻ SOS tại thành phố Việt Trì. Bà đã dành trọn cả cuộc đời để yêu...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long