Cập nhật:  GMT+7
bda5xe6bbx1257cxec9fxeefcxeb7bxf1f0x12537x1048exX7x1175cxfb71xceb4xeccbx128d1x119c5xX5x11cafxXaxf474xf6e3xX1xc0fdxe9d5x13da3xX3xf434xf4e1xX3xbe33x1291bxX17xX3xX17x13e08xcd9fxe669xXdxX3xX17xX1xe678xXbxX3xX4x10961xX17xX1xX3xXexd81bx13c87xX17xX3xX4x1223dxX4xX3xX4xX1xX15xd8c6x11086xX17xX3xX19xX6xX3cxX3xXexX1xX22x13d66xX17xX21xX3xd5b6x11635xXdxX3x10617xX15xe3efxX4xX3xXexX3dxX3xX4xX1x13e3axX3x10bd7xX1xX36xX4xX1xX3xXexX1xX22xX23xX17xX21xX3xX5xe106xX0x122ebxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10586xX10xX6xd1ccxXaxX12x11356xbf31x106b0xf2a2xX3xXex12e9dxX17xX1xX3xf5ebx11b0dxX6xX3xX19xX6xX17xX3xX1xc685xX17xX1xX3xc6ddxe5f3xX17xX3xX19xX2cxX17xX3xX7xX51x10abbxX3xfb95xe87cxXa3xf386xX6bxX80xX81xX82xX83xccdex13cdfxXcxX82xX3xX8ax10cd8xX3xX8axXdxX69xX4xX3xXexX31xXdxdf84xX17xX3xX5bxX1xX6xXdxX3xX4x11587xX17xX21xX3xXexX36xX4xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxX17xX3xX17xX21xX22xX23xXdxX3xX17xX1xX28xXbxX3xX4xX2cxX17xX1xX3xXexX31xX32xX17xX3xX4xX36xX4xX3xX4xX1xX15xX3cxX3dxX17xX3xX19xX6xX3cxX3xXexX1xX22xX47xX17xX21xX3xX4bxX4cxXdxX3xX4fxX15xX51xX4xX3xXexX3dxX3xX4xX1xX59xX3xX5bxX1xX36xX4xX1xX3xXexX1xX22xX23xX17xX21xX3xX5xX69xc31exX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xfe73xX7dxX3cxXaxX12xXcxX1xX10xX135xX3xX1cxX1dxd8cdxX3xX80xX81xX82xX83xX3xXexX86xX17xX1xX3xX21xXdxX6xX135xX3xcbc1xX59xX3x11e70xX3xXexX3dxX3xX4xX1x12930xX3xXexX31xff9axX141xX3xXbxX1xX51xXdxX3xX1xd281xXbxX3xX8ax10d7exXdxX3xX152xX59xX3xbe5axXdxX6xX135xX3xXexX1xXc5xX17xX21xX3xX8axX28xX17xX3xXexX2cxXdxX141xX3xc831xX3cxX3xX19xX6xX17xX3xX17xX1x130b7xX17xX3xX7dxX190xX17xX3xX4xX36xX4xX3xX1xX15xX3cxX69xX17xX141xX3xXexX1xX93xX17xX1xX141xX3xXexX1xX1axX3xX8axX93xX3xX4xX36xX4xX3xX4xX47xX3xX4fxX15xX6xX17xX3xX5xXdxX32xX17xX3xX4fxX15xX6xX17xXa1xX3xXadxX1xX16xX17xX3xXexX31xX22xX47xX17xX21xX3xXexX31xXdxXbcxX17xX3xX5bxX1xX6xXdxX3xXexX1x1268fxX4xX3xX1xXdxX69xX17xX3xX4xX36xX4xX3xX19xXdxX69xX17xX3xXbxX1xX36xXbxX3xXbxX1xce18xX17xX21xX141xX3xX4xX1xX51xX17xX21xX3xX7dxX1axX4xX1xX3xX13xcfa7xX97x134b4xX83xXacxX2x103b5xX3xX1cxX51xXdxX3xX8axX16dxXdxX3xX17xX21xX22xX23xXdxX3xX17xX1xX28xXbxX3xX4xX2cxX17xX1xX3xXexX31xX32xX17xX3xX4xX36xX4xX3xX4xX1xX15xX3cxX3dxX17xX3xX19xX6xX3cxX3xXexX1xX22xX47xX17xX21xX3xX4bxX4cxXdxX3xX4fxX15xX51xX4xX3xXexX3dxX3xX4xX1xX59xX3xX5bxX1xX36xX4xX1xX3xXexX1xX22xX23xX17xX21xX3xX5xX69xX3xXexX1xX10xX135xX3xX3cxX32xX15xX3xX4x1014bxX15xX3xX4xX15cxX6xX3xX81xdb8bxX3xX173xXdxX6xX135xX3xXexX1xXc5xX17xX21xX3xX8axX28xX17xX3xXexX2cxXdxX3xXexX4cxXdxX3xX13xXc5xX17xX21xX3xX8axX98xX17xX3xX7xX51xX3xX2xcc9axX20fxXa3xXa4xX6bxX81xX173xXcxX97xXcxXacxX13xX155xXcxX3xX17xX21xX93xX3cxX3xd693xX20fxX3xXexX1xX36xX17xX21xX3xX2xX2b0xX3xX17xX98xX4bxX3xX2b0xXa4xX2b0xX2xX141xX3xX1xX22xX16dxX17xX21xX3xX7dxfe0axX17xX3xX4xX15cxX6xX3xX81xX276xX3xX155xX3xXexX3dxX3xXexX4cxXdxX3xX13xXc5xX17xX21xX3xX8axX98xX17xX3xX7xX51xX3xX2xXa4xXa3x10142xX2efxX6bxX81xX155xXcxXacxeacfxXcxX3xX17xX21xX93xX3cxX3xX2xXa3xX3xXexX1xX36xX17xX21xX3xX2xX2b0xX3xX17xX98xX4bxX3xX2b0xXa4xX2b0xX2xX3xX8axX93xX3xX4xX36xX4xX3xX8axX98xX17xX3xX19xX2cxX17xX3xX5bxX1xX36xX4xX3xX4xX1dxX3xX5xXdxX32xX17xX3xX4fxX15xX6xX17xX124xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX135xX7dxX3cxXaxX12xX173xXdxX6xX135xX3xX152xX59xX3xX173xXdxX6xX135xX3xXexX1xXc5xX17xX21xX3xX8axX28xX17xX3xXexX2cxXdxX3xX4xX1xX15cxX3xXexX31xX160xX141xX3xXbxX1xX51xXdxX3xX1xX169xXbxX3xX8axX16dxXdxX3xX152xX59xX3xX155xX3xXexX3dxX141xX3xX13xXc5xX17xX21xX3xX6xX17xX3xXexX86xX17xX1xX141xX3xX81xX276xX3xX13xX1xX86xX3xX1xX15xX3cxX3xX4fxX15xX190xX17xX3xX7xX1e0xX3xXexX86xX17xX1xX141xX3xX187xX3cxX3xX19xX6xX17xX3xX17xX1xX190xX17xX3xX7dxX190xX17xX3xX4xX36xX4xX3xX1xX15xX3cxX69xX17xX141xX3xXexX1xX93xX17xX1xX141xX3xXexX1xX1axX3xX8axX93xX3xX4xX36xX4xX3xX4xX47xX3xX4fxX15xX6xX17xX141xX3xX1cxX47xX17xX3xX8axX1axX3xX5xXdxX32xX17xX3xX4fxX15xX6xX17xXa1xX3xXcxcb6bxX3xX4xX1x111c3xX4xX3xX4xX36xX4xX3xX1xX135xX4cxXexX3xX1cxX276xX17xX21xX3xX5bxX3dxXexX3xX17xX51xXdxX3xX8axX28xX17xX3xXexX2cxXdxX3xX1xX93xX17xX1xX3xX5bxX1xX36xX4xX1xX3xX1cxXdxX141xX3xX1cxX3dxX17xX3xX4xX2cxX17xX21xX3xX1xX93xX17xX21xX3xX5bxX1xXc5xX17xX21xX141xX3xX1cxX2cxX4bxX3xX19xX2cxX135xX3xXexX1xX15xX28xX17xX3xX5xX169xXdxX141xX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xX4xX1xX1dxX17xX21xX141xX3xX1cxecd6xX17xX21xX3xX4fxX15xX3cxX3xX1cxX1axX17xX1xX3xX8axXb2xX3xXbxX1xX1f8xX17xX21xX141xX3xX4xX1xX51xX17xX21xX3xX7dxX1axX4xX1xX3xX13xX209xX97xX20bxX83xXacxX2xX20fxX3xX8axX93xX3xXbxX1xf2dbxX3xX1xX169xXbxX3xX8axX16dxXdxX3xXexX160xX17xX1xX3xX1xX160xX17xX1xX3xX7dxX1axX4xX1xX3xX19xX69xX17xX1xX3xXexX31xX32xX17xX3xX1cxX1axX6xX3xX19xX93xX17xX3xXexX86xX17xX1xX124xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX135xX7dxX3cxXaxX12xX187xX3cxX3xX19xX6xX17xX3xX17xX1xX190xX17xX3xX7dxX190xX17xX3xX4xX36xX4xX3xX1xX15xX3cxX69xX17xX141xX3xXexX1xX93xX17xX1xX141xX3xXexX1xX1axXa1xX3xX13xX1xX86xX3xX1cxX4cxX135xX3xX1xX69xX3xXexX1xX51xX17xX21xX3xd5dbxX93xXdxX3xXexX31xX15xX3cxXb2xX17xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX4xX47xX3xX7xX59xX3xX8axX93xX3xX187xX3cxX3xX19xX6xX17xX3xX17xX1xX190xX17xX3xX7dxX190xX17xX3xX4xef84xXbxX3xc99fx10a73xX3xXexX1xXc5xX17xX21xX3xX19xX36xX135xX3xX31xX276xX17xX21xX3xX31xX539xXdxX3xX1cxX3dxX17xX3xX17xX21xX22xX23xXdxX3xX7dxX190xX17xX3xX1cxXbcxX3xX19xXdxX3dxXexX3xX8axX93xX3xXexX1xX1e0xX4xX3xX1xXdxX69xX17xX3xX4xX36xX4xX3xX4fxX15xX3cxX3xX1cxX1axX17xX1xX3xX1xXdxX69xX17xX3xX1xX93xX17xX1xX3xXbxX1xX1f8xX17xX21xX141xX3xX4xX1xX51xX17xX21xX3xX7dxX1axX4xX1xX3xX13xX209xX97xX20bxX83xXacxX2xX20fx12649xX3xX4fxX15xX2cxX17xX3xX5xda57xX141xX3xX21xXdxX36xX4bxX3xX7xX36xXexX3xX4xX1x121b8xXexX3xX4xX1xf2e0xX3xX8axX93xX3xXexX31xXdxXbcxX17xX3xX5bxX1xX6xXdxX3xX17xX21xX1xXdxX32xX4bxX3xXexX45dxX4xX3xX4xX36xX4xX3xX4fxX15xX3cxX3xX1cxX1axX17xX1xX3xX8axXb2xX3xXbxX1xX1f8xX17xX21xX141xX3xX4xX1xX51xX17xX21xX3xX7dxX1axX4xX1xX3xX13xX209xX97xX20bxX83xXacxX2xX20fxX3xX1cxX51xXdxX3xX8axX16dxXdxX3xX1xX93xX17xX1xX3xX5bxX1xX36xX4xX1xX3xX1cxX3dxX17xX3xX4xX22xX3xXexX31xX45dxX141xX3xX5xX22xX15xX3xXexX31xX45dxX3xXexX4cxXdxX3xX1cxX1axX6xX3xXbxX1xX22xX47xX17xX21xX124xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11289xX15xXexX1xX135xX31xXaxX12xX81xX124xXcxX0xX6bxXbxX12

B.T

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Báo Phú Thọ tổ chức Đêm hội trăng rằm

Báo Phú Thọ tổ chức Đêm hội trăng rằm
2023-09-27 21:42:00

baophutho.vn Tối 27/9, Chi đoàn thanh niên phối hợp với Công đoàn Báo Phú Thọ tổ chức chương trình Trung thu “Đêm hội trăng rằm” cho các cháu thiếu niên,...

“Chìa khóa” để phát triển bền vững

“Chìa khóa” để phát triển bền vững
2022-01-05 09:00:00

baophutho.vn Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trên cơ sở đó, tỉnh luôn xác định nâng cao chất lượng dân số...

Họa màu ẩm thực

Họa màu ẩm thực
2022-01-04 08:21:00

baophutho.vn Cùng với hương vị, màu sắc đóng vai trò quan trọng trong ẩm thực. Mỗi món ăn sẽ là sản phẩm nghệ thuật khi được người đầu bếp dụng tâm trau...

Lao động “lên sàn”

Lao động “lên sàn”
2022-01-04 08:21:00

baophutho.vn Năm 2021 với những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình kinh tế - xã hội, nhưng đồng thời cũng mở ra...

Lan tỏa yêu thương

Lan tỏa yêu thương
2022-01-03 09:02:00

baophutho.vn Năm 2021 tình hình dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, không chỉ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương...

Quỹ giúp đoàn viên thoát nghèo

Quỹ giúp đoàn viên thoát nghèo
2022-01-02 15:44:00

baophutho.vn Những năm qua, Quỹ “Trợ vốn cho đoàn viên công đoàn” của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã giúp nhiều đoàn viên công đoàn có thêm nguồn lực...

Những mùa Xuân khởi nghiệp

Những mùa Xuân khởi nghiệp
2022-01-01 05:49:00

baophutho.vn Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội”....

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long