Cập nhật:  GMT+7
5d61x7d59xc780xd8ddxda70x7d6bxc75axa657xa157xX7x92f2x6efexa83ex8f6fx8647x7a31xX5xa9a3xXax7ffex7b15x986exbba8xd2f1xX3xX6xX15xX3x6341xX1x6c15xX3xXcxX1xd43fxX3xXexa25cxX3xX4xX1x966bxX4xX3xd34ex8144xX15xX16xX3xX1x654ax7d2exX15xX16xa344xX3xXex67a6xXdxX3xX2cxX15xX3xX4xd53bxX4xX3x840cxX15xX1xX3xX1xdc1bxX15xX16xX3xX5xXdx8fe3xXexX3xX7x7821xX0x897bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc5c7xX10xX6xX2bxXaxX12xb7b7xX1xX2cxX15xX3x9c3fx638bxX3xX15xXdxX4dxaff4xX3xc99axc4fcxX3xX15xd9b3xX73xX3xX15xX16x62eex91f1xX3xXcxX1xX31xX32xX15xX16xX3x95c5xXdxX15xX1xX35xX3x73a5xXdxX4dxXexX3xX7xd030xX3xc266xb09fxX75xX53xX75xX53xX2x8f7cx84a8xX75x6a1axX97xX75xX53xX75xX53xX97x7b3bxX97xX97x9437xX35xX3xb37exc607xX7exX15xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX3fxX4xX3xX4xbdd9xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXex723dxX15xX1xX3xX1bxX1xX1dxX3xXcxX1xX21xX3xX2bxXaexX3xXadx8b13xXdxX3xXexX3fxX3xX1bxX1xXd8xX73xX3xXcxX38xX31xa9b5xX15xX16xX3xc91cxXdxX6xX15xX16xXa0xX3xc829xX7fxX3xad8axXdxc626xX15xX3xb103xXcx9746xX3xXcxXc8xX15xX1xX3xXbcxX7fxX35xX3xXeaxXdxX3fxX73xX3xd9c9x75f9xX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexXc8xX15xX1xX3xX5xX7exX73xX3xXexX38xX31x6d28xX15xX16xX3xX10bxXaexX7exX15xX3xX10bx8a45xX3xX10bx7f36xX15xX3xX2bxX2cxX15xX16xX3xX1xX31xX32xX15xX16xX3xXexX31xX123xX15xX16xX3xX15xXdxX4dxX73xX3xX4xX3fxX4xX3xX42xX15xX1xX3xX1xX47xX15xX16xX3xX5xXdxX4dxXexX3xX7xX94xX3xXexXd8xXdxX3xX68xX16xX1xX51xX6xX3xXexX38xX6xX15xX16xX3xX5xXdxX4dxXexX3xX7xX94xX3xc5f0xba1bxX10cxX4xX3xX16xXdxX6xX3xXcxX38xX31xXe6xX15xX16xX3x6771xX32xX15xX35xX3xXcxX1xX7exX15xX1xX3xX4xX24xX3xX176xX177x6f53xX15xX16xX3xXcxX38x7f9exX3xX96xXexXc8xX15xX1xX3xX176xX177xX196xX15xX16xX3xXcxX38xX19cxXaaxa2f7xX3x6b36xX1xX177xX3xX2bxXdxX3xXex93fcxX4xX1xX3xX68xX16xX12dxX3xX88xX6xX3xXadxdb08xX15xX16xX3xX8ex979bxX4xX3xX96xXexXc8xX15xX1xX3xX62xX7exX3xXcxX51xX15xX1xXaaxX3xXf4xX7exX3xXf4xXdxX130xX15xX16xX3xX73xX1c9xX3xXadxXd8xXdxX3xXexX31xd2ccxX15xX16xX3xXfbx5dedxX3xX68xX16xX177xX7fxXf6xX15xX3xXeaxXdxX3fxXbxX3xX96xXexXc8xX15xX1xX3xX176xX177xX196xX15xX16xX3xXf9x6587xX15xX1xXaaxc2a5xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXaexX15xXaxX12xX0xXdxX73xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX38xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXax73c2xXdxX2bxXexX1xa952xX3xX75xX76xXa7xXbxcff2xX1aexX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX24bxX3xX76x6a70xX76xXbxX251xX1aexXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX53xX53xX4xX211xX88xX6xXaexXbxX1xX177xXexX1xXaexX211xXf4xX15xX53xX2bxX10xX7xX6dxXexXaexXbxX53xX15xX10xX246xX7xX53xX97xX97xX97xbd0exX53xX2xX2xX2xX2bxX2xX2xX76xXa7xXa7xX97xX25dxXexX9dxX2xX75xX9exX5xX25dxXa0xXdxX73xX6xX16xX10xXa7xXa7xX76xX211xae98xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1bxX1xX1dxX3xXcxX1xX21xX3xXexX24xX3xX4xX1xX28xX4xX3xX2bxX2cxX15xX16xX3xX1xX31xX32xX15xX16xX35xX3xXexX38xXdxX3xX2cxX15xX3xX4xX3fxX4xX3xX42xX15xX1xX3xX1xX47xX15xX16xX3xX5xXdxX4dxXexX3xX7xX51xXaxX3xX246xXdxX2bxXexX1xX9xXaxX75xX76xXa7xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX76xX25dxX76xXaxX3xX53xX12xXadxXd8xXdxX3xXexX3fxX3xX1bxX1xXd8xX73xX3xXcxX38xX31xXe6xX15xX16xX3xXeaxXdxX6xX15xX16xXa0xX3xXf1xX7fxX3xXf4xXdxXf6xX15xX3xXf9xXcxXfbxX3xXcxXc8xX15xX1xX3xXbcxX7fxX35xX3xXf9xX1b8xX3xXexX1xX31xX3xXadxX196xX15xX16xX3xXbcxX7fxX35xX3xXeaxXdxX3fxX73xX3xX10bxX10cxX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexXc8xX15xX1xX3xXexX1x8ffdxXbxX3xX1xX31xX32xX15xX16xX3xXexX31xX123xX15xX16xX3xX15xXdxX4dxX73xX3xX4xX3fxX4xX3xX6xX15xX1xX3xX1xX47xX15xX16xX3xX5xXdxX4dxXexX3xX7xX94xX3xXexXd8xXdxX3x6770xXdxX3xXexX1b8xX4xX1xX3xX176xX177xX10cxX4xX3xX16xXdxX6xX3xX10bx8034xX4xX3xX88xXdxX4dxXexX3xXcxX1xX7exX15xX1xX3xX4xX24xX3xX176xX177xX196xX15xX16xX3xXcxX38xX19cxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXaexX2bxX7fxXaxX12xXcxXd8xXdxX3xX4xX3fxX4xX3xX10bxXdxa148xX73xX3xX10bxX130xX15xX3xXexX38xXdxX3xX2cxX15xX35xX3xXadxXd8xXdxX3xXexX3fxX3xX1bxX1xXd8xX73xX3xXcxX38xX31xXe6xX15xX16xX3xXeaxXdxX6xX15xX16xX3xX4xX47xX15xX16xX3xX4xX3fxX4xX3xX10bxX1c4xX15xX16xX3xX4xX1xX1b8xX3xXexX38xXaexX15xX16xX3xX10bxXaexX7exX15xX3xX10bxXd8xXdxX3xX88xXdxX3ddxX177xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexXc8xX15xX1xX3xX10bxX12dxX3xX2bxX2cxX15xX16xX3xXf4xb730xX15xX16xX3xX1xXaexX6xX35xX3xXexX1xX365xXbxX3xX1xX31xX32xX15xX16xX35xX3xX88xX7exX7fxX3xXexbb57xX3xX5xX441xX15xX16xX3xX88xXdxX130xXexX3xX32xX15xX3xX7xX2cxX177xX3xX7xX365xX4xX35xX3xXexX38xXdxX3xX2cxX15xX3xXexX38xX31xX1edxX4xX3xX15xX1xa16exX15xX16xX3xX4xX10cxX15xX16xX3xX1xXdxX130xX15xX35xX3xX1xX7fxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xXbcxX6xX3xX4xX3fxX4xX3xX6xX15xX1xX3xX1xX47xX15xX16xX35xX3xX5xXdxX4dxXexX3xX7xX94xX3xXf4xX20dxX3xX7xdc1fxX3xX15xX16xX1xXdxX4dxXbxX3xX10bxb404xX177xX3xXexX38xX6xX15xX1xX3xX16xXdxX196xXdxX3xXbxX1x6a53xX15xX16xX3xX2bxX2cxX15xX3xXexX1c9xX4xX35xX3xXexX1xX10cxX15xX16xX3xX15xX1xX4c1xXexX3xX10bxX4c1xXexX3xX15xX31xX1edxX4xX1aexX3xX15xX16xX177xX7fxX4dxX15xX3xX7x91c4xX3xX5xX177xX14xX15xX3xX15xab4dxX3xX5xX4b7xX4xX3xXbxX1xX4c1xX15xX3xX10bxX4c1xX177xX3xX88xX196xXaexX3xXf4xX4dxX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX4xX1xX1b8xX15xX1xX3xXexX38xX19cxX35xX3xX88xX196xXaexX3xX10bxX196xX73xX3xXexX38x5fcfxXexX3xXexX4b7xX3xX6xX15xX3xXexXaexX7exX15xX3xX251xX12dxX3xX1xX1c9xXdxX35xX3xX16xX4d1xXbxX3xXbxX1x6875xX15xX3xX251xX2cxX7fxX3xX2bxX4b7xX15xX16xX3xcfb2xX177xXf6xX3xX1xX31xX32xX15xX16xX35xX3xX10bxX4c1xXexX3xX15xX31xX1edxX4xX3xX15xX16xX7exX7fxX3xX4xX7exX15xX16xX3xX16xXdxX7exX177xX3xX10bx5d6exXbxX35xX3xXf4xX79xX15xX3xX73xXdxX15xX1xX211xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXaexX15xXaxX12xX0xXdxX73xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX38xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxX246xXdxX2bxXexX1xX24bxX3xX75xX76xXa7xXbxX251xX1aexX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX24bxX3xX9exX25dxX75xXbxX251xX1aexXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX53xX53xX4xX211xX88xX6xXaexXbxX1xX177xXexX1xXaexX211xXf4xX15xX53xX2bxX10xX7xX6dxXexXaexXbxX53xX15xX10xX246xX7xX53xX97xX97xX97xX28axX53xX2xX2xX2xX2bxX2xX2xX76xXa7xXa7xX25dxXa7xXexX28axb064xX2xX616xX5xX75xXa0xXdxX73xX6xX16xX10xXa7xXa7xX2xX211xX2a8xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1bxX1xX1dxX3xXcxX1xX21xX3xXexX24xX3xX4xX1xX28xX4xX3xX2bxX2cxX15xX16xX3xX1xX31xX32xX15xX16xX35xX3xXexX38xXdxX3xX2cxX15xX3xX4xX3fxX4xX3xX42xX15xX1xX3xX1xX47xX15xX16xX3xX5xXdxX4dxXexX3xX7xX51xXaxX3xX246xXdxX2bxXexX1xX9xXaxX75xX76xXa7xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX9exX25dxX75xXaxX3xX53xX12xX13xX3fxX4xX3xX10bxX1c4xX15xX16xX3xX4xX1xX1b8xX3xXexX38xXaexX15xX16xX3xX10bxXaexX7exX15xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX3fxX4xX3xXexX1xX365xXbxX3xX1xX31xX32xX15xX16xX3xXbxX1xX552xX15xX3xX73xX1c9xX3xX4xX3fxX4xX3xX6xX15xX1xX3xX1xX47xX15xX16xX3xX5xXdxX4dxXexX3xX7xX94xX3xXexXd8xXdxX3xX68xX16xX1xX51xX6xX3xXexX38xX6xX15xX16xX3xX8exXdxX4dxXexX3xX7xX94xX3xX176xX177xX10cxX4xX3xX16xXdxX6xX3xXcxX38xX31xXe6xX15xX16xX3xX186xX32xX15xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXaexX2bxX7fxXaxX12xXcxX38xX31xX1edxX4xX3xX10bxX4d1xX35xX3xX10bxX130xX15xX3xXf4xXdxX130xX15xX16xX3xX73xX1c9xX3xXadxXd8xXdxX3xXexX31xX1edxX15xX16xX3xXfbxX1f2xX3xX68xX16xX177xX7fxXf6xX15xX3xXeaxXdxX3fxXbxX3xXexXd8xXdxX3xX251xX12dxX3xX176xX177xX196xX15xX16xX3xXadxX14xX15xX16xX35xX3xX1xX177xX7fxX4dxX15xX3xX176xX177xX196xX15xX16xX3xXcxX38xXd8xX4xX1xX35xX3xXexXc8xX15xX1xX3xX176xX177xX196xX15xX16xX3xXf9xX20dxX15xX1xX35xX3xX4xX3fxX4xX3xXexX1xX7exX15xX1xX3xXf4xXdxXf6xX15xX3xXexX38xXaexX15xX16xX3xX10bxXaexX7exX15xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX3fxX4xX3xX10bxX12dxX3xX2bxX7exX15xX1xX3xXbxX1xX1dxXexX3xX73xX3a4xX4xX3xX15xXdxX4dxX73xX3xX10bxX3ddxX3xXexX31xX123xX15xX16xX3xX15xX1xX1edxX35xX3xXexX38xXdxX3xX2cxX15xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX5xX6xXaexX3xXexXaexX3xX5xX1edxX15xX3xX4xXbcxX6xX3xXadxXd8xXdxX3xXexX31xX1edxX15xX16xX211xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xX177xXexX1xXaexX38xXaxX12xc10dxXd8xX15xX1xX3xXfbxXdxX4dxXexX0xX53xXbxX12

Mạnh Việt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nâng cao nhận thức về dân số

Nâng cao nhận thức về dân số
2022-07-11 11:40:00

baophutho.vn Thời gian qua, ngành Dân số tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến, chuyển đổi hành...

Đầu tư hiệu quả cho tương lai

Đầu tư hiệu quả cho tương lai
2022-07-11 07:25:00

baophutho.vn Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới xác định rõ mục tiêu: Duy trì vững chắc...

Ra quân hưởng ứng ngày BHYT Việt Nam

Ra quân hưởng ứng ngày BHYT Việt Nam
2022-07-10 11:33:00

baophutho.vn Ngày 10/7, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức ra quân hưởng ứng ngày BHYT Việt Nam - Tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự...

Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện
2022-07-09 09:20:00

baophutho.vn “Hiến máu cứu người - một nghĩa cử cao đẹp”. Thấm nhuần thông điệp ý nghĩa đó, những người con trên quê hương Đất Tổ dù ở mọi độ tuổi, ở mọi...

Việc khó hóa dễ

Việc khó hóa dễ
2022-07-08 08:54:00

baophutho.vn Khi triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, công tác đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) là vấn đề lớn và nan giải đối với các cấp ủy Đảng,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long