Cập nhật:  GMT+7
3425x620cx8b9ax85cexa5adx4c51xa692x8433x9d2cxX7x8332x6075x567ex3748x5e66x686exX5x46faxXax619fx76d5xa684xXdxX3xX1x73aexXdxX3x3c12xX18xXdxX3xX1bx979bx92cdxX3x7635x8fc6xX1x9d9dxX3x7b7axXdx62cfxXexX3x8a31xX6x49a0x4d0exX3xXcx7c92xX21xX23xX24xX3x66a0xX21xb876xX4xX3xXex63a0xX23xX1xX3x9667xX1x6f3fxX3xXcxX1xa637xX3xX5xaae1xX23xX3xXexX1x9602xX3x8253xX52xX0x924exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6x93b7xXaxX12xX2dxX24x3fb4x5d49xX3xX2x3ae0xX55xX2xa66dxab03xX3xX1bxX18xXdxX3xX1bxX20xX21xX3xX23xX24xX1xX26xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fx7aebxX3xXcxX33xX21xX23xX24xX3xX38xX21xX3axX4xX3xXexX3exX23xX1xX3xX42xX1xX44xX3xXcxX1xX48xX3xXex95daxX3xX4xX1xX50xX4xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xb684xX14xXdxX3xb76exXdx75c3xX21xX3xX5xX4bxX23xX3xXexX1xX50xX3xX52xX52xX74xX3xX23xX1xXdxX2axX2fxX3x51bax9d2exX3xX73x6162xX73xX73xX30xX3xX73xXd4xX73x984bxba12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx65c1xX6xXbxXexXdx5108xX23xXaxX12xX0xXdxX2fxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXedxX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXax4071xXdxX67xXexX1x3719xX3xX2xXd4xXd4xXd4xXbxad62xa2b5xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX117xX3x5a84x3901xXdcxXbxX11exX11fxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX55xX55xX4xXddxXb9xX6xXf2xXbxX1xX21xXexX1xXf2xXddx4ce6xX23xX55xX67xX10xX7xXd0xXexXf2xXbxX55xX23xX10xX112xX7xX55xX73xX73x4e68xX2xX55xX2xX2xX2xX67xX2xX73xX2xX2x38a3xX73xX2xXexX156xXdcxX70xXd4xX5xX2xXd4xX30xXdxX2fxX24xX30xXdcxXdcxXd4xXd4xXddx46e2xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX18xXdxX3xX1bxX20xX21xX3xX23xX24xX1xX26xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX30xX3xXcxX33xX21xX23xX24xX3xX38xX21xX3axX4xX3xXexX3exX23xX1xX3xX42xX1xX44xX3xXcxX1xX48xX3xX5xX4bxX23xX3xXexX1xX50xX3xX52xX52xXaxX3xX112xXdxX67xXexX1xX9xXaxX2xXd4xXd4xXd4xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX129xX12axXdcxXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX6xXbxXexXdxXf2xX23xXaxX12xa781x601axX23xX1xX3xXb5xX14xXf2xX3xX1f7xXdx4387xX23xX3xX1xXdxX2axXbxX3xX4x9a4axX4xX3xXexXa6xX3xX4xX1xX50xX4xX3xX1xX20xX21xX3xX23xX24xX1xX26xX3xXexX3exX23xX1xX3xXex9c41xX23xX24xX3xX1xXf2xX6xX3xX4xX1xX44xX4xX3xX2fx46f6xX23xX24xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxad4bxXf2xX67xX6dxXaxX12xX1bxX18xXdxX3xX1bxX20xX21xX3xX23xX24xX1xX26xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX3xX8bxX3xXcxX33xX21xX23xX24xX3xX38xX21xX3axX4xX3xXexX3exX23xX1xX3xX42xX1xX44xX3xXcxX1xX48xX3xX4x3b5axX3xX73xX2x5bf7xX3xX1xX18xXdxX3xX144xXdxX202xX23xX3xX144x9db6xXdxX3xX12axX3xX4xX1xXdxX3xX1xX18xXdxXddxX3xX2dxX1xXdxX2axX2fxX3xXd0xXd1xX3x3662xX21xX6xX74xX3xX1bxX18xXdxX3xXb5xX1f8xX3xX5xX6cxX2fxX3xXexX3axXexX3xX4x59e4xX23xX24xX3xXexX20bxX4xX3xXexX21xX6dxX202xX23xX3xXexX33xX21xX6dx8342xX23xX3xX4xX1x81b6xX3xXexX33x82bcx5de2xX23xX24xX3xXb5xX2dbx3938xX23xX24xX3xX5xX3axXdxX3xX4xX2d7xX6xX3xX13xb79bxX23xX24xX74xX3xX4xX1x8c34xX23xX1xX3xX7xX20bxX4xX1xX3xXb5xX3axXdxX3xX23xX24xXf2xX14xXdxX3xX23xX1x9e6axX23xX3xX67xX30bxX23xX3xX4xX2d7xX6xX3xX2dxX1xX6cxX3xX23xX2dbxX294xX4xX3xX144xX6cxX3xX4xX2d7xX6xX3xXexX3exX23xX1xX74xX3xXexXa6xX3xX4xX1xX50xX4xX3xX4xX20bxX4xX3xX1xXf2xX14xXexX3xXb5xX18xX23xX24xX3xX23xX24xXf2xX14xXdxX3xX24xXdxX6xXf2xX74xX3xX24xXdxX6xXf2xX3xX5xX2dbxX21xX3xX144xb574xX23xX3xX1xX284xX6xX74xX3xXexX33xX6xXf2xX3xXb5xXa6xXdxX3xXd0xXdxX23xX1xX3xX23xX24xX1xXdxX2axX2fxX74xX3xX1x95aaxX3xXexX33x875axX3xX24xXdxX20bxXf2xX3xX67xb4acxX4xX74xX3xXexX358xX23xX24xX3xX4xX2dbxX2e2xX23xX24xX3xX2abxX21xX6xX23xX3xX1xX2axX3xX1xX20xX21xX3xX23xX24xX1xX26xX3xX144xX6cxX3xXexX1xX44xX4xX3xXb5x84d2xX6dxX3xX1xX37bxXbxX3xXexX20bxX4xX3xX24xXdxX20xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX23xX2dbxX294xX4xX3xXexX33xX202xX23xX3xX23xX1xXdxX2d2xX21xX3xX5xb459xX23xX1xX3xX144x5289xX4xX74xX3xXb5xX225xX4xX3xXb9xXdxX2axXexX3xXexX358xX23xX24xX3xX4xX2dbxX2e2xX23xX24xX3xXd0x45e6xXexX3xX23xX3axXdxX3xX4xX20bxX4xX3xX67xXf2xX6xX23xX1xX3xX23xX24xX1xXdxX2axXbxX3xXcxX33xX21xX23xX24xX3xX38xX21xX3axX4xX3xXb5xX4bxX21xX3xXexX2dbxX3xX144xX6cxXf2xX3xXexX3exX23xX1xX11fxX3xXexX1xX2c0xX23xX24xX3xXexXdxX23xX74xX3xXbxX1xXa6xX3xXb9xXdxX3efxX23xX3xXd0xXdxX3efxX23xX3xXexX1xX50xX4xX74xX3xX23xX30bxX23xX24xX3xX4xX6xXf2xX3xX23xX24xX1xXdxX2axXbxX3xX144xX383xX3xX4xX2c0xX23xX24xX3xXexX20bxX4xX3xXb5xX3axXdxX3xX23xX24xXf2xX14xXdxX3xX23xX1xX30bxX23xX3xX67xX30bxX23xX3xX4xX1xXf2xX3xX1xX18xXdxX3xX144xXdxX202xX23xXddxX3xX38xX21xX6xX3xXb5xX284xX3xXd0xX1x9205xX23xX24xX3xXb5xX26xX23xX1xX3xX144xX6xXdxX3xXexX33x5b08xX74xX3xX144xX26xX3xXexX33xX2f6xX3xX4xX2d7xX6xX3xX1bxX18xXdxX3xX144xX6cxX3xX24xX284xXbxX3xXbxX1xX4bxX23xX3xX144xX6cxXf2xX3xX7xX3d6xX3xXbxX1xX20bxXexX3xXexX33xXdxXbbxX23xX3xX4xX1xX21xX23xX24xX3xX4xX2d7xX6xX3xXexX3exX23xX1xXddxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24dxXf2xX67xX6dxXaxX12xX2dxX1xXdxX2axX2fxX3xXd0xXd1xX3xX73xXd4xX73xX73xX30xX73xXd4xX73xXdcxX74xX3xX1bxX18xXdxX3xX1bxX20xX21xX3xX23xX24xX1xX26xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX3xX8bxX3xXcxX33xX21xX23xX24xX3xX38xX21xX3axX4xX3xXexX3exX23xX1xX3xXexXdxX3efxXbxX3xXexX383xX4xX3xX4xX2d7xX23xX24xX3xX4xX3axX3xXexXa6xX3xX4xX1xX50xX4xX3xX1xX18xXdxX3xX144xX20xX23xX24xX3xX2fxX14xX23xX1xX74xX3xX5xX6cxX3xX4xX4bxX21xX3xX23xX3axXdxX3xX24xX284xXbxX3xXbxX1xX4bxX23xX3xX144xX21xX23xX3xXb5x7384xXbxX3xXex434axX23xX1xX3xXb5xXf2xX6cxX23xX3xXd0xX3efxXexX3xX1xX20xX21xX3xX23xX24xX1xX26xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX3xX8bxX3xXcxX33xX21xX23xX24xX3xX38xX21xX3axX4xX11fxX3xXb5xX3acxX6dxX3xX2fxX14xX23xX1xX3xXexXf2xX6cxX23xX3xX67xXdxX2axX23xX3xX4xX20bxX4xX3xX1xXf2xX14xXexX3xXb5xX18xX23xX24xX3xXb5xX3axXdxX3xX23xX24xXf2xX14xXdxX3xX23xX1xX30bxX23xX3xX67xX30bxX23xX11fxX3xX24xX568xX23xX3xX1xXf2xX14xXexX3xXb5xX18xX23xX24xX3xX4xX2d7xX6xX3xX1bxX18xXdxX3xX144xX294xXdxX3xX144xXdxX2axX4xX3xXexX1xX3d6xX4xX3xX1xXdxX2axX23xX3xXb5xX2dbxX2e2xX23xX24xX3xX5xX3axXdxX3xXb5xX3axXdxX3xX23xX24xXf2xX14xXdxX3xX4xX2d7xX6xX3xX13xX2efxX23xX24xX3xX144xX6cxX3xX2dxX1xX6cxX3xX23xX2dbxX294xX4xX3xXexX1xX10xXf2xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX4bxX23xX3xXb5xX3axXdxX3xXexX20bxX4xX3xX1xX37bxXbxX3xXexX20bxX4xX3xXexXf2xX6cxX23xX3xX67xXdxX2axX23xX3xX24xXdxX20xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX23xX2dbxX294xX4xX3xXexX33xX202xX23xX3xXex3a04xXexX3xX4xX2efxX3xX4xX20bxX4xX3xX5xX3d1xX23xX1xX3xX144xX3d6xX4xX74xX3xX24xX284xXbxX3xXbxX1xX4bxX23xX3xXexX358xX23xX24xX3xX4xX2dbxX2e2xX23xX24xX3xX144xX6cxX3xX2fx8983xX3xX33xX18xX23xX24xX3xX2abxX21xX6xX23xX3xX1xX2axX3xX1xX37bxXbxX3xXexX20bxX4xX3xX1xX20xX21xX3xX23xX24xX1xX26xX3xXexX1xXdxX3efxXexX3xXexX1xX3d6xX4xX3xX144xX6cxX3xX7xX3d6xX3xX1xXdxXbbxX21xX3xXb9xXdxX3efxXexX3xX24xXdxX20xX6xX3xX23xX1xX30bxX23xX3xX67xX30bxX23xX3xX1xX6xXdxX3xX23xX2dbxX294xX4xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX3xX8bxX3xXcxX33xX21xX23xX24xX3xX38xX21xX3axX4xXddxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX6xXbxXexXdxXf2xX23xXaxX12xX0xXdxX2fxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXedxX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxX112xXdxX67xXexX1xX117xX3xX2xXd4xXd4xXd4xXbxX11exX11fxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX117xX3xX129xX129xX73xXbxX11exX11fxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX55xX55xX4xXddxXb9xX6xXf2xXbxX1xX21xXexX1xXf2xXddxX144xX23xX55xX67xX10xX7xXd0xXexXf2xXbxX55xX23xX10xX112xX7xX55xX73xX73xX156xX2xX55xX2xX2xX2xX67xX2xX73xX2xX2xX161xX161xXdcxXexX2xX2xX73xX70xX5xX73xX30xXdxX2fxX24xX30xXdcxXdcxX2xX12axXddxX176xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX18xXdxX3xX1bxX20xX21xX3xX23xX24xX1xX26xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX30xX3xXcxX33xX21xX23xX24xX3xX38xX21xX3axX4xX3xXexX3exX23xX1xX3xX42xX1xX44xX3xXcxX1xX48xX3xX5xX4bxX23xX3xXexX1xX50xX3xX52xX52xXaxX3xX112xXdxX67xXexX1xX9xXaxX2xXd4xXd4xXd4xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX129xX129xX73xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX6xXbxXexXdxXf2xX23xXaxX12xX1f7xX1f8xX23xX1xX3xXb5xX14xXf2xX3xX1f7xXdxX202xX23xX3xX1xXdxX2axXbxX3xX4xX20bxX4xX3xXexXa6xX3xX4xX1xX50xX4xX3xX1xX20xX21xX3xX23xX24xX1xX26xX3xXexX3exX23xX1xX3xXexX33xX6xXf2xX3xb769xXdxX65dxX6dxX3xXd0xX1xX10xX23xX3xX4xX1xXf2xX3xX4xX20bxX4xX3xX4xX20bxX3xX23xX1xX30bxX23xX3xX144xX6cxX3xXex5e95xXbxX3xXexX1xXbbxX3xXb5xX1f8xX3xX4xX284xX3xXexX1xX6cxX23xX1xX3xXexX2f6xX4xX1xX3xX11exX21xX65dxXexX3xX7xX568xX4xX3xXexX33xXf2xX23xX24xX3xX4xX2c0xX23xX24xX3xXexX20bxX4xX3xXb5xX3axXdxX3xX23xX24xXf2xX14xXdxX3xX23xX1xX30bxX23xX3xX67xX30bxX23xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24dxXf2xX67xX6dxXaxX12xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xXb5xX1f8xX3xXb9xX4bxX21xX3xX70xX3xXb5xa19bxX23xX24xX3xX4xX1xX2f6xX3xX144xX6cxXf2xX3xX24dxX6xX23xX3xXedxX1xX65dxXbxX3xX1xX6cxX23xX1xX3xX4xX2d7xX6xX3xX1bxX18xXdxX3xX144xX6cxX3xXexX1xX2c0xX23xX24xX3xX2abxX21xX6xX3xX2dxX24xX1xX26xX3xX2abxX21xX6dxX3efxXexX3xX4xX2d7xX6xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxXddxX2dxX1xX30bxX23xX3xX67xX26xXbxX3xX23xX6cxX6dxX74xX3xX1f7xXdxX202xX23xX3xX1xXdxX2axXbxX3xX4xX20bxX4xX3xXexXa6xX3xX4xX1xX50xX4xX3xX1xX20xX21xX3xX23xX24xX1xX26xX3xXexX3exX23xX1xX3xXb5xX1f8xX3xXexX33xX6xXf2xX3xX83bxXdxX65dxX6dxX3xXd0xX1xX10xX23xX3xX4xX1xXf2xX3xX2fxX18xXexX3xXexX859xXbxX3xXexX1xXbbxX3xX144xX6cxX3xX12axX3xX4xX20bxX3xX23xX1xX30bxX23xX3xXb5xX1f8xX3xX4xX284xX3xXexX1xX6cxX23xX1xX3xXexX2f6xX4xX1xX3xX11exX21xX65dxXexX3xX7xX568xX4xX3xXexX33xXf2xX23xX24xX3xX4xX2c0xX23xX24xX3xXexX20bxX4xX3xXb5xX3axXdxX3xX23xX24xXf2xX14xXdxX3xX23xX1xX30bxX23xX3xX67xX30bxX23xX3xX23xX1xXdxX2axX2fxX3xXd0xXd1xX3xX73xXd4xX2xX129xX3xX30xX3xX73xXd4xX73xX2xXddxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx47c3xX21xXexX1xXf2xX33xXaxX12xX2dxXdxX23xX1xX3xX83bxXdxX6xX23xX24xX0xX55xXbxX12

Ninh Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Xoa dịu nỗi đau tai nạn giao thông

Xoa dịu nỗi đau tai nạn giao thông
2023-11-28 08:07:00

baophutho.vn Nhân ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) năm 2023, tại Phú Thọ, nhiều hoạt động được các cơ quan, ban,...

Cậu bé 3 tuổi biết đọc nhiều thứ tiếng

Cậu bé 3 tuổi biết đọc nhiều thứ tiếng
2022-12-19 14:21:00

baophutho.vn Thời gian gần đây, ở xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn xôn xao câu chuyện về cậu bé Đinh Đức Quỳnh người dân tộc Mường, mặc dù mới 3 tuổi nhưng có thể...

Kết nối yêu thương

Kết nối yêu thương
2022-12-19 10:22:00

baophutho.vn Việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội thời gian qua đã được các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh đặc biệt quan tâm, trong...

Thanh Thủy triển khai ứng dụng VssID

Thanh Thủy triển khai ứng dụng VssID
2022-12-19 08:29:00

baophutho.vn Xác định số hóa dữ liệu hộ gia đình, đồng bộ mã số bảo hiểm xã hội (BHXH), dữ liệu quá trình tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) của người tham...

Miền Bắc chìm sâu trong rét

Miền Bắc chìm sâu trong rét
2022-12-18 10:07:00

Không khí lạnh kéo nhiệt độ nhiều nơi ở vùng núi phía Bắc xuống dưới 10 độ C, một số nơi dưới 3 độ C.

Tuổi trẻ Đất Tổ ra quân tình nguyện

Tuổi trẻ Đất Tổ ra quân tình nguyện
2022-12-17 17:42:00

baophutho.vn Hưởng ứng Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long