Cập nhật:  GMT+7
2ac1x2f45x5c02x3f4axca21xc946xb41ax6ae4x98e0xX7x3c0bx782dx34e8x95adxace0xbf2fxX5xc864xXax4295x65d6x32dcxX3x3510x513ax315bxX3x6673x9396xX6xX3xX16x539ax502axX3xXex90fexX20xX1xX3x705cxX1x88e0xX3xXcxX1x6f9exX3xXexXdxa8c0xXbxX3xXex5ee0xX4xX3xX4x99bfxX3x34c6xa175xX6xX3xX5x6c35xX20xX0x59ccxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7c6dxX18x5434x5488xXaxX12xX0xXdxX3bx50e6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX54xXexX1x322exX3bxX16xX3xX54xX1xXdxX54xX10xX3xXdxc9e1xX10xX20xXexX10x37f7xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxb3d9xXdxX54xXexX1x35fcxX3x314axbb52xX89xXbxa916x91adxX3xX1xX10xXdxX5bxX1xXexX86xX3x2bcbx5592xX89xXbxX8cxX8dxXaxX3xX7xX77xX4xX9xXaxX43xX43xX4xbc24xX16xX6xX18xXbxX1xX67xXexX1xX18xXa7x6e2bxX20xX43xX54xX10xX7x4a3fxXexX18xXbxX43xX20xX10xX81xX7xX43x3a58xa796xXc3x726exX43xX2xX2xX2xX54xXc3xX2x9ed2xX97xX97xXc3xX89xXexXc5xX89xX88xX5xa9cex2ea7xX3bxX67xX6xX2xXd8xXc2xXc2xX98xXc2xXa7x918axXbxX5bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX6xX3xX16xX1fxX20xX3xXexX23xX20xX1xX3xX27xX1xX29xX3xXcxX1xX2dxX3xXexXdxX31xXbxX3xXexX35xX4xX3xX4xX39xX3xX3bxX3cxX6xX3xX5xX40xX20xXaxX3xX81xXdxX54xXexX1xX9xXaxX88xX89xX89xXaxX3xX1xX10xXdxX5bxX1xXexX9xXaxX97xX98xX89xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6de5xX10xX6xX54xXaxX12xXcxX1xX10xX18xX3xca67xX1fxXdxX3x6b92xX1x6257xX3xXexX3cx9e6fxX20xX5bxX3xXcxX1xX67x98d9xX3xXb2x345cxX20xX3xXb8xX1xX67xX3xXb2xX14xX4xX3xX3bxXdx4f35xX20xX3xX20xX29xXdxX3xXbxX1xX159xX6xX3xX52x45d5xX4xX3xXex4d7dxX3xXc2xX88xX3xX1axX31xX20xX3xX20xX5bxX1fxX55xX3xXc2xXd7xX43xXc5x3da8xX3xXb8xX1xX67xX3xXb2xX14xX4xX3xXexX23xX20xX1xX3xX27xX1xX29xX3xXcxX1xX2dxX3xX4xX39xX3xX3bxX3cxX6xX3xXb2xX185xX6xX197xX3xX4xX35xX4xX3xX16x7992xX3xX4xX39xX3xX3bxX3cxX6xX3xXexX18xX3xXb2xX1fxX3xX54x66c9xX20xX5bxX3xXb2xX40xXdxX3xX5xX3cxX15dxX20xX5bxX3xX3bxX3cxX6xX3xXbxX1x8b30xX3xX16xXdxX31xX20xX3xXexX185xX3xXc2xX89xX3xXd8xX3xX98xX89xX3bxX3bxX197xX3xX4xX39xX3xX20xaf8bxXdxX3xXexX77xc77dxX20xX3xX98xX89xX3bxX3bxXa7xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX18xX54xX55xXaxX12xX72xX35xX3xXexX1xb63bxX197xX3xXb2xa97bxX20xX5bxX3xX1ax5416xXdxX3xX20xX29xXdxX3xXbxX1xX159xX6xX3xXcx4f9fxX55xX3x4a29xX5bxX22cxX3bxX3xX4xX17xX4xX3xX1xX67xX55x43c5xX20xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xXcxX1xX67xX164xX197xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3x4a63xX1fcxX20xX197xX3x8f2axX201xX20xX3x9c34x5a49xXbxX197xX3xXcxX239xX20xX3xX25dxX1fcxX20x6a6axX197xX3xXexX1e3xX20xX5bxX3xX5xX3cxX15dxX20xX5bxX3xX3bxX3cxX6xX3xXc2xX89xX3xXd8xX3xX98xX89xX3bxX3bxX197xX3xX4xX39xX3xX20xX1fcxXdxX3xXexX77xX201xX20xX3xXd7xX89xX3bxX3bxX8dxX3xXb2xX227xX20xX5bxX3xX1axX22cxXdxX3xXexX77xX67xX20xX5bxX3xX54xX67xX3xX23cxXcxX1xX1bxX3xX8cx89a6xX3xX27xX1xX29xX3xXcxX1xX2dxX3xXb2xX1fxX3xX4xX17xX4xX3xX1xX67xX55xX248xX20xX3xX72x94e6xX3bxX3xX157xX1xX201xX197xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX52xX6xX197xX3xX148x6146xX3xX148xX18xX1fxX197xX3xX153xX18xX6xX20xX3xX148xX227xX20xX5bxX272xX3xXb2xX1fxX3xXb2xX227xX20xX5bxX3xX1axX22cxX20xX5bxX3xX16x74fcxX20xX5bxX3xX23cxXcxX1xX1fxX20xX1xX3xXbxX1xc2cfxX3x4255xXdxX248xXexX3xXcxX77x94f3xX3xXb2xX1fxX3xX4xX17xX4xX3xX1xX67xX55xX248xX20xX3xX27xX1xX227xX3x66b2xXdxX20xX1xX197xX3xX266xX239xX3bxX3xXcxX1xX6xX18xX197xX3xXcxX6xX3bxX3xX32dxX1cfxX20xX5bxX272xX197xX3xXexX1e3xX20xX5bxX3xX5xX3cxX15dxX20xX5bxX3xX3bxX3cxX6xX3xXc2xX89xX3xXd8xX3xX97xX89xX3bxX3bxX197xX3xX4xX39xX3xX20xX1fcxXdxX3xXexX77xX201xX20xX3xXcdxX89xX3bxX3bxXa7xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX18xX54xX55xXaxX12xX72x2b0dxX20xX1xX3xX16xX17xX18xX3xXexX185xX3xX20xX5bxX1fxX55xX3xXc2xXc5xX43xXc5xX3xX3bxX3cxX6xX3xX5xX40xX20xX3xX5bxXdxX389xX3bxX3xX54x37cbxX20xX197xX3xXexX77xX18xX20xX5bxX3xX3bxX3cxX6xX3xX54xX1cfxX20xX5bxX3xX4xX39xX3xXb8xX1xX389xX3xX20xX167xX20xX5bxX3xX8cxX389xX55xX3xX77xX6xX3xX5xX311xX4xX197xX3xX7x67e3xXexX3xXb2xX1fxX3xX5bxXdxX39xX3xX5bxXdxX267xXexX3xX3bxX2e4xX20xX1xXa7xX3xX72xX389xX20xX1xX3xX16xX17xX18xX3xX4xb656xXbxX3xX1axX1bfxX3xX2xX3xXb2xX174xX3xX77xc417xXdxX3xX77xX18xX3xXexX1xXdxX201xX20xX3xXexX6xXdxX3xX54xX18xX3xX3bxX3cxX6xX3xX5xX40xX20xXa7xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX18xX54xX55xXaxX12xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX197xX3xX3bxX3cxX6xX3xX5xX40xX20xX3xX4xX39xX3xXb8xX1xX389xX3xX20xX167xX20xX5bxX3xX5bxX239xX55xX3xX77xX6xX3xXexX31axX20xX1xX3xXexX77xX2e4xX20xX5bxX3xX20xX5bxX267xXbxX3xX29xX20xX5bxX3xXexX2e4xXdxX3xX4xX17xX4xX3xXb2xX227xX20xX5bxX3xXexX77x4852xX20xX5bxX197xX3xXexX1xX3f7xXbxX3xXb2xX1fxX3xX20xX5bxX67xX55xX3xX4xX1fcxX3xX8cxX389xX55xX3xX77xX6xX3xX5xX479xX3xc159xX67xX3d8xXexX197xX3xX7xX2e4xXexX3xX5x66a7xX3xX1axX3f7xXexX3xXexX2e4xXdxX3xXb8xX1xX67xX3xXb2xX14xX4xX3xXb2xX227xX20xX5bxX3xX20xX29xXdxXa7xX3xXcxX77xX18xX20xX5bxX3xX3bxX3cxX6xX3xX54xX1cfxX20xX5bxX3xXb8x8c76xX3bxX3xXexX1xX10xX18xX3xX4xX17xX4xX3xX1xXdxX248xX20xX3xXexX3cxX15dxX20xX5bxX3xX5xX311xX4xX197xX3xX7xX3d8xXexX197xX3xX3bxX3cxX6xX3xX1axX17xX3xXb2xX1fxX3xX5bxXdxX39xX3xX5bxXdxX267xXexX3xX3bxX2e4xX20xX1xX3xX4xX39xX3xXexX1xX223xX3xX5bxX239xX55xX3xX389xX20xX1xX3xX1xX3cxX4a3xX20xX5bxX3xX1axX31xX20xX3xXexX159xX20xX1xX3xX3bxX2e4xX20xX5bxX3xX4xX18xX20xX3xX20xX5bxX3cxb6d0xXdxX197xX3xX7xX389xX20xX3xX8cxX67xX3f7xXexX3xX20xX1cfxX20xX5bxX3xX20xX5bxX1xXdxX248xXbxX197xX3xX5xX1fxX3bxX3xX5bxX2b9xX55xX3xX1axX22cxX3xX4xX239xX55xX3xX4xX311xXdxX197xX3xX1xX3cxX3xX1xX2e4xXdxX3xX20xX1xX1fxX3xX4x673cxX6xX197xX3xX4xX17xX4xX3xX4xX1cfxX20xX5bxX3xXexX77xX31axX20xX1xX3xX5bxXdxX6xX18xX3xXexX1xX1cfxX20xX5bxX197xX3xX4xX1fcxX3xX7xX4a3xX3xX1xX2e4xX3xXexX3acxX20xX5bxXa7xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5362xX67xXexX1xX18xX77xXaxX12xX313xX167xX20xX3xX266xX6xX20xX5bxX0xX43xXbxX12

Văn Lang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phú Thọ chuyển rét từ đêm 30/11

Phú Thọ chuyển rét từ đêm 30/11
2023-11-29 11:05:00

baophutho.vn Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc, ngày 29/11, bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam; chấm dứt đợt...

Những tấm gương vượt khó

Những tấm gương vượt khó
2023-09-25 08:08:00

baophutho.vn Dù đang mang trên mình những khiếm khuyết, thiệt thòi... nhưng với sự đùm bọc, yêu thương, sẻ chia của gia đình và xã hội, không ít người...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long