Cập nhật:  GMT+7
2a19x8db8xa0f7x9dbdxe3f2x10859x99f4x55a5x12081xX7x8ebaxf505x50afx488bx8ae2xf95bxX5xe235xXax80adx1154ax50d8xXbxX3x11d78xX14xXexX3x1240ex11e57x7908xXexX3x48a5xb859xXdxX3xf749x60bexX6xX20xX1xX3xX20xX1x9c6cxX20xX3x4224xX3xX20xX21xXdxX3x369bxc3a3xX20xe73cxX3xXexX6x83ebxX3xX5x5500xX20xefdbxX0x7593xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa9daxX25xX24xX3cxXaxX12xX0xXdxX17xX38xX3xX7xfd5dxX4xX9xXaxX43xX43xX4x5875x59aaxX6xX25xXbxX1xad10xXexX1xX25xX65xX35xX20xX43xX24xX10xX7x47a1xXexX25xXbxX43xX20xX10xe146xX7xX43x9bbcxX80xX2xX80xX43xX2xX80xX80xX24x678bxdcfbx3960x10122xX80xX8axX8axXexX2xX8bxX8cxX8cxd8fexX80xX5xX2xX65x65bexXbxX38xXaxX3xX43xX12x3b76x121f2xX20xX1xX3xa09fxac1dxX25xX3x3269x117c0xXdxX3xa7daxX25xX6xX20xX1xX3xX20xX1xX2cxX20xX3xXexX5exe46fxX3xXex115aexX20xX1xX3xXexX5exX6xX25xX3x3090xX6bxX3cxX1dxXexX3xXa6xdc77xX20xX1xX3xX76xX1dxXexX3xX20xXa7xXbxX3xX1xXabxXdxX3xX35xXdxf9d1xX20xX3xX17xX3fxXdxX65xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX10xX6xX24xXaxX12xXcxX5exX25xX20xX38xX3xX8cxX3xX20xX38x7543xX3cx829dxX3xXexc27dxX3xX80xX8cxX3x9fbbxX3xX80xX89xX43xX8cxX43xX80xX8axX80xX80xX108xX3xXexXa7xXdxX3xXcx70afxX3xX122xX1x2b13xX3x8bcbxX6bxX21xX4xX108xX3xXaaxXabxXdxX3xXaexX25xX6xX20xX1xX3xX20xX1xX2cxX20xX3xXexX5exXbbxX3xXexXbexX20xX1xX3xX122xX1xX126xX3xXcxX1xbf5cxX3xXa6xXa2xX3xXex6f14xX3xX4xX1x8e47xX4xX3xX4xX1xb855xa02exX20xX38xX3xXexX5exb892xX20xX1xX3xX1bxX1cxX1dxXexX3xX20xX21xXdxX3xX24xX25xX6xX20xX1xX3xX20xX1xX2cxX20xX3xX2fxX3xX20xX21xXdxX3xX35xX36xX20xX38xX3xXexX6xX3cxX3xX5xX3fxX20xX41xX65xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX25xX24xX3cxXaxX12xXaaxXabxXdxX3xXaexX25xX6xX20xX1xX3xX20xX1xX2cxX20xX3xXexX5exXbbxX3xXexXbexX20xX1xX3xX1xXdx780fxX20xX3xX4x106e7xX3xX1xX15cxX20xX3xX80xX8axX8axX3xX1xXabxXdxX3xX35xXdxXe0xX20xX108xX3xX1xX25xXa7xXexX3xXa6xXabxX20xX38xX3xX1xXdxX1bdxX6bxX3xXc7xX6bx9f12xX3xb665xX3xX20xX1xXdx6afcxX6bxX3xX5x5970xX20xX1xX3xX35x10ecfxX4xX3xX7xX1e6xX20xX3xb81exX6bxcb40xXexX108xX3xX76xXdxX20xX1xX3xX24xX25xX6xX20xX1xX108xX3xX20xX1xX15bx87b0xX3x81c8xX2cxX3cxX3xX24xX1f6xX20xX38xX108xX3xX24xXcexX4xX1xX3xX35x8e43xX108xX3xXexX1xX15bxX15cxX20xX38xX3xX17xXa7xXdxX65xX65xX65xX3xXaax59dbxX20xX38xX3xX20x4b3cxX17xX108xX3xXaaxXabxXdxX3xXa6xX1edxX6bxX3xX24xX6bxX3cxX3xXexX5exX162xX3xXexX152xX3xX4xX1xX156xX4xX3xX4x8d5cxX4xX3xX4xX1xX15bxX15cxX20xX38xX3xXexX5exX162xX20xX1xX3xX38xXdxX6xX25xX3xX5xX15bxX6bxX108xX3xX38xX14xXbxX3xX17xX14xXexX3xX1xXabxXdxX3xX35xXdxXe0xX20xX3xX20xX1xX236xX17xX3xXexX23bxX20xX38xX3xX4xX15bxd683xX20xX38xX3xX38xd453xX20xX3xX76xX1dxXexX108xX3xXexXa7xX25xX3xX4xX15cxX3xX1xXabxXdxX3xXa6x43d7xX3xX1xXabxXdxX3xX35xXdxXe0xX20xX3xX4x107eexX20xX38xX3xXexX5exX6xX25xX3xXa6xX152xXdxX3xX76xXdxX20xX1xX3xX20xX38xX1xXdxX1bdxX17xX108xX3xX20xX23bxX20xX38xX3xX5xX1f6xX4xX3xXc7xX6bxX1e6xX20xX3xX5x4a35xX3xX76xXdxX20xX1xX3xX24xX25xX6xX20xX1xX108xX3xXexddbfxX20xX3xX35xXdxX20xX1xX3xX24xX25xX6xX20xX1xX3xX20xX1xX2cxX20xX3xX4xX1c1xX3xXexX1xX106xX20xX1xX3xXex9e79xX4xX1xX3xX1fdxX6bxX1ffxXexX3xX7xX294xX4xX108xX3xXexXdxXe0xX6bxX3xX66xXdxX2a8xX6bxX65xX3xX52xXe0xX20xX3xX4xXa7xX20xX1xX3xX4xX258xX4xX3xX1xX25xXa7xXexX3xXa6xXabxX20xX38xX3xX7xX1e6xX20xX3xX1fdxX6bxX1ffxXexX3xX76xXdxX20xX1xX3xX24xX25xX6xX20xX1xX108xX3xXaaxXabxXdxX3xXa6xX14xX4xX3xX66xXdxX1bdxXexX3xX4xX25xXdxX3xXexX5exX14cxX20xX38xX3xXexX1xX6xX17xX3xX38xXdxX6xX3xX4xX258xX4xX3xX1xX25xXa7xXexX3xXa6xXabxX20xX38xX3xX6xX20xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX1fdxXa2xX3xX1xXabxXdxX108xX3xX4xX1xX6bxX20xX38xX3xXexX6xX3cxX3xX35xX162xX3xX4xXabxX20xX38xX3xXa6x670axX20xX38xX65xX3x3273xXdxXe0xX20xX38xX3xXexX5exX25xX20xX38xX3xX20xX1xXdxX1bdxX17xX3xX76x5215xX3xX80xX8axX2xX8bxX3xX2fxX3xX80xX8axX80xX8cxX108xX3xX1xXabxXdxX3xXa6xXa2xX3xXbxX1xX21xXdxX3xX1x873axXbxX3xX35xX3fxXdxX3xXcxXbexX20xX1xX3xXa6xX25xX106xX20xX3xX35xX106xX3xX4xX258xX4xX3xXa6xXcexX6xX3xXbxX1xX15bxX15cxX20xX38xX3xXexX5exX25xX20xX38xX3xXexXbexX20xX1xX3xXexX5exX6xX25xX3xXexX14xX20xX38xX3xX80xX8cxX3xX4xX23bxX20xX3xX20xX1xX106xX3xX20xX1xX2cxX20xX3xX258xXdxX108xX3xXexX5exXcexX3xX38xXdxX258xX3xX1xX15cxX20xX3xX2xX108x10f33xX3xXexXbexX3xXa6xX39fxX20xX38xX3xX4xX1xX25xX3xX4xX258xX4xX3xXa6xX21xXdxX3xXexX15bxX3d3xX20xX38xX3xX4xX1xX309xX20xX1xX3xX7xX258xX4xX1xX108xX3xX1xXabxX3xX20xX38xX1xc79dxX25xX65xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX25xX24xX3cxXaxX12xX0xXdxX17xX38xX3xX7xX5exX4xX9xXaxX43xX43xX4xX65xX66xX6xX25xXbxX1xX6bxXexX1xX25xX65xX35xX20xX43xX24xX10xX7xX76xXexX25xXbxX43xX20xX10xX7dxX7xX43xX80xX80xX2xX80xX43xX2xX80xX80xX24xX89xX8axX8bxX8cxX80xX8axX8axXexX2xX8bxX8cxX8cxX95xX80xX5xX80xX65xX9axXbxX38xXaxX3xX43xX12xXa1xXa2xX20xX1xX3xXa6xXa7xX25xX3xXaaxXabxXdxX3xXaexX25xX6xX20xX1xX3xX20xX1xX2cxX20xX3xXexX5exXbbxX3xXexXbexX20xX1xX3xX122xX1xX126xX3xXcxX1xX14cxX3xXexX5exX6xX25xX3xX66xXdxX2a8xX6bxX3xXexX5exX15bxX20xX38xX3xX1x11bc2xX3xXexX5exX3d3xX3xX1fdxX2cxX3cxX3xX24xX1f6xX20xX38xX3xX20xX1xX106xX3xX20xX1xX2cxX20xX3xX258xXdxX3xX4xX1xX25xX3xX5xXa2xX20xX1xX3xXa6xXa7xX25xX3xXcxX1xX106xX20xX1xX3xXa6xX25xX106xX20xX3xX122xX1xX126xX3xX128xX6bxX21xX4xX65xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX25xX24xX3cxXaxX12xXcxXa7xXdxX3xX4xX1xX15bxX15cxX20xX38xX3xXexX5exX162xX20xX1xX3xX38xXdxX6xX25xX3xX5xX15bxX6bxX3xX20xX23bxX17xX3xX20xX6xX3cxX108xX3xXaaxXabxXdxX3xX24xX25xX6xX20xX1xX3xX20xX1xX2cxX20xX3xXexX5exXbbxX3xXexXbexX20xX1xX3xX122xX1xX126xX3xXcxX1xX14cxX3xXa6xXa2xX3xX76xX1dxXexX3xX20xX21xXdxX3xX35xX3fxXdxX3xXcxX1xX106xX20xX1xX3xXa6xX25xX106xX20xX3xX122xX1xX126xX3xX128xX6bxX21xX4xX3xXexX5exX6xX25xX3xXexX14xX20xX38xX3xX7xX21xX3xXexXdxX1edxX20xX3xX95xX8axX3xXexX5exXdxX1bdxX6bxX3xXa6xX39fxX20xX38xX3xX1xX4f6xX3xXexX5exX3d3xX3xX1fdxX2cxX3cxX3xX24xX1f6xX20xX38xX3xX20xX1xX106xX3xX20xX1xX2cxX20xX3xX258xXdxX3xX4xX1xX25xX3xX38xXdxX6xX3xXa6xX162xX20xX1xX3xX10xX17xX3xe11cxX6xXdxX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xXaaxX2b4xX20xX38xX3xX2fxX3xXexX1xX6bxXabxX4xX3xX1xXabxX3xX4xX1c1xX3xX1xX25xX106xX20xX3xX4xX1e6xX20xX1xX3xXa6xX14xX4xX3xX66xXdxX1bdxXexX3xX76xX1xX1c1xX3xX76xX1xX23bxX20xX3xXexXa7xXdxX3xXexX152xX3xX8bxX108xX3xX1ffxXbxX3xX52xXa2xXdxX3xcb07xX38xX1f6xX108xX3xX1fdxXa2xX3xXcxX1xX152xX3x5587xX1xX2cxX6bxX108xX3xXcxX122xX3xX122xX1xX126xX3xX128xX6bxX21xX4xX65xX3x7472xX39fxX20xX38xX3xXexX1xX28fxXdxX108xX3xXexX152xX3xX4xX1xX156xX4xX3xX76xX1dxXexX3xX20xXa7xXbxX3xXexX1xXe0xX17xX3xX8cxX3xXexX1xX106xX20xX1xX3xX35xXdxXe0xX20xX3xX17xX3fxXdxX108xX3xX4xX2b4xX20xX38xX3xX20xX1xXdxX1edxX6bxX3xX1xX25xXa7xXexX3xXa6xXabxX20xX38xX3xXexX5exX1e6xXdxX3xX20xX1xXdxX1bdxX17xX3xXexX1xX1f6xX4xX3xXexX1dxX3xX4xX1c1xX3xX2ddxX3xX20xX38xX1xX1f1xX6xX108xX3xXexXa7xX25xX3xX7xX2cxX20xX3xX4xX1xX15cxXdxX3xX35xX6bxXdxX3xX76xX1xX25xXbbxX3xX20xX1xX236xX17xX3xXexX23bxX20xX38xX3xX4xX15bxX28fxX20xX38xX3xX7xX1f6xX3xX38xX294xX20xX3xX66xX1c1xX108xX3xXa6xX25xX106xX20xX3xX76xX1dxXexX3xXex50cexXbxX3xXexX1xX2a8xX3xX38xXdx4302xX6xX3xX4xX258xX4xX3xX1xXabxXdxX3xX35xXdxXe0xX20xX65xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX25xX24xX3cxXaxX12xX64fxX1xX15bxX15cxX20xX38xX3xXexX5exX162xX20xX1xX3xX4x49a0xX20xX38xX3xX5xX106xX3xX24xXcexXbxX3xXa6xX2a8xX3xX4xX258xX4xX3xX24xX25xX6xX20xX1xX3xX20xX1xX2cxX20xX3xXexX5exXbbxX3xXexX5exX25xX20xX38xX3xXexXbexX20xX1xX3xX38xXdxX6xX25xX3xX5xX15bxX6bxX108xX3xX1xX14cxX4xX3xX1x8423xXdxX3xX76xXdxX20xX1xX3xX20xX38xX1xXdxX1bdxX17xX108xX3xX76xX1dxXexX3xX20xX21xXdxX3xX38xXdxX6xX25xX3xXexX1xX15bxX15cxX20xX38xX108xX3xX17xX1e8xX3xX5exXabxX20xX38xX3xX4xX15cxX3xX1xXabxXdxX3xX1xX3d3xXbxX3xXexX258xX4xX3xXa6xc83fxX6bxX3xXexX15bxX65xX65xX65xX3xXa6xX2a8xX3xXbxX1xX258xXexX3xXexX5exXdxX2a8xX20xX3xX7xX1e6xX20xX3xX1fdxX6bxX1ffxXexX3xX76xXdxX20xX1xX3xX24xX25xX6xX20xX1xX108xX3xXa6xX1c1xX20xX38xX3xX38xX1c1xXbxX3xXexX309xX4xX1xX3xX4xX1f6xX4xX3xX4xX1xX25xX3xX7xX1f6xX3xXbxX1xX258xXexX3xXexX5exXdxX2a8xX20xX3xX1cxXcxX214xXaaxX3xX4xeba2xX6xX3xXexXbexX20xX1xX65xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxafdfxX6bxXexX1xX25xX5exXaxX12xX643xX38xX14cxX4xX3xXcxX6bxX1ffxX20xX0xX43xXbxX12

Ngọc Tuấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Trao nhà nghĩa tình nông dân

Trao nhà nghĩa tình nông dân
2023-06-06 15:07:00

baophutho.vn Ngày 6/6, Hội Nông dân huyện Thanh Ba đã tổ chức bàn giao nhà “Nghĩa tình nông dân” cho gia đình hội viên Nguyễn Văn Luyến ở khu 9, xã Hoàng Cương.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long