Cập nhật: 02/06/2022 20:00 GMT+7
632fxa08bxadf7x663cxc073xf509x7911x635cxeaf8xX7xf4fdx8292x8a8bxa086xc0d7xe06cxX5x88c8xXax6c0ax724cx9539xae77xX3xa2e5xa19fxX18xX3xXex7602xX4xX3xXbxX1x68dax8202xX3xXexX1xX6xX22xX3xcbebxXdxX6xX3xXex9e15x7bf2xX15xX29xX3x97b7xd013xbd29xX3xX7xXdxX15xX1xX3x77a4x8085xXexX3xX4xea63xX15xX1xX3xX3cxX34xX3xX7xX41xX15xX3xXbxX1xX21xX22xX3xX3cxX2fx9a24xX15xX0xca7cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xbcf1xXaxX12xXcxa4e2xX3xX15xX29xX34xX35xX3x6ff3xX56xaa95xX3xf45bxb563xX15xX3x76d1xX56xX75xefdfxX3xX13x9c1dxXdxX3xa146xXdxX15xX1xX3xX3cxX3dxXexX3xX4xX41xX15xX1xX3xX3cxX34xX3xdbf9xX34xX22xX3xX3cxX2fxX53xX15xX3xXexX1xX34xX15xX1xX3xXbxX1xa93cxX3x7d4cxXdxb7e5xXexX3xXcxX2exe3fdxX3xXex73a9xX3xX4xX1x9175xX4xX3xXexX2exX2fxX15xX29xX3xX33xX34xX35xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX3cxX3dxXexX3xX4xX41xX15xX1xX3xX3cxX34xX3xX7xX41xX15xX3xXbxX1xX21xX22xX3xX3cxX2fxX53xX15xX3xX15xX1xaa54xX15xX3xXexb9b8xXdxX3xX7xXe4xX15xX3xc96cxX41xf71cxX3xXexX34xX15xX29xX3xX13xa89dxX15xX29xX3xXa8xX2fxX14xX15xX29xf899xX3xda2exX29xXf1xX34xXdxX3xX4xX1cxX4xX3xX7xX41xX15xX3xXbxX1xX21xX22xX3xX4xcd60xX6xX3xX1xX81xXdxX3xX3cxXdx8a37xX15xX3xXexX2exXf1xX15xX29xX3xXex6abbxX15xX1xX3xX4x7a64xX15xX3xX4xc736xX3xX7xa6eexX3xXexX1xX6xX22xX3xX29xXdxX6xX3xX4xX118xX6xX3xX4xX1cxX4xX3xX15xX1xX34xX3xX3cxX2fxX53xX15xX3xXexX1x80e2xX81xX4xX3xX2xX18xX3xXexX12bxX15xX1xX7exX3xXexX1xX34xX15xX1xX3xXbxX1xXa6xX3xXexX2exXf1xX15xX29xX3xX4xX41xX3xX15xX2fx8b29xX4xX102xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf6fbxX6xXbxXexXdxXf1xX15xXaxX12xX0xXdxX22xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX189xX10xX15xXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxd64dxXdxX68xXexX1xf533xX3x9dcbxX17xX18xXbx6914x905bxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX1b3xX3xX17xX18x7585xXbxX1b9xX1baxXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX56xX56xX4xX102xX33xX6xXf1xXbxX1xX155xXexX1xXf1xX102xX3cxX15xX56xX68xX10xX7xd124xXexXf1xXbxX56xX15xX10xX1aexX7xX56xX73xX73xX73xX73xX56xX2xX2xX2xX68x6c8cxX73xX73xX18xX73xX1c6xX1c6xXexX75xX1c6xX1b5xb001xX5xX1c6xa925xXdxX22xX29xX206xX73xX18xX73xX73xX18xX75xX18xX73xX206xX2xX1c6xX1f8xX17xX73xX1c6xX102xd0dcxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xXexX1cxX4xX3xXbxX1xX21xX22xX3xXexX1xX6xX22xX3xX29xXdxX6xX3xXexX2exX2fxX15xX29xX3xX33xX34xX35xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX3cxX3dxXexX3xX4xX41xX15xX1xX3xX3cxX34xX3xX7xX41xX15xX3xXbxX1xX21xX22xX3xX3cxX2fxX53xX15xXaxX3xX1aexXdxX68xXexX1xX9xXaxX1b5xX17xX18xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX17xX18xX1c6xXaxX3xX56xX12xX95xd7dcxX15xX1xX3xX77xXe8xXf1xX3xd134xXefxX104xe536xX3xXexX1xX34xX15xX1xX3xXbxX1xXa6xX3xXa8xXdxXaaxXexX3xXcxX2exXafxX3xXexd419xX15xX29xX3xX5x6fd9xX15xX29xX3xX1xXf1xX6xX3xX4xX1xd6a1xX4xX3xX22xX6cxX15xX29xX3xX13xX81xXdxX3xX84xXdxX15xX1xX3xX3cxX3dxXexX3xX4xX41xX15xX1xX3xX3cxX34xX3xX5xX34xX22xX3xX3cxX2fxX53xX15xX3xXexX1xX34xX15xX1xX3xXbxX1xXa6xX3xXa8xXdxXaaxXexX3xXcxX2exXafxX102xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxXf1xX68xX35xXaxX12xX84xX137xX3xX1e5xXdxXaaxX15xX3xX1xX81xXdxX3xXexcb95xX3xX1xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xXexX1cxX4xX3xXbxX1xX21xX22xX3xX4xXe4xX35xX3xX4xX41xX15xX1xX3xX15xX29xX1xXaaxX3xXexX1xX155xX3dxXexX7exX3xX1xXf1xX6xX3xXbxX1xXf1xX15xX29xX3xX5xX6xX15xX3xXexX2exXf1xX15xX29xX3xX77xX134xX3xX4xX134xX3xX1xX14xX15xX3xX2xX18xX18xX3xXexX1cxX4xX3xXbxX1xX21xX22xX3xX77xX2a6xX4xX3xX7xdcd6xX4xX3xX77xX2fxee4exX4xX3xXexX155xX35xbf2cxX15xX3xX4xX1xa751xX15xX7exX3xX1xX14xX15xX3xX73xX18xX3xX29xXdxX6xX15xX3xX7xX41xX15xX3xXbxX1xX21xX22xX3xX29xe9efxX3xX5xaa5axX6xX7exX3xX77xX1cxX3xX4xX41xX15xX1xX7exX3xX15xX1xXdx8722xX155xX3xXexX1cxX4xX3xXbxX1xX21xX22xX3xX4xXe4xX35xX3xX4xX41xX15xX1xX3xX15xX29xX1xXaaxX3xXexX1xX155xX3dxXexX3xX15xXb2xXdxX3xXexXdxX78xX15xX29xX102xX102xX102xX3x6d34xXe4xX35xX3xX5xX34xX3xX68xee37xXbxX3xX77xX373xX3xX15xX1xa889xX15xX29xX3xX1xX81xXdxX3xX3cxXdxX121xX15xX3xX3cxX34xX3xX15xX1xX34xX3xX3cxX2fxX53xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX3cxX3dxXexX3xX4xX41xX15xX1xX3xXexX2exXf1xX15xX29xX3xX3cxX34xX3xX15xX29xXf1xX34xXdxX3xXexX12bxX15xX1xX3xX77xX2fxX36dxX4xX3xX29xXdxX6xXf1xX3xX5xX2fxX155xX7exX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x783cxX3xX1e5xXdxX15xX1xX3xX15xX29xX1xXdxXaaxX22xX3xX3cxX3a5xX3xX22xX81xXexX3xX15xX29xX1xX3a5xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1xX1cxXdxX3xX4xX1xXf1xX3xX29xXdxX1cxX3xXexX2exX3daxX3xXexX1xX155xX3xX15xX1xX3dxXbxX3xX4xX6xXf1xX102xX0xX10xX22xX12xX0xXdxX22xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX189xX10xX15xXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX1aexXdxX68xXexX1xX1b3xX3xX1b5xX17xX18xXbxX1b9xX1baxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX1b3xX3xX1c6xX7bxX203xXbxX1b9xX1baxXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX56xX56xX4xX102xX33xX6xXf1xXbxX1xX155xXexX1xXf1xX102xX3cxX15xX56xX68xX10xX7xX1e5xXexXf1xXbxX56xX15xX10xX1aexX7xX56xX73xX73xX73xX73xX56xX2xX2xX2xX68xX1f8xX73xX73xX18xX73xX1f8xX17xXexX17xX203xX1c6xX18xX5xX1f8xX206xdf7fxX33xX206xXdxX22xX29xX206xX2xX75xX17xX1f8xX2xX75xX18xX1f8xX2xX1b5xX1f8xX203xX75xX102xX21bxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xXexX1cxX4xX3xXbxX1xX21xX22xX3xXexX1xX6xX22xX3xX29xXdxX6xX3xXexX2exX2fxX15xX29xX3xX33xX34xX35xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX3cxX3dxXexX3xX4xX41xX15xX1xX3xX3cxX34xX3xX7xX41xX15xX3xXbxX1xX21xX22xX3xX3cxX2fxX53xX15xXaxX3xX1aexXdxX68xXexX1xX9xXaxX1b5xX17xX18xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX1c6xX7bxX203xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX10xX22xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxXf1xX68xX35xXaxX12xX3d2xXe4xX35xX3xX5xX34xX3xX1xXf1xXe8xXexX3xX77xX81xX15xX29xX3xX4xX1xX34xXf1xX3xX22xX6cxX15xX29xX3xX1e5x6e5exX3xX15xXdxXaaxX22xX3xX75xX18xX3xX15x7329xX22xX3xX15xX29xX34xX35xX3xXexX1xX34xX15xX1xX3xX5xX3dxXbxX3xXexX1xX34xX15xX1xX3xXbxX1xXa6xX3xXa8xXdxXaaxXexX3xXcxX2exXafxX0xX10xX22xX12xX0xXdxX22xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX189xX10xX15xXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX1aexXdxX68xXexX1xX1b3xX3xX1b5xX17xX18xXbxX1b9xX1baxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX1b3xX3xX1c6xX17xX1f8xXbxX1b9xX1baxXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX56xX56xX4xX102xX33xX6xXf1xXbxX1xX155xXexX1xXf1xX102xX3cxX15xX56xX68xX10xX7xX1e5xXexXf1xXbxX56xX15xX10xX1aexX7xX56xX73xX73xX73xX73xX56xX2xX2xX2xX68xX1f8xX73xX73xX18xX73xX17xX1b5xXexX2xX73xX75xX75xX5xX17xX206xX4e8xX33xX206xXdxX22xX29xX206xX2xX75xX17xX1f8xX2xX17xX73xX1f8xX17xX73xX1b5xX73xX18xX102xX21bxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xXexX1cxX4xX3xXbxX1xX21xX22xX3xXexX1xX6xX22xX3xX29xXdxX6xX3xXexX2exX2fxX15xX29xX3xX33xX34xX35xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX3cxX3dxXexX3xX4xX41xX15xX1xX3xX3cxX34xX3xX7xX41xX15xX3xXbxX1xX21xX22xX3xX3cxX2fxX53xX15xXaxX3xX1aexXdxX68xXexX1xX9xXaxX1b5xX17xX18xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX1c6xX17xX1f8xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX10xX22xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb813xX155xXexX1xXf1xX2exXaxX12xX104xX29xX378xX4xX3xa4eaxX1xX1cxX15xX1xX0xX56xXbxX12

Ngọc Khánh

Các tin đã đưa

Dân vận khéo để thành công

Dân vận khéo để thành công
2023-03-31 08:39:00

baophutho.vn Trong thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã có hàng ngàn mô hình, điển hình với nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với điều kiện...

Nâng cao chất lượng truyền thông dân số

Nâng cao chất lượng truyền thông dân số
2023-03-30 14:10:00

baophutho.vn Xác định công tác truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về các vấn đề dân số, thời gian qua Chi cục Dân số - KHHGĐ...

Cộng đồng trách nhiệm, chia sẻ yêu thương

Cộng đồng trách nhiệm, chia sẻ yêu thương
2022-06-01 08:17:00

baophutho.vn Trẻ em là chủ nhân tương lai của đất nước, vì vậy, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trong thời gian qua luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ...

Trao nhà nhà Đại đoàn kết tại Hạ Hoà

Trao nhà nhà Đại đoàn kết tại Hạ Hoà
2022-05-31 18:37:00

baophutho.vn Ngày 31/5, Báo Phú Thọ phối hợp với huyện Hạ Hoà, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hào Nam tổ chức khánh thành và bàn giao hai ngôi nhà Đại đoàn kết...

Dạy bơi cho trẻ - Đến hè lại… nóng!

Dạy bơi cho trẻ - Đến hè lại… nóng!
2022-05-31 16:22:00

baophutho.vn Chỉ trong tháng 5, toàn tỉnh đã xảy ra 4 vụ đuối nước thương tâm khiến 8 trẻ em tử vong tại các huyện: Hạ Hòa, Cẩm Khê và Lâm Thao. Những vụ...

Bàn giao nhà Đại đoàn kết tại Việt Trì

Bàn giao nhà Đại đoàn kết tại Việt Trì
2022-05-31 14:17:00

baophutho.vn Sáng 31/5, Ủy ban MTTQ phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình anh Nguyễn Phương Vị ở khu Đoàn Kết.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long