Cập nhật:  GMT+7
1516x2368xa66dx86c4x9611x6917x443bxd6a5x4089xX7x6134x928dx5239xd359xafb8xac75xX5x568fxXax98c4xX0xX7xXexa2bdxe0c3xea00xb3d4xX12xX0xc70exX12x8168xc3adxa1b8xX18xX19xX3x2293x8f91xX3xX4xb549xX6xX3x2dd0x66b6xX6xX3xX1x5575xX0xd53dxX1cxX12xX0xX32xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX32xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX10xX6xceaaxXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX1cxX12x9d81xX1x4d5fxX18xX19xX3xX18xX19x2762xce03xX3xX4x9617x94a1xXdxX3xXexX1xb428xX18xX19xX3x285fx8bffxX3xXexX1x2696xXdxX3xXexXdx69e7xXexX3xX18xa9bexX18xX19xX3xX18xc5c5xX18xX19xX3x51c3xX6xX18xX3x81c5xX10xX18xX3xX18xX1xX61xX18xX19xX3xX4xX20xX18xX3xX2bxX1fxX6xX3xX16xX67xX17xX3xX1cx5efaxXexX3xX4xX1xc689xXexa388xX3xX1exX30xX3xX24x8aebxX3xXexX16xb8afxX18xX3xX18xX1xX61xX18xX19xX3xX4xX17xX18xX3xXbxX1xX6cxX76xX3xX18xX1xX61xX18xX19xX3xX4xX71xX18xX1xX3xX8cx7167xX18xX19xX3xX5x4fe9xX6xX76xX3xXexX16xXb8xX18xX3xX19xb969xX3xX2bxX71xX3x5773xX18xX19xX3xX1xXd6xX18xX19xX3xX24xX67xX3xX18xX1xX61xX18xX19xX3xX19xXdx99aexXexX3xX2bxXd6xX3xX1x59f1xXdxX3xX16xX20xXdxX3xXexX16xXb8xX18xX3xb9ecxX1xX6bxX105xX18xX3xX2bx5c30xXexX3xX18xX19xX1fxX7axXdxX3xX5xX6xX17xX3xX8cx62ecxX18xX19xXaexX3xX0xX32xX1cxX12xX0xX32xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxac5exX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX0xXdxX2bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX147xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxc370xXdxX51xXexX1xd9a0xX3xX2x6cc9xX174xX174xXbxX90x2b9cxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX171xX3xX75xb398x881dxXbxX90xX179xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX32xX32xX4xXaexX1cxX6xX17xXbxX1xX6bxXexX1xX17xXaexX24xX18xX32xX51xX10xX7xX111xXexX17xXbxX32xX18xX10xX16cxX7xX32x3267xX185xX1aexX1aexX32xX2xX2xX2xX51xX185xX2xX174xX2xX174xX2xX184xXexX75xX1aexX174xcfbfxX5xX1aexb3e6xX2xX2xX185xX51xX185xX174x92b0xX1aexX2x782cxX1cfxXexX185xX1ccxX1ccxX5xX2xX174xX1c5xX4xXaexb9a4xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1exX1fxX20xX18xX19xX3xX24xX25xX3xX4xX28xX6xX3xX2bxX2cxX6xX3xX1xX30xXaxX3xX16cxXdxX51xXexX1xX9xXaxX2xX174xX174xX174xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX75xX184xX185xXaxX3xX32xX12xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX147x6a8fxX3xX8cxX126xX3xXexX1xX71xX18xX19xX3x4c49xX6xX3xe87axX2bxX3xX5xX25xX4xX1xX76xX3xX90xX10xX3xX4xX6cxX2bxX3xX51xd93axX17xX3xX4xX28xX6xX3xX1cxX67xX3xXcxX16x2af3xX18xX3xXcxX1xX25xX3xXcxX1xX28xX68xX3x59c0xX1xX6bxX68x6116xX18xX3xX23axX6xX3x6a6fx30d8xX76xX3xX1exX67xX3xX5fxX126xXdx6d42xX3xX5x517dxXdxX3xX16xX17xX18xX19xX3xX16xX6bx30e3xXdxX3xX111xX1xX83xXbxX3xX4xX71xX4xX3xX18xX19x3dd5xX3xX18xX19xX71xX4xX1xX3xX4xX28xX6xX3xXcxc29fxX3xX270xXdxX26axXexX3xXcxX16xX271xXaexX3xX23axX67xX3xX1cxX71xX18xX3x365cxXexX1xX22fxX4xX3x5370xX6bxX67xX3xXcxX16xX67xX18xX19xX3xa991xX18x9440xX3x9b80xX3xX8cxX23dxX68xX3xX8cx7bd3xX3xX18xX1xXdxXb4xX6bxX3xX18x8e77xX2bxX76xX3xX1cxXa7xXexX3xX111x851cxX3xX18xX83xX18xX19xX3xX1xX6xX68xX3xX2bxX1fxX6xXaexX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX0xXdxX2bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX147xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxX16cxXdxX51xXexX1xX171xX3xX2xX174xX174xX174xXbxX90xX179xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX171xX3xX184xX184xX1c2xXbxX90xX179xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX32xX32xX4xXaexX1cxX6xX17xXbxX1xX6bxXexX1xX17xXaexX24xX18xX32xX51xX10xX7xX111xXexX17xXbxX32xX18xX10xX16cxX7xX32xX1aexX185xX1aexX1aexX32xX2xX2xX2xX51xX185xX2xX174xX2xX174xX1aexX2xXexX1c2xX75xX1ccx245dxX5xX1ccxX1c5xX2xX2xX185xX51xX185xX174xX1ccxX1aexX1aexX2xX37bxXexX37bxX184xX184xX174xX5xX75xX1c5xX4xXaexX1dbxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1exX1fxX20xX18xX19xX3xX24xX25xX3xX4xX28xX6xX3xX2bxX2cxX6xX3xX1xX30xXaxX3xX16cxXdxX51xXexX1xX9xXaxX2xX174xX174xX174xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX184xX184xX1c2xXaxX3xX32xX12xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX147xX6cxX2bxX3xX51xX24exX17xX3xX4xX88xX3xX2bxX67xX6bxX3xX90xX6xX18xX1xX3xXbxX1xX6xX3xX71xX18xX1xX3xX24xX67xX18xX19xX3xX4xX28xX6xX3xX2bxX27dxX3xX19xXdxX67xX76xX3xXexX1xX20xX2bxX3xX2bxX2cxXdxX3xX5xXdbxX6xX3xX18xX17xX18xX3xX2bbxX6bxX68xX26axX18xX3xX24x5c6cxXdxX3xX5xX71xX3xX7xX10xX18xX3xXexX27dxX17xX3xX2bxX2cxXdxX3xX1xX1fxX20xX18xX19xX3xXb8xX2bxX3xX51xX25xX6bxX3xX19xXdxX61xX6xX3xX18xX19xX67xX68xX3xX1xX30xX3xX17xXdxX3xe734xXaexX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX0xXdxX2bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX147xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxX16cxXdxX51xXexX1xX171xX3xX2xX174xX174xX174xXbxX90xX179xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX171xX3xX184xX37bxX1cfxXbxX90xX179xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX32xX32xX4xXaexX1cxX6xX17xXbxX1xX6bxXexX1xX17xXaexX24xX18xX32xX51xX10xX7xX111xXexX17xXbxX32xX18xX10xX16cxX7xX32xX1aexX185xX1aexX1aexX32xX2xX2xX2xX51xX185xX2xX174xX2xX174xX1aexX184xXexX1ccxX75xX184xX37bxX5xX185xX1c5xX2xX2xX185xX51xX185xX174xX1ccxX1aexX1aexX75xX2xXexX184xX174xX185xX174xX5xX1cfxX1c5xXdxXaexX1dbxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1exX1fxX20xX18xX19xX3xX24xX25xX3xX4xX28xX6xX3xX2bxX2cxX6xX3xX1xX30xXaxX3xX16cxXdxX51xXexX1xX9xXaxX2xX174xX174xX174xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX184xX37bxX1cfxXaxX3xX32xX12xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcx8a2exX3xX8cxX25axX6bxX3xXexX1xX71xX18xX19xX3xX75xX76xX3xX18xX83xX18xX19xX3xX18xX88xX18xX19xX3xX8cxX2d0xX3xX1cxX83xXexX3xX8cxX25axX6bxX3xX19xX6xX68xX3xX19xX83xXexX3xX18xX19xX6xX68xX3xXexX554xX3xX7xX71xX18xX19xX3xX7xX42cxX2bxX76xX3xX18xX1xX1fxX18xX19xX3xX18xX1xX7axX3xX18xX1xX61xX18xX19xX3xX1cxX88xX3xX7xX10xX18xX3xXexX1xX20xX2bxX3xX2bxX67xX3xX51xX1fxX7axX18xX19xX3xX18xX1xX1fxX3xX111xX1xX105xX18xX19xX3xX111xX1x623exX3xXexX16xX2c9xX3xX18xXb8xX18xX3xX51xc47bxX3xX4xX1xX25xX6bxX3xX1xX20xX18xXaexX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX0xXdxX2bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX147xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxX16cxXdxX51xXexX1xX171xX3xX2xX174xX174xX174xXbxX90xX179xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX171xX3xX184xX184xX1c2xXbxX90xX179xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX32xX32xX4xXaexX1cxX6xX17xXbxX1xX6bxXexX1xX17xXaexX24xX18xX32xX51xX10xX7xX111xXexX17xXbxX32xX18xX10xX16cxX7xX32xX1aexX185xX1aexX1aexX32xX2xX2xX2xX51xX185xX2xX174xX2xX174xX1cfxX1aexXexX185xX1ccxX1aexX174xX5xX1c2xX1c5xX2xX2xX185xX51xX185xX174xX1ccxX1aexX75xX2xX75xXexX184xX1ccxX37bxX1ccxX5xX75xX1c5xXdxXaexX1dbxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1exX1fxX20xX18xX19xX3xX24xX25xX3xX4xX28xX6xX3xX2bxX2cxX6xX3xX1xX30xXaxX3xX16cxXdxX51xXexX1xX9xXaxX2xX174xX174xX174xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX184xX184xX1c2xXaxX3xX32xX12xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12x1bd4xX1fxX20xX18xX19xX3xX7xX10xX18xX3xX24xX67xX3xX1xX27dxXexX3xX7xX10xX18xX3xX19xXdxXdbxXbxX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xX1fxX7axXdxX3xXexX16xXd6xX18xX19xX3xX7xX10xX18xX3xX19xXdxX6xX3xXexX2d9xX18xX19xX3xXexX1xX6bxX3xX18xX1x2e11xXbxX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX0xXdxX2bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX147xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxX16cxXdxX51xXexX1xX171xX3xX2xX174xX174xX174xXbxX90xX179xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX171xX3xX184xX1aexX1ccxXbxX90xX179xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX32xX32xX4xXaexX1cxX6xX17xXbxX1xX6bxXexX1xX17xXaexX24xX18xX32xX51xX10xX7xX111xXexX17xXbxX32xX18xX10xX16cxX7xX32xX1aexX185xX1aexX1aexX32xX2xX2xX2xX51xX185xX2xX174xX2xX174xX1cfxX1c2xXexX1aexX2xX1ccxX75xX5xX2xX1c5xX2xX2xX185xX51xX185xX174xX1ccxX1aexX184xX2xX184xXexX2xX1cfxX37bxX185xX5xX174xX1c5xXdxXaexX1dbxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1exX1fxX20xX18xX19xX3xX24xX25xX3xX4xX28xX6xX3xX2bxX2cxX6xX3xX1xX30xXaxX3xX16cxXdxX51xXexX1xX9xXaxX2xX174xX174xX174xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX184xX1aexX1ccxXaxX3xX32xX12xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12x8f7axX25axX6bxX3xXexX1xX71xX18xX19xX3xX75xX76xX3xX18xX19xX1fxX7axXdxX3xX51xX23dxX18xX3xX111xX1xX83xXbxX3xX18xX20xXdxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexcbb9xX18xX1xX3xX1cxX1fxX42cxX4xX3xX24xX67xX17xX3xXexX1xX6bxX3xX1xX17xX27dxX4xX1xX3xX24x60bdxX3xX4xX1xXdxXb8xX2bxX3xX90xX6bxX23dxX18xX3xX51xX1fxX42cxXdxX3xXexXdxX7fxXexX3xXexX16xX7axXdxX3xX18xX83xX18xX19xX3xX18xX88xX18xX19xX3xX4xX28xX6xX3xX2bxX2cxX6xX3xX1xX30xXaexX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX0xXdxX2bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX147xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxX16cxXdxX51xXexX1xX171xX3xX2xX174xX174xX174xXbxX90xX179xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX171xX3xX184xX1ccxX75xXbxX90xX179xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX32xX32xX4xXaexX1cxX6xX17xXbxX1xX6bxXexX1xX17xXaexX24xX18xX32xX51xX10xX7xX111xXexX17xXbxX32xX18xX10xX16cxX7xX32xX1aexX185xX1aexX1aexX32xX2xX2xX2xX51xX185xX2xX174xX2xX174xX75xX2xXexX184xX184xX1aexX1cfxX5xX37bxX1c5xX2xX2xX185xX51xX185xX174xX1ccxX1aexX184xX185xX37bxXexX37bxX37bxX185xX1aexX5xX1c2xX1c5xXdxXaexX1dbxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1exX1fxX20xX18xX19xX3xX24xX25xX3xX4xX28xX6xX3xX2bxX2cxX6xX3xX1xX30xXaxX3xX16cxXdxX51xXexX1xX9xXaxX2xX174xX174xX174xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX184xX1ccxX75xXaxX3xX32xX12xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX5fxX83xX18xX19xX3xX19xX6xX68xX3xX19xX83xXexX3xX111xX1xX105xX18xX19xX3xX5xX67xX2bxX3xX19xXdxX45bxX2bxX3xX8cxXdxX3xX18xXdxXb4xX2bxX3xX24xX6bxXdxX76xX3xX18xX843xX3xX4xX1fxX7axXdxX3xX4xX28xX6xX3xX18xX19xX1fxX7axXdxX3xX18xX105xX18xX19xX3xX51xX23dxX18xX3xX111xX1xXdxX3xX8cxX1fxXacxX4xX3xX2bxX2cxX6xXaexX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c5xX6bxXexX1xX17xX16xXaxX12xXcxX1xX2cxX68xX3xXcxX16xX6xX18xX19xX0xX32xXbxX12

Thùy Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sẵn sàng cho mùa hè tình nguyện

Sẵn sàng cho mùa hè tình nguyện
2023-05-31 08:32:00

baophutho.vn Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023 diễn ra từ tháng 5 đến hết tháng 8, đây là dịp hoạt động cao điểm để các cấp bộ đoàn, đoàn viên thanh...

Khởi công xây dựng “Nhà nhân đạo”

Khởi công xây dựng “Nhà nhân đạo”
2023-05-30 15:50:00

baophutho.vn Hưởng ứng Tháng nhân đạo năm 2023, ngày 30/5, Hội Chữ thập đỏ huyện Thanh Sơn phối hợp với UBND xã Thạch Khoán tổ chức khởi công “Nhà nhân đạo”...

Sáng tạo, đổi mới trong công tác Mặt trận

Sáng tạo, đổi mới trong công tác Mặt trận
2023-05-30 08:25:00

baophutho.vn Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, phương thức hoạt động, xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chủ động đổi mới, sáng...

Lan tỏa “sống xanh” bảo vệ môi trường

Lan tỏa “sống xanh” bảo vệ môi trường
2023-05-29 07:52:00

baophutho.vn Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, thời gian qua, các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long