Cập nhật:  GMT+7
5c56x7256x63d8xcef7xa721x6c44x74ecxa69fx9c27xX7xc5c3x9011x6fd9x6ca9xad54x8a07xX5xc4e3xXaxb4acxc9ecxa4f2xX3x8825xXdx6024xcfc7xX3xdbb9x8993xX3xX16x5de4xX19xX3xX16xc873x7badx6d93xX3xa8fax979fx5e06xX3x86dbx6a12xX16xX3xX27xX28xXdxX3x91fdxc688xac63xXexX3x9225x8a14xX16xX3xX7xd44axX3xa503x6db1xX34xX0xbcf8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx65e9xX10xX6x9a1dxXaxX12x7ccfxX23xX24xX25xX3x95f2xX43xX2xX2x89d9xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX16xX3xX27xX28xXdxX3xX5xX29xX16xX23xX3xXexa669x7e75xX16xX23xX3xXex9c40xX3xX4xX1x6f13xX4xX3xd996xd6d0xX3x7280xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX16xX1fxX19xX3xX58xX23xX24xX25xX3xX33xX34xX35xXexX3xX38xX39xX16xX3xX7xX3dxX3xX3fxX40xX34xX3x97bax71a7xX43xX2xX2xX43xX2x93b2xX1bx8f27xX3x8761xX3xXaaxX43xX2xX2xX43xXb2xX1cxXb2xXb2x9bcfxd85fxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6a81xX6xXbxXexXdxX29xX16xXaxX12xX0xXdxX19xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd0xX10xX16xXexX10xX75xXaxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxbf2dxXdxX55xXexX1xbd40xX3xX2xX1cxX1cxX1cxXbxX33x7bc6xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexXfaxX3xX1bxX2xX1cxXbxX33xX102xXaxX3xX7xX75xX4xX9xXaxX43xX43xX4xXc0xX38xX6xX29xXbxX1xX34xXexX1xX29xXc0xac50xX16xX43xX55xX10xX7xX85xXexX29xXbxX43xX16xX10xXf5xX7xX43xXb2xXb2xX5dxX5dxX43xX2xX2xX2xX55xXaaxX2xX5dxXaax7e63xX2xXaaxXex65d2xX144xXb2xXaaxX5xX2xXb4xX2xX1bxX1bxX148xXaaxab02xXb2xX5dxX144xX148xXb0xX2xX5dxXc0x95d0xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX16xX1fxX19xX3xX16xX23xX24xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX16xX3xX27xX28xXdxX3xX33xX34xX35xXexX3xX38xX39xX16xX3xX7xX3dxX3xX3fxX40xX34xXaxX3xXf5xXdxX55xXexX1xX9xXaxX2xX1cxX1cxX1cxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX1bxX2xX1cxXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX6xXbxXexXdxX29xX16xXaxX12xX82x80e0xX16xX1xX3xX3fxd6f3xX29xX3xXexb6adxX16xX1xX3xX2bxX2cxX16xX3xX27xX28xXdxX3xXex69c8xX16xX23xX3xX5xad91xX16xX23xX3xX1xX29xX6xX3xX127xX24xX3xX38xX7fxX4xX3xXexX75xd915xb498xX16xX23xX3xX4xX1xc598xX4xX3xX19x88b4xX16xX23xX3xX1bxX1cxX3xX16xX1fxX19xX3xX16xX23xX24xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX16xX3xX27xX28xXdxX3xX33xX34xX35xXexX3xX38xX39xX16xX3xX7xX3dxX3xX3fxX40xX34xXc0xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX29xX55xX25xXaxX12x6adaxaea7xX3xX5xX83xX3xX85xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX4xcd0bxX3xX4xX28xX4xX3xX3fx7d25xX16xX23xX3xX4xX1x821exX3xX5xX1cdxX16xX1xX3xX3fxX1d2xX29xX3xXcxX1d6xX16xX1xX3x7d65xX25xX61xX3xX52xb7c0xX58xX245xX61xX3xab13xX27xX58xX245xX3xXexX1d6xX16xX1xX3xX2bxX2cxX16xX3xX27xX28xXdxX102xX3xX4xX28xX4xX3xX4xb1c2xX3x9d37xX34xX6xX16xX61xX3xX3fxX293xX16xX3xX127x9a1fxX61xX3xX55xX29xX6xX16xX1xX3xX16xX23xX1xXdxX18xXbxX3xXexX1d2xXdxX3xX3fxX2a0xX6xX3xXbxX1xX1f9xX293xX16xX23xX102xX3xX5xX1cdxX16xX1xX3xX3fxX1d2xX29xX61xX3xXbxX1xX254xX16xX23xX3xX127xXdxX2cxX16xX3xX4xX28xX4xX3xX38xX28xX29xX3xX276xX39xX16xX23xX3xX3fxX2a0xX6xX3xXbxX1xX1f9xX293xX16xX23xc0e5xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX29xX55xX25xXaxX12xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX16xX3xX27xX28xXdxX3xX3fxX1f9xa9c6xX4xX3xXexX1xX24xX16xX1xX3xX5x93f6xXbxX3xX127xX24xX3xX4xX1xX261xX16xX1xX3xXexX1xX7fxX4xX3xX33xX34xX35xXexX3xX38xX39xX16xX3xX7xX3dxX3xX38xX28xX29xX3xX3fxX40xX34xX3xX16xX23xX24xX25xX3xXaaxX43xX2xX2xX43xX2xXb0xX1bxXb2xXc0xX3xXcxX75xX39xXdxX3xX295xX34xX6xX3xX1bxX1cxX3xX16xX1fxX19xX3xX33x5deexX25xX3xX55xX246xX16xX23xX3xX127xX24xX3xXbxX1xX28xXexX3xXexX75xXdxc8d0xX16xX61xX3xX127xX1faxXdxX3xX16xX1xXdx76b3xX34xX3xXexX2cxX16xX3xX23xX76xXdxX3xX85xX1xX28xX4xX3xX16xX1xX6xX34xXfaxX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX16xX3xX27xX28xXdxX61xX3xX27xX28xX29xX3xX58xX23xX1xce87xX6xX3xX82x9966xX61xX3xX27xX28xX29xX3xX52xX29xX24xX16xX23xX3xX82xXdxX2cxX16xX3xa46fxX293xX16xX2ecxX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX16xX3xX27xX28xXdxX3xX5xX34x7831xX16xX3xX38xX28xX19xX3xX7xX28xXexX3xX55xb580xX16xX23xX3xX4xX1xX39xX25xX3xXexX1xX246xX4xX3xXexXdxX83xX16xX3xX4xX34xX3acxX4xX3xX7xX3dxX16xX23xX61xX3xX16xX2cxX34xX3xX4xX6xX29xX3x7005xX3xX4xX1xX261xX3xXexX246xX3xX5xX246xX4xX3xXexX246xX3xX4xX1f9x7bc9xX16xX23xX61xX3xX16xX1fxX16xX23xX3xX3fxX3acxX16xX23xX61xX3xX7xX28xX16xX23xX3xXexX1d2xX29xX61xX3xX127xX1f9xX310xXexX3xX295xX34xX6xX3xX16xX1xXdxX37exX34xX3xX85xX1xX254xX3xX85xX1xX1fxX16xX61xX3xXexX1xbc12xX3xXexX1xX28xX4xX1xX61xX3xXexX75xa976xX3xXexX1xX24xX16xX1xX3x721fxX16xX23xX1f9xX415xXdxX3xXexX34xX25xX2cxX16xX3xXexX75xX34xX25xX37exX16xX3xXexX31axXbxX3xXexX1xX373xX61xX3xX4xX7bxX3xX3fxX3acxX16xX23xX3xXexX31axXbxX3xXexX1xX373xX61xX3xXexX7bxX3xX4xX1xX7fxX4xX3xXexX31axXbxX3xXexX1xX373xb6a7xX61xX3xX4xX7bxX3xX127x7f07xX61xX3xX3fxX3acxX16xX23xX3xX127xXdxX2cxX16xX3xX4xX28xX4xX3xX4xX35xXbxX61xX3xX4xX28xX4xX3xX16xX23xX24xX16xX1xX61xX3xX4xX28xX16xX3xX38xX3acxX61xX3xX3fxX39xX16xX23xX3xX127xXdxX2cxX16xX61xX3xX16xX1xX360xX16xX3xX55xX360xX16xX3xXexX1d6xX16xX1xX3xX2bxX2cxX16xX3xX27xX28xXdxX3xXexX1xX246xX4xX3xX1xXdxX18xX16xX3xXexX1xda59xX16xX23xX3xX5xX310xXdxX3xX4xX28xX4xX3xX4xX1xX271xX3xXexX75xX1f9xX293xX16xX23xX61xX3xX3fxX1f9xX415xX16xX23xX3xX5xX3dxXdxX3xX4xX271xX6xX3xX276xX39xX16xX23xX61xX3xX4xX1xX261xX16xX1xX3xX7xX28xX4xX1xX61xX3xXbxX1xX28xXbxX3xX5xX34xX31axXexX3xX4xX271xX6xX3xX58xX1xX24xX3xX16xX1f9xX1faxX4xX3xXexX75xX29xX16xX23xX3xXexX204xX16xX23xX3xX23xXdxX6xXdxX3xX3fxX29xX1d2xX16xX3xX4xX28xX4xX1xX3xX19xX1d2xX16xX23xX61xX3xX3fxX254xX16xX23xX3xX23xX254xXbxX3xX295xX34xX6xX16xX3xXexX75xX76xX16xX23xX3xX127xX24xX29xX3xX4xX3d1xX16xX23xX3xX4xX34xX3acxX4xX3xX3fxX35xX34xX3xXexX75xX6xX16xX1xX3xX23xXdxX39xXdxX3xXbxX1xX254xX16xX23xX3xX55xX360xX16xX3xXexX3acxX4xX61xX3xX33xX360xX25xX3xX55xX246xX16xX23xX3xX4xX1xX271xX3xX16xX23xX1xX3a8xX6xX3xX33xX1cdxX3xX1xX3acxXdxX61xX3xXexX1xX200xX4xX3xX3fxcfa1xX25xX3xX4xX3d1xX16xX23xX3xX4xX34xX3acxX4xX3xX3fxX7bxXdxX3xX19xX1faxXdxX3xX127xa10exX3xX19x5d1cxX4xX3xXexXdxX2cxX34xX3xX45dxX55xX360xX16xX3xX23xXdxX24xX34xX61xX3xX16xX1f9xX1faxX4xX3xX19xX1d2xX16xX1xX61xX3xX55xX360xX16xX3xX4xX1xX271xX61xX3xX4xX3d1xX16xX23xX3xX38x6c89xX16xX23xX61xX3xX127xX1fxX16xX3xX19xXdxX16xX1xX49axXc0xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX29xX55xX25xXaxX12xX276x6852xX16xX3xX16xX6xX25xX61xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX16xX3xX27xX28xXdxX3xX55xX34xX25xX3xXexX75xX5ddxX3xX38xX6xX3xX5xX29xX1d2xXdxX3xX1xX5ddxX16xX1xX3xX38xX28xX29xX3xX4xX1xX261xX3xX23xX25bxX19xXfaxX3xX27xX28xX29xX3xXdxX16xX61xX3xX38xX28xX29xX3xX3fxXdxX18xX16xX3xXexX44axX3xX127xX24xX3xXexX75xX34xX25xX37exX16xX3xX1xX5ddxX16xX1xX3xa319xX16xXexX10xX75xX16xX10xXexX3xX127xX1faxXdxX3xX16xX1fxX19xX3xX35xX16xX3xXbxX1xX5c7xX19xXfaxX3xX27xX28xX29xX3xXdxX16xX3xX1xX24xX16xX23xX3xX16xX23xX24xX25xX61xX3xX38xX28xX29xX3xX127xb647xX16xX23xX3xX4xX6xX29xX3xX7xX29xX16xX23xX3xX16xX23x78eaxX3x9402xXdxX18xXexX3xXb4xX3x76f3xX3d1xX16xX23xX61xX3xX38xX28xX29xX3xX3fxXdxX18xX16xX3xXexX44axX3xX127xX24xX3xXexX75xX34xX25xX37exX16xX3xX1xX5ddxX16xX1xX3xX68bxX16xXexX10xX75xX16xX10xXexX61xX3xXexX75xX6xX16xX23xX3xXexX1xX3d1xX16xX23xX3xXexXdxX16xX3xXexXdxX632xX16xX23xX3xa587xX16xX1xXc0xX3xXd0xX6bcxX16xX23xX3xX127xX1faxXdxX3xX4xX28xX4xX3xX5xX29xX1d2xXdxX3xX1xX5ddxX16xX1xX3xX38xX28xX29xX3xX4xX1xX261xX3xXexX75xX34xX25xX37exX16xX3xXexX1xX3dxX16xX23xX61xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX16xX3xX27xX28xXdxX3xX3fxX1cdxX3xXbxX1xX28xXexX3xXexX75xXdxX373xX16xX3xX4xX28xX4xX3xXexX75xX6xX16xX23xX3xc004xX6xX16xXbxX6xX23xX10xX61xX3xX85xX2cxX16xX1xX3xXexX75xX2cxX16xX3xX16xX37exX16xX3xXexX39xX16xX23xX3xX19xX1d2xX16xX23xX3xX33xX1cdxX3xX1xX3acxXdxX3xccecxX6xX4xX10xX38xX29xX29xX85xX61xX3x6579xX6xX5xX29xX61xX3xX2bxX29xX34xXexX34xX38xX10xX102xX3xX3fxX25bxX16xX23xX3xXexX1xX415xXdxX61xX3xX7fxX16xX23xX3xX55xX5e0xX16xX23xX3xXexX1xX373xX3xX5xX29xX1d2xXdxX3xX38xX28xX29xX3xX4xX1xX261xX3xX19xX1faxXdxX61xX3xX4xX28xX4xX3xX1xX5ddxX16xX1xX3xXexX1xX7fxX4xX3xXexX75xX34xX25xX37exX16xX3xXexX1xX3d1xX16xX23xX3xX19xX1faxXdxX61xX3xX3fxX1e3xX4xX3xX38xXdxX18xXexX3xX5xX24xX3xXexX75xX34xX25xX37exX16xX3xXexX1xX3d1xX16xX23xX3xXexX75xX246xX4xX3xXexX34xX25xX632xX16xX2ecxX3xXcxX204xX3xX3fxX254xX61xX3xX23xX254xXbxX3xXbxX1xX40xX16xX3xXbxX1xX28xXexX3xX1xX34xX25xX3xX127xX6xXdxX3xXexX75xX3ddxX3xX16xX23xX34xX25bxX16xX3xXexX1xX3d1xX16xX23xX3xXexXdxX16xX3xX4xX1xX261xX16xX1xX3xXexX1xX3dxX16xX23xX3xX4xX34xX16xX23xX3xX4xX35xXbxX3xX85xX2a0xXbxX3xXexX1xX415xXdxX3xXexX1xX3d1xX16xX23xX3xXexXdxX16xX3xX4xX1xX261xX16xX1xX3xX33xX28xX4xX61xX3xX85xX1xX28xX4xX1xX3xX295xX34xX6xX16xX3xX127xX24xX3xX4xX1xX360xX16xX3xXexX1xX246xX4xX61xX3xX5xX24xX19xX3xXexX75xX3ddxX16xX3xX7xX7fxX3xX19xX18xX16xX1xX3xX4xX271xX6xX3xXexX415xX3xX38xX28xX29xX3xX276xX39xX16xX23xX3xX38xX39xX29xX3xX127xX18xX3xX276xX39xX16xX23xX61xX3xX38xX39xX29xX3xX127xX18xX3xX4xX1xX632xX3xX3fxX3acxX3x7480xX52xXd0xX52xX61xX3xX127xX5ddxX3xX5xX310xXdxX3xX261xX4xX1xX3xX4xX271xX6xX3xX16xX1xX360xX16xX3xX55xX360xX16xXc0xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX29xX55xX25xXaxX12xX6cdxX1faxXdxX3xX16x7d91xX3xX5xX246xX4xX3xX127xX24xX3xXexX1xX24xX16xX1xX3xXexX261xX4xX1xX3xX3fxX1d2xXexX3xX3fxX1f9xX310xX4xX61xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX16xX3xX27xX28xXdxX3xX3fxX1cdxX3xX127xXdxX16xX1xX3xX55xX246xX3xX3fxX1f9xX310xX4xX3xX276xX39xX16xX23xX3xX127xX24xX3xX58xX1xX24xX3xX16xX1f9xX1faxX4xX3xXexX1e3xX16xX23xX3xXexX1xX1f9xX455xX16xX23xX3xX52xX34xX360xX16xX3xX4xX1xX1f9xX293xX16xX23xX3xX82xX6xX29xX3xX3fxX3acxX16xX23xX3xX1xX1d2xX16xX23xX3xX58xX1xX35xXexX61xX3xX1xX1d2xX16xX23xX3xX58xX1xX5ddxX61xX3xX1xX1d2xX16xX23xX3xX27xX6xX3xX127xX24xX3xX16xX1xXdxX37exX34xX3xXbxX1xX40xX16xX3xXexX1xX1f9xX455xX16xX23xX3xX4xX6xX29xX3xX295xX34xX403xX3xX85xX1xX28xX4xX3xX4xX271xX6xX3xXd0xX1xX261xX16xX1xX3xXbxX1xX271xX61xX3xX4xX271xX6xX3xX4xX28xX4xX3xX38xX3acxX61xX3xX16xX23xX24xX16xX1xX3xXcxX75xX34xX16xX23xX3xX1f9xX293xX16xX23xX61xX3xX52xX3acxXdxX3xX58xX1xX24xX3xX38xX28xX29xX3xX6cdxXdxX18xXexX3xX58xX6xX19xX61xX3xX4xX271xX6xX3xXcxX1d6xX16xX1xX3xX271xX25xX3xX127xX24xX3xX27bxX27xX58xX245xX3xXexX1d6xX16xX1xX3xX2bxX2cxX16xX3xX27xX28xXdxXc0xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX715xX34xXexX1xX29xX75xXaxX12xX82xX2cxX3xX52xX29xX24xX16xX23xX0xX43xXbxX12

Lê Hoàng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Xảy ra hỏa hoạn do quên tắt bếp gas

Xảy ra hỏa hoạn do quên tắt bếp gas
2022-10-31 14:30:00

baophutho.vn Khoảng gần 10 giờ sáng ngày 31/10, tại nhà số 6, ngõ 204, phố Minh Lang, thành phố Việt Trì đã xảy ra một vụ hỏa hoạn.

Thăm, tặng quà tại Đồn biên phòng Ka Lăng

Thăm, tặng quà tại Đồn biên phòng Ka Lăng
2022-10-31 07:05:00

baophutho.vn Đoàn công tác của Hội LHPN tỉnh vừa đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên cương tại Đồn biên phòng Ka Lăng,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long