Cập nhật:  GMT+7
c3a8x18276xea20xd736x11789x12759x11a05x15045xd793xX7x15a4ax10455x18819x158bdx111d0x1571bxX5x11e9fxXax1426fx12f39x17ed1xX3xXexde98x1894bx139e9xX3x19c3axXdx110a3xX18xX3x114ccxcb2bxX3xX6x19892xX3xXex165abxX24x14401xX3xX1xX21xXdxX3xX4x13965xXexX3xX5xXdxX1dxXexX3xX7x157fcxX3x1343exXdxX24xX1xX3x11167x165a8xX24xX29xX3xXcxX17xee7fxX0x17710xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx106ccxX10xX6xd593xXaxX12x13972xX29xX21xX19xX3xX2xX49x19edfx15ce2xX3x19ce5xde6cxX5exdc6cxX3x17dccxfd4bxX3xXcxX1x1330bxX4xX1xX3xc8aaxX1xd606xX27xX24xX66xX3xX1xX18xX19xX1dxX24xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xc6dbx11380xX24xX3xX1bxX6exX3xXex1551dxX3xX4xX1xc5caxX4xX3xX5xX14xX3xX1bxfac3xX24xX3xX24xX1x17b79xX24xX66xX3xXexX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxX18xX3xX20xX21xX3xX6xX24xX3xXexX27xX24xX29xX3xX1xX21xXdxX3xX4xX30xXexX3xX5xXdxX1dxXexX3xX7xX39xX3xX3bxXdxX24xX1xX3xX40xX41xX24xX29xX3xXcxX17xX47xX3xXexX72xXdxX3xX24xX29xX1xX39xX6xX3xXexX17xX6xX24xX29xX3xX5xXdxX1dxXexX3xX7xX39xX3x1584axX18x15d73xX3xX24xX1xX21xX3xX7xX6xX18xX3x17f95xXfcxX3xX24x171fbx188f2xX3xX6xX24xX1xX3xX5bxf7c6xX24xX29xX3xX1xX19xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX20x11848xX3xX24x10586xX24xX3xX1bx162dfxX4xX3xX5xXa1xXbxX66xX3xXexed19xX3xX5bxX78xX3xX4x12fe4xX6xX3xX5bx1526axX24xX3xXexX11cxX4x17370xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX6xXbxXexXdxX78xX24xXaxX12xX0xXdxX101xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX40xX10xX24xXexX10xX17xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxd427xXdxX5bxXexX1xea57xX3xX2xccebxX172xX172xXbxX6dx15d90xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX16fxX3x12465x1a14dxe162xXbxX6dxX177xXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX49xX49xX4xX135xfb11xX6xX78xXbxX1xX18xXexX1xX78xX135xX20xX24xX49xX5bxX10xX7x13291xXexX78xXbxX49xX24xX10xX16axX7xX49x1606fxX183xX183xX2xX49xX2xX2xX2xX5bxX1acxX2xX182xX1acxX183xX2xX1acxXexX1acxX65xX172xX183xX5x124d3x1299axX192xX2xda94xX4xX1c2x1393cxX181xX4xX10xX6xX192xX1c6xX183xX1c2xX10xX1c2xX181xX172xX6xX181xX135x10c0cxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxX18xX3xX20xX21xX3xX6xX24xX3xXexX27xX24xX29xX3xX1xX21xXdxX3xX4xX30xXexX3xX5xXdxX1dxXexX3xX7xX39xX3xX3bxXdxX24xX1xX3xX40xX41xX24xX29xX3xXcxX17xX47xXaxX3xX16axXdxX5bxXexX1xX9xXaxX2xX172xX172xX172xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX181xX182xX183xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX6xXbxXexXdxX78xX24xXaxX12xX13xX6exX24xX1xX3xX1bxX72xX78xX3xX58xX11cxXdxX3xX58x11485xX3xXexX17xf6a0xX3xX29xXdxX6xX3xX1bxX115xX24xX1xX3xX5xXdxX1dxXexX3xX7xX39xX3xXex165b4xX24xX1xX3xX20xX21xX3xX58xX11cxXdxX3xX40xX40xX69xX3xXexX274xX24xX1xX3xX5bxX12fxX24xX29xX3xX1x16a67xX8axX24xX29xX3xXexX28exe806xX24xX29xX3xX24xXdxX1dxX101xX3xX5xXdxX1dxXexX3xX7xX39xX3xX3bxXdxX24xX1xX3xX40xX41xX24xX29xX3xXcxX17xX47xX135xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX78xX5bxX19xXaxX12xX13xXdxX1dxXexX3xX7xX39xX3xX3bxXdxX24xX1xX3xX40xX41xX24xX29xX3xXcxX17xX47xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX24xX100xX101xX3xX2xX1c2xX182xX1acxX3xXexX72xXdxX3xX1a2xX1xX18xX3xX3bxX115xX24xX1xX66xX3xX6dxX6exX3xXcxX1xX72xX4xX1xX3xX76xX1xX78xX27xX24xX135xX3xX13xXdxX1dxXexX3xX7xX39xX3xX5xX21xX3xX4xX78xX24xX3xXexX17xX6xXdxX3xX4xe063xX3xXexX17xX78xX24xX29xX3xX29xXdxX6xX3xX1bxX115xX24xX1xX3xX24xX41xX24xX29xX3xX5bxX12fxX24xX3xX24xX29xX1x15a4fxX78xX3xX4xX9cxX3xX24xX100xX101xX3xX6xX24xX1xX66xX3xX4xX1xd730xX66xX3xX10xX101xX135xX3x184dbx173e7xXdxX3xX5xf449xX24xX29xX3xX19xXf2xX18xX3xX24xX28exX356xX4xX66xX3xX4xX100xX101xX3xXexX1x18ce6xX3xX29xXdx17e74xX4xX3xX24xX29xX78xX72xXdxX3xX6dxX12fxX101xX66xX3xXexX1xX27xX24xX29xX3xX183xX49xX2xX1c2xX181xX1c6xX3xX1a2xX1xXdxX3xX20x12a0bxX6xX3xXexX17xX35axX24xX3xX1acxXfcxX3xXexX18xX91xXdxX66xX3xX1bx1969cxX24xX29xX3xX4xX1xX47xX3xX1bxX6exX3xXexX72xX101xX3xX192xXdxX1dxXexX3xX20xX260xX3xX20xX21xX3xX24xX29xX28ex19c31xXdxX3xX4xX78xX24xX3xX29xX27xXdxX3xX101xX356xXdxX3xX5xXf2xX24xX3xX192xX30xX24xX3xXexX18xX91xXdxX3xX1bxed16xX3xXexX115xX24xX1xX3xX24xX29xX18xX19xX1dxX24xX3xX5xXf2xX24xX3xX1bxX28exX3c1xX24xX29xX3xX24xX1xXa1xXbxX3xX24xX29xX108xX3xX192xX320xX78xX3xX20xX1dxX3xXcxX91xX3xXf0xX18xX30xX4xX135xX3xX89xX6xX18xX3xX1xX18xf604xX24xX3xX5xX18xX19xX1dxX24xX66xX3xX1bxX3a4xX24xX29xX3xX4xX1xX47xX3xX1bxX28exX260xX4xX3xX1bxX8axX24xX3xX20xX34exX3xX1bxXdxX118xX18xX3xX1bxX11cxX24xX29xX3xX20xX118xX3xX4xX1xXdx17794xX24xX3xX1bxX415xX18xX3xXexX72xXdxX3xX3bxX72xXdxX3xX1bxX11cxXdxX3xX181xX66xX3xXcxXdxX3dexX18xX3xX1bxX78xX21xX24xX3xX65xX3xXexX1xX18xX11cxX4xX3xX76xX69xX135xX3xX3bxX444xX24xX3xX24xX29xX21xX19xX3xX65xX49xXfcxX49xX2xX1c2xX181xX65xX66xX3xXexX17xX78xX24xX29xX3xXexX17xXa1xX24xX3xX4xX1xXdxX444xX24xX3xX1bxX415xX18xX3xX27xX4xX3xX5xXdxX1dxXexX3xX20xX356xXdxX3xX1bxX444xX3xXf0xX18xX30xX4xX3x141cdxdd3exX66xX3xX1bxX3a4xX24xX29xX3xX4xX1xX47xX3xX1bxX6exX3xX6xX24xX1xX3xX5bxX108xX24xX29xX3xX1xX19xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX20xX21xX3xX1bxX28exX260xX4xX3xX1bxX3a4xX24xX29xX3xX1bxX11cxXdxX66xX3xX24xX1xX12fxX24xX3xX5bxX12fxX24xX3xX6xX24xX3xXexX27xX24xX29xX3xXexX72xXdxX3xX5exX29xX1xX39xX6xX3xXexX17xX6xX24xX29xX3xX5xXdxX1dxXexX3xX7xX39xX3xXbxX1xX28exX3c1xX24xX29xX3xX13xX78xX24xX29xX3xX69xX115xX24xX1xX66xX3xXf0xX18xXa1xX24xX3xX1c2xX66xX3xXexX1xX21xX24xX1xX3xXbxX1xX30xX3xXcxX1xX12bxX3xX3bxX95xX4xX3x1938cxXexX1xX21xX24xX1xX3xXbxX1xX30xX3xX58xX3a4xX3xX40xX1xX47xX3xX4acxXdxX24xX1x188a9xX135xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX6xXbxXexXdxX78xX24xXaxX12xX0xXdxX101xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5bxXexX1xX18xX101xX192xX3xXdxX40xX10xX24xXexX10xX17xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX16axXdxX5bxXexX1xX16fxX3xX2xX172xX172xX172xXbxX6dxX177xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX16fxX3xX1c6xX172xX182xXbxX6dxX177xXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX49xX49xX4xX135xX192xX6xX78xXbxX1xX18xXexX1xX78xX135xX20xX24xX49xX5bxX10xX7xX1a2xXexX78xXbxX49xX24xX10xX16axX7xX49xX1acxX183xX183xX2xX49xX2xX2xX2xX5bxX1acxX2xX182xX1acxX183xX2xX65xXexX182xXfcxX2xX181xX5xX182xX1c3xX10xX6xX1c2xX1acxX10xX192xX181xX65xX1c2xX10xX192xX183xX182xX5bxX10xX5bxX2xX182xX6xX1acxX135xX1d9xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxX18xX3xX20xX21xX3xX6xX24xX3xXexX27xX24xX29xX3xX1xX21xXdxX3xX4xX30xXexX3xX5xXdxX1dxXexX3xX7xX39xX3xX3bxXdxX24xX1xX3xX40xX41xX24xX29xX3xXcxX17xX47xXaxX3xX16axXdxX5bxXexX1xX9xXaxX2xX172xX172xX172xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX1c6xX172xX182xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX6xXbxXexXdxX78xX24xXaxX12xX13xX14xX3xX1bxX9cxX24xX3xX24xX1xXa1xX24xX66xX3xXexX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxX18xX3xX20xX21xX3xX6xX24xX3xXexX27xX24xX29xX3xX1xX21xXdxX3xX4xX30xXexX3xX5xXdxX1dxXexX3xX7xX39xX3xX3bxXdxX24xX1xX3xX40xX41xX24xX29xX3xXcxX17xX47xX3xX1bxX28exX260xX4xX3xXexX91xX3xX4xX1xX95xX4xX3xXexX17xX6xX24xX29xX3xX24xX29xX1xXdxXf2xX101xX66xX3xX4xX1xX18xX3xX1bxX27xX78xX135xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX78xX5bxX19xXaxX12xX3bxX28exX260xX4xX3xX192xXdxX444xXexX66xX3xX5bxX78xX3xXexX1xX41xX24xX29xX3xXexXdxX24xX3xX4xX12bxX6xX3xX5xXdxX1dxXexX3xX7xX39xX3xX4xX9cxX3xX24xX1xXdxX118xX18xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX1dxX4xX1xX3xX20xX118xX3xXexXf2xX24xX66xX3xX24xX29xX21xX19xX3xX1xX19xX3xX7xXdxX24xX1xX66xX3xXf0xX18xXf2xX3xXf0xX18xX27xX24xX66xX3xX24xXf2xX24xX3xXf0xX18xX27xX3xXexX17xX115xX24xX1xX3xX6dxX27xX4xX3xX1bxX34exX24xX1xX3xXbxX1xf3fexX24xX3xX101xX11cxX66xX3xX1bxX47xX24xX1xX3xX4xX1xX47xX24xX1xX66xX3xX1bxX30xXdxX3xX1a2xX1xX356xXbxX3xXexX1xX41xX24xX29xX3xXexXdxX24xX66xX3xX5bxXdxX3xX4xX1xX18xX19xX3dexX24xX3xX1xX21xXdxX3xX4xX30xXexX3xX29xX372xXbxX3xX24xX1xXdxX118xX18xX3xX1a2xX1xX9cxX3xX1a2xX1xX100xX24xX3xX20xX118xX3xXexX1xX12bxX3xXex158d8xX4xX3xXbxX1xX27xXbxX3xX5x1691cxX135xX3xXcxX18xX19xX3xX24xX1xXdxXf2xX24xX66xX3xX1bxX28exX260xX4xX3xX7xX125xX3xX1xX25cxX3xXexX17xX260xX66xX3xX29xXdx18ab0xXbxX3xX1bxc977xX3xX4xX12bxX6xX3xX24xX29xX21xX24xX1xX3xX13xX6xX78xX3xX1bxX11cxX24xX29xX66xX3xXcxX1xX28exX8axX24xX29xX3xX192xXdxX24xX1xX3xX20xX21xX3xed42xX6exX3xX1xX11cxXdxX66xX3xX58xX11cxXdxX3xX58xX25cxX3xXexX17xX260xX3xX29xXdxX6xX3xX1bxX115xX24xX1xX3xX5xXdxX1dxXexX3xX7xX39xX3xXexX274xX24xX1xX3x17a04xX1xX7cfxX3xXcxX1x17946xX3xX20xX21xX3xXexX1xX21xX24xX1xX3xXbxX1xX30xX3xX58xX3a4xX3xX40xX1xX47xX3xX4acxXdxX24xX1xX66xX3xX1bxX6exX3xXbxX1xX30xXdxX3xX1xX260xXbxX3xX1a2xX1xX320xX78xX3xX7xX27xXexX66xX3xXexX115xX101xX3xX1a2xXdxX444xX101xX3xX20xX21xX3xX1bxX47xX24xX1xX3xX4xX1xX47xX24xX1xX3xXexX1xX41xX24xX29xX3xXexXdxX24xX3xX1bxX3dexX3xX1bxX28exX6xX3xXbxX1xX752xX24xX3xX101xX11cxX3xX5xXdxX1dxXexX3xX7xX39xX3xX3bxXdxX24xX1xX3xX40xX41xX24xX29xX3xXcxX17xX47xX3xX20xX118xX3xXf0xX18xXf2xX3xX1xX28exX8axX24xX29xX135xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX78xX5bxX19xXaxX12xX89xX6xX18xX3xX5xX14xX3xXexX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxX18xX3xX20xX21xX3xX5bxX12fxX24xX29xX3xX1xX28exX8axX24xX29xX3xXexX1xX10xX78xX3xX24xX29xX1xXdxX3xXexX1xX95xX4xX3xXf0xX18xX12fxX24xX3xX1bxX11cxXdxX66xX3xX1xX21xXdxX3xX4xX30xXexX3xX5xXdxX1dxXexX3xX7xX39xX3xX3bxXdxX24xX1xX3xX40xX41xX24xX29xX3xXcxX17xX47xX3xX1bxX6exX3xX1bxX28exX260xX4xX3xX6xX24xX3xXexX27xX24xX29xX3xXexX72xXdxX3xX5exX29xX1xX39xX6xX3xXexX17xX6xX24xX29xX3xX5xXdxX1dxXexX3xX7xX39xX3xX1xX18xX19xX1dxX24xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xX89xX8axX24xX135xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx18f0bxX18xXexX1xX78xX17xXaxX12xX58xX3a4xX24xX29xX3xX5exX1xX18xX24xX29xX0xX49xXbxX12

Hồng Nhung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hè an toàn, ý nghĩa

Hè an toàn, ý nghĩa
2023-07-31 09:42:00

baophutho.vn Với trẻ em, nghỉ Hè là khoảng thời gian nhiều niềm vui khi được nghỉ ngơi, vui chơi thoải mái sau một năm học tập căng thẳng. Tuy nhiên, đây...

Hành trình hỗ trợ phát triển trẻ em Phú Thọ

Hành trình hỗ trợ phát triển trẻ em Phú Thọ
2023-07-30 08:30:00

baophutho.vn Thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở của Đảng và Nhà nước, những năm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã chủ động kêu gọi, huy động...

Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn

Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn
2023-07-28 08:32:00

baophutho.vn Trong từng thời kỳ cách mạng, Đảng ta luôn có những định hướng, lãnh đạo kịp thời đối với tổ chức và hoạt động công đoàn. Thực tiễn lịch sử 94...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long