Cập nhật:  GMT+7
8248xdd84xd325xa842xdf35x1363bx13b97x9139x1357dxX7xfdd7xe5d1x9917xa663xcf27x126a9xX5x1038fxXaxf358x10f66xX1xa8f6xXexX3xac76xb647xe89cx12b63xX3xX4xfcecxX1axX1bxX3xXexa59exe652xX1axX1xX3xXexX1xX6xX1axX1xX3xX1axXdxf984xX1axX3xX2x13e1cx87a1xX34xX34xX34xX3xX4x11696x9385xX3xe1f8xX6xX1axX1xX3x9bdcx9a34xX3xXexb4d1xX1axX1bxX3xcf86xeef3xX44xX3xX4xX1xf197xX3xX1x116f8xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1axX1bxX1x10acdxX51xX0x8913xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10133xX51xfb67xX3cxXaxX12xX0xXdxd594xX1bxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxb5ddxX62xX62x125b6xX6xX51xXbxX1xX4cxXexX1xX51xX35xX43xX1axX62x918exX7xX10xX23xf6fdxXdxX5xX10xX7xX62xXdxX79xX6xX1bxX10xX62xX3exX6x112b4xX1xX51xXdxX62x87eexc475x11ca0x82bfx8922xXb7x109fexX34xX35x12381xX13xXb5xXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXax11d2bxXdxX73xXexX1xX8cxX3xfcafxfcfaxX34xXbxX3exf0d8xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX8cxX3xc914xXd0xXb9xXbxX3exXd4xXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX51xX73xX3cxXaxX12x91a0xX19xXdxX3xc77cxXfdxXcx8fccxX3xXexb369xX1axX1xX3xX1xe227xX3xXexX23x12151xX3xX2xX35xXd0xX34xX34xX3xX4xX3bxX3cxX3xdce9xX10xX51xX3xX4xX1xX51xX3xX79xX1exX3xX1xX24xX1axX1xX3xXexX1xX6xX1axX1xX3xX1axXdxX30xX1axX3xd07exX1x12101xXdxX3xX1axX1bxX1xXdx13b6axXbxX3xX4xX1xX51xX3xX18xX51xX44xX1axX3xX43xXdxX30xX1axX3xX71xf420xXdxX3xb5e3xX4cxX3cxX3xXfdx13713xX1axX1bx11e3dxX3xX3ex8b9fxX3xXcxX1xff78xX1axX1bxX3x8525x9fa8xX1axX15dxX3xX1xX4cxX3cxX140xX1axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX168xX169xX1axX35xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX10xX6xX73xXaxX12xX168xX15xX1axX1bxX3xX2xX34xX62x13cb1xX15dxX3xXexdd93xXdxX3xX137xX1xX4cxX3xXexX15xXdxX3xX18x10f31xX1axX1xX3xX4xX15axX3x9a1cx12b16xX1axX1bxX3xX1b1x13b72xX79xX15dxX3xX3exX160xX3xXcxX1xX164xX1axX1bxX3xX168xX169xX1axX15dxX3xX1xX4cxX3cxX140xX1axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX168xX169xX1axX15dxX3x132cexX3cxX3xX8fxX6xX1axX3xXfdxX19xXdxX3xX101xXfdxXcxX104xX3xXexX107xX1axX1xX3xXex109e7xX3xX4xX1xb1dexX4xX3xXbxX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX1bxX3xXexX23xXdx13185xX1axX3xX137xX1xX6xXdxX3xX4xX1exX1axX1bxX3xXexX23xX24xX1axX1xX3xXexX1xX6xX1axX1xX3xX1axXdxX30xX1axX3x9b5dxX2xX34xX35xX34xX34xX34xX3xX4xX3bxX3cxX3xX3exX6xX1axX1xX3xX4xX1xX44xX51xX3xX79x115adxX1axX1bxX3x121d0xXd0xX3xX1ax12da0xX79xX3xX104xX1bxX44xX3cxX3xXexX23xX4cxX3cx11428xX1axX3xXexX1x98faxX1axX1bxX3xXfdxX19xXdxX3xX101xXfdxXcxX104xX3xbfb9xXdxX140xXexX3xX104xX6xX79xX3xe888xX2xXd0xX62xX2xX34xX62xX2xX19axXd0xX23dxX3x107b5xX3xX2xXd0xX62xX2xX34xX62xXb9xX34xXb9xX2xbf48xX35xX3xX1b1xX3bxX3cxX3xX5xX44xX3xX4xX1exX1axX1bxX3xXexX23xX24xX1axX1xX3xX1xX15axX139xX1axX1bxX3xX1f4xX1axX1bxX3xX4xX1xX15axX169xX1axX1bxX3xXexX23xX24xX1axX1xX3xX222xXexX23xXdxX140xX4cxX3xX4xX3bxX3cxX3xX3exX6xX1axX1xX3xXaexX3xX25fxX24xX3xX79xX19xXexX3xX25fxXdxX140xXexX3xX104xX6xX79xX3xX3exX6xX1axX1x94e4xX3xXexX1xX10xX51xX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX1xaab7xX1axX3xX4bxX4cxX3cxe3fcxXexX3xXexX3bxX79xX3xX1xX44xX1axX1xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4x11e26xX6xX3xXexX1f0xX3xX4xX1xX1f4xX4xX3xX1b1xX51xX44xX1axX15dxX3xXfdxX19xXdxX3xXexX1x92a9xX4xX3xX1xXdxX140xX1axX3xX1b1xX24dxX3xX15xX1axX3xX222xXcxX23xX1b2xX1axX1bxX3xX79xX19xXexX3xXexa008xX3xX4xX3bxX3cxX3xX3exX6xX1axX1xX3xX1bxXdxX6xXdxX3xX18xX51xX19exX1axX3xXb9xX34xXb9xX2xX3xXaexX3xXb9xX34xXb9xXd0xX2d2xX3xX4xX2f8xX6xX3xXcxX1xX2f8xX3xXexX15ax13f18xX1axX1bxX3x14002xX1x11c47xX1axX1xX3xXbxX1xX2f8xX35xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX51xX73xX3cxXaxX12xX0xXdxX79xX1bxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX8cxX62xX62xX8fxX6xX51xXbxX1xX4cxXexX1xX51xX35xX43xX1axX62xX9cxX7xX10xX23xXa0xXdxX5xX10xX7xX62xXdxX79xX6xX1bxX10xX62xX3exX6xXaexX1xX51xXdxX62xXb3xXb4xXb5xXb6xXb7xXb7x893fxXd0xX35xXbcxX13xXb5xXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxXc8xXdxX73xXexX1xX8cxX3xXcfxXd0xX34xXbxX3exXd4xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX8cxX3xX3baxXcfxXb7xXbxX3exXd4xXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX51xX73xX3cxXaxX12xX1daxX3cxX3xX8fxX6xX1axX3xXfdxX19xXdxX3xX101xXfdxXcxX104xX3xX25fxXdxX140xXexX3xX104xX6xX79xX3xXexX107xX1axX1xX3xXexX47xX1axX1bxX3xX2xX34xX3xX7xX4cxd81axXexX3xX4bxX4cxX44xX3xXexX23xX1aaxX3xX1bxXdxX15xX3xXd0xX3xXexX23xXdxX140xX4cxX3xX18xX1b2xX1axX1bxX3xX4xX1xX51xX3xX18xX51xX44xX1axX3xX43xXdxX30xX1axX15dxX3xX1xX19xXdxX3xX43xXdxX30xX1axX3xXexX1xX6xX1axX1xX3xX1axXdxX30xX1axX3xX4x10ae4xX3xX1xX51xX44xX1axX3xX4x1019fxX1axX1xX3xX137xX1xX466xX3xX137xX1xX241xX1axX3xXexX23xX30xX1axX3xX18xX1aaxX6xX3xX8fxX44xX1axX3xX1xX4cxX3cxX140xX1axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX168xX169xX1axX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX51xX73xX3cxXaxX12xX104xX1bxX6xX3cxX3xX7xX6xX4cxX3xXbxX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX1bxX15dxX3xX1b1xX51xX44xX1axX3xX18xX160xX3xXexX1f0xX3xX4xX1xX1f4xX4xX3xXexX23xX1b2xX1axX1bxX3xX18xXdxX204xX79xX15dxX3xX1xX10cxX3xXexX23xX110xX3xX2xX35xXd0xX34xX34xX3xX4xX3bxX3cxX3xX11cxX10xX51xX3xX4xX1xX51xX3xX79xX1exX3xX1xX24xX1axX1xX3xXexX1xX6xX1axX1xX3xX1axXdxX30xX1axX3xX137xX1xX139xXdxX3xX1axX1bxX1xXdxX140xXbxX3xX4xX1xX51xX3xX18xX51xX44xX1axX3xX43xXdxX30xX1axX3xX71xX152xXdxX3xX155xX4cxX3cxX3xXfdxX15axX1axX1bxX15dxX3xX3exX160xX3xXcxX1xX164xX1axX1bxX3xX168xX169xX1axX35xX3xX104xX1b7xX79xX3xXexX23xX51xX1axX1bxX3xX4xX1xX4cxX10cxXdxX3xX1xX51xX19exXexX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX2f8xX6xX3xX4xX1xX15axX169xX1axX1bxX3xXexX23xX24xX1axX1xX15dxX3xX1daxX3cxX3xX8fxX6xX1axX3xXfdxX19xXdxX3xX101xXfdxXcxX104xX3xX25fxXdxX140xXexX3xX104xX6xX79xX3xXexX107xX1axX1xX3xXexX47xX1axX1bxX3xX2xX34xX3xX7xX4cxX426xXexX3xX4bxX4cxX44xX3xXexX23xX1aaxX3xX1bxXdxX15xX3xXd0xX3xXexX23xXdxX140xX4cxX3xX18xX1b2xX1axX1bxX3xX4xX1xX51xX3xX18xX51xX44xX1axX3xX43xXdxX30xX1axX15dxX3xX1xX19xXdxX3xX43xXdxX30xX1axX3xXexX1xX6xX1axX1xX3xX1axXdxX30xX1axX3xX4xX466xX3xX1xX51xX44xX1axX3xX4xX46exX1axX1xX3xX137xX1xX466xX3xX137xX1xX241xX1axX3xXexX23xX30xX1axX3xX18xX1aaxX6xX3xX8fxX44xX1axX3xX1xX4cxX3cxX140xX1axX35xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX51xX73xX3cxXaxX12xX0xXdxX79xX1bxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX8cxX62xX62xX8fxX6xX51xXbxX1xX4cxXexX1xX51xX35xX43xX1axX62xX9cxX7xX10xX23xXa0xXdxX5xX10xX7xX62xXdxX79xX6xX1bxX10xX62xX3exX6xXaexX1xX51xXdxX62xXb3xXb4xXb5xXb6xXb7xX19axXd0xXb9xX35xXbcxX13xXb5xXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxXc8xXdxX73xXexX1xX8cxX3xXcfxXd0xX34xXbxX3exXd4xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX8cxX3xXb9xXb7xX19axXbxX3exXd4xXaxX3xX62xX12xXcxX107xX1axX1xX3xX1b1xX51xX44xX1axX15dxX3xX1daxX3cxX3xX8fxX6xX1axX3xXfdxX19xXdxX3xX101xXfdxXcxX104xX3xXexX107xX1axX1xX15dxX3xXfdxX19xXdxX3xX1b1xX1b2xX1axX1bxX3xX18xX19xXdxX3xXexX107xX1axX1xX3xXexX47xX1axX1bxX3xX3exX10xX3xX18xX19exXbxX3xX4xX1xX51xX3xX1xX54xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1axX1bxX1xX5fxX51xX3xX43xX15axX110xXexX3xX137xX1xX466xX3xX4xX2f8xX6xX3xXcxX23xX15axc878xX1axX1bxX3xXcxXdxX204xX4cxX3xX1xX54xX4xX15dxX3xXcxXfdxX359xX168xX3xXcxX6xX79xX3xX168xX169xX1axX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX51xX73xX3cxXaxX12xX359x10149xX1axX1bxX3xXexX23xX51xX1axX1bxX3xX4xX1xX15axX169xX1axX1bxX3xXexX23xX24xX1axX1xX15dxX3xXcxX107xX1axX1xX3xX1b1xX51xX44xX1axX15dxX3xX1daxX3cxX3xX8fxX6xX1axX3xXfdxX19xXdxX3xX101xXfdxXcxX104xX3xXexX107xX1axX1xX15dxX3xXfdxX19xXdxX3xX1b1xX1b2xX1axX1bxX3xX18xX19xXdxX3xXexX107xX1axX1xX3xXexX1f0xX3xX4xX1xX1f4xX4xX3xX4xX1xX15axX169xX1axX1bxX3xXexX23xX24xX1axX1xX3xX222xX1b1xXdxX24dxX4cxX3xX15axX355xX4xX3xX4xX1xX51xX3xX10xX79xX2d2xX15dxX3xXexX47xX1axX1bxX3xX79xX19xXexX3xX8fxX19xX3xXexX23xX252xX1axX1bxX15dxX3xX2xX34xX3xX4xX1xXdxX2e6xX4xX3xX3exX10xX3xX18xX19exXbxX3xX4xX1xX51xX3xX1xX54xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX4xX466xX3xX1xX51xX44xX1axX3xX137xX1xX466xX3xX137xX1xX241xX1axX3xX4xX2f8xX6xX3xXcxX23xX15axX6e2xX1axX1bxX3xXcxXfdxX359xX168xX3x13b64xX30xX1axX3xXcx981dxXbxX15dxX3xX3exX160xX3xX7d6xX30xX1axX3xXcxX7dbxXbxX3xX43xX44xX3xX2xX34xX3xX3exX10xX3xX18xX19exXbxX3xX4xX1xX51xX3xX1xX54xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1axX1bxX1xX5fxX51xX15dxX3xX43xX15axX110xXexX3xX137xX1xX466xX3xX1xX54xX4xX3xX1bxXdxc957xXdxX3xX4xX2f8xX6xX3xXcxX23xX15axX6e2xX1axX1bxX3xXcxXdxX204xX4cxX3xX1xX54xX4xX15dxX3xXcxXfdxX359xX168xX3xXcxX6xX79xX3xX168xX169xX1axX15dxX3xX3exX160xX3xXcxX6xX79xX3xX168xX169xX1axX15dxX3xX1xX4cxX3cxX140xX1axX3xX359xaeb1xX79xX3xX11cxX1xX30xX3xX43xX355xXdxX3xXexX1f0xX1axX1bxX3xXexX23xX1aaxX3xX1bxXdxX15xX3xX3baxXd0xX3xXexX23xXdxX140xX4cxX3xX18xX1b2xX1axX1bxX35xX3xX1b1xX3bxX3cxX3xX5xX44xX3xX1axX1x11313xX1axX1bxX3xXbxX1xX2e0xX1axX3xX4bxX4cxX44xX3x9f08xX3xX1axX1bxX1xc651xX6xX15dxX3xX1axX1xX1b7xX79xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX43xXdxX30xX1axX15dxX3xX137xX1xX35bxX4xX1xX3xX5xX140xX3xX4xX15xX4xX3xX10xX79xX3xX1xX54xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1axX1bxX1xX5fxX51xX15dxX3xX4xX466xX3xX1xX51xX44xX1axX3xX4xX46exX1axX1xX3xX137xX1xX466xX3xX137xX1xX241xX1axX3xX43xX15axX169xX1axX3xX5xX30xX1axX3xXexX23xX51xX1axX1bxX3xX1xX54xX4xX3xXexX7dbxXbxX35xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12a42xX4cxXexX1xX51xX23xXaxX12xX101xX140xX3x1188axX6xX1axX1xX0xX62xXbxX12

Lệ Oanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Xung kích trên tuyến đầu chống dịch

Xung kích trên tuyến đầu chống dịch
2021-09-10 10:43:00

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, tuổi trẻ Hạ Hòa đã nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, hăng hái tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Hình ảnh màu áo...

Phát huy vị thế Hội nữ doanh nhân tỉnh

Phát huy vị thế Hội nữ doanh nhân tỉnh
2021-09-10 08:20:00

baophutho.vn Mặc dù mới đi vào hoạt động, nhưng với vai trò tập hợp, kết nối, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp - doanh nhân nữ, Hội nữ...

Tạo cơ hội việc làm cho lao động nữ

Tạo cơ hội việc làm cho lao động nữ
2021-09-09 07:34:00

baophutho.vn Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình lao động, việc làm và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long