Cập nhật:  GMT+7
785fx86b1x109b6xea0dxf95axcc60xa784x139eexa3d2xX7xc47dxf5d6xb582x136a2x11301x10fbexX5xb9d8xXaxfc0dx125e8xX1xc9ffxX3x100caxXdx14d49xX1x13ce9xX3xXcxX1xf1c0x9119xef48xX3xXexbf79xX19x1171dxX3xb6b9xf960x8aabxX3xf2c3xd4b0xX19xX3xaf92xXdx11bf8xX19xX3xXbxX1x11cb2xX19xX26xX3xe8caxX15xX3x10fa7x14a7dxX21xX3xX1xX29x1314cxc45fxX19xX3xX3bx126f6x89dfxX19xX26xX3xXcxb8bexX21xX3xXex12f02xX19xX1xX3x1430bxX6xXdxX3xX3exX1x14bc3xX29xX0x13886xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe4b1xX10xX6x131f3xXaxX12xXcxed77xX3xX19xX26xX2axX44xX3xX2xd012x1172fxX2xeb66xX60x95b0xX21xX3xX2cx1440cxX2axX19xX3xX4xbd3axX19xX26xX3xXex11771xX4xX3xX4x11892xX6xX3xX1xX29xX44xX45xX19xX3xX13xX1xX15xX3xX17xXdxX19xX1xX3xb50cxdf1cxX3xXa7xcd30xX19xX3xXexX1xX1fxX20xX21xX3xXexX24xX19xX26xX3xX28xX29xX2axX3xX4xX91xX19xX3x12a57xc635xX3xX4xX1xXdxXabxX19xX3xX7xd5cbxX3xX2cxX2dxX19xX3xX30xXdxX32xX19xX3xXbxX1xX37xX19xX26xX3xX3bxX15xX3xX3exX3fxX21xX3xX1xXc2xXdxX3x85dcxXdxX32xX19xX3xXbxX1xc406xX3xX19xb0a8xX3xXe7xX2axX3xX1xfcf7xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexb4c6xXdxX3xe50exXa8xX3xX3bxX15xX3xX3exX3fxX21xX3xX1xX29xX44xX45xX19xX3xX3bxX49xX4axX19xX26xX3xXcxX4fxX21xX3xXexX53xX19xX1xX3xX57xX6xXdxX3xX3exX1xX5dxX29x106d1xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX6xXbxXexXdxX87xX19xXaxX12xX0xXdxX20xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3exX10xX19xXexX10x10606xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXax126b9xXdxX72xXexX1xX1bxX3xX2xX7exX7exX7exXbxX103x8ee5xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX1bxX3x8ba8xdb75xX7exXbxX103xX16cxXaxX3xX7xX155xX4xX9xXaxX60xX60xX4xX12axXc1xX6xX87xXbxX1xX29xXexX1xX87xX12axXe7xX19xX60xX72xX10xX7x11d35xXexX87xXbxX60xX19xX10xX15fxX7xX60xX83xX81xX7ex13308xX60xX2xX2xX2xX72xX83xX7exf5f9xX83xX176xX81xX7exXex87a6xX177xX7exX1a4xX5xX1acxX7fx1399dxX177xX2xX7exX1a4xX1a4xX1b2xX177xX81x116e1xX1acxX83xX176xX1b2xX7fxX1c2xX2xX81xX83xX81xX12ax11cedxXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xXdxX19xX1xX1bxX3xXcxX1xX1fxX20xX21xX3xXexX24xX19xX26xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX19xX3xX30xXdxX32xX19xX3xXbxX1xX37xX19xX26xX3xX3bxX15xX3xX3exX3fxX21xX3xX1xX29xX44xX45xX19xX3xX3bxX49xX4axX19xX26xX3xXcxX4fxX21xX3xXexX53xX19xX1xX3xX57xX6xXdxX3xX3exX1xX5dxX29xXaxX3xX15fxXdxX72xXexX1xX9xXaxX2xX7exX7exX7exXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX176xX177xX7exXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX6xXbxXexXdxX87xX19xXaxX12xX2cxX87xX2axX19xX3xX4xX8cxX19xX26xX3xXexX91xX4xX3xXexX155xX6xX87xX3xX28xX29xX2axX3xX4xX1xX87xX3xX2cxX2dxX19xX3xX30xXdxX32xX19xX3xXbxX1xX37xX19xX26xX3xX3bxX15xX3xX3exX3fxX12axX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX87xX72xX44xXaxX12xX2cxX2dxX19xX3xX30xXdxX32xX19xX3xXbxX1xX37xX19xX26xX3xX3bxX15xX3xX3exX3fxX3xX5xX2axX3xXa7x10501xX19xX3xXe7xf2daxX3xX197xXabxXexX3xX19xX26xX1xXcbxX6xX3xXe7xbfb5xXdxX3xX6fxXc2xXdxX3xX57xX6fxX13xX17xX3xX1xX29xX44xX45xX19xX12axX3xXcxX1x1204bxX4xX3xX1xXdxX45xX19xX3xX4xX1xX49xX2b8xX19xX26xX3xXexX155x9421xX19xX1xX3xXbxX1xf7eaxXdxX3xX1x129d2xXbxX3xX26xXdxXf1xX6xX3xX1xX6xXdxX3xXa7xX2b8xX19xX3xXe7xX2bcxX21xX3xXexX155xX87xX19xX26xX3xX19xX1xXf1xX19xX26xX3xX19xX1fxX20xX3xX28xX29xX6xX21xX3xX6fxXc2xXdxX3xX57xX6fxX13xX17xX3xX1xX29xX44xX45xX19xX3xX13xX1xX15xX3xX17xXdxX19xX1xX3xXe7xX2axX3xX2cxX2dxX19xX3xX30xXdxX32xX19xX3xXbxX1xX37xX19xX26xX3xX3bxX15xX3xX3exX3fxX3xXa7xXa8xX3xXex942cxX3xX4xX1xcdd8xX4xX3xXexX1xX2dexX4xX3xX1xXdxX45xX19xX3xX4x1290exX3xX1xXdxX45xX29xX3xX28xX29xX3fxX3xX4xX91xX4xX3xX1xX87xX100xXexX3xXa7xXc2xX19xX26xX3xXexX155xX87xX19xX26xX3xX197xXabxX3xX1xX87xX100xX4xX1xX3xXe7xX2axX3xX4xX1xX49xX2b8xX19xX26xX3xXexX155xX2efxX19xX1xX3x99a5xX2cxX2dxX19xX26xX3xX1xX2axX19xX1xX3xX4xX15xX19xX26xX3xXbxX1xXeexX3xX19xXf1xX3xXc1xXdxX32xX19xX3xX4xX49xX2b8xX19xX26xf789xX3xX26xXdxX6xXdxX3xXa7xX87xX100xX19xX3xX83xX7exX83xX2xX7fxX83xX7exX83xX176xX12axX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX6xXbxXexXdxX87xX19xXaxX12xX0xXdxX20xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3exX10xX19xXexX10xX155xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxX15fxXdxX72xXexX1xX1bxX3xX2xX7exX7exX7exXbxX103xX16cxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX1bxX3xX176xX7exX1acxXbxX103xX16cxXaxX3xX7xX155xX4xX9xXaxX60xX60xX4xX12axXc1xX6xX87xXbxX1xX29xXexX1xX87xX12axXe7xX19xX60xX72xX10xX7xX197xXexX87xXbxX60xX19xX10xX15fxX7xX60xX83xX81xX7exX1a4xX60xX2xX2xX2xX72xX83xX7exX1acxX83xX176xX81xX1b2xXexX81xX2xX177xX1a4xX5xX177xX7fxX1b9xX177xX2xX7exX1a4xX1a4xX1b2xX177xX81xX1b2xX177xX177xX1c2xX1c2xX7fxX1c2xX72xX1acxX1a4xX7exX12axX1cexXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xXdxX19xX1xX1bxX3xXcxX1xX1fxX20xX21xX3xXexX24xX19xX26xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX19xX3xX30xXdxX32xX19xX3xXbxX1xX37xX19xX26xX3xX3bxX15xX3xX3exX3fxX21xX3xX1xX29xX44xX45xX19xX3xX3bxX49xX4axX19xX26xX3xXcxX4fxX21xX3xXexX53xX19xX1xX3xX57xX6xXdxX3xX3exX1xX5dxX29xXaxX3xX15fxXdxX72xXexX1xX9xXaxX2xX7exX7exX7exXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX176xX7exX1acxXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX6xXbxXexXdxX87xX19xXaxX12xX2cxX87xX2axX19xX3xX4xX8cxX19xX26xX3xXexX91xX4xX3xXexX155xX6xX87xX3xX28xX29xX2axX3xX4xX1xX87xX3xX1xXf7xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX100xXdxX3xX103xXa8xX3xX3bxX15xX3xX3exX3fxX12axX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX87xX72xX44xXaxX12xXcxX155xX87xX19xX26xX3xX4xX1xX49xX2b8xX19xX26xX3xXexX155xX2efxX19xX1xX3xX5xX2axX20xX3xXe7xXdxX45xX4xX21xX3xX2cxX87xX2axX19xX3xX4xX8cxX19xX26xX3xXexX91xX4xX3xX1xX29xX44xX45xX19xX3xX13xX1xX15xX3xX17xXdxX19xX1xX3xXa7xXa8xX3xXexX155xX6xX87xX3xX28xX29xX2axX21xX3xX19xX1xX29xX3xX44xXabxX29xX3xXbxX1x1167bxX20xX3xX4xX1xX87xX3xX2cxX2dxX19xX3xX30xXdxX32xX19xX3xXbxX1xX37xX19xX26xX3xX3bxX15xX3xX3exX3fxX3xXexX155xX2bcxX3xX26xXdxX91xX3xX1acxX7exX3xXexX155xXdxX45xX29xX3xXa7xX2dxX19xX26xX16cxX3xXexX155xX6xX87xX3xXexX24xX19xX26xX3xXa7xX2dxX3xX72xX15xX19xX26xX3xX1xXf7xX4xX3xXex915axXbxX21xX3xX19xX1xX29xX3xX44xXabxX29xX3xXbxX1xX59dxX20xX21xX3xX7xX91xX4xX1xX21xX3xXe7xfec9xX3xX4xX1xX87xX3xX19xX1xX2axX3xXexX155xX49xX4axX19xX26xX3xXe7xX2axX3xX1xXf7xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX20x8e3cxX20xX3xX19xX87xX19xX21xX3xXexXdxe865xX29xX3xX1xXf7xX4xX3xXe7xX2axX3xXcxX6fxX3ex133e6xX16cxX3xXexX24xX19xX26xX3xX83xX7exX3xX7xX29xc243xXexX3xX28xX29xX2axX3xX4xX1xX87xX3xXbxX1xXeexX3xX19xXf1xX3xX19xX26xX1xX4fxX87xX3xX4xX95xX6xX3xX103xXa8xX3xX3bxX15xX3xX3exX3fxX3xXe7xX2axX3xXexX155xX6xX87xX3xXexXdxee34xX19xX3xX1xb0b9xX3xXexX155xX2f9xX3xX7xbabcxX6xX3xX4xX1xXf1xX6xX3xX19xX1xX2axX3xX3bxX91xXdxX3xX642xX20xX3xXc1xXdxX32xX19xX3xX4xX49xX2b8xX19xX26xX3xX4xX1xX87xX3xX26xXdxX6xX3xXa7xX2efxX19xX1xX3xX4xX1xX2bcxX3xXcxX87xX91xX19xX3xX57xd05exX3xd9dcxX368xX21xX3xXc1xX3fxX19xX3xX3bxX15xX3xX3exX3fxX12axX3xXcxX356xX19xX26xX3xX26xXdxX91xX3xXexX155xX2bcxX3xX4xX91xX4xX3xXbxX1xX61exX19xX3xX28xX29xX2axX3xXexX155xX32xX19xX3xX83xX7exX7exX3xXexX155xXdxX45xX29xX3xXa7xX2dxX19xX26xX12axX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX87xX72xX44xXaxX12xX2cxX87xX2axX19xX3xX4xa3aaxX19xX26xX3xXa7xXa8xX3xXexX2c9xXdxX3xXexX1xX1fxX20xX21xX3xX5xX2axX20xX3xXe7xXdxX45xX4xX3xXe7xX2c9xXdxX3xX6fxX29xX44xX45xX19xX3xX95xX44xX3xX3bxX49xX4axX19xX26xX3xXcxX4fxX12axX3xX57xXa8xX19xX1xX3xXa7xX100xX87xX3xX1xX6xXdxX3xXa7xX2bcxX6xX3xXbxX1xX49xX2b8xX19xX26xX3xX20xX87xX19xX26xX3xX20xX29xX2f5xX19xX3xXexX155xX87xX19xX26xX3xXexX1xX4axXdxX3xX26xXdxX6xX19xX3xXexX2c9xXdxX3xXexXdxXabxXbxX3xXexXeexX4xX3xX4xX95xX19xX26xX3xX4xX2f5xX3xX20xX2f5xXdxX3xX28xX29xX6xX19xX3xX1xX45xX3xX26x10d07xX19xX3xXc1xX368xX21xX3xX7x13c83xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX26xXdxXf1xX6xX3xX2cxX3fxX19xX26xX3xXc1xXc2xX21xX3xX4xX1xc587xX19xX1xX3xX28xX29xX44xX671xX19xX3xX1xX6xXdxX3xX1xX29xX44xX45xX19xX3xX3bxX49xX4axX19xX26xX3xXcxX4fxX3xXe7xX2axX3xX13xX1xX15xX3xX17xXdxX19xX1xX12axX3xcdb8xX2c9xXdxX3xX19xX1xXf1xX19xX26xX3xX197xXabxXexX3xX28xX29xX3fxX3xXa7xXa8xX3xXa7xX100xXexX3xXa7xX49xX2f9xX4xX3xXexX155xX87xX19xX26xX3xX19xX1fxX20xX3xX28xX29xX6xX21xX3xX1xX29xX44xX45xX19xX3xX13xX1xX15xX3xX17xXdxX19xX1xX3xX7xbc72xX3xXa7xX59dxX44xX3xX20xX100xX19xX1xX3xXexX155xXdxX628xX19xX3xX197xX1xX6xXdxX3xX19xX1xXdxX671xX29xX3xX1xX87xX100xXexX3xXa7xXc2xX19xX26xX3xXexX1xXdxXabxXexX3xXexX1xX2dexX4xX3xXexX155xX87xX19xX26xX3xX4xX1xX49xX2b8xX19xX26xX3xXexX155xX2efxX19xX1xX3xX3a0xX2cxX2dxX19xX26xX3xX1xX2axX19xX1xX3xX4xX15xX19xX26xX3xXbxX1xXeexX3xX19xXf1xX3xXc1xXdxX32xX19xX3xX4xX49xX2b8xX19xX26xX3c1xX3xXe7xX2axX3xX4xX1xX49xX2b8xX19xX26xX3xXexX155xX2efxX19xX1xX3xX197xXabxXexX3xX19xX26xX1xXcbxX6xX3xX26xXdxXf1xX6xX3xX2cxX2dxX19xX3xX30xXdxX32xX19xX3xXbxX1xX37xX19xX26xX3xX3bxX15xX3xX3exX3fxX3xXe7xX2axX3xX6fxXc2xXdxX3xX57xX6fxX13xX17xX3xX1xX29xX44xX45xX19xX3xX13xX1xX15xX3xX17xXdxX19xX1xX3xX1xXdxX45xX29xX3xX28xX29xX3fxX21xX3xXexX1xX2dexX4xX3xX4xX1xX642xXexX12axX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10cdaxX29xXexX1xX87xX155xXaxX12xXcxX1xX29xX3xX6fxX2axX0xX60xXbxX12

Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phú Thọ chuyển rét từ đêm 30/11

Phú Thọ chuyển rét từ đêm 30/11
2023-11-29 11:05:00

baophutho.vn Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc, ngày 29/11, bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam; chấm dứt đợt...

Lễ hội Xuân hồng “Giọt hồng Blouse trẻ”

Lễ hội Xuân hồng “Giọt hồng Blouse trẻ”
2023-02-13 17:22:00

baophutho.vn Ngày 13/2, Trường Cao đẳng Y dược Phú Thọ phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình Lễ hội Xuân hồng năm 2023 “Giọt hồng Blouse...

Dân vận khéo ở Tân Sơn

Dân vận khéo ở Tân Sơn
2023-02-13 08:34:00

baophutho.vn Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, công tác dân vận tại huyện Tân Sơn đã tạo sức lan toả sâu rộng, mang lại...

Lan tỏa mùa Xuân tuổi trẻ

Lan tỏa mùa Xuân tuổi trẻ
2023-02-13 08:00:00

baophutho.vn “Một năm khởi đầu từ mùa Xuân”. Mùa Xuân cũng là mùa đáng nhớ với thế hệ trẻ khi ngay từ những ngày đầu Xuân mới ở khắp các địa phương trên địa...

Tri ân ấm áp nghĩa tình

Tri ân ấm áp nghĩa tình
2023-02-11 18:09:00

baophutho.vn Trong cái lạnh tê tái của những ngày cuối đông cùng với sự tất bật hoàn thành nhiệm vụ cung ứng điện trên địa bàn là các hoạt động tri ân khách...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long