Cập nhật:  GMT+7
81fbx129bbx95d4xabb4xeeb0xf92ex11bbcx10946x112edxX7x125eax8905x851exfe3cxe64ex11651xX5xfdc1xXaxfb70xXcx14688xe648x12323xX3xX2xe02fxab2axX1axX1axX3xXexX1x1138cxX3x9055x104f7x10d99xXcxX3xX4xX1x10b2bxX3xX15xX16xee34xf817xXdxX3x1362bx14a60xX15xX3xXexfb11xX4xX3xXexX1xXdxc35axa9c8xX3xX7x126b7xX3xX1xX3dx10037xde09xX15xX3xX24x825fxX15xX3x8ce5xe91bxXbxX0x128f9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX10xX6xX31xXaxX12xdfd4xX16x143b4xX44xX3xa547x13ecbxX50xX2xX2x11fa4xX3xX22x12c96xX29xX3xX1xXdxX3cx14662xX3xb2aexa81cxX3xX1xX36xXdxX3xccddxX22xX23x11b4fxX23x119c3xX3xXexf7b1xX15xX1xX6fxX3xX22xX23xX84xX23xX3xX1xX3dxX44xX45xX15xX3xX24xX49xX15xX3xX4cxX4dxXbxX3xXex121a0xX3xX4xX1xeda2xX4xX3xX4xX1xX2dx130b4xX15xX16xX3xXexabfexbf8dxX15xX1xX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX1xX20xX3x9ecaxX72xX29xX3xX1xXdxX3cxX78xX3xX44xX3xXex12fb2xX3xX81xX22xX23xX24xXcxX86xX3xX4xX1xX29xX3xX15xX16xX2dxX2exXdxX3xX31xX32xX15xX3xX5xX67xX3xe664xce27xX15xX16xX3xXbfxX67xX29xX3xX31xX32xX15xX3xXexX36xX4xX3xXexX1xXdxX3cxX3dxX3xX7xX40xX3xXexX1xX3dxX36xX4xX3xX4x829cxX4xX3xX7axX7bxX3xXexXb1xX49xX15xX3xXe5x136e5xX6xX3xXbfxX67xX15xX3xX1xX3dxX44xX45xX15xX19xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10f92xX6xXbxXexXdxX29xX15xXaxX12xX0xXdxX78xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12exX10xX15xXexX10xXb1xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxcc1dxXdxX31xXexX1x844fxX3xX2xX1axX1axX1axXbxX7axb17bxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX158xX3xX6bx9306x9ed2xXbxX7axX160xXaxX3xX7xXb1xX4xX9xXaxX50xX50xX4xX19xXbfxX6xX29xXbxX1xX3dxXexX1xX29xX19xda37xX15xX50xX31xX10xX7xc01fxXexX29xXbxX50xX15xX10xX153xX7xX50xX6axX6ax11607xd6f9xX50xX2xX2xX2xX31xX6bxX2xX16bxX1axeb96xX6bxX2xXexX6bxX2xX1a2xX5xd965x8746xX16cxX2xX1a2xX198xX16cxX198xX16cxX16bxX198xX1abxX6bxX6axX1aaxX6axX198xX2xX2xX1aaxX6bxX197xX19x10159xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX2xX19xX1axX1axX1axX3xXexX1xX20xX3xX22xX23xX24xXcxX3xX4xX1xX29xX3xX15xX16xX2dxX2exXdxX3xX31xX32xX15xX3xXexX36xX4xX3xXexX1xXdxX3cxX3dxX3xX7xX40xX3xX1xX3dxX44xX45xX15xX3xX24xX49xX15xX3xX4cxX4dxXbxXaxX3xX153xXdxX31xXexX1xX9xXaxX2xX1axX1axX1axXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX6bxX16bxX16cxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX6xXbxXexXdxX29xX15xXaxX12xefe8x124ccxXdxX3xX31xXdxX45xX15xX3xX5xX7bxX15xX1xX3xXe5xX23exX29xX3xd2aaxX22xX65xfb66xX3xX1xX3dxX44xX45xX15xX6fxX3xX22xX23xX84xX23xX3xX1xX3dxX44xX45xX15xX6fxX3xX24fxX22xX65xX252xX3xX7axX7bxX3xX23xX2dxX15xX16xX3xX4cxX29xX15xX16xX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX1xX20xX3xX22xX23xX24xXcxX3xX4xX1xX29xX3xX15xX16xX2dxX2exXdxX3xX31xX32xX15xX3xX5xX67xX3xXe5xXe6xX15xX16xX3xXbfxX67xX29xX3xX31xX32xX15xX3xXexX36xX4xX3xXexX1xXdxX3cxX3dxX3xX7xX40xX19xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xX29xX31xX44xXaxX12xXcxX23exXdxX3xX4xX1xX2dxXacxX15xX16xX3xXexXb1xXb2xX15xX1xX6fxX3xX22xX23xX84xX23xX3xXexX89xX15xX1xX3xX185xX67xX3xX22xX23xX84xX23xX3xX1xX3dxX44xX45xX15xX3xXe5xX7bxX3xXexX14xX15xX16xX3xX2xX19xX1axX1axX1axX3xXexX1xX20xX3xX22xX23xX24xXcxX6fxX3xXexXa2xX15xX16xX3xX16xXdxX106xX3xXexXb1xX112xX3xXexXb1xX49xX15xX3xX6axX1axX1axX3xXexXb1xXdxX45xX3dxX3xXe5xXe6xX15xX16xX3xX4xX1xX29xX3xX15xX16xX2dxX2exXdxX3xX31xX32xX15xX3xX5xX67xX3xXe5xXe6xX15xX16xX3xXbfxX67xX29xX3xX31xX32xX15xX3xXexX36xX4xX3xXexX1xXdxX3cxX3dxX3xX7xX40xX3xXexX1xX3dxX36xX4xX3xX15xX1x137e3xX78xX3xX18bxX1xdb45xX15xX16xX3xXe5xX2dxa6c3xX4xX3xX15xX16xX32xX15xX3xX7xX106xX4xX1xX3xX65xX1xX67xX3xX15xX2dx12327xX4xX3xX1x127f8xX3xXexXb1xX368xX3xXe5xX35dxX15xX16xX3xX22xX23xX24xXcxX3xX7xX6xX3dxX3xX18bxX1xXdxX3xXexXb1xXdxX3cxX15xX3xX18bxX1xX6xXdxX3xaf5cxX3dxX44xXcbxXexX3xXe5xX112xX15xX1xX3xX7xX40xX3xX16bxX1a2xX2xX50xX3a2xX23dxX1abxXcxXcxX16xX3xX15xX16xX67xX44xX3xX197xX50xX1a2xX50xX6axX1axX6axX2xX3xX4x100d6xX6xX3xXcxX1xX3caxX3xXexX2dxX37bxX15xX16xX3xX12exX1x13643xX15xX1xX3xXbxX1xX3caxX19xX3xX65xX16xX3dxXe6xX15xX3xX18bxXdxX15xX1xX3xXbxX1xX3d9xX3xXexX1xa28exX4xX3xX1xXdxX45xX15xX3xXexXb1xX29xX15xX16xX3xX4xX1xX2dxXacxX15xX16xX3xXexXb1xXb2xX15xX1xX3xXe5xX2dxX368xX4xX3xXe5xX36xXdxX3xX15xX16xe987xX3xX4xX362xX15xX16xX3xX4xX1xXa6xX4xX6fxX3xX185xXdxX49xX15xX3xX4xX1xXa6xX4xX6fxX3xX15xX16xX2dxX2exXdxX3xX5xX6xX29xX3xXe5xX36xX15xX16xX3xX22xX23xX84xX23xX3xXe5xX35dxX15xX16xX3xX16xX35dxXbxX3xX185xX67xX3xX18bxX49xX3dxX3xX16xbb75xXdxX3xXex142d0xX3xX4xX106xX4xX3xX78xX23exX15xX1xX3xXexX1xX2dxX2exX15xX16xX3x114d7xX3dxX32xX15xX3xXexXb1xX49xX15xX3xXe5xX112xX6xX3xXbfxX67xX15xX3xXexX29xX67xX15xX3xXexX89xX15xX1xX19xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xX29xX31xX44xXaxX12xX23dxX32xX44xX3xX5xX67xX3xX1xX29xX23exXexX3xXe5xX36xX15xX16xX3xX4xX35dxX3xXexX3d9xX15xX1xX3xX15xX1xX32xX15xX3xX185x10cd6xX15xX3xX7xX32xX3dxX3xX7xae59xX4xX6fxX3xX16xXdxbf92xXbxX3xX4xX106xX4xX3xXe5xX40xXdxX3xXexX2dxX368xX15xX16xX3xX4xX35dxX3xX1xX29xX67xX15xX3xX4xX72xX15xX1xX3xX18bxX1xX35dxX3xX18bxX1xX4bcxX15xX6fxX3xX4xX1xX2dxX6xX3xX4xX35dxX3xXe5xXdxa93fxX3dxX3xX18bxXdxX45xX15xX3xXexX1xX6xX78xX3xX16xXdxX6xX3xX22xX23xX24xXcxX3xXe5xX2dxX368xX4xX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX1xX20xX6fxX3xXe5xX2dxX368xX4xX3xX18bxX1xX106xX78xX3xX4xX1xd226xX6xX3xXbfxX45xX15xX1xX3xX185xX37bxXdxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX3d9xX3xXexX1x12dd2xXbxX3xX185xX67xX3xXe5xX2dxX368xX4xX3xX1xX2dx11c48xX15xX16xX3xX4xX106xX4xX3xX4xX1xX3d9xX15xX1xX3xX7xX106xX4xX1xX3xX2dxX3dxX3xXe5xX7bxXdxX3xX4xX3caxX6xX3xX23dxX72xX15xX16xX6fxX3xX65xX1xX67xX3xX15xX2dxX37bxX4xX19xX3x144d8xX35dxXbxX3xXbxX1x9b43xX15xX3xXe5xX2dxX6xX3xX1xX3dxX44xX45xX15xX3xX24xX49xX15xX3xX4cxX4dxXbxX3xX7xX37bxX78xX3xXe5xX23exXexX3xXe5xX2dxX368xX4xX3xX4xX1xX89xX3xXexXdxX49xX3dxX3xXexXb1xX49xX15xX3xX1aaxX1axc1c9xX3xX15xX16xX2dxX2exXdxX3xX31xX32xX15xX3xXexX1xX6xX78xX3xX16xXdxX6xX3xX22xX23xX24xXcxX3xXe5xXcbxX15xX3xX1xXcbxXexX3xX15xX4bcxX78xX3xX6axX1axX6axX6axX19xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaa36xX3dxXexX1xX29xXb1xXaxX12xX3a2xX3dxX40xX4xX3xX5f0xX15xX0xX50xXbxX12

Quốc An

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bàn giao nhà “Nghĩa tình nông dân”

Bàn giao nhà “Nghĩa tình nông dân”
2022-11-25 16:36:00

baophutho.vn Ngày 25/11, Hội Nông dân huyện Thanh Ba tổ chức bàn giao nhà “Nghĩa tình nông dân” cho gia đình anh Nguyễn Tiến Cừ ở khu Chò Làng Não, xã Quảng Yên.

“Mẹ đỡ đầu” - Lan tỏa yêu thương

“Mẹ đỡ đầu” - Lan tỏa yêu thương
2022-11-25 08:30:00

baophutho.vn Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động với ý nghĩa nhân văn, vừa xoa dịu nỗi đau, vừa trở thành điểm tựa...

Tìm gia đình thay thế cho trẻ em

Tìm gia đình thay thế cho trẻ em
2022-11-24 10:36:00

baophutho.vn Thực hiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 15 Luật Nuôi con nuôi về việc tìm gia đình thay thế cho trẻ em theo đề nghị của UBND thành phố Việt...

Giải quyết việc làm cho người lao động

Giải quyết việc làm cho người lao động
2022-11-24 07:38:00

baophutho.vn Cùng với xu hướng phục hồi kinh tế sau đại dịch, toàn tỉnh đã tích cực đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ, phát triển thị trường lao động, giải...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long