Cập nhật:  GMT+7
8828x10f13x141b2x123ffx1297ex126adx1127cxaae1x15271xX7x148f3xc002xe1bax136bbx13084xd5fexX5xdb47xXax11d7cxXcx10339x14780xf0f9xX3xe5e2x11006xbdc0xX3xX4xX1x13475xX3x13982x1553axX15xX16xX3x150adxX1axX1exX3xXex12a34xX15xX1xX3x14fd2xX19x8e56xX15xX16xX3xe3a2x11e79xX15xX1xX3xX25x11930xX3xXexX1xXdx11eacxXexX3xX1xf595xXdxX3x11c7axX1exX3xX25x1452dxX1exX3xX5xef42xX0x105a3xX1xX2xX12xX0xXexX6xX25xX5xX10xX3xX7xXex89bcxX5xX10xX9xXaxf920xX6xa413xX16xXdxX15xf56fxb042xXbx93c6xX3xX6xX19xXexX1exXaxX12xX0xXexX64xX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX62xX16xX3xX7xX64xX4xX9xXaxX50xX50xX4xb298xX25xX6xX1exXbxX1xX19xXexX1xX1exX88xc7a6xX15xX50xX46xX10xX7xfdeexXexX1exXbxX50xX15xX10xff9axX7xX50xX2x122bexab83xa830xX50xXa5x155a5xX46xXa4xX2x119a3xd803xXaexXaexXaexXexX2xXa5xXa9xXaexXa6xXa4xX5xX2xX88x1377fxXbxX16xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXexX46xX12xX0xX50xXexX64xX12xX0xXexX64xX12xX0xXexX46xX12xX34xX6xX15xX3xXcxX64xX3axX3xX7x135f6xX3xbc97x11c96xXdxX3x98d1xX1x113daxXexX3xX16xXdx107daxX1exX3xXexX2axX15xX1xX3xX93xX1axX3xXe0xXe1xXdxX3xX25xX30xX1exX3xXexX64x10e77xX3xX15xX16xccdbxec04xXdxX3xXexX1axX15xX3xXexXe6xXexX3xX93xX1axX3xXexX64xaa85xX3xX10xX62xX3xX62xX21xX3xX4xed5exXdxX3xXexX2axX15xX1xX3xXexX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX10xX6xX46xXaxX12xX4xX1xX1exX3xX15xX16xX104xX105xXdxX3xX46xd248xX15xX3xX25xX3axX3xXexX1xXdxX3fxXexX3xX1xX43xXdxX3xX46xX1exX3xX25xX4axX1exX3xX5xX4exX3xXexX43xXdxX3xX6bxX4axX3xX2exX19xX30xX15xX16xX3xXcxX64xX19xX15xX16xX3x1427axXexX1xX3axX3xX6bxX4axX3xX34xX6xX3xdb54xX21xX15x103f8xX3xXexX2axX15xX1xX3xX2exX19xX30xX15xX16xX3xX34xX35xX15xX1xf004xX88xX0xX50xXexX46xX12xX0xX50xXexX64xX12xX0xX50xXexX6xX25xX5xX10xX12xX0xXbxX12xXe4xXcxb836xe15bxX3xbd3cxX16xX1axX5dxX3xX2xX69xX1b4xX2xX2xX189xX3xX34xX6xX15xX3xXcxX64xX3axX3xX7xXdexX3xXe0xXe1xXdxX3xXe4xX1xXe6xXexX3xX16xXdxXebxX1exX3xXexX2axX15xX1xX3xXbxX1x11b4fxXdxX3xX1xX100xXbxX3xX93xfb9dxXdxX3xXe0xXe1xXdxX3xX25xX30xX1exX3xXexX64xX100xX3xX15xX16xX104xX105xXdxX3xXexX1axX15xX3xXexXe6xXexX3xX93xX1axX3xXexX64xX115xX3xX10xX62xX3xX62xX21xX3xX4xX11exXdxX3xXexX2axX15xX1xX3xXex138fdxX3xX4xX1xed51xX4xX3xX20xX1exX1axX15xX3xXexX1xff93xX62xX3xX1x99a4xXdxX189xX3xXexX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX1exX3xX20xX21xX15xX16xX3xX25xX1axX1exX3xXexX2axX15xX1xX3xX2exX19xX30xX15xX16xX3xX34xX35xX15xX1xX3xX25xX3axX3xXexX1xXdxX3fxXexX3xX1xX43xXdxX3xX46xX1exX3xX25xX4axX1exX3xX5xX4exX3xX5xX3axX4xX1xX3xX7xecd6xX3xXexX1xXebxX15xX16xX3xX2xXaexX1b4xX3xX69xXaexX2xXa4xX3xX16xX14exX5dxX3xX64xX6xX88xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX1exX46xX5dxXaxX12xX186xX1exX1axX15xX3xX46xX1exX3xXcxX1xX104xX100xX15xX16xX3xXexa2dcxX6xX3xXcxX1xad1dxX4xX1xX3x10261xXdxX15xX1xX3xX1b6xX16xX1xXdx10875xX62xX3xX1b4xX3x129d8xX5dxX3xX93xXdxX2c6xX15xX3xX34xX6xX15xX3xXcxX64xX3axX3xX7xXdexX3xXe0xXe1xXdxX3xXe4xX1xXe6xXexX3xX16xXdxXebxX1exX3x1165fxXdxX3fxXexX3xX1b6xX6xX62xX189xX3xX2cbxX5dxX3xX93xXdxX2c6xX15xX3xX34xd005xXe0xX3xXcxX64xX19xX15xX16xX3xX104x13911xX15xX16xX3xXe0xXe1xXdxX3xX25xX30xX1exX3xXexX64xX100xX3xX15xX16xX104xX105xXdxX3xXexX1axX15xX3xXexXe6xXexX3xX93xX1axX3xXexX64xX115xX3xX10xX62xX3xX62xX21xX3xX4xX11exXdxX3xX2ecxXdxX3fxXexX3xX1b6xX6xX62xX189xX3xXcxX64xX104x94fexX15xX16xX3xX34xX6xX15xX3xXcxX64xX3axX3xX7xXdexX3xXe0xXe1xXdxX3xXe4xX1xXe6xXexX3xX16xXdxXebxX1exX3xXexX2axX15xX1xX3xX5xX1axX62xX3xXcxX64xX104xX345xX15xX16xX3xX20xX1exX1axX15xX88xX3xX2ffxabb3xX15xX16xX3xX20xXdxX3xX4x13acdxX3xX25xX1axX3xXcxX64xca24xX15xX3xXcxX1xX3axX3xX1b6xX6xX3xX1b4xX3xX2cbxX5dxX3xX93xXdxX2c6xX15xX3xX34xX2ffxXe0xX3xXcxX64xX19xX15xX16xX3xX104xX309xX15xX16xX3xXe0xXe1xXdxX3xX25xX30xX1exX3xXexX64xX100xX3xX15xX16xX104xX105xXdxX3xXexX1axX15xX3xXexXe6xXexX3xX93xX1axX3xXexX64xX115xX3xX10xX62xX3xX62xX21xX3xX4xX11exXdxX3xX2ecxXdxX3fxXexX3xX1b6xX6xX62xX189xX3xX2ffxX1x10800xX3xXexX3axX4xX1xX3xXe0xXe1xXdxX3xX25xX30xX1exX3xXexX64xX100xX3xX15xX16xX104xX105xXdxX3xXexX1axX15xX3xXexXe6xXexX3xX93xX1axX3xXexX64xX115xX3xX10xX62xX3xX62xX21xX3xX4xX11exXdxX3xXexX2axX15xX1xX189xX3xX4xXebxX4xX3xXbxX1xXe6xXexX3xXexX277xX3xX1xX30xX1exX3xXexX14exX62xX3xXexX64xX2c6xX15xX3xX20xX3axX6xX3xX25xX1axX15xX3xXexX2axX15xX1xX3xXe4xX1x126fdxX3xX93xX1axX3xXexX1xX1axX15xX1xX3xXbxX1xX1e2xX3xXe0xX1axX3xX1b6xXe1xXdxX88xX0xX50xXbxX12xX0xXexX6xX25xX5xX10xX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxX62xX6xX64xX16xXdxX15xX68xX69xXbxX6bxX3xX6xX19xXexX1exXaxX12xX0xXexX64xX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX62xX16xX3xX7xX64xX4xX9xXaxX50xX50xX4xX88xX25xX6xX1exXbxX1xX19xXexX1xX1exX88xX93xX15xX50xX46xX10xX7xX99xXexX1exXbxX50xX15xX10xXa0xX7xX50xX2xXa4xXa5xXa6xX50xXa5xXa9xX46xXa4xX2xXadxXaexXaexXaexXaexXexX2xXa5xXa9xXaexXa6xXa4xX5xX69xX88xXbcxXbxX16xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXexX46xX12xX0xX50xXexX64xX12xX0xXexX64xX12xX0xXexX46xX12xX34xX6xX15xX3xXcxX64xX3axX3xX7xXdexX3xXe0xXe1xXdxX3xXe4xX1xXe6xXexX3xX16xXdxXebxX1exX3xX2ecxXdxX3fxXexX3xX1b6xX6xX62xX3xXexX2axX15xX1xX3xXe4xX1xX442xX3xXcxX1xX2b4xX3xX93xX1axX3xXe0xXe1xXdxX3xX25xX30xX1exX3xXexX64xX100xX3xX15xX16xX104xX105xXdxX3xXexX1axX15xX3xXexXe6xXexX3xX93xX1axX3xXexX64xX115xX3xX10xX62xX3xX62xX21xX3xX4xX11exXdxX3xXexX2axX15xX1xX3xXexX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX1exX3xX15xX16xX104xX105xXdxX3xX46xX14exX15xX3xX25xX3axX3xXexX1xXdxX3fxXexX3xX1xX43xXdxX3xX46xX1exX3xX25xX4axX1exX3xX5xX4exX3xXexX43xXdxX3xX6bxX4axX3xX2exX19xX30xX15xX16xX3xX2ecxX22cxX15xX3xX17bxXexX1xX3axX3xX6bxX4axX3xX34xX6xX3xX186xX21xX15xX189xX3xXexX2axX15xX1xX3xX2exX19xX30xX15xX16xX3xX34xX35xX15xX1xX19axX88xX0xX50xXexX46xX12xX0xX50xXexX64xX12xX0xX50xXexX6xX25xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX1exX46xX5dxXaxX12xX186xX1exX1axX15xX3xX20xX4axX3xXexX1xX22cxX62xX3xX1xX230xXdxX189xX3xXexX14xX15xX16xX3xX2xX88xXaexXaexXaexX3xX7xX19x13bf0xXexX3xX18xX19xX1axX189xX3xX62xc569xXdxX3xX7xX19xX5e1xXexX3xXexX64xX3axX3xX16xXdxXebxX3xX16xX388xX15xX3xXa4xXaexXaexX88xXaexXaexXaexX3xX20xX3xX4xX1xX1exX3xX15xX16xX104xX105xXdxX3xX46xX14exX15xX3xX25xX3axX3xXexX1xXdxX3fxXexX3xX1xX43xXdxX3xX46xX1exX3xX25xX4axX1exX3xX5xX4exX3xXexX43xXdxX3xX4xXebxX4xX3xX6bxX4axX68xX3xX2exX19xX30xX15xX16xX3xXcxX64xX19xX15xX16xX189xX3xX2exX19xX30xX15xX16xX3xX2ecxX22cxX15xX3xXexX1xX19xXe1xX4xX3xXexX1xX3axX3xX6bxX4axX3xX34xX6xX3xX186xX21xX15xX189xX3xXexX2axX15xX1xX3xX2exX19xX30xX15xX16xX3xX34xX35xX15xX1xX3xX15xX309xXdxX3xX4xX381xX3x13ddbxX88xX67cxXa4xX69xX3xX4xX22cxX15xX3xX15xX1xX1axX3xX25xX3axX3xX15xX16xXe6xXbxX3xX15xX14xX15xX16xX3xX93xX1axX3xX30xX15xX1xX3xX1xX104xX345xX15xX16xX3xX4xX3e2xX6xX3xX5xX1e2xX4xX3xX6bxX1exXebxX5dxX3xX16xX14exX5dxX3xXexX1xXdxX3fxXexX3xX1xX43xXdxX3xX15xX14xX15xX16xX3xX15xb088xX3xX93xX6c5xX3xX15xX16xX104xX105xXdxX3xX93xX1axX3xXexX1axXdxX3xX7xX30xX15xX189xX3xX104xX1eaxX4xX3xXexX2b9xX15xX1xX3xX99xX1xX1exX30xX15xX16xX3xX67cxX2xX3xXexc53axX3xX20xX21xX15xX16xX88xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX1exX46xX5dxXaxX12xX186xX14exX5dxX3xX5xX1axX3xX62xX381xX15xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1xa3dcxX3xX1xXdxX3fxX15xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX388xX15xX3xXaxXexX104xX309xX15xX16xX3xXexX1xX14exX15xX3xXexX104xX309xX15xX16xX3xXebxXdxXaxX189xX3xXaxX5xXebxX3xX5xX1axX15xX1xX3xX20xX379xX62xX3xX5xXebxX3xX64xXebxX4xX1xXaxX3xX99xX3axXbxX3xXexX1xX105xXdxX3xX16xXdxX442xXbxX3xX20xc2e9xX3xX25xX1axX3xX4xX1exX15xX3xX93xX379xX15xX16xX3xX5xX4exX3xX99xX1xb2ecxX4xX3xXbxX1xfdf8xX4xX3xX99xX1xX381xX3xX99xX1xX22cxX15xX189xX3xX7xX1eaxX62xX3xX93xX104xX309xX15xX3xX5xX2c6xX15xX3xX21exX15xX3xX20xX3axX15xX1xX3xX20xX105xXdxX3xX7xX1e2xX15xX16xX88xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX1exX46xX5dxXaxX12xX2exX19xX1e2xX4xX3xX186xX43xXdxX0xX50xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bồi dưỡng kỹ năng làm báo điện tử

Bồi dưỡng kỹ năng làm báo điện tử
2016-11-12 10:54:00

PTO- Ngày 12-11, Chi hội nhà báo Báo Phú Thọ tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng làm báo điện tử cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên trong tòa soạn.

Niềm vui khu Gai

Niềm vui khu Gai
2016-11-12 07:45:00

PTO- Khu Gai, xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn là khu dân phố duy nhất của xã được khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng...

Khánh thành, bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội

Khánh thành, bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội
2016-11-10 17:08:00

PTO- Chiều 10-11, Hội Chiến sỹ thành cổ Quảng trị năm 1972 tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho hội viên Nguyễn Quý Được, thôn An Phú, xã Yên Tập,...

Miền Bắc rét nhất 8 độ C

Miền Bắc rét nhất 8 độ C
2016-11-09 14:19:00

Sáng nay, nhiệt độ tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chỉ còn 8 độ C, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng phổ biến 16 độ C. Dự báo đợt rét kéo dài trong hai ngày nữa.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long