Cập nhật:  GMT+7
a873xf294x10fa1x14254x10818xfc74xcad9x110c9xcc0exX7xfc69x13c77x11d79xda81xe3fax10112xX5x127b1xXaxcc0bxd6caxb2adxX3xab27xXdxb45exX1xX3xfb14xX6xX18xX1xX3xX2x114acxX3xX18x1167cxX18x123e5xX3xX1bx1268axX18xX3xXexXdx12f9dx12297xX3xe8afxXdx10bbaxX2fxX3xX4x104ffxX6xX3xX4xf43exX3xX18xf5f9xf5abxX4xX3xXex12f3dxb8dbxX18xX26xX3xX18x1141ax100e8xX3x13394x11b9axX2x11cccxX0xa969xX1xX2xX12xX0xXdxX4axX26xX3xX7xX43xX4xX9xXaxX51xX51xX4xababxX31xX6xX44xXbxX1xX2fxXexX1xX44xX62xX16xX18xX51xX1bxX10xX7xcfc9xXexX44xXbxX51xX18xX10x11eeaxX7xX51xX2xX4fx12311xff63xX51xX7fxaee7xX1bxbf50xX2xX83xX2xX4dxX4dxX4dxXexX2xX7fxX83xX4dxX80xX2xX5xX2xX62xb217xXbxX26xXaxX3xX51xX12x123a1xX18xX1xX3xX4axXdxX18xX1xX3xX1x1138dxX6xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11e93xX10xX6xX1bxXaxX12xXcx1155dxXdxX3xX18xX26x120b7xdc08xX3xX2xX85xX51xX2xX2xX3xXexX3fxXdxX3xfe9exX29xXc1xc42dxX3xXexc675xXdxX3xXcxX43xX2fxX18xX26xX3xXexX29xX4axX3xdc8cxX26xX1xb6aexX3xXexX1xX2fxd9f1xXexX3x10388xX2fxX3xX4xaec2xX3xXb4xXc0xX3xXe0xd00cxXdxXd0xX3xfd10xXf5xX3xXe0xX24xX18xX26xX3xX18xX26xX1xXdxXe3xXbxX3xX16xXc0xX3x134a6xX1xfff2xXexX3xXexX43xXdxX33xX18xX3xXe0xX24xX18xX26xX3xXexX1xX24xX18xX3xX7xX14xX3xXex11c7exX3xX4xX1x109b0xX4xX3xf98bx10095xX3xXexX24xX18xX3xX16xXdxX18xX1xX3xX1xfacbxXbxX3xXexX10dxX4xX3xe12bxe311xXd0xX3xXexX124xX3xX1xX138xXbxX3xXexX10dxX4xX3xXexXdxX2exX2fxX3xX31xXdxX33xX2fxX3xX16xXc0xX3xX18xX24xX18xX26xX3xX1bxX29xX18xX3xX4x11a62xX3xX7xX10dxX18xX26xX3xX4xX1xdce9xXd0xX3xX7xX10dxX18xX26xX3xX73xXdxX16exX18xXd0xX3xX18xX49xX4axX3xX4cxX4dxX2xX4fxX62xX3xXcxX1xX10xX44xX3xXcdxX165xXd0xX3xX7xX14xX3xX4xX165xX3xX80xX2xX3xX1xX138xXbxX3xXexX10dxX4xX3xX13fxX140xXd0xX3xXexX124xX3xX1xX138xXbxX3xXexX10dxX4xX3xX16xXc0xX3xX2xX21xX3xX4xX10dxX3xX18xX1xX29xX18xX3xX18xX24xX18xX26xX3xX1bxX29xX18xX3xXcdxX3exX138xX4xX3xX16xXdxX18xX1xX3xX1bxX6xX18xX1xX3xX5x13202xX18xX3xX18xXc0xXc1xX62xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb4xX10xX6xX1bxXaxX12xXcxX1xX24xX18xX26xX3xXexXdxX18xX3xX18xXc0xXc1xX3xX16x112c2xX6xX3xXcdxX3exX138xX4xX3xX4xX24xX18xX26xX3xX31xXbbxX3xXexXd3xXdxX3xX4xX2fxXf5xX4xX3xX1xXa7xXbxX3xX31xX10dxX44xX3xXexX1xX3exe41cxX18xX26xX3xX73xdc33xX3xX4xX37xX6xX3xXf9xXf5xX3xXe0xX24xX18xX26xX3xX18xX26xX1xXdxXe3xXbxX3xX16xXc0xX3xX10bxX1xX10dxXexX3xXexX43xXdxX33xX18xX3xXe0xX24xX18xX26xX3xXexX1xX24xX18xX3xX7xX10dxX18xX26xX3xX18xX6xXc1xX3xb053xX18xX26xXc0xXc1xX3xf40cxX51xX2xX2x1397dxXd0xX3xXexXd3xXdxX3xXb4xXc0xX3xXe0xXf5xXdxX62xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX44xX1bxXc1xXaxX12xXcxX1xX10xX44xX3xX24xX18xX26xX3xXcxX43xX1d6xX18xX3xd33dxX2fxXbbxX4xX3xXcxX2fxd006xX18xXd0xX3x12b24xX1xX10dxX18xX1xX3xX16xX49xX18xX3xXbxX1x1297axX18xX26xX3xXf9xXf5xX3xXe0xX24xX18xX26xX3xX18xX26xX1xXdxXe3xXbxX3xX16xXc0xX3xX10bxX1xX10dxXexX3xXexX43xXdxX33xX18xX3xXe0xX24xX18xX26xX3xXexX1xX24xX18xXd0xX3xX80xX2xX3xX1xX138xXbxX3xXexX10dxX4xX3xX13fxX140xXd0xX3xXexX124xX3xX1xX138xXbxX3xXexX10dxX4xX3xXcdxX3exX138xX4xX3xXexX24xX18xX3xX16xXdxX18xX1xX3xX5xX1d6xX18xX3xX18xXc0xXc1xX3xX5xXc0xX3xX18xX1xd011xX18xX26xX3xXcdxXefxX18xX3xX16x10a6bxX3xXexXdxX2exX2fxX3xX31xXdxX33xX2fxXd0xX3xXcdxXd3xXdxX3xX1bxXdxXe3xX18xX3xX4xX1xX44xX3xX4xX10dxX4xX3xX4axX24xX3xX1xcc0dxX18xX1xX51xX5xX44xXd3xXdxX3xX1xX33exX18xX1xX3xXexX124xX3xX4xX1xX128xX4xXd0xX3xX4xX10dxX4xX3xX18xX26xXc0xX18xX1xX3xX7xX3bxX18xX3xX13fxX2fxX2a2xXexXd0xX3xX4xX10dxX4xX3xX16x11878xX18xX26xXd0xX3xX4axXdxf51axX18xX3xXexX43xX2exX18xX3xX4xX3bxX3xX18xX3exX3fxX4xX62xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX44xX1bxXc1xXaxX12xdd3axXd3xXdxX3xX1bxXdxXe3xX18xX3xXf9xX6xX18xX3xXexX124xX3xX4xX1xX128xX4xX3xX4xe75axX18xX26xX3xX4xX1xX44xX3xX31xXdxX16exXexXd0xX3xX2xX21xX3xX18xX24xX18xX26xX3xX1bxX29xX18xX3xXcdxX3exX138xX4xX3xX16xXdxX18xX1xX3xX1bxX6xX18xX1xX3xX5xX1d6xX18xX3xX18xXc0xXc1xX3xX4xX3b0xX18xX26xX3xX5xXc0xX3xX18xX1xX313xX18xX26xX3xX18xX24xX18xX26xX3xX1bxX29xX18xX3xX4xX165xX3xX7xX10dxX18xX26xX3xX4xX1xX16exXd0xX3xX7xX10dxX18xX26xX3xX73xXdxX16exX18xXd0xX3xX4xX3bxXdxX3xXexXdxX16exX18xX3xX16xX375xX3xX4xX24xX18xX26xX3xX18xX26xX1xXe3xXd0xX3xX73xf6fbxX3xXexX1xX2fxXe8xXexXd0xX3xX4axX10dxXc1xX3xX4axX165xX4xXd0xX3xXexX1xXdxX16exXexX3xX31xX31cxXd0xX3xX4xX24xX18xX26xX3xX4x13da3xX3xXcdxX140xX3xXcdxX3exX138xX4xX3xX128xX18xX26xX3xX1bxX44axX18xX26xX3xX43xXf5xX18xX26xX3xX43xX140xXdxX3xX16xXc0xX44xX3xX7xX3bxX18xX3xX13fxX2fxX2a2xXexXd0xX3xX31xX3bxX44xX3x12397xX2fxX3bxX18xXd0xX3xX4xX1xX16exX3xX31xXdxX16exX18xXd0xX3xXexXdxX2exX2fxX3xXexX1xX44axX3xX7xX3bxX18xX3xXbxX1xX2a2xX4axX3xXexX1xX2fxXf5xX4xX3xX18xX26xXc0xX18xX1xX3xX18xX24xX18xX26xX3xX18xX26xX1xXdxXe3xXbxXd0xX3xX4axX6xX18xX26xX3xX5xXd3xXdxX3xX1xXdxXe3xX2fxX3xX478xX2fxX3bxX3xX4xX6xX44xX3xX1xXefxX18xX3xX7xX44xX3xX16xX3fxXdxX3xXexX43xX3exX3fxX4xX3xXcdxX165xX62xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX44xX1bxXc1xXaxX12xXcxX1xX10xX44xX3xXcdxX165xXd0xX3xX4xX10dxX4xX3xX7xX3bxX18xX3xXbxX1xb864xX4axX3xX7xX10dxX18xX26xX3xX73xXdxX16exX18xX3xX4xX3b0xX18xX26xX3xXbxX1xX3bxXdxX3xXcdxX3exX138xX4xX3xXcdxX49xX18xX26xX3xX73xf79fxX3xX31xX3bxX18xX3xX478xX2fxXc1xX375xX18xX3xX1xX44xf95bxX4xX3xXcdxX3exX138xX4xX3xX4xXefxX3xX478xX2fxX6xX18xX3xX4xX165xX3xXexX1xX505xX4axX3xX478xX2fxXc1xX375xX18xX3xX4xX1xX128xX18xX26xX3xX18xX1xXe8xX18xXd0xX3xX4xX24xX18xX26xX3xX18xX1xXe8xX18xXd0xX3xXcdxX3exX138xX4xX3xXbxX1x10dc8xXbxX3xX5xX3exX2fxX3xX1xXc0xX18xX1xX3xX1xX44xX535xX4xX3xXcdxX140xX3xXcdxX3exX138xX4xX3xX18xX1xXe8xX18xX3xX26xXdxX3bxXdxX3xXexX1xX3ex139a6xX18xX26xX3xX4xX37xX6xX3xXexX124xX3xX4xX1xX128xX4xX3xX4xX165xX3xXexX1xX505xX4axX3xX478xX2fxXc1xX375xX18xX3xX1xX44xX535xX4xX3xXcdxX140xX3xXcdxX3exX138xX4xX3xXexX535xX18xX26xX3xXexX1xX3exX597xX18xX26xX3xXexX201xX3xX31x1054fxX18xX26xX3xX73xX1xX10xX18xX3xXexX43xX597xX3xX5xX2exX18xX62xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX44xX1bxXc1xXaxX12xXcxX1xX10xX44xX3xX4xX1xX3exXefxX18xX26xX3xXexX43xX33exX18xX1xXd0xX3xX2a6xX1xX37xX3xXexX31cxX4xX1xX3xX18xX3exX3fxX4xX3xXcxX43xX1d6xX18xX3xX39axXd3xXdxX3xX29bxX2fxX6xX18xX26xX3xX7xX14xX3xX26xX535xXbxX3xX4axX535xXexX3xX4xX10dxX4xX3xX39axXd3xXdxX3xX31xXdxX33xX2fxX3xX1xX138xXbxX3xXexX10dxX4xX3xX13fxX140xXd0xX3xXexX124xX3xX1xX138xXbxX3xXexX10dxX4xX3xX16xXc0xX3xX4xX10dxX4xX3xX26xX3exXefxX18xX26xX3xX18xX24xX18xX26xX3xX1bxX29xX18xX3xX16xXc0xX44xX3xX4xX1xXdxX375xX2fxX3xX18xX26xXc0xXc1xX3xX2xX85xX51xX2xX2xX3xXexXd3xXdxX3xX10bxX1xX37xX3xX2a6xX1xX37xX3xXexX31cxX4xX1xX62xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX44xX1bxXc1xXaxX12xX39axX3exX138xX4xX3xX31xXdxX16exXexXd0xX3xX12bxX12cxX3xXexX24xX18xX3xXexXdxX18xX1xX3xXcdxX3exX138xX4xX3xXexX124xX3xX4xX1xX128xX4xX3xXcdx125f2xX18xX26xX3xX16xXc0xX44xX3xX1bxX31cxXbxX3xX73xd9c1xX3xX18xXdxXe3xX4axX3xX21xX2xX3xX18xX49xX4axX3xX18xX26xXc0xXc1xX3xXexX43xX2fxXc1xX375xX18xX3xXexX1xXbbxX18xX26xX3xX18xX26xXc0xX18xX1xX3xXe0xX24xX18xX26xX3xX18xX26xX1xXdxXe3xXbxX3xX16xXc0xX3xX10bxX1xX10dxXexX3xXexX43xXdxX33xX18xX3xXe0xX24xX18xX26xX3xXexX1xX24xX18xX3xX260xX2xX7fxX51xX2xX2xX51xX2xX266xX7fxX80xX3x130b6xX3xX2xX7fxX51xX2xX2xX51xX4cxX4dxX2xX4fxX26axX62xX51xX62xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX44xX1bxXc1xXaxX12xXcxX1xX10xX44xX3xf4f9xXdxX10xXexX18xX6xX4axe412xX0xX51xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“Áo xanh” trong mùa lễ hội

“Áo xanh” trong mùa lễ hội
2024-04-12 09:20:00

baophutho.vn Bằng tinh thần xung kích, nhiệt huyết, tuổi trẻ Đất Tổ đã thực hiện nhiều phần việc thiết thực, ý nghĩa phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền...

Miền Bắc rét nhất 8 độ C

Miền Bắc rét nhất 8 độ C
2016-11-09 14:19:00

Sáng nay, nhiệt độ tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chỉ còn 8 độ C, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng phổ biến 16 độ C. Dự báo đợt rét kéo dài trong hai ngày nữa.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long