Cập nhật:  GMT+7
2d24x7870x4fdax8d66xb893x45e9x3279x87e9xb4edxX7x3e06x3b1bx82abx46c4xb1ffx77dbxX5xba66xXax618dx7defxX3xb9c1x9f75xbd2bxX4xX1xX3xX4xb275xX15xX16xX3xX4xX1xa11axX4xX3x32b1x459dx7145xX15xX3xX5x6785xX3xXexX1xa186xX3xXex8ca0x9b45x4918xX15xX16xX0xa6bcxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbb6fxX10xX6x678axXaxX12x656bxX16xX1xX2fxX3x98dbxX2fxX15xX1xX3xX2xX13x33b5xX38xa6cbx390exX2x8893xX38xX4dxb9d3x5042x9c5axa12fxX3x4a64xX26x408fxX3xX52xX2fxX15xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdx997axXexX3xXexX1xXdxX3xX1x5d0exX15xX1xX3x5ac6x6375xXexX3xX7x5751xX3xX52xXdx37d4xX26xX3xX4x676cxX6xX3xX64xX1x9397xXbxX3xX5xb8bbxX15xX1xX3xX25xX26xX27xX15xX3xX5xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xXexX32xX33xX34xX15xX16xX3x662fx928exX6xX3xX52xX33x5a2fxX4xX3xX63xX1x54d7xX15xX1xX3xXbxX1xX8exX3x5040xX6xX15xX3xX1xX7dxX15xX1x84b5xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb1dex7b61xX4axX68xXaxX12xX0xXexX6xXc1xX5xX10xX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxX81xX6xX32xX16xXdxX15x8bc3xX5bxXbx99d3xX3xX6xX26xXexXdaxXaxX12xX0xXexX32xX12xX0xXexX4axX12xX0xXdxX81xX16xX3xX7xX32xX4xX9xXaxX38xX38xX4xXc9xXc1xX6xXdaxXbxX1xX26xXexX1xXdaxXc9xXaexX15xX38xX4axX10xX7xa2f0xXexXdaxXbxX38xX15xX10x8462xX7xX38xX2xX5exX13x5d2cxX38xX13xX59xX4ax4acdxX5cxX5exX5bxX5cxX5cxX5cxXexX2xX13x7ca8x838bxX59xX136xX5xX2xXc9x9834xXbxX16xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX32xX12xX0xXexX32xX12xX0xXexX4axX12x88b4xX15xX1xX3xX81xXdxX15xX1xX3xX1xaba3xX6xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX32xX12xX0xX38xXexX6xXc1xX5xX10xX12xX0xXbxX12xX4dxX16xX1xX2fxX3xX52xX2fxX15xX1xX3xX15xX7dxX68xX3xX66xX26xX68xX3xX52xX2fxX15xX1xX3xXaexX8axX3xX15xX16xX17xX4xX1xX3xX4xX1cxX15xX16xX3xX4xX1xX22xX4xX3xX25xX26xX27xX15xX3xX5xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xXexX32xX33xX34xX15xX16x34dbxX3xXbxX1xX33x6468xX15xX16xX3xXexXdxX97xX15xX3xX5xX7dxX81xX3xXaexXdxX97xX4xabe4xX3xXexX32xX6xX15xX16xX3xXbxX1xadeexX4xX3xX4xX8exX6xX3xX5x57a0xX4xX3xX5xX33xXb4xX15xX16xX3xX25xX26xX27xX15xX3xX5xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xXexX32xX33xX34xX15xX16xX1bdxX3xXexX1xbab3xX81xX3xX66xX26xX68xX8axX15xX3xXc1xX6xX15xX3xX1xX7dxX15xX1xX3xX66xX26xX68xX75xXexX3xX52xX2fxX15xX1xX3xX124xXdx7439xX81xX3xXexX32xX6xXc9xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xXdaxX4axX68xXaxX12xXcxX32xXdaxX15xX16xX3xX52x9744xX1d3xX3xX4xX1cxX15xX16xX3xX4xX1xX22xX4xX3xX25xX26xX27xX15xX3xX5xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xXexX32xX33xX34xX15xX16xX3xX5xX7dxX3xX15xX16xX33xX34xXdxX3xX52xX33xXb4xX4xX3xXexX26xX68xX223xX15xX3xX4axX1ddxX15xX16xX3xXaexX7dxXdaxX3xX5xX7dxX81xX3xXaexXdxX97xX4xX3xXexX17xXdxX3xX4xX1c2xX3xX66xX26xX6xX15xX3xX25xX26xX27xX15xX3xX5xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xXexX32xX33xX34xX15xX16xX3xXexX1xX10xXdaxX3xX66xX26xX68xX3xX52xX2fxX15xX1xX3xX4xX8exX6xX3xXbxX1xX93xXbxX3xX5xX26x9109xXexX3xXaexX8axX3xX4xX93xX15xX3xXc1xX82xX1d3xX3xX4xX1cxX15xX16xX3xX4xX1xX22xX4xX3xXaexX7dxX3xX52xX33xXb4xX4xX3xX52xX7dxXdaxX3xXexX17xXdaxX1d3xX3xXc1x9d7exXdxX3xX4axX33x3267xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX97xXbxX3xXaexX1ddxX1d3xX3xXc1x4fe9xX3xX15xX1xXdxX97xX81xX3xXaexX7dxXdaxX3xX4xX93xX4xX3xX15xX16xX17xX4xX1xX3xX4xX1cxX15xX16xX3xX4xX1xX22xX4xX3xX25xX26xX27xX15xX3xX5xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xXexX32xX33xX34xX15xX16xXc9xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xXdaxX4axX68xXaxX12xX63xX1cxX15xX16xX3xX4xX1xX22xX4xX3xX25xX26xX27xX15xX3xX5xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xXexX32xX33xX34xX15xX16xX3xXbxX1xX27xXdxX3xX52xX27xX81xX3xXc1xX27xXdaxX3xX4xX93xX4xX3xXexXdx4b76xX26xX3xX4xX1xX26xX204xX15xX3xX4xX8exX6xX3xX4xX1cxX15xX16xX3xX4xX1xX22xX4xX3xXexX1xX10xXdaxX3xX66xX26xX68xX3xX52xX2fxX15xX1xX3xX4xX8exX6xX3xXbxX1xX93xXbxX3xX5xX26xX2c4xXexX3xXaexX8axX3xX4xX93xX15xX3xXc1xX82xX1d3xX3xX4xX1cxX15xX16xX3xX4xX1xX22xX4xX3xXaexX7dxX3xXexXdxX37bxX26xX3xX4xX1xX26xX204xX15xX3xX4xX1xX26xX68xX37bxX15xX3xX81xX1cxX15xX1d3xX3xX15xX16xX1xXdxX97xXbxX3xXaexX1ddxX3xX4xX1ddxX3xXexX1xX223xX3xXexX1xX10xXdaxX3xX15xX16xX17xX4xX1xX3xX4xX1cxX15xX16xX3xX4xX1xX22xX4xX3xX25xX26xX27xX15xX3xX5xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xXexX32xX33xX34xX15xX16xXc9xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xXdaxX4axX68xXaxX12xXcxX1xX10xXdaxX3xX4dxX16xX1xX2fxX3xX52xX2fxX15xX1xX1d3xX3xX4xX246xX3xX13xX3xX15xX16xX17xX4xX1xX3xX4xX1cxX15xX16xX3xX4xX1xX22xX4xX3xX25xX26xX27xX15xX3xX5xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xXexX32xX33xX34xX15xX16xX3xX16xX2eexX81xXf3xX3xX2xX62xX0xXbxX12x9a6dxXdxX223xX81xX3xX7xXdaxX93xXexX3xXaexXdxX37bxX15xX3xX4xX6xXdaxX3xX4x596axXbxX3xXexX1xX2fxX3xXexX32xX33xX34xX15xX16xX1bdxX3xX5bxX62xX3xX46dxXdxX223xX81xX3xX7xXdaxX93xXexX3xXaexXdxX37bxX15xX3xX4xX1xXb9xX15xX1xX3xXexX1xX2fxX3xXexX32xX33xX34xX15xX16xX1bdxX3xX136xX62xX3xX46dxXdxX223xX81xX3xX7xXdaxX93xXexX3xXaexXdxX37bxX15xX3xXexX1xX2fxX3xXexX32xX33xX34xX15xX16xX1bdxX3xX13xX62xX3xX46dxXdxX223xX81xX3xX7xXdaxX93xXexX3xXaexXdxX37bxX15xX3xXexX32xX26xX15xX16xX3xX4xX481xXbxX3xXexX1xX2fxX3xXexX32xX33xX34xX15xX16xXc9xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xXdaxX4axX68xXaxX12xXcxX1xX204xX81xX3xX66xX26xX68xX8axX15xX3xXc1xX6xX15xX3xX1xX7dxX15xX1xX3xX66xX26xX68xX75xXexX3xX52xX2fxX15xX1xX3xX124xXdxX223xX81xX3xXexX32xX6xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xXdaxX4axX68xXaxX12xX4dxX16xX1xX2fxX3xX52xX2fxX15xX1xX3xX15xX37bxX26xX3xX32x93bcxX1d3xX3xX15xX16xX33xX34xXdxX3xX4xX246xX3xXexX1xX204xX81xX3xX66xX26xX68xX8axX15xX3xXc1xX6xX15xX3xX1xX7dxX15xX1xX3xX66xX26xX68xX75xXexX3xX52xX2fxX15xX1xX3xX124xXdxX223xX81xX3xXexX32xX6xX3xX16xX2eexX81xXf3xX3xXcxX1xX8exX3xXexX32xX33x53bcxX15xX16xX3xX4xX1c2xX3xX66xX26xX6xX15xX3xX25xX26xX27xX15xX3xX5xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xXexX32xX33xX34xX15xX16xX3xX599xX3xXexX32xX26xX15xX16xX3xX33xX1c2xX15xX16xX1bdxX3xXcxX1xX8exX3xXexX32xX33xX599xX15xX16xX3xX52xX1c2xX15xX3xXaexX2fxX3xXexX1xX26xX82xX4xX3xX4xX1c2xX3xX66xX26xX6xX15xX3xX25xX26xX27xX15xX3xX5xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xXexX32xX33xX34xX15xX16xX3xX599xX3xXexX32xX26xX15xX16xX3xX33xX1c2xX15xX16xX3xX4xX246xX3xXexX1xX204xX81xX3xX66xX26xX68xX8axX15xX3xXf6x60b2xX3xXbxX1xX17xXexX3xXaexXdxX3xXbxX1xX17xX81xX3xX1xX7dxX15xX1xX3xX4xX1xXb9xX15xX1xX1bdxX3xXcxX1xX8exX3xXexX32xX33xX599xX15xX16xX3xX4xX1c2xX3xX66xX26xX6xX15xX3xX25xX26xX27xX15xX3xX5xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xXexX32xX33xX34xX15xX16xX3xX599xX3xX4xX93xX4xX3xXex8079xX15xX1xX1d3xX3xXexX1xX7dxX15xX1xX3xXbxX1xX86xX3xXexX32xX1e5xX4xX3xXexX1xX26xX82xX4xX3xXexX32xX26xX15xX16xX3xX33xX1c2xX15xX16xX3x8ccfxX4xX1c2xX3xX66xX26xX6xX15xX3xX25xX26xX27xX15xX3xX5xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xXexX32xX33xX34xX15xX16xX3xX4xX481xXbxX3xXexX65dxX15xX1x502dxX1bdxX3xXcxX1xX8exX3xXexX32xX33xX599xX15xX16xX3xX52xX1c2xX15xX3xXaexX2fxX3xXexX1xX26xX82xX4xX3xX4xX1c2xX3xX66xX26xX6xX15xX3xX25xX26xX27xX15xX3xX5xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xXexX32xX33xX34xX15xX16xX3xX4xX481xXbxX3xXexX65dxX15xX1xX3xX4xX246xX3xXexX1xX204xX81xX3xX66xX26xX68xX8axX15xX3xXf6xX615xX3xXbxX1xX17xXexX3xXaexXdxX3xXbxX1xX17xX81xX3xX1xX7dxX15xX1xX3xX4xX1xXb9xX15xX1xXc9xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xXdaxX4axX68xXaxX12xX4dxX16xX33xX34xXdxX3xX4xX246xX3xXexX1xX204xX81xX3xX66xX26xX68xX8axX15xX3xXc1xX6xX15xX3xX1xX7dxX15xX1xX3xX66xX26xX68xX75xXexX3xX52xX2fxX15xX1xX3xX124xXdxX223xX81xX3xXexX32xX6xX3xX15xX37bxX26xX3xXexX32xX37bxX15xX3xX52xX33xXb4xX4xX3xX16xXdxX6xXdaxX3xX66xX26xX68xX8axX15xX3xX4xX1xXdaxX3xX4xX481xXbxX3xXbxX1xX246xX3xXc1xX6xX15xX3xX1xX7dxX15xX1xX3xX66xX26xX68xX75xXexX3xX52xX2fxX15xX1xX3xX124xXdxX223xX81xX3xXexX32xX6xX1bdxX3xXaexXdxX97xX4xX3xX16xXdxX6xXdaxX3xX66xX26xX68xX8axX15xX3xXc1xX6xX15xX3xX1xX7dxX15xX1xX3xX66xX26xX68xX75xXexX3xX52xX2fxX15xX1xX3xX124xXdxX223xX81xX3xXexX32xX6xX3xXaexX7dxX3xXaexXdxX97xX4xX3xXc1xX6xX15xX3xX1xX7dxX15xX1xX3xX66xX26xX68xX75xXexX3xX52xX2fxX15xX1xX3xX124xXdxX223xX81xX3xXexX32xX6xX3xXexX1xX1e5xX4xX3xX1xXdxX97xX15xX3xXexX1xX10xXdaxX3xX66xX26xX68xX3xX52xX2fxX15xX1xX3xXexX17xXdxX3xX124xX1xXdaxX27xX15xX3xX5bxX1d3xX3xX124xX1xXdaxX27xX15xX3xX136xX3xX61xXdxX8axX26xX3xX5bxX2xX3xX4xX8exX6xX3xX64xX1xX93xXbxX3xX5xX97xX15xX1xX3xX25xX26xX27xX15xX3xX5xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xXexX32xX33xX34xX15xX16xXc9xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xXdaxX4axX68xXaxX12xX4dxX16xX33xX34xXdxX3xX4xX246xX3xXexX1xX204xX81xX3xX66xX26xX68xX8axX15xX3xXc1xX6xX15xX3xX1xX7dxX15xX1xX3xX66xX26xX68xX75xXexX3xX52xX2fxX15xX1xX3xX124xXdxX223xX81xX3xXexX32xX6xX3xXaexX7dxX3xX4xX481xXbxX3xXbxX1xX246xX3xX52xX33xXb4xX4xX3xX16xXdxX6xXdaxX3xX66xX26xX68xX8axX15xX3xX66xX26xX68xX3xX52xX2fxX15xX1xX3xX15xX37bxX26xX3xXexX32xX37bxX15xX3xXexX1xX1e5xX4xX3xX1xXdxX97xX15xX3xXexX1xX204xX81xX3xX66xX26xX68xX8axX15xX3xXc1xX6xX15xX3xX1xX7dxX15xX1xX3xX66xX26xX68xX75xXexX3xX52xX2fxX15xX1xX3xX124xXdxX223xX81xX3xXexX32xX6xX3xXexX32xXdaxX15xX16xX3xXbxX1xX17xX81xX3xXaexXdxX3xX124xXdxX223xX81xX3xXexX32xX6xX3xX66xX26xX68xX3xX52xX2fxX15xX1xX3xXexX17xXdxX3xX61xXdxX8axX26xX3xX2xX140xX3xX64xX1xX93xXbxX3xX5xX97xX15xX1xX3xX25xX26xX27xX15xX3xX5xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xXexX32xX33xX34xX15xX16xXc9xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xXdaxX4axX68xXaxX12xXcxX1xX10xXdaxX3xX63xX1xXb9xX15xX1xX3xXbxX1xX8exX0xX38xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“Áo xanh” trong mùa lễ hội

“Áo xanh” trong mùa lễ hội
2024-04-12 09:20:00

baophutho.vn Bằng tinh thần xung kích, nhiệt huyết, tuổi trẻ Đất Tổ đã thực hiện nhiều phần việc thiết thực, ý nghĩa phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long