Cập nhật:  GMT+7
c132x140b2x117d4xc142x12a7cx150e1xf4fbxdd53xd627xX7xf01ax12f72x15968x11bb3x16223xdd94xX5x12819xXax14ca2xXcxfdc4xXbxX3xX1x10b3fxd5e7xde2bxX3xX1axfffaxX1xXdxf3fbxXbxX3x1269ax15727xX3xd529xX3x1274fxc8f4xX3xX1ax115ffxX1axX1dxX3xXex10653xX18x15a6exccb9xX1axX3xXexX1xee5cxX1axX1dxX3x10347xe23cxXdxX3xX1axX1dx141d9xX3xXexX1xX39xX1axX1dxX3xXexXdxX1axX3xX23xXdx13c8dxX1axX3xX4xX39xX1axX1dxX3xX3dxf1ddxf2abxX1axX0x15d2cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15e4exX10xX6xc6edxXaxX12xee08xX1dxX5bxX33xX3xc508xX78xX5exdae2x104f6xX3xe2f5x103e2xX7exX7fxX3xXexc5d1xX1axX1xX3xXbxX1x106dfxXdxX3xX1xe7e5xXbxX3xX23x14031xXdxX3x13985x10a7exX5axX3x101a9xX1x11acbxX3xXcxX1x12b06xX3xXexe370xX3xX4xX1x11ef0xX4xX3xXexX14xXbxX3xX1xX18xX19xX1axX3xX1axX1dxX1xXdxX20xXbxX3xX23xX24xX7cxX3xX28xX29xX3xX1axX2cxX1axX1dxX3xXexX31xX18xX33xX34xX1axX3xXexX1xX39xX1axX1dxX3xX3dxX3exXdxX3xX1axX1dxX43xX3xXexX1xX39xX1axX1dxX3xXexXdxX1axX3xX23xXdxX51xX1axX3xX4xX39xX1axX1dxX3xX3dxX5axX5bxX1axX3xX1axX2cx154c8xX3xX78xddf3xX78xX78x151d6xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx117e5xX6xXbxXexXdxX5axX1axXaxX12xX0xXdxXf5xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10bxX10xX1axXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXax11041xXdxX70xXexX1xe378xX3xX2xXf8xXf8xXf8xXbx14a18xc56fxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX135xX3xd7e8x1130dxd4e4xXbxX13cxX13dxXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX5exX5exX4xXfbxef96xX6xX5axXbxX1xX18xXexX1xX5axXfbxX23xX1axX5exX70xX10xX7xX28xXexX5axXbxX5exX1axX10xX130xX7xX5exX78xX78xf232xX148xX5exX2xX2xX2xX70xX149xX78xX2xXf8xX147xX2xX149xXexX7bxX148xc270xX174xX5xX2xX26xXdxXf5xX1dxX26xXf8xX174xX2xX147xXfbx14f91xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXbxX3xX1xX18xX19xX1axX3xX1axX1dxX1xXdxX20xXbxX3xX23xX24xX3xX26xX3xX28xX29xX3xX1axX2cxX1axX1dxX3xXexX31xX18xX33xX34xX1axX3xXexX1xX39xX1axX1dxX3xX3dxX3exXdxX3xX1axX1dxX43xX3xXexX1xX39xX1axX1dxX3xXexXdxX1axX3xX23xXdxX51xX1axX3xX4xX39xX1axX1dxX3xX3dxX5axX5bxX1axXaxX3xX130xXdxX70xXexX1xX9xXaxX2xXf8xXf8xXf8xXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX147xX148xX149xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX6xXbxXexXdxX5axX1axXaxX12xX7fx11299xXdxX3xX70xXdxX20xX1axX3xX5xe762xX1axX1xX3xX3dxX21exX5axX3xX95xX96xX5axX3xX99xX1xX9bxX3xXcxX1xX9fxX3xXexX31xX18xX33xX34xX1axX3xX3dxX21exXexX7cxX3xX4xX18xX1axX1dxX3xX4xX19xXbxX3xXexX1xX39xX1axX1dxX3xXexXdxX1axX7cxX3xX28xXdx13435xX1axX3xXexX1xXa6xX4xX3xX23xX34xX3xX23xX6xXdxX3xXexX31x10fa5xX3xX4x14a1bxX6xX3xX158xX96xX5axX3xX4xX1x111d6xX7cxX3xX28xX29xX3xX1axX2cxX1axX1dxX3xXexX1xc390xX4xX3xX1xXdxX20xX1axX3xX4xX96xX4xX3xXexX1x110d3xX3xX5xX5axX21exXdxX3xX158xX96xX5axX3xX4xX1xX27axXfbxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX5axX70xX33xXaxX12xXcxX21exXdxX3xX5xX92xXbxX3xXexX14xXbxX3xX1xX18xX19xX1axX7cxX3xX4xX96xX4xX3xX1xX9fxX4xX3xX23xXdxX51xX1axX3xX3dx13df1xX8exX4xX3xX3dxX21exXdxX3xX70xXdxX20xX1axX3xX5xX227xX1axX1xX3xX3dxX21exX5axX3xX95xX96xX5axX3xX99xX1xX9bxX3xXcxX1xX9fxX3xXexX31xX18xX33xX34xX1axX3xX3dxX21exXexX7cxX3xX4xX18xX1axX1dxX3xX4xX19xXbxX3xXexX1xX39xX1axX1dxX3xXexXdxX1axX7cxX3xX28xXdxX25dxX1axX3xXexX1xXa6xX4xX3xX23xX34xX3xX23xX6xXdxX3xXexX31xX26exX3xX4xX271xX6xX3xX158xX96xX5axX3xX4xX1xX27axX7cxX3xX28xX29xX3xX1axX2cxX1axX1dxX3xXexX1xX287xX4xX3xX1xXdxX20xX1axX3xX4xX96xX4xX3xXexX1xX295xX3xX5xX5axX21exXdxX3xX158xX96xX5axX3xX4xX1xX27axX3xXexX1xX39xX1axX1dxX3xX70xX24xX1axX1dxXfbxX3xX99xX1x14b9cxX1axX3xXexX27axX4xX1xX7cxX3xX1xX2d9xX92xX1axX1dxX3xX70x105c9xX1axX3xXbxX1xX2d9x13c88xX1axX1dxX3xXbxX1xX96xXbxX3xX23xXdxX25dxXexX3xXexXdxX1axX7cxX3xX158xX5bxXdxX13dxX3xX4xX96xX4xX3xX28xX29xX3xX1axX2cxX1axX1dxX3xX28xX1xX6xXdxX3xXexX1xX96xX4xX7cxX3xX13cxce82xX3xX5xc6dexX3xXexX1xX39xX1axX1dxX3xXexXdxX1axX7cxX3xX4xX1xX9fxX1axX3xX5xX9fxX4xX3xXexX1xX39xX1axX1dxX3xXexXdxX1axX3xX3dxX2d9xX8exX4xX3xX3dxX2cxX1axX1dxX3xXex12beexXdxX3xXexX31xX51xX1axX3xX4xX96xX4xX3xX19xX1axX3xXbxX1xc392xXf5xX3xX158xX96xX5axX3xX4xX1xX27axX3xX4xX1xX27axX1axX1xX3xXexX1xX8axX1axX1dxX13dxX3xX4xX96xX4xX1xX3xX1axX1xX14xX1axX3xX70xXdxX20xX1axX3xXexX1xX39xX1axX1dxX3xXexXdxX1axX3xX13cxX19xX18xX3xX3dxX3exX4xX3xXexX31xX51xX1axX3xX28xX1xX39xX1axX1dxX3xX1dxXdxX6xX1axX3xXf5xX21exX1axX1dxX13dxX3xXbxX1xX26exX1axX1dxX3xX4xX1xX8axX1axX1dxX7cxX3xX3dxX19xX18xX3xXexX31xX6xX1axX1xX7cxX3xXbxX1xX3e6xX1axX3xX158xX96xX4xX3xX23xX92xXdxX3xX4xX96xX4xX3xebd2xX18xX6xX1axX3xX3dxXdxX295xXf5xX3xX7xX6xXdxX3xXexX31xX96xXdxX7cxX3xXexX1x117d7xX3xX3dx1195bxX4xX1xX7cxX3xX1dxX372xX33xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX31x1613dxX3xXexX31xX51xX1axX3xX28xX1xX39xX1axX1dxX3xX1dxXdxX6xX1axX3xXf5xX21exX1axX1dx15735xX13dxX3xXa6xX1axX1dxX3xX70xX24xX1axX1dxX3xX4xX39xX1axX1dxX3xX1axX1dxX1xX20xX3xXexX31xX5axX1axX1dxX3xX4xX1xX24xXbxX7cxX3xX4xX1xX84xX1axX1xX3xX7xX3b8xX6xX3xX3e6xX1axX1xX3xXexX31xX51xX1axX3xXexX1xXdxX25dxXexX3xX158xX488xX3xXexX1xX39xX1axX1dxX3xXf5xXdxX1axX1xX135xX3x155cbxX96xX33xX3xXexX27axX1axX1xX7cxX3xX3dxXdxX20xX1axX3xXexX1xX5axX21exXdxX3xX70xXdxX3xX3dxX3exX1axX1dxX4adxX3xX5xX92xXbxX3xXexX14xXbxX3xX1xX18xX19xX1axX3xX4xX26exX1axX3xX1xX2d9xX92xX1axX1dxX3xX70xX382xX1axX3xX4xX96xX4xX3xX1xX9fxX4xX3xX23xXdxX51xX1axX3xXf5xX3exXexX3xX7xX8axX3xX28xX29xX3xX1axX2cxX1axX1dxX3xX7xX3b8xX3xX70xX24xX1axX1dxX3xXf5xX21exX1axX1dxX3xX13cxX227xX3xX1xX3exXdxX3xXexX31xX5axX1axX1dxX3xX4xX39xX1axX1dxX3xXexX96xX4xX3xXexX18xX33xX51xX1axX3xXexX31xX18xX33xX34xX1axXfbxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX5axX70xX33xXaxX12xXcxX1xX39xX1axX1dxX3xX46fxX18xX6xX3xX5xX92xXbxX3xXexX14xXbxX3xX1xX18xX19xX1axX7cxX3xX4xX96xX4xX3xX1xX9fxX4xX3xX23xXdxX51xX1axX3xX3dxX2d9xX8exX4xX3xXexX31xX6xX1axX1dxX3xX158xX488xX3xX1axX1dxX1xXdxX20xXbxX3xX23xX24xX3xX23xX34xX3xX4xX39xX1axX1dxX3xXexX96xX4xX3xXexX18xX33xX51xX1axX3xXexX31xX18xX33xX34xX1axX7cxX3xX1axX372xX1axX1dxX3xX4xX6xX5axX3xX28xX29xX3xX1axX2cxX1axX1dxX3xXexX31xX18xX33xX34xX1axX3xXexX1xX39xX1axX1dxX3xXexX31xX5axX1axX1dxX3xXex11c2bxX1axX1xX3xX1xX60dxX1axX1xX3xXf5xX92xXdxX7cxX3xXexX27axX1axX1xX3xXexX31xX96xX4xX1xX3xX1axX1xXdxX20xXf5xX3xX23xX5bxX3xXexX372xXf5xX3xX1xX18xX33xX25dxXexX3xXexX31xX5axX1axX1dxX3xXexX18xX33xX51xX1axX3xXexX31xX18xX33xX34xX1axX3xX4xX96xX4xX3xX7xX287xX3xX28xXdxX20xX1axX7cxX3xX3dxXdxX295xX1axX3xX1xX60dxX1axX1xX3xXexXdxX51xX1axX3xXexXdxX25dxX1axX3xXexX21exXdxX3xX4xX96xX4xX3xX4xX39xX1axX1dxX3xX3dxX5axX5bxX1axX3xX4xX388xX3xX7x13d4dxX3xXexX31xX51xX1axX3xX3dxX488xX6xX3xX158xX5bxX1axX3xXexX84xX1axX1xXfbxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX5axX70xX33xXaxX12xd4f1xX25dxXexX3xXexX1xX9bxX4xX3xX158xX18xXa2xXdxX3xXexX14xXbxX3xX1xX18xX19xX1axX3xX2xXf8xXf8xe722xX3xX1xX9fxX4xX3xX23xXdxX51xX1axX3xX3dxX227xX3xX1axX1xX14xX1axX3xXexX1xXa6xX4xX3xX31xf693xX3xX46fxX18xX6xX1axX3xX3dxXdxX295xXf5xX7cxX3xX4xX1xX271xX3xXexX31xX2d9xX388xX1axX1dxX7cxX3xX3dxX2d9x141e7xX1axX1dxX3xX5xX8axXdxX3xX4xX271xX6xX3xX7fxX3e6xX1axX1dxX3xX23xX5bxX3xX73xX1xX5bxX3xX1axX2d9xX92xX4xX3xX3dxX8axXdxX3xX23xX92xXdxX3xX4xX39xX1axX1dxX3xXexX96xX4xX3xXexX18xX33xX51xX1axX3xXexX31xX18xX33xX34xX1axX13dxX3xX1axX1xX14xX1axX3xX70xXdxX20xX1axX3xX31xX6dfxX3xX372xXf5xX3xXf5xX2d9xX18xX7cxX3xXexX1xX271xX3xX3dxX5axX21exX1axX3xX4xX1xX8axX1axX1dxX3xXbxX1xX96xX3xX4xX271xX6xX3xXexX1xX25dxX3xX5xX287xX4xX3xXexX1xX485xX3xX3dxX488xX4xX1xX7cxX3xXbxX1xX2d9xX388xX1axX1dxX3xXbxX1xX96xXbxX3xXbxX1xX26exX1axX1dxX3xX4xX1xX8axX1axX1dxX7cxX3xX3dxX19xX18xX3xXexX31xX6xX1axX1xX7cxX3xXbxX1xX3e6xX1axX3xX158xX96xX4xX3xX4xX96xX4xX3xXexX1xX39xX1axX1dxX3xXexXdxX1axX3xX13cxX19xX18xX3xX3dxX3exX4xX3xXexX31xX51xX1axX3xX28xX1xX39xX1axX1dxX3xX1dxXdxX6xX1axX3xXf5xX21exX1axX1dxX7cxX3xX1dx137acxXbxX3xXbxX1xf10cxX1axX3xX158xX3e6xX5axX3xX23xX20xX3xX1axX34xX1axX3xXexX3e6xX1axX1dxX3xXexX2d9xX3xXexX2d9xX683xX1axX1dxX3xX4xX271xX6xX3xX7fxX3e6xX1axX1dxXfbxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12ea7xX18xXexX1xX5axX31xXaxX12xXcxX1xX18xX3xfcc1xXdxX6xX1axX1dxX26xX0xX5exXbxX12

Thu Giang -

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hiệu quả từ một đề án vì phụ nữ

Hiệu quả từ một đề án vì phụ nữ
2022-09-22 08:09:00

baophutho.vn Những năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn...

Vì sao không cố định lịch nghỉ Tết?

Vì sao không cố định lịch nghỉ Tết?
2022-09-22 08:00:00

Lịch nghỉ Tết khó cố định do ngày nghỉ chính thức có thể trùng cuối tuần, xen kẽ với ngày làm việc và cần áp dụng nghỉ bù hoặc hoán đổi.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long