Cập nhật: 01/06/2022 19:29 GMT+7
e902x11c96x1475dx154cex16af8xf95cx11fffxfa15x1486cxX7x16917x126bex15c12x1705dx13c11x14492xX5x13835xXax104c2xXcxX1xX6x10f66xX1xX3x17092x16cd1xX16x1525dxX3x12426xX3xXex111acx11046xX3xX10x14a4axX3xXex16247xX3x10439x1634exX16x11fd2xX3x10d8exX2bxX3x16665x1001fx1397dxXdxX3xX16x12fabx110f8xX4xX0x129b3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxee61xX10xX6xX2fxXaxX12x161e5xX1xXdx17564xX33xX3xX2xX3cx14abax14d4axX3xXexX21x10b2fxX16xX3xX32x16f41xX6xX3x173c2x179c9xX16xX3x1374cx16747xX3x17834x14d90xX3x144d6xXdx135fbxX33xX5axX3xX1xX33x14aacx179a4xX16xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX19xX1axX16xX3xX2ax16fc0xX6xX3xX69x11c4axX77xX3xX21xX6xX3xX2ax126efxX3xX32xX33xX34xXdxX3xX16xX38xX39xX4xX3xX5xX66xX25xX3xX1exX3xX1x17477xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX5xX39xXbxX3xX59xX3xXexX28xX3xX2axX2bxX16xX2dx14573xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX6xXbxXexXdxX2bxX16xXaxX12xX0xXdxX25xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX51xX10xX16xXexX10xX21xXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXax124a5xXdxX2fxXexX1xX1cxX3x17596xef8cx11787xXbxX69x11a01xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX1cxX3xXf6xX59x123bdxXbxX69xXfaxXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX3cxX3cxX4xXb9xX65xX6xX2bxXbxX1xX33xXexX1xX2bxXb9xX2axX16xX3cxX2fxX10xX7x11e12xXexX2bxXbxX3cxX16xX10xXeexX7xX3cxX106xX106xX106xX106xX3cxX2xX2xX2xX2fxX1exX2x1405fxX1exXf7xX2x150ffxXexX1exX13axX5x112c2x1403fxX106xX143xX106xX106xX106xX143xX106xXf5xX143xX144xX2xX2xXf5xX13exX13axXf7xX13axX106xX13exX59xXb9x154b2xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX16xX1xX3xX19xX1axX16xX1cxX3xX1exX3xXexX21xX22xX3xX10xX25xX3xXexX28xX3xX2axX2bxX16xX2dxX3xX2fxX2bxX3xX32xX33xX34xXdxX3xX16xX38xX39xX4xXaxX3xXeexXdxX2fxXexX1xX9xXaxXf5xXf6xXf7xXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxXf6xX59xX106xXaxX3xX3cxX12x14744xX1axXdxX3xX69xX8axX77xX3xX21xX6xX3xX2axX91xX3xX32xX33xX34xXdxX3xX16xX38xX39xX4xX3xXexX1xX38xX1axX16xX2dxX3xXex12568xX25xX3xX125xX1xXdxX71xX16xX3xX1exX3xX1xXa4xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX28xX3xX2axX2bxX16xX2dxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf707xX2bxX2fxX77xXaxX12xXcxX1x159fcxX16xX2dxX3xXexXdxX16xX3xX65xX6xX16xX3xX32x109a8xX33xX5axX3xX2axX66xX2bxX3xX125xX1xX2bxX8axX16xX2dxX3xX2xX13exX3xX2dxXdx1345bxX3xX4xeb37xX16xX2dxX3xX16xX2dxX66xX77xX5axX3xXex15283xXdxX3xX125xX1xX33xX3xX2ax15810xX4xX3xX4xX208xX33xX3xX6cx12762xX16xX2dxX3xX144xX3xXexX1xX33x1458dxX4xX3xX32xX62xX6xX3xX65xX66xX16xX3xX69x126faxX25xX3xX6cxX23axX16xX2dxX5axX3xX69xX6axX3xX6cxX6dxX3xX6fxXdxX71xX33xX5axX3xX25xX243xXexX3xX16xX1xX24fxX25xX3xX1xXa4xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX21xfd00xX3xX16xX1xX6xX33xX3xX32xXdxX3xXexX23axX25xX3x10297xX3xX25xX243xXexX3xX32xf639xXbxX3xX16xX38xX39xX4xX3xXexX21xX5exX16xX3xX32xX62xX6xX3xX65xX66xX16xXb9xX3xXcxX21xX2bxX16xX2dxX3xX5x13676xX4xX3xXexX23axX25xX5axX3xX4xX24fxX3xX1exX3xX10xX25xX3xX125xX1xX1fbxX16xX2dxX3xX25xX6xX77xX3xX65xX62xX3xX32xX33xX34xXdxX3xX16xX38xX39xX4xXb9xX3x16199xX1x1250dxXexX3xX1xXdxX78xX16xX3xX7xX232xX3xX2axXdxX78xX4xX5axX3xX5xX232xX4xX3xX5xX38x14dfbxX16xX2dxX3xX4xX1xed1axX4xX3xX16x154a9xX16xX2dxX3xX2axX66xX3xX16xX2dxX38xX21cxXdxX3xX2fxX1c9xX16xX3xX32xX6axX3xX21xX6xX3xX7xX2f0xX4xX3xX4xX2f0xX33xX3xX16xX22axX16xX3xX16xX1xX38xX16xX2dxX3xX1exX3xX10xX25xX3xX32xX54xX33xX3xX125xX1xX1fbxX16xX2dxX3x15767xX33xX6xX3xX125xX1x10256xXdxXb9xX3x10641xX38xX2eaxX4xX3xX65xXdxX71xXexX5axX3xX1exX3xX10xX25xX3xX32xX54xX33xX3xX5xX66xX3xX1xXa4xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX5xX39xXbxX3xX59xX3xXexX21xX38xX21cxX16xX2dxX3xXcxX4bxX51xX19xX3xX6cxX6dxX3xX6fxXdxX71xX33xXb9xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f3xX2bxX2fxX77xXaxX12xX1a9xX1xX38xX3xX2axX28cxX77xX5axX3xX4xX1x13ba3xX3xXexX21xX2bxX16xX2dxX3xX25xX243xXexX3xXexX1xX2d3xX16xX2dxX3xX32cxX33xX6xX5axX3xXexX2bxX66xX16xX3xXexX390xX16xX1xX3xX32xX6axX3xX69xX8axX77xX3xX21xX6xX3xXf6xX3xX2axX91xX3xX32xX33xX34xXdxX3xX16xX38xX39xX4xX3xXexX1xX38xX1axX16xX2dxX3xXexX1c9xX25xX3xX125xX1xXdxX71xX16xX3xX2xX2xX3xXexX21xX22xX3xX10xX25xX3xXexX28xX3xX2axX2bxX16xX2dxX3xXexX22axXdxX3xX4xX2d3xX4xX3xX1xX33xX77xX78xX16xX1cxX3xX4bxX22axX3xX4bx177c3xX6xX5axX3xX51xf9eexX25xX3x1510bxX1xX5exX5axX3x11ea6xX1c9xX25xX3xXcxX1xX6xX2bxX3xX2axX66xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX19xX1axX16xXb9xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f3xX2bxX2fxX77xXaxX12xXcxX21xX38xX39xX4xX3xXex102cexX16xX1xX3xXexX21xX22axX16xX2dxX3xX1xX66xX16xX2dxX3xX5xX2bxX22axXexX3xX2axX91xX3xX32xX33xX34xXdxX3xX16xX38xX39xX4xX3xX125xX1xXdxX71xX16xX3xXexX21xX22xX3xX10xX25xX3xXexX28xX3xX2axX2bxX16xX2dxX5axX3xX25xX39xXdxX3xX32xX1c9xX77xX3xXcxX1xX277xX3xXexX38xX39xX16xX2dxX3xX2d1xX1xX22axX25xX3xX6fxXdxX16xX1xX3xX51xX1x14ac1xX16xX1xX3xX32xX6axX3xX77xX5exX33xX3xX4xX208xX33xX3xX4xX2d3xX4xX3xX65xX243xX3xX16xX2dxX66xX16xX1xX3xX2axX66xX3xX32xX62xX6xX3xXbxX1xX38xX1axX16xX2dxX3xXexX2f4xX16xX2dxX3xX4xX38xX21cxX16xX2dxX3xX2dxXdxX8axXdxX3xXbxX1xX2d3xXbxX3xX65xX8axX2bxX3xX2axX78xX3xXexX21xX22xX3xX10xX25xX5axX3xX32xff16xX4xX3xX65xXdxX78xXexX3xX4xX1xX2a9xX3xXexX21xXa4xX16xX2dxX3xX4xX1fbxX16xX2dxX3xXexX2d3xX4xX3xXbxX1xX400xX16xX2dxX5axX3xX4xX1xX34xX16xX2dxX3xX32xX33xX34xXdxX3xX16xX38xX39xX4xX3xX4xX1xX2bxX3xXexX21xX22xXb9xX3x1010cxX66xX3xX7xX2bxX2d3xXexX5axX3xX5xX28cxXbxX3xX65xX8axX16xX3xX32x16f7cxX3xX4xX8axX16xX1xX3xX65xX2d3xX2bxX3xX125xX62xXbxX3xXexX1xX21cxXdxX3xX4xX2d3xX4xX3xX32xX62xX6xX3xX32xXdxf01fxX25xX3xX1xX34xX3xX16xX38xX39xX4xX5axX3xX1xX530xX3xX6xX2bxX5axX3xX7xX1fbxX16xX2dxX3xX16xX2dxX400xXdxX5axX3xX4xX2d3xX4xX3xX125xX1xX33xX3xX2axX232xX4xX3xX16xX38xX39xX4xX3xX7xX1c9xX33xX5axX3xX16xX2dxX33xX77xX3xX1xXdxX54exX25xX5axX3xX4xX1fbxX16xX2dxX3xXexX21xX43fxX16xX1xX3xX4xX1xX2f0xX6xX3xX16xX38xX39xX4x17685xX3xX4xX24fxX3xX16xX2dxX33xX77xX3xX4xX1axX3xX2dxX1c9xX77xX3xXexX6xXdxX3xX16xX22axX16xX3xX32xX33xX34xXdxX3xX16xX38xX39xX4xX3xXexX22axXdxX3xX32xX62xX6xX3xX65xX66xX16xXb9xX3xXcxX21xXdxX54exX16xX3xX125xX1xX6xXdxX3xX4xX2d3xX4xX3xX65xXdxX78xX16xX3xXbxX1xX2d3xXbxX3xXbxX1xX400xX16xX2dxX3xX16xX2dxX86xX6xX5axX3xX125xX1xX23axX4xX3xXbxX1xX91xX4xX3xX16xX1xX38xX3xX5xX66xX25xX3xX21xX66xX2bxX3xX4xX1xX23axX16xX5axX3xX65xXdxX54exX16xX3xX4xX8axX16xX1xX3xX65xX2d3xX2bxXfaxX3xX4xX8axX16xX1xX3xX2dxXdxX39xXdxX5axX3xX16xX1xX23axX4xX3xX16xX1xX285xX5a1xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f3xX2bxX2fxX77xXaxX12xXcxX1xX277xX3xXexX38xX39xX16xX2dxX3xX4x134a8xX16xX2dxX3xX77xX5exX33xX3xX4xX208xX33xX3xX32xX405xX77xX3xX25xX22axX16xX1xX3xX1xX1axX16xX3xX16x15c1fxX6xX3xX4xX1fbxX16xX2dxX3xXexX2d3xX4xX3xXbxX1xX34xXdxX3xX1xX2eaxXbxX3xX2dxXdxX66fxX6xX3xX16xX1xX66xX3xXexX21xX38xX21cxX16xX2dxX3xX2axX39xXdxX3xX2dxXdxX6xX3xX32xX43fxX16xX1xX3xX32xX54exX3xX32cxX33xX8axX16xX3xX5x1062dxX5axX3xX2dxXdxX2d3xX25xX3xX7xX2d3xXexX3xX1xXa4xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX21xX2bxX16xX2dxX3xXexX1xX21cxXdxX3xX2dxXdxX6xX16xX3xX16xX2dxX1xX390xX3xX1xXa4xX4xX5axX3xX16xX2dxX1xX390xX3xX1x12866xX3xX32xX54exX3xX65xX8axX2bxX3xX32xX8axX25xX3xX6xX16xX3xXexX2bxX66xX16xX5axX3xXbxX1xX400xX16xX2dxX5axX3xX4xX1xX34xX16xX2dxX3xX32xX33xX34xXdxX3xX16xX38xX39xX4xXb9xX3xX4bxX38xX39xX16xX2dxX3xX2fx12f89xX16xX3xX4xX2d3xX4xX3xX32xX62xX6xX3xXbxX1xX38xX1axX16xX2dxX3xX2axX54xX3xX2axXdxX78xX4xX3xXex17881xX3xX4xX1xX2f0xX4xX3xX1xXa4xX4xX3xX65xX1axXdxX5axX3xX21xX6dfxX16xX3xX5xX33xX77xX78xX16xX3xX125x126dfxX3xX16xX2f4xX16xX2dxX3xX65xX1axXdxX3xX2axX66xX3xX4xX2d3xX4xX3xX32xXdxX54xX33xX3xX125xXdxX78xX16xX3xX4xX208xX16xX3xXexX1xXdxX71xXexX3xX5xXdxX5exX16xX3xX32cxX33xX6xX16xX3xX2axX66xX3xX2axXdxX78xX4xX3xX1x11984xX3xXexX21xX2eaxX5axX3xX2dxXdxX8axX25xX3xX2dxXdxX2d3xX3xX2ax11e4cxX5axX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX494xX3xX1xXa4xX4xX3xX65xX1axXdxX5axX3xX21xX6dfxX16xX3xX5xX33xX77xX78xX16xX3xX125xX74axX3xX16xX2f4xX16xX2dxX3xX65xX1axXdxX5axX3xX4xX2d3xX4xX3xX2fxX62xX4xX1xX3xX2axX91xX3xX5xXdxX5exX16xX3xX32cxX33xX6xX16xX3xX4xX1xX2bxX3xX1xXa4xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX5axX3xXexX21xX22xX3xX10xX25xXb9xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f3xX2bxX2fxX77xXaxX12xXcxX21xXdxX54exX16xX3xX125xX1xX6xXdxX5axX3xX1xX38xX39xX16xX2dxX3xX2fxX714xX16xX3xX2axXdxX78xX4xX3xXbxX1xX72fxX3xX65xXdxX71xX16xX3xX125xXdxX71xX16xX3xXexX1xX2f0xX4xX5axX3xX125xX74axX3xX16xX2f4xX16xX2dxX3xXbxX1xX400xX16xX2dxX5axX3xX4xX1xX34xX16xX2dxX3xX32xX33xX34xXdxX3xX16xX38xX39xX4xX3xX32xX71xX16xX3xXexX86xX16xX2dxX3xXexX21xX38xX21cxX16xX2dxX3xX1xXa4xX4xX5axX3xX5xX39xXbxX3xX1xXa4xX4xX5axX3xXexX86xX16xX2dxX3xX1xXa4xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX5axX3xX32xX4e3xX4xX3xX65xXdxX78xXexX3xXexX21xX38xX39xX4xX3xX25xX783xXdxX3xX125x113efxX3xX16xX2dxX1xX390xX3xX1xX6dfxXfaxX3xX32xX405xX77xX3xX25xX22axX16xX1xX3xXbxX1xX2bxX16xX2dxX3xXexX21xX66xX2bxX3xX2fxX22axX77xX3xX65xX1axXdxX3xX6xX16xX3xXexX2bxX66xX16xX3xX4xX1xX2bxX3xX1xXa4xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX21xX2bxX16xX2dxX3xXexX21xX38xX21cxX16xX2dxX3xX1xXa4xX4xXfaxX3xXexX2f4xX16xX2dxX3xX4xX38xX21cxX16xX2dxX3xXexX33xX77xX5exX16xX3xXexX21xX33xX77xX54xX16xX5axX3xX2dxXdxX2d3xX2bxX3xX2fxX91xX4xX3xX16xX1c9xX16xX2dxX3xX4xX6xX2bxX3xX16xX1xX28cxX16xX3xXexX1xX2f0xX4xX5axX3xX6aaxX3xXexX1xX2f0xX4xX3xX32xX54exX3xX4xX2d3xX4xX3xX10xX25xX3xX65xXdxX71xXexX3xX2axX66xX3xXexX33xX1c9xX16xX3xXexX1xX277xX3xX4xX2d3xX4xX3xX32cxX33xX77xX3xX32xX62xX16xX1xX3xX2axX54xX3xXbxX1xX400xX16xX2dxX5axX3xX4xX1xX34xX16xX2dxX3xX32xX33xX34xXdxX3xX16xX38xX39xX4xX5axX3xX16xX1x15a1exXexX3xX5xX66xX3xXexX22axXdxX3xX4xX2d3xX4xX3xX32xX62xX6xX3xX32xXdxX54exX25xX3xXexXdxX54xX25xX3xX405xX16xX3xX16xX2dxX33xX77xX3xX4xX1axX3xX32xX33xX34xXdxX3xX16xX38xX39xX4xX3xX65xX8axX2bxX3xX32xX8axX25xX3xX6xX16xX3xXexX2bxX66xX16xX3xX4xX1xX2bxX3xX65xX8axX16xX3xXexX1xX1c9xX16xXb9xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1224exX33xXexX1xX2bxX21xXaxX12xX4bxX2bxX66xX16xX2dxX3x1332cxX33xX6aaxX0xX3cxXbxX12

Hoàng Quý

Các tin đã đưa

Miền Bắc nồm ẩm kéo dài

Miền Bắc nồm ẩm kéo dài
2023-02-04 05:48:00

Trong nửa tháng tới, miền Bắc thường xuyên mưa phùn, sương mù, độ ẩm không khí trên 80%; tường nhà, bờ tường "đổ mồ hôi" trơn trượt.

Cộng đồng trách nhiệm, chia sẻ yêu thương

Cộng đồng trách nhiệm, chia sẻ yêu thương
2022-06-01 08:17:00

baophutho.vn Trẻ em là chủ nhân tương lai của đất nước, vì vậy, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trong thời gian qua luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ...

Trao nhà nhà Đại đoàn kết tại Hạ Hoà

Trao nhà nhà Đại đoàn kết tại Hạ Hoà
2022-05-31 18:37:00

baophutho.vn Ngày 31/5, Báo Phú Thọ phối hợp với huyện Hạ Hoà, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hào Nam tổ chức khánh thành và bàn giao hai ngôi nhà Đại đoàn kết...

Dạy bơi cho trẻ - Đến hè lại… nóng!

Dạy bơi cho trẻ - Đến hè lại… nóng!
2022-05-31 16:22:00

baophutho.vn Chỉ trong tháng 5, toàn tỉnh đã xảy ra 4 vụ đuối nước thương tâm khiến 8 trẻ em tử vong tại các huyện: Hạ Hòa, Cẩm Khê và Lâm Thao. Những vụ...

Bàn giao nhà Đại đoàn kết tại Việt Trì

Bàn giao nhà Đại đoàn kết tại Việt Trì
2022-05-31 14:17:00

baophutho.vn Sáng 31/5, Ủy ban MTTQ phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình anh Nguyễn Phương Vị ở khu Đoàn Kết.

Trao hỗ trợ cho công nhân lao động

Trao hỗ trợ cho công nhân lao động
2022-05-31 09:08:00

baophutho.vn - Tối 30/5, Liên đoàn Lao động thành phố Việt Trì tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, động viên đoàn viên, công nhân lao động hiện đang thuê trọ tại khu nhà trọ công nhân...

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
2022-05-30 19:35:00

baophutho.vn Mạng internet mang lại nhiều lợi ích cho trẻ em, từ cung cấp kiến thức và thông tin, kết nối bạn bè đến tìm kiếm nội dung học tập, kỹ năng sống...

Trao nhà “Nghĩa tình nông dân”

Trao nhà “Nghĩa tình nông dân”
2022-05-30 17:44:00

baophutho.vn Ngày 30/5, Hội Nông dân huyện Cẩm Khê tổ chức bàn giao nhà “Nghĩa tình nông dân” cho gia đình anh Nguyễn Văn Huỳnh ở khu Tiền Phong, xã Chương Xá.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long