Cập nhật:  GMT+7
9a27x122b8xa34fxe1ecx12a2exd9e3xde6cxd740xc06bxX7x11aa8x1368fxe410xd064x10166x100b7xX5xc9d5xXax9bf2xXcxbe50xX6xef16xX3xd8b4xXdxecb3xX1xX3xXbxX1xa3e9xX3xX1xffcbxX3xXexX14xe02cxX3xXexX14xe906xX3xa9ddx12057xX3xX4x12d85xXdxX3xXexdb12xXdxX3xX1x10878x10395x12fd8xX1axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xcb2cxe4dcxX1axX0x116cfxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13e29xX16x9af0xX39xXaxX12xX0xXdxX2cxf1a9xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX47xX47xX4xe662x9f55xX6xX16xXbxX1xX38xXexX1xX16xX69xbcccxX1axX47xX58xX10xX7xX18xXexX16xXbxX47xX1axX10xf3edxX7xX47xacd3xX84xX84x13011xX47xX2xX2xX2xX58xaca8xX84xX2xX8dxX8dxX87xX87xXexX2x120c2xe78bxX8dx123afxX97xX5xX2xX69x11172xXbxX5fxXaxX3xX47xX12xd94dxef1exXdxX3xc774xXa5x11942x1227axX3xXex13a8dxX1axX1xX3xXexX14xX6xX16xX3xX7x12fc9xX3xXexXdxcc0dxXexX3xX18xXdxX3axX2cxX3xX4xX1xX16xX3xX1xX6xXdxX3xX10xX2cxX3xXa9xf703xX3xXcxX1xc5cexX3xXacxX5fxb8faxX4xX3xX74xc362xX3xXa9xXd1xX3xXcxX1xXd5xX3xXacxX1xXdxX3xff2exX3xX18xX1xX38xX3xXacx12563xX39xe20axX3x9d87xec06xX3xe185xXd1xX1axX3xXa9xc12exX44xX1axX5fxXf3xX3xX1xX38xX39xX3axX1axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX43xX44xX1axX69xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX10xX6xX58xXaxX12xXacxX5fxXddxX39xX3xX2xX96xX47xX99xX3xXa5xXa6xXdxX3xXa9xXa5xXabxXacxX3xXexXafxX1axX1xX3xXexXb9xX3xX4xX1xcf82xX4xX3xX18xXbdxXexX3xX1ax10ecfxXdxX3x12edex1016bxd381xX3xaac8xc7b8xX3xX154x119f4xX38xf61exX3xX74xXddxX3xXexX14xX6xX16xX3xX7xXb9xX3xXexXdxXbdxXexX3xX18xXdxX3axX2cxX3xXexX14xXd5xX3xX5fxXdxXf1xX3xX8dxX87xX3xXexX14xXdxX3axX38xX3xX154xX2dxX1axX5fxX3xX4xX1xX16xX3xX10xX2cxX3xXa9xXd1xX3xXcxX1xXd5xX3xXacxX1xXdxX3xa763xX7xXdxX1axX1xX3xX1ax11265xX2cxX3xX84xX87xX2xX2xd308xX3xX74xXddxX3xX7xXb9xX3xXexXdxXbdxXexX3xX18xXdxX3axX2cxX3xX84xX87xX3xXexX14xXdxX3axX38xX3xX154xX2dxX1axX5fxX3xX4xX1xX16xX3xX10xX2cxX3xXa9xXd1xX3xXcxX1xXd5xX3xXacxX5fxXd9xX4xX3xX199xX7xXdxX1axX1xX3xX1axX1a0xX2cxX3xX84xX87xX87xX96xX1a7xX3xXeaxX3xX18xX1xX38xX3xXacxXf1xX39xX3xXf5xXf6xX3xXf8xXd1xX1axX3xXa9xXfdxX44xX1axX5fxXf3xX3xX1xX38xX39xX3axX1axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX43xX44xX1axX69xX3xXa5xX6xXdxX3xX10xX2cxX3xXacxX5fxXd9xX4xX3xX74xXddxX3xXacxX1xXdxXf3xX3xX5xXddxX3xX84xX3xX4xX1xXd5xX3xX10xX2cxX3xX14xX38xXa6xXexX3xXexX14xX16xX1axX5fxX3xX5fxXdxX6xX3xX154xad6bxX1axX1xX3xX4xb1d8xX3xcf0axX3xX6xX1axX1xX3xX4xX1xXd5xX3xX10xX2cxXf3xX3xX6axX14dxX3xX2cxX152xX3xX154x131ccxX38xX3xX2cxd9b8xXexX3xX7xa276xX2cxXf3xX3xX1xXdxX3axX1axX3xXexX34xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX10xX2cxX3xX7xX14dxX1axX5fxX3xX4x1216dxX1axX5fxX3xX1xX6xXdxX3xX6xX1axX1xX3xXexX14xX6xXdxXf3xX3xX1xX16xXddxX1axX3xX4xcb31xX1axX1xX3xX5fxXdxX6xX3xX154xX243xX1axX1xX3xX154x1240exX4xX3xX6axXdxX3axXexX3xX18xX1xX248xX3xX18xX1xX1a0xX1axX69xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX16xX58xX39xXaxX12xX0xXdxX2cxX5fxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX47xX47xX4xX69xX6axX6xX16xXbxX1xX38xXexX1xX16xX69xX74xX1axX47xX58xX10xX7xX18xXexX16xXbxX47xX1axX10xX81xX7xX47xX84xX84xX84xX87xX47xX2xX2xX2xX58xX8dxX84xX2xX8dxX8dxX87xX87xXexX2xX96xX97xX8dxX99xX97xX5xX84xX69xX9exXbxX5fxXaxX3xX47xX12xe2d7xX1xXd5xX3xX56xXddxX1axX3xXcxX1xXd5xX3xXa9xX6xX1axX3xX18xbff8xX3xX4xX6xX2cxX3xX18xXbdxXexX3xX1axX1xc3c4xX1axX3xX5xXddxX2cxX3xX2cxX152xX3xX154xX155xX3xX154xX158xX38xX3xc17bxX38xX6xX1axX3xXexe374xX2cxXf3xX3xX4xX1xX1a0xX2cxX3xX7xX248xX4xXf3xX3xX1xX22xX3xXexX14xX26xX3xX4xX1xX16xX3xX1xX6xXdxX3xX10xX2cxX3xXacxX5fxXd9xX4xX3xX74xXddxX3xXacxX1xXdxX3xX154xXbdxX1axX3xX1axX1a0xX2cxX3xX2xX96xX3xXexX38xXb9xXdxX69xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX16xX58xX39xXaxX12xXcxX34xXdxX3xX6axX38xXb9xXdxX3xXexX14xX6xX16xX3xX344xX38xXddxXf3xX3xX4xX1xXd5xX3xX56xXddxX1axX3xXcxX1xXd5xX3xXa9xX6xX1axXf3xX3xX1xXa6xXdxX3xX74xXdxXd1xX1axX3xXbxX1x10b05xX3xX1axfbf7xX3xX18xX1xX38xX3xXacxXf1xX39xX3xX154xXf6xX3xXexX1xf16axX4xX3xX1xXdxX3axX1axX3xX18xX327xX3xX4xX6xX2cxX3xX18xXbdxXexX3xX1axX1xX333xX1axX3xX5xXddxX2cxX3xX2cxX152xX3xX154xX155xX3xX154xX158xX38xX3xX344xX38xX6xX1axX3xXexX34axX2cxXf3xX3xX4xX1xX1a0xX2cxX3xX7xX248xX4xXf3xX3xX1xX22xX3xXexX14xX26xX3xX4xX1xX16xX3xX1xX6xXdxX3xX10xX2cxX3xXacxX5fxXd9xX4xX3xX74xXddxX3xXacxX1xXdxX3xX154xXbdxX1axX3xX1axX1a0xX2cxX3xX2xX96xX3xXexX38xXb9xXdxX3xX74xX267xXdxX3xX154xX34xXdxX3xX58xXdxX3axX1axX3xXa5xXa6xXdxX3xXa9xXa5xXabxXacxX3xX1xX38xX39xX3axX1axXf3xX3xXa5xXa6xXdxX3xXa9xXa5xXabxXacxX3xXf5xXf6xX3xX74xXddxX3xe1c9xX299xX1axX5fxX3xcadfxX39xX3xXf5xXf6xX3xXf8xXd1xX1axX3xXa9xXfdxX44xX1axX5fxX69xX3xX56xXd1xX1axX3xX4xX34xX1axX1xX3xX154xX248xXf3xX3xXa5xX38xX39xX3axX1axX3xX475xX39xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX43xX44xX1axXf3xX3xXa5xXa6xXdxX3xXa9xXa5xXabxXacxX3xX1xX38xX39xX3axX1axXf3xX3xX470xX299xX1axX5fxX3xX475xX39xX3xXf5xXf6xX3xXf8xXd1xX1axX3xXa9xXfdxX44xX1axX5fxXf3xX3xXa5xXa6xXdxX3xXa9xXa5xXabxXacxX3xXf5xXf6xX3xX4x9be0xX1axX5fxX3xX154xXf6xX3xXexX14xX6xX16xX3xX344xX38xXddxX3xX74xXddxX3xX2cxXa6xXexX3xX7xX14dxX3xX1axX1xX38xX3xX39xXbdxX38xX3xXbxX1x11337xX2cxX3xX4xX1xX16xX3xX4xXf1xX4xX3xX10xX2cxX69xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX16xX58xX39xXaxX12xX316xX1xXfdxX44xX1axX5fxX3xXexX14xX243xX1axX1xX3xX150xX151xX152xX3xX154xX155xX3xX154xX158xX38xX15axX3xX1xX22xX3xXexX14xX26xX3xX4xX1xX1a0xX2cxX3xX7xX248xX4xXf3xX3xX1axX38xX30xXdxX3xX58xXfdxX155xX1axX5fxX3xXexX14xX2axX3xX2cxX2dxX3xX4xX30xXdxX3xX5xXddxX3xX1xX16xX34xXexX3xX154xXa6xX1axX5fxX3xX4xX248xX3xX327xX3xX1axX5fxX1xa970xX6xX3xXexX1xXdxXbdxXexX3xXexX1xX3dcxX4xXf3xX3xXexX1xb435xX3xX1xXdxX3axX1axX3xX7xX3dcxX3xX344xX38xX6xX1axX3xXexX34axX2cxXf3xX3xX7xX2axX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xX475xX6xX3xXa5xXa6xXdxX3xXa9xXa5xXabxXacxX3xXexXafxX1axX1xX3xX4xX4daxX1axX5fxX3xX1axX1xXfdxX3xX4xXf1xX4xX3xX4xX263xXbxX3xX1xXa6xXdxX3xXbxX1xX3caxX3xX1axX3cdxX3xX154xX14dxXdxX3xX74xX267xXdxX3xXexX14xX2axX3xX10xX2cx11514xX3xX5fxXdxfb2bxXbxX3xX4xXf1xX4xX3xX10xX2cxX3xX4xX248xX3xXexX1xXd1xX2cxX3xX1axX5fxX1xXd5xX3xX5xX3dcxX4xX3xX154xX587xX3xXexXdxXbdxXbxX3xXexX3caxX4xX3xX74xXfdxX26xXexX3xX344xX38xX6xX3xX18xX1xX248xX3xX18xX1xX1a0xX1axX3xX74xXfdxX44xX1axX3xX5xXd1xX1axX3xXexX14xX16xX1axX5fxX3xX4xX38xXa6xX4xX3xX7xX14dxX1axX5fxXf3xX3xX74xX3cdxX1axX5fxX3xX6axXfdxX267xX4xX3xX154xXbdxX1axX3xXexX14xXfdx13a2exX1axX5fxX69xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13697xX38xXexX1xX16xX14xXaxX12xXa5xX2dxX1axX5fxX3xXa5xX38xXbdxX0xX47xXbxX12

Hồng Huế

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Người mẹ đặc biệt ở làng trẻ SOS

Người mẹ đặc biệt ở làng trẻ SOS
2022-05-17 16:01:00

baophutho.vn Bà Nguyễn Thị Ngọc, năm nay đã 58 tuổi, là người mẹ lớn tuổi nhất trong Làng trẻ SOS tại thành phố Việt Trì. Bà đã dành trọn cả cuộc đời để yêu...

Hoa mùa hạ

Hoa mùa hạ
2022-05-17 15:40:00

Mùa hạ đã về mang theo nắng, mang theo cả những sắc màu ngập tràn thành phố. Những con đường với những hàng bằng lăng tím xen lẫn cúc vàng, phượng đỏ… làm cho cả thành phố như...

Khởi công nhà nhân đạo tại Tam Nông

Khởi công nhà nhân đạo tại Tam Nông
2022-05-17 12:12:00

baophutho.vn Hưởng ứng Tháng nhân đạo năm 2022. Với chủ đề "Gắn kết cộng đồng, lan tỏa hành động nhân ái" do Trung ương Hội CTĐ Việt Nam phát động. Ngày...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long