Cập nhật:  GMT+7
b729xc691x10806xe215xddb0x10415xcfbfxdd2ex12d60xX7x10563xc4faxe293xd8cbx137f5xfa48xX5x1142cxXaxfe30xbf07xXdx113fbxXexX3xXcx128ccx13b58xX3xX4xX1x1191dx129a1x124e8xX3x134adx144e5xX3x13569xff7bxX20xX3x1322fxXdx110f1xX20x12346xX3xX7xXdxX20xX1xX3x1289ex129a2xX2xfd7axX0xd781xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc8faxX10xX6xba6bxXaxX12xe15fxXcxef22xXcxX3xf456xX3xXcx103acxX3xX25xf360xX1exX3xXexX1xX2bxX20xX2dx11899xX3xX20xX2dx12512xf794xXdxX3xX4bx11a03xX20xX3xX13xXdxX15xXexX3xXcxX19xX1axX3xX25xd2a2xX3xX20xX2bxeb20xX3xX20x11b7fxX4xX3xX4xX1xX1exX1fxX20xX3xX22xX23xX3xX4xX1xdd18xX7bxX3xX25xX26xX20xX3xX20xX2dxX8cxd24axX3xX29xXdxX2bxX20xX2dxX3xX7xXdxX20xX1xX3x11385x113cdxX7bxX10xX5x1071exX3xX34xX35xX2xX37x10fc1xX3xXcx104bdxXexX3xX4x14064xX3xX20xX1x13e10xX20xX2dxX3xX4xc35bxX20xX2dxX3xX25xX7bx14315xX20xX3xXexX19xX6xX20xX2dxX3xXexX19x13c8dxX3xXbxX1x1440dxX4xX3xfb99xXd3xX3xX4xX1xX7bxX3xX20xX2dxX8cxX96xX3xX2dxXdxX2bxX20xX2dxX3xX7xXdxX20xX1xX3xX25xX77xX3xXd6xX8cxX3xX25xX6xX20xX2dxX3xX25xX65x13a2cxX4xX3xX1xX7bxX8cxX20xX3xXexX1xXdxX15xX20xX61xX3xXexX56xX3xX4xX2bxX4xX3xXcxX19xX1exX20xX2dxX3xXexX6axbcfbxX3xXexX1xX65x13844xX20xX2dxX3xX118xXc4xXdxX3xX4xX1xX7bxX3xX25xe0d1xX20xX3xX20xX1xXb9xX20xX2dxX3xXexXdxX15xX118xX3x10048xX1exX2bxX20xX3xX20xX1xf5faxX3xX25x124c5xX1exX3xXexX19xX8cxX20xX3xX20xX2dxf2e8xXbxX3x10ccaxX1xXbexX20xX2dxX3xX14fxX1xXcfxX3xX29xXdxX2bxX20xX2dxX3xX7xXdxX20xX1xXaexX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10719xX7bxX4bxX96xXaxX12xX0xXdxX118xX2dxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX39xX39xX4xXaexX22xX6xX7bxXbxX1xX1exXexX1xX7bxXaexXd6xX20xX39xX4bxX10xX7xX14fxXexX7bxXbxX39xX20xX10xda89xX7xX39xX2xX37xda7dxX2xX39xe049xX37xX4bxX1a6xX34xX35xX35xf51dxX34xbf09xXexX2xX1afxX34xX34xX34xX1adxX5xX2xXaexea0bxXbxX2dxXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX173xX7bxX4bxX96xXaxX12xf522xX2bxX4xX3xXexX19xX1exX20xX2dxX3xXexX6axX118xX3xX118xX1exX6xX3xX7xeff0xX118xX3xX20xX1xX65xX3xX13xXdxX20xX4xX7bxX118xX61xX3xX1d6xX7bxX53xX7bxXbxX118xX6xX19xXex1144dxX3xX25xX65xXfaxX4xX3xXexX19xX6xX20xX2dxX3xX1xX7bxX8cxX20xX2dxX3xX19x10b20xX4xX3xX19xf117xX3xXd6xebfaxXdxX61xX3xXbexX20xX2dxX3xX2dxXdxX8cxX3xXa4xX7bxX10xX5xX61xX3x13558xX10xX3xXexX1exX59xX20xX3xX5x11950xX4xX61xX3xX4xX6axX96xX3xXexX1xXbexX20xX2dxX3xX4xcffdxX20xX2dxX3xX20xX1xXdxX142xX1exX3xX4xX1xX246xX118xX3xX25x13005xX20xX3xX25xd90bxX3xX7xX1e9xX4xX3xX118xX8cxX1exXaexX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX173xX7bxX4bxX96xXaxX12xX0xXdxX118xX2dxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX39xX39xX4xXaexX22xX6xX7bxXbxX1xX1exXexX1xX7bxXaexXd6xX20xX39xX4bxX10xX7xX14fxXexX7bxXbxX39xX20xX10xX19exX7xX39xX2xX37xX1a3xX2xX39xX1a6xX37xX4bxX1a6xX34xX35xX35xX1adxX34xX1afxXexX2xX1afxX34xX34xX34xX1adxX5xX34xXaexX1baxXbxX2dxXaxX3xX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX173xX7bxX4bxX96xXaxX12xX0xXdxX118xX2dxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX39xX39xX4xXaexX22xX6xX7bxXbxX1xX1exXexX1xX7bxXaexXd6xX20xX39xX4bxX10xX7xX14fxXexX7bxXbxX39xX20xX10xX19exX7xX39xX2xX37xX1a3xX2xX39xX1a6xX37xX4bxX1a6xX34xX35xX35xX1adxX34xX1afxXexX2xX1afxX34xX34xX34xX1adxX5x13d0exXaexX1baxXbxX2dxXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX173xX7bxX4bxX96xXaxX12xX50xX6axX96xX3xX4xe145xX20xX2dxX3xX5xX8cxX3xX25xXdxf15cxX118xX3xXexX1xX1exX3xX1x12bf5xXexX3xX4xX2bxX4xX3xX118x121d0xXdxX3xX20xX2dxX65xX66xXdxX3xX25xX12axX20xX3xX118xX1exX6xX3xX7xX1e9xX118xX3xXd6xX8cxX3xX4xX1xXd3xXbxX3xXb5xX20xX1xXaexX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX173xX7bxX4bxX96xXaxX12xX0xXdxX118xX2dxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX39xX39xX4xXaexX22xX6xX7bxXbxX1xX1exXexX1xX7bxXaexXd6xX20xX39xX4bxX10xX7xX14fxXexX7bxXbxX39xX20xX10xX19exX7xX39xX2xX37xX1a3xX2xX39xX1a6xX37xX4bxX1a6xX34xX35xX35xX1adxX34xX1afxXexX2xX1afxX34xX34xX34xX1adxX5xX1a6xXaexX1baxXbxX2dxXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX173xX7bxX4bxX96xXaxX12xX1d6xX2bxX4xX3xX10xX118xX3xX20xX1xX13fxX3xX4xX334xX20xX2dxX3xX4xX26xX3xX19xXdx13357xX20xX2dxX3xX118xX237xXexX3xX20xX11dxXdxX3xX25xX33dxX3xX4xX1xXd3xXbxX3xXb5xX20xX1xX3xXd6xX21cxXdxX3xXbexX20xX2dxX3xX2dxXdxX8cxX3xXa4xX7bxX10xX5xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX173xX7bxX4bxX96xXaxX12xX0xXdxX118xX2dxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX39xX39xX4xXaexX22xX6xX7bxXbxX1xX1exXexX1xX7bxXaexXd6xX20xX39xX4bxX10xX7xX14fxXexX7bxXbxX39xX20xX10xX19exX7xX39xX2xX37xX1a3xX2xX39xX1a6xX37xX4bxX1a6xX34xX35xX35xX1adxX34xX1afxXexX2xX1afxX34xX34xX34xX1adxX5xX1a3xXaexX1baxXbxX2dxXaxX3xX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX173xX7bxX4bxX96xXaxX12xX0xXdxX118xX2dxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX39xX39xX4xXaexX22xX6xX7bxXbxX1xX1exXexX1xX7bxXaexXd6xX20xX39xX4bxX10xX7xX14fxXexX7bxXbxX39xX20xX10xX19exX7xX39xX2xX37xX1a3xX2xX39xX1a6xX37xX4bxX1a6xX34xX35xX35xX1adxX34xX1afxXexX2xX1afxX34xX34xX34xX1adxX5xX1afxXaexX1baxXbxX2dxXaxX3xX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX173xX7bxX4bxX96xXaxX12xX0xXdxX118xX2dxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX39xX39xX4xXaexX22xX6xX7bxXbxX1xX1exXexX1xX7bxXaexXd6xX20xX39xX4bxX10xX7xX14fxXexX7bxXbxX39xX20xX10xX19exX7xX39xX2xX37xX1a3xX2xX39xX1a6xX37xX4bxX1a6xX34xX35xX35xX1adxX34xX1afxXexX2xX1afxX34xX34xX34xX1adxX5xff49xXaexX1baxXbxX2dxXaxX3xX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX173xX7bxX4bxX96xXaxX12xX0xXdxX118xX2dxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX39xX39xX4xXaexX22xX6xX7bxXbxX1xX1exXexX1xX7bxXaexXd6xX20xX39xX4bxX10xX7xX14fxXexX7bxXbxX39xX20xX10xX19exX7xX39xX2xX37xX1a3xX2xX39xX1a6xX37xX4bxX1a6xX34xX35xX35xX1adxX34xX1afxXexX2xX1afxX34xX34xX34xX1adxX5xX37xXaexX1baxXbxX2dxXaxX3xX39xX12xX0xXbxX12xX1d6xX2bxX4xX3xX4xedafxX6xX3xX1xX8cxX20xX2dxX3xX5xX65xX1exX3xX20xXdxX15xX118xX61xX3xXd6x144d5xX20xX3xXbxX1x1429axX20xX2dxX3xXbxX1xX1fxX118xX3xXexX19xX8cxX20xX3xX20xX2dxX14cxXbxX3xX4xX2bxX4xX3xX118x139a5xXexX3xX1xX8cxX20xX2dxX3xX29xXdxX2bxX20xX2dxX3xX7xXdxX20xX1xX3xXd6xX21cxXdxX3xX7xX1e9xX4xX3xX25xX13fxX3xX25xX5bdxX4xX3xXexX19xX65xX20xX2dxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX173xX7bxX4bxX96xXaxX12xX0xXdxX118xX2dxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX39xX39xX4xXaexX22xX6xX7bxXbxX1xX1exXexX1xX7bxXaexXd6xX20xX39xX4bxX10xX7xX14fxXexX7bxXbxX39xX20xX10xX19exX7xX39xX2xX37xX1a3xX2xX39xX1a6xX37xX4bxX1a6xX34xX35xX35xX1adxX34xX1afxXexX2xX1afxX34xX34xX34xX1adxX5xX1adxXaexX1baxXbxX2dxXaxX3xX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX173xX7bxX4bxX96xXaxX12xX0xXdxX118xX2dxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX39xX39xX4xXaexX22xX6xX7bxXbxX1xX1exXexX1xX7bxXaexXd6xX20xX39xX4bxX10xX7xX14fxXexX7bxXbxX39xX20xX10xX19exX7xX39xX2xX37xX1a3xX2xX39xX1a6xX37xX4bxX1a6xX34xX35xX35xX1adxX34xX1afxXexX2xX1afxX34xX34xX34xX1adxX5xX2xX35xXaexX1baxXbxX2dxXaxX3xX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX173xX7bxX4bxX96xXaxX12xX0xXdxX118xX2dxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX39xX39xX4xXaexX22xX6xX7bxXbxX1xX1exXexX1xX7bxXaexXd6xX20xX39xX4bxX10xX7xX14fxXexX7bxXbxX39xX20xX10xX19exX7xX39xX2xX37xX1a3xX2xX39xX1a6xX37xX4bxX1a6xX34xX35xX35xX1adxX34xX1afxXexX2xX1afxX34xX34xX34xX1adxX5xX2xX2xXaexX1baxXbxX2dxXaxX3xX39xX12xX0xXbxX12xee00xXb1xXexX3xX20xX1xXdxX142xX1exX3xX118xX5bdxXexX3xX1xX8cxX20xX2dxX3xXd6xX21cxXdxX3xX118x13e83xX1exX3xX118xX77xX61xX3xX14fxXdxX33dxX1exX3xX4bxX2bxX20xX2dxX3xX118xX21cxXdxX61xX3xX25x12b08xXbxX3xX118xX1e9xXexX3xXd6xX8cxX3xX1xXb1xXbxX3xX4bxX710xX20xX3xX20xX2dxX65xX66xXdxX3xX118xX1exX6xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX173xX7bxX4bxX96xXaxX12xX0xXdxX118xX2dxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX39xX39xX4xXaexX22xX6xX7bxXbxX1xX1exXexX1xX7bxXaexXd6xX20xX39xX4bxX10xX7xX14fxXexX7bxXbxX39xX20xX10xX19exX7xX39xX2xX37xX1a3xX2xX39xX1a6xX37xX4bxX1a6xX34xX35xX35xX1adxX34xX1afxXexX2xX1afxX34xX34xX34xX1adxX5xX2xX34xXaexX1baxXbxX2dxXaxX3xX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX173xX7bxX4bxX96xXaxX12xX0xXdxX118xX2dxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX39xX39xX4xXaexX22xX6xX7bxXbxX1xX1exXexX1xX7bxXaexXd6xX20xX39xX4bxX10xX7xX14fxXexX7bxXbxX39xX20xX10xX19exX7xX39xX2xX37xX1a3xX2xX39xX1a6xX37xX4bxX1a6xX34xX35xX35xX1adxX34xX1afxXexX2xX1afxX34xX34xX34xX1adxX5xX2xX311xXaexX1baxXbxX2dxXaxX3xX39xX12xX0xXbxX12xXcxXdxX33dxX1exX3xX4xXb5xX20xX1xX3xX25xX65xXfaxX4xX3xX4bxX215xX20xX2dxX3xX5xX3f5xX20xX3xf992xX3xX20xX1xXdxX142xX1exX3xX20xX11dxXdxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX173xX7bxX4bxX96xXaxX12xX0xXdxX118xX2dxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX39xX39xX4xXaexX22xX6xX7bxXbxX1xX1exXexX1xX7bxXaexXd6xX20xX39xX4bxX10xX7xX14fxXexX7bxXbxX39xX20xX10xX19exX7xX39xX2xX37xX1a3xX2xX39xX1a6xX37xX4bxX1a6xX34xX35xX35xX1adxX34xX1afxXexX2xX1afxX34xX34xX34xX1adxX5xX2xX1a6xXaexX1baxXbxX2dxXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX173xX7bxX4bxX96xXaxX12xXa4xX1xX65xX20xX2dxX3xX25xX727xXbxX3xX20xX1xXb1xXexX3xXd6xX710xX20xX3xX5xX8cxX3xX815xX3xXexX19xX7bxX20xX2dxX3xX29xXdxX2bxX7bxX3xXbxX1xX14cxX20xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX173xX7bxX4bxX96xXaxX12xX0xXdxX118xX2dxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX39xX39xX4xXaexX22xX6xX7bxXbxX1xX1exXexX1xX7bxXaexXd6xX20xX39xX4bxX10xX7xX14fxXexX7bxXbxX39xX20xX10xX19exX7xX39xX2xX37xX1a3xX2xX39xX1a6xX37xX4bxX1a6xX34xX35xX35xX1adxX34xX1afxXexX2xX1afxX34xX34xX34xX1adxX5xX2xX1a3xXaexX1baxXbxX2dxXaxX3xX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX173xX7bxX4bxX96xXaxX12xX0xXdxX118xX2dxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX39xX39xX4xXaexX22xX6xX7bxXbxX1xX1exXexX1xX7bxXaexXd6xX20xX39xX4bxX10xX7xX14fxXexX7bxXbxX39xX20xX10xX19exX7xX39xX2xX37xX1a3xX2xX39xX1a6xX37xX4bxX1a6xX34xX35xX35xX1adxX34xX1afxXexX2xX1afxX34xX34xX34xX1adxX5xX2xX1afxXaexX1baxXbxX2dxXaxX3xX39xX12xX0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe381xX1exXexX1xX7bxX19xXaxX12xX4exX1xX65xX11dxX20xX2dxX3xXcxX1xX345xX96xX0xX39xXbxX12

Phương Thúy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phú Thọ chuyển rét từ đêm 30/11

Phú Thọ chuyển rét từ đêm 30/11
2023-11-29 11:05:00

baophutho.vn Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc, ngày 29/11, bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam; chấm dứt đợt...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long