Cập nhật:  GMT+7
5c7fx10279x920axffb3x923ax8cc2xb911xf3c0x83ecxX7xa8a5xcd0ex7b1fx880fx6826xababxX5x6ec0xXaxb525x10961x8c0axXdxX3xX1xbbdexXdxX3xX13xX14xXdxX3x786bxXdxcf86xc17bxX3xa4f5xX18xXdxX3xXexXdxa75fxX22xX3xX4xX1xX22x995bxeb5cxX3xf576x95aaxX3xX1fx1071ax9fa2xX3xX33xc088xX3xX31xa16fx9710x79efxXdxX3xXexXdxX2axX22xX3xc0e1xf7a1xX31xX3exX3xXexbb27xX31xX1xX3xe602xX1xa71cxX6xX3x90adx6d3dx9269xX3xX31xX1xXdxX3bx6407xX3xX52x6b9dxX3xc086x84cbxX2x9d6cxX3x10a47xX3xX64xX65xX64x8bf5xX0xb023xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe371xX38xX48xd569xXaxX12xX0xXdxX5fxX3exX3xX7x8213xX4xX9xXaxX70xX70xX4xb80axX1fxX6xX38xXbxX1xX22xXexX1xX38xX92xX33xX31xX70xX48xX10xX7xX52xXexX38xXbxX70xX31xX10xf4a9xX7xX70xX2xX67x999fxX65xX70xa60fxX67xX48xaa9dxX2xX6exX64xXb5xX65xX67xXexX2xXb5xX64xX2xXafxX2xX5xX2xX92xc778xXbxX3exXaxX3xX70xX12xX0xX70xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX38xX48xX82xXaxX12x8d91xX6xX3xX5fxfa5dxXexX3xX7fxcb0dxX24xX3xX24xX18xXdxX3xX31xX1xXdxX3bxX5fxX3xX52xX62xX3xX5fx5e0fxXdxX92xX0xX70xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX10xX6xX48xXaxX12xd772xXcxX13xXcxX3x67ffxX3xe4e8xX3exX34xX82xX3xX2xXafxX118xX2xX64xX59xX3xX24xX18xXdxX3xXexXdxX2axX22xX3xX4xX1xX22xX30xX31xX3xX33xX34xX3xX1fxX37xX38xX3xX33xX3bxX3xX31xX3exX3fxX40xXdxX3xXexXdxX2axX22xX3xX48xX49xX31xX3exX3xXexX4exX31xX1xX3xXexe516xX3xX4xX1x705dxX4xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX13xX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX52xX1xX54xX6xX3xX57xX58xX59xX3xX31xX1xXdxX3bxX5fxX3xX52xX62xX3xX64xX65xX2xX67xX3xX118xX3xX64xX65xX64xX6exX92xX0xX70xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX38xX48xX82xXaxX12xX24xX18xXdxX3xXexXdxX2axX22xX3xX4xX1xX22xX30xX31xX3xX33xX34xX3xX1fxX37xX38xX3xX33xX3bxX3xX31xX3exX3fxX40xXdxX3xXexXdxX2axX22xX3xX48xX49xX31xX3exX3xXexX4exX31xX1xX3xbd5cxX3fxf2c7xX4xX3xXexX1xX34xX31xX1xX3xX5xeaa3xXbxX3xX31xc2ffxX5fxX3xX64xX65xX65xX64xX59xX3xX1cex78dexX82xX3xX5xX34xX3xXexX155xX3xX4xX1xX159xX4xX3xb988xda69xX3xX1xX18xXdxX3xX31xX3exX1x7207xX3xX31xX3exX1xXdxX3bxXbxX59xX3xXexb5d2xX3xX31xX3exX22xX82xX3bxX31xX3xX4xe18fxX6xX3xX31xX1x959cxX31xX3exX3xX31xX3exX3fxX40xXdxX3xX1xX38xX14xXexX3xX1cexX18xX31xX3exX3xXexX8bxX38xX31xX3exX3xX4xf135xX4xX3xX5xef0dxX31xX1xX3xX33xX20bxX4xX3xXexXdxX2axX22xX3xX4xX1xX22xX30xX31xX59xX3xX1cexX38xX3xX5xX3fxX40xX31xX3exX59xX3xX4xX1xe318xXexX3xX5xX3fxX1d0xX31xX3exX3xX1xX34xX31xX3exX3xX1xX38xX235xX3xX33xX34xX3xX1fxX37xX38xX3xX33xX3bxX3xX31xX3exX3fxX40xXdxX3xXexXdxX2axX22xX3xX48xX49xX31xX3exX92xX0xX70xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX38xX48xX82xXaxX12xXcxX8bxX38xX31xX3exX3xX31xX1xXdxX3bxX5fxX3xX52xX62xX3xX33xabd4xX6xX3x66cdxX22xX6xX59xX3xX24xX18xXdxX3xX1cexX1f7xX3xXexX155xX3xX4xX1xX159xX4xX3xXb2xX2xX3xX4xX22xX18xXdxX3xX1xX18xXdxX3xXexX1xX37xX38xX59xX3xXexX1daxXbxX3xX1xX22xX259xX31xX59xX3xXbxX1xX155xX3xX1fxXdxfce9xX31xX3xX4xX235xX4xX3xX4xX1xf0dbxX31xX1xX3xX7xX235xX4xX1xX3xXbxX1xX235xXbxX3xX5xX22xX1daxXexX3xX1fxX37xX38xX3xX33xX3bxX3xX31xX3exX3fxX40xXdxX3xXexXdxX2axX22xX3xX48xX49xX31xX3ex84e7xX3xX33xX1daxX31xX3xX1cexX18xX31xX3exX3xX31xX3exX3fxX40xXdxX3xXexXdxX2axX22xX3xX48xX49xX31xX3exX3xXexX2ecxX4xX1xX3xX4xX20bxX4xX3xXexX1xX6xX5fxX3xX3exXdxX6xX3xXeaxX22xX18xX4xX3xX33xX1daxX31xX3xX1cexX18xX31xX3exX3xee50xX11axX3exX3fxX40xXdxX3xX58xXdxX3bxXexX3xX11axX6xX5fxX3xX3fxX22xX3xXexXdxX2axX31xX3xX48xX49xX31xX3exX3xX1xX34xX31xX3exX3xX58xXdxX3bxXexX3xX11axX6xX5fx99baxX315xX3xXbxX1xcf93xXdxX3xX1xX1d0xXbxX3xX33xXfbxXdxX3xX4xX235xX4xX3xX48xX38xX6xX31xX1xX3xX31xX3exX1xXdxX3bxXbxX3xXexX155xX3xX4xX1xX159xX4xX3xXb2xXafxX3xX1xX18xXdxX3xX31xX3exX1xb6f7xX3xXexX3fxX3xX33xX259xX31xX59xX3xX1xX3fxXfbxX31xX3exX3xX48xa051xX31xX3xX4xX1xX38xX3xXexX8bxX2axX31xX3xX64xX92xX65xX65xX65xX3xX5xX3fxX1d0xXexX3xX31xX3exX3fxX40xXdxX3xXexXdxX2axX22xX3xX48xX49xX31xX3exX3xX4xX235xX4xX1xX3xX7xde02xX3xX48xf1afxX31xX3exX3xX4xX235xX4xX3xX48xX3adxX4xX1xX3xX33xX3eexX3xXexXdxX3bxX31xX3xX2ecxX4xX1xX315xX3xX5xX20bxX6xX3xX4xX1xc967xX31xX3xX7xX37xX31xX3xXbxX1xX30xX5fxX3xX4xX1xX259xXexX3xX5xX3fxX1d0xX31xX3exX59xX3xX1cexX37xX5fxX3xX1fxX37xX38xX3xX33xX3bxX3xX7xXdxX31xX1xX3xX6xX31xX3xXexX38xX34xX31xX3xXexX1xX20bxX4xX3xXbxX1xX30xX5fxX315xX3xX4xX235xX4xX1xX3xXbxX1xX1e8xX31xX3xX1fxXdxX3bxXexX3xX1xX34xX31xX3exX3xXexX1xX1daxXexX59xX3xX1xX34xX31xX3exX3xX3exXdxX37xX92xX3xXcxX3fxX3xX33xX259xX31xX59xX3xX3exXdxX37xXdxX3xX2adxX22xX82xX2e3xXexX3xX52xX1xXdxX2e3xX22xX3xX31xX14xXdxX3xX4xX215xX6xX3xX31xX3exX3fxX40xXdxX3xXexXdxX2axX22xX3xX48xX49xX31xX3exX3xXexX1xf3dbxX31xX3exX3xX2adxX22xX6xX3xX31xX1xXdxX200xX22xX3xX1xfe44xX31xX1xX3xXexX1xX159xX4xX92xX92xX92xX0xX70xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX38xX48xX82xXaxX12xX0xXdxX5fxX3exX3xX7xX8bxX4xX9xXaxX70xX70xX4xX92xX1fxX6xX38xXbxX1xX22xXexX1xX38xX92xX33xX31xX70xX48xX10xX7xX52xXexX38xXbxX70xX31xX10xXaaxX7xX70xX2xX67xXafxX65xX70xXb2xX67xX48xXb5xX2xX6exX64xXb5xX65xX67xXexX2xXb5xX64xX2xXafxX2xX5xX64xX92xXc6xXbxX3exXaxX3xX70xX12xX0xX70xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX38xX48xX82xXaxX12xX13xX14xXdxX3xX48xXdxX3bxX31xX3xX4xX235xX4xX3xX1cex8c6bxX31xX3xX33xX3adxX3xXexX8bxX6xX38xX3xXex5edbxX31xX3exX3xX3exXdxX259xX82xX3xX52xX1xX10xX31xX3xX4xX1xX38xX3xX4xX235xX4xX3xX4xX235xX3xX31xX1xX1e8xX31xX3xX4xX54xX3xXexX1xX34xX31xX1xX3xXexX2ecxX4xX1xX3xX1f6xX22xX259xXexX3xX7xXe6xX4xX3xXexX8bxX38xX31xX3exX3xX4xX4a0xX31xX3exX3xXexX235xX4xX3xX24xX18xXdxX3xX31xX1xXdxX3bxX5fxX3xX52xX62xX3xX33xX2aaxX6xX3xX2adxX22xX6xX92xX0xX70xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX38xX48xX82xXaxX12xXcxX8bxX38xX31xX3exX3xX31xX1xXdxX3bxX5fxX3xX52xX62xX3xX64xX65xX2xX67xX3xX118xX3xX64xX65xX64xX6exX59xX3xX24xX18xXdxX3xXexXdxX2e3xXbxX3xXexX3eexX4xX3xXbxX1xX37fxXdxX3xX1xX1d0xXbxX3xX33xXfbxXdxX3xX4xX235xX4xX3xX1cexX53axX31xX3xX33xX3adxX3xX5xXdxX2axX31xX3xX2adxX22xX6xX31xX3xX1cexX6xX3xX48xX14xX31xX3exX3xX1xX54xX6xX3xX4xX235xX4xX3xX1xX38xX14xXexX3xX1cexX18xX31xX3exX3xXexX22xX82xX2axX31xX3xXexX8bxX22xX82xX200xX31xX59xX3xXbxX1xX155xX3xX1fxXdxX2e3xX31xX3xX4xX235xX4xX3xX4xX1xX215xX3xXexX8bxX3fxX53axX31xX3exX59xX3xX4xX1xX2ecxX31xX1xX3xX7xX235xX4xX1xX59xX3xXbxX1xX235xXbxX3xX5xX22xX1daxXexX3xX4xX215xX6xX3xX13xX37xX31xX3exX3xX33xX34xX3xX11axX1xX34xX3xX31xX3fxXfbxX4xX3xX1cexX2e3xX31xX3xX31xX3exX3fxX40xXdxX3xXexXdxX2axX22xX3xX48xX49xX31xX3exX3xX33xX34xX3xX4xX235xX4xX3xX48xX38xX6xX31xX1xX3xX31xX3exX1xXdxX3bxXbxX3xXexX8bxX38xX31xX3exX3xXexX4exX31xX1xX92xX3xX113xX1xX259xX31xX3xX1cexX259xX22xX3xXexX8bxX38xX31xX3exX3xX31xX1xXdxX3bxX5fxX3xX52xX62xX3xX7x7b42xX3xXexX1xX34xX31xX1xX3xX5xX1daxXbxX3xX5fxX14xX31xX3exX3xX5xX3fxXfbxXdxX3xX4xX235xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX18xXdxX3xXexX8bxX20bxX4xX3xXexX1xX22xX18xX4xX3xXexX14xXdxX3xX4xX235xX4xX3xX1xX22xX82xX3bxX31xX59xX3xXexX1xX34xX31xX1xX59xX3xXexX1xX3adxX3xX4xX215xX6xX3xXexX4exX31xX1xX315xX3xXexX1xX34xX31xX1xX3xX5xX1daxXbxX3xXafxX3xX4xX1xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1fxX37xX38xX3xX33xX3bxX3xX31xX3exX3fxX40xXdxX3xXexXdxX2axX22xX3xX48xX49xX31xX3exX3xXexX14xXdxX3xX4xX235xX4xX3xX48xX38xX6xX31xX1xX3xX31xX3exX1xXdxX3bxXbxX3xXexXdxX2axX22xX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX33xX200xX3xX7xX37xX31xX3xX1f6xX22xX259xXexX59xX3xX52xXdxX31xX1xX3xX48xX38xX6xX31xX1xX3xXexX8bxX2axX31xX3xX1cexX3adxX6xX3xX1fxX34xX31xX3xXexX4exX31xX1xX315xX3xXexXdxX2e3xXbxX3xX31xX1xX1daxX31xX59xX3xX1f6xX3ebxX3xX5xe124xX3xX52xX3adxXbxX3xXexX1xX40xXdxX3xX4xX235xX4xX3xX1xX34xX31xX1xX3xX33xXdxX3xX33xXdxX3xXbxX1xX14xX5fxX3xX2adxX22xX82xX200xX31xX3xX5xX1d0xXdxX3xX31xX3exX3fxX40xXdxX3xXexXdxX2axX22xX3xX48xX49xX31xX3exX315xX3xX1cexX30xX82xX3xX5fxX14xX31xX1xX3xX4xX4a0xX31xX3exX3xXexX235xX4xX3xXexX22xX82xX2axX31xX3xXexX8bxX22xX82xX200xX31xX59xX3xXbxX1xX155xX3xX1fxXdxX2e3xX31xX3xeb88xX22xX1daxXexX3xX1fxX37xX38xX3xX33xX3bxX3xX2adxX22xX82xX200xX31xX3xX5xX1d0xXdxX3xX11axX3exX3fxX40xXdxX3xXexXdxX2axX22xX3xX48xX49xX31xX3exX92xX0xX70xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX38xX48xX82xXaxX12xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1cexX1f7xX3xX1fx94d0xX22xX3xX64xX6exX3xXexX1xX34xX31xX1xX3xX33xXdxX2axX31xX3xX33xX34xX38xX3xX7fxX6xX31xX3xXeaxX1xX259xXbxX3xX1xX34xX31xX1xX3xX24xX18xXdxX3xX31xX1xXdxX3bxX5fxX3xX52xX62xX3xX64xX65xX2xX67xX3xX118xX3xX64xX65xX64xX6exX92xX3xX13x919dxX31xX3exX3xX4xX1xX2ecxX3xX58x9346xX3xf8caxXdxX31xX1xX3xXcxX22xX259xX31xX3xXexXdxX2e3xXbxX3xXexX3eexX4xX3xX1cexX3fxX1d0xX4xX3xX1fxX837xX22xX3xX5xX34xX3xXeaxX1xX215xX3xXexX3adxX4xX1xX3xX24xX18xXdxX3xXexXdxX2axX22xX3xX4xX1xX22xX30xX31xX3xX33xX34xX3xX1fxX37xX38xX3xX33xX3bxX3xX31xX3exX3fxX40xXdxX3xXexXdxX2axX22xX3xX48xX49xX31xX3exX3xXexX4exX31xX1xX3xX31xX1xXdxX3bxX5fxX3xX52xX62xX3xX64xX65xX2xX67xX3xX118xX3xX64xX65xX64xX6exX92xX0xX70xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9bc8xX22xXexX1xX38xX8bxXaxX12xXcxX8bxX34xX3xX880xX82xX0xX70xXbxX12

Trà My

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“Áo xanh” trong mùa lễ hội

“Áo xanh” trong mùa lễ hội
2024-04-12 09:20:00

baophutho.vn Bằng tinh thần xung kích, nhiệt huyết, tuổi trẻ Đất Tổ đã thực hiện nhiều phần việc thiết thực, ý nghĩa phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền...

Tích cực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Tích cực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
2018-12-12 14:41:35

PTĐT - Thời gian qua, hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (NTD) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng (TC&BVNTD) tỉnh...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long