Kỳ III: Đổi mới, khơi thông nguồn lực

Kỳ III: Đổi mới, khơi thông nguồn lực

Đại hội XIII của Đảng đã xác định các quan điểm chỉ đạo công cuộc đổi mới hiện nay, trong đó nhấn mạnh đối với sức mạnh nội sinh: Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh...

Đại hội XIII của Đảng đã xác định các quan điểm chỉ đạo công cuộc đổi mới hiện nay, trong đó nhấn mạnh đối với sức mạnh nội sinh: Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh...

Kỳ III: Đổi mới, khơi thông nguồn lực

Để sớm hoàn thành công tác GPMB cho dự án, một trong những điều kiện tiên quyết là sự đồng thuận của nhân dân, nhất là những hộ bị ảnh hưởng sẵn sàng hy sinh quyền lợi riêng vì lợi ích chung. Do vậy, cùng với làm thật tốt công tác tuyên truyền, vận động giúp người dân hiểu rõ về tầm quan trọng, ý nghĩa của dự án, từ tỉnh đến huyện đã quan tâm, chăm lo công tác tái định cư, tạo sinh kế để cuộc sống của người dân ít nhất phải bằng nơi ở cũ và phấn đấu nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ.

Trong chuyến đi kiểm tra, đôn đốc dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ ngày 25/1/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm và trò chuyện với người dân ở khu tái định cư Minh Tiến (huyện Đoan Hùng).

Kỳ III: Đổi mới, khơi thông nguồn lực

Thấm nhuần ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong quá trình thực hiện GPMB, tỉnh luôn thực hiện theo tinh thần “kiên quyết, kiên trì, kiên định”. Liên tục từ năm 2021 đến nay, trong chỉ đạo, điều hành của tỉnh đều xác định GPMB là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã dành nhiều thời gian về các địa phương nơi có dự án đi qua để kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo biện pháp giải quyết, tháo gỡ.

Kỳ III: Đổi mới, khơi thông nguồn lực

Qua quá trình kiểm đếm thực hiện bồi thường, GPMB để triển khai Dự án hồ chứa nước Ngòi Giành có hàng trăm hộ dân phải di dời. Để ổn định chỗ ở cho người dân, cần phải xây dựng ba khu tái định cư. Đến nay, UBND huyện đã giao đất cho 179 hộ, cá nhân, trong đó 131 hộ tại các khu Dùng, Sặt, Đâng, Nai (xã Trung Sơn) có đất ở, nhà ở bị thu hồi để thực hiện dự án được bố trí đất tái định cư, bồi thường đất ở; 48 hộ không có đất ở bị thu hồi nhưng phải di chuyển chỗ ở khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án cũng đã được UBND huyện bàn giao đất. Đồng chí Phan Thanh Phương - Trưởng Phòng TN&MT huyện Yên Lập chia sẻ: “Đây là dự án quy mô lớn, tiến độ triển khai gấp, nên quá trình thực hiện không tránh khỏi những vướng mắc. Do đó, UBND huyện đã chủ động bố trí xây dựng các khu tái định cư thực hiện song song với công tác bồi thường, GPMB đảm bảo chất lượng hạ tầng tái định cư cho người dân”.

Khu Đâng 96 hộ dân thì 66 hộ nằm trong diện được đền bù, cấp đất tái định cư, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mường. Được sự quan tâm của chính quyền, sau hai năm chuyển về nơi ở mới giờ đây bà con trong khu đã xây dựng nhà cửa kiên cố, điện, đường, trường, trạm đều khang trang, rộng rãi nên người dân ở đây phấn khởi, yên tâm lao động, sản xuất và ổn định cuộc sống. Ông Đinh Văn Huy ở khu Đâng bày tỏ: “Cuộc sống của gia đình tôi có nhiều đổi thay so với ngày còn sống ở khu vực lòng hồ. Về nơi ở mới, chúng tôi được cấp đất ở, đất sản xuất và được tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi phù hợp với điều kiện thực tế gia đình và tập quán địa phương. Chúng tôi biết ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số với những công trình, dự án phục vụ nhân dân, đồng thời tạo điều kiện, chăm lo cho chúng tôi về nơi ở mới sớm ổn định cuộc sống”.

Huyện Đoan Hùng đang triển khai Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Dự án đi qua tám xã trên địa bàn với chiều dài 17,5km và 1.362 hộ phải thu hồi đất nông nghiệp tổng diện tích 109ha, trong đó 187 hộ phải bố trí tái định cư. Đến nay, huyện đã thực hiện thu hồi, GPMB và bồi thường đất nông nghiệp, nhà ở cho các hộ dân; bàn giao mặt bằng 100% tuyến chính cho chủ đầu tư. UBND huyện đã bố trí xây dựng 14 khu tái định cư tập trung và đến tháng 5/2023, đã có 110 hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Kỳ III: Đổi mới, khơi thông nguồn lực

Một góc khu tái định cư An Thái, xã Phú Lâm, huyện Đoan Hùng.

Đồng chí Nguyễn Đức Lương - Phó Chủ tịch UBND huyện Đoan Hùng cho biết: “Trong quá trình lập quy hoạch khu tái định cư, địa phương đã khảo sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân cũng như các vướng mắc liên quan tới việc bố trí tái định cư như: Xác định đối tượng được giao đất ở tại khu quy hoạch tái định cư của dự án, phương án được áp dụng đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân có đất ở bị thu hồi. Chính vì vậy, công tác bồi thường, GPMB, tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đã được quan tâm, thực hiện quyết liệt và nhanh chóng bàn giao mặt bằng, xây dựng hoàn thiện các khu tái định cư để người dân ổn định cuộc sống sau khi nhường đất cho dự án”.

Xây dựng các khu tái định cư là một trong các yếu tố then chốt quyết định đến tiến độ công tác GPMB phục vụ các dự án trọng điểm. Vì vậy, việc quan tâm bố trí kịp thời đất tái định cư cho người dân đã được cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan quyết liệt thực hiện nhằm đáp ứng nguyện vọng, nhanh chóng ổn định đời sống cho người dân.

Kỳ III: Đổi mới, khơi thông nguồn lực

Kỳ III: Đổi mới, khơi thông nguồn lực

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu phát biểu kết luận tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 31/08/2023.

Nhiệm kỳ 2020-2025 đã qua nửa chặng đường với những thuận lợi và khó khăn đan xen, nhất là sự bùng phát và diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19; song, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và sự phối hợp, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, vận dụng linh hoạt, sáng tạo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào thực tiễn địa phương.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh đã ban hành hơn 1.890 các loại văn bản để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực nhằm cụ thể hóa, sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tỉnh luôn thấm nhuần quan điểm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đó là Phú Thọ phải tự lực tự cường vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, toàn diện hơn nữa để trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, nhất là phát triển nhanh, bền vững và tái cơ cấu nền kinh tế phù hợp với tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, xứng đáng với vùng Đất Tổ.

Kỳ III: Đổi mới, khơi thông nguồn lực

Thời gian qua tỉnh Phú Thọ đã lấy xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh làm cơ sở quan trọng để khơi dậy niềm tự hào, ý chí, khát vọng, niềm tin phát triển trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, đổi mới mạnh mẽ tư duy, khơi dậy mọi tiềm năng, nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững. Luôn bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; chú trọng sơ kết, tổng kết, đánh giá bài học kinh nghiệm, phát huy mô hình hay, cách làm hiệu quả để tiếp tục nhân rộng, tạo sức lan tỏa cao. Đồng thời chủ động xây dựng các nghị quyết, đề án, quy hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 11- NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong các kỳ tiếp xúc đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, cử tri ở các địa phương đều bày tỏ sự phấn khởi và ghi nhận kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội cũng như những bước tiến của đất nước và tỉnh thời gian qua. Các cử tri cho rằng, đây là kết quả của công tác chỉ đạo, điều hành đúng trọng tâm, trọng điểm của Đảng, Nhà nước.

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đến nay, tỉnh Phú Thọ đã đạt được những kết quả ấn tượng: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 7,29%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021- 2023 ước đạt 118,7 nghìn tỷ đồng; thu hút vốn FDI ước đạt 2,126 tỉ USD (đầu tư mới và bổ sung vốn)...

Kỳ III: Đổi mới, khơi thông nguồn lực

Việc cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh đã thu hút nhiều doanh nghiệp vào sản xuất tại địa bàn Phú Thọ, tạo việc làm mới cho hàng chục nghìn lao động, tăng nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Năm 2023 - năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Theo đó, toàn tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện khâu đột phá về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, trọng tâm là công tác GPMB, phấn đấu bàn giao được 300ha mặt bằng sạch để xây dựng hạ tầng khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN), hạ tầng giao thông, khu đô thị, khu dân cư nông thôn mới... Quyết liệt chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm, nhất là đối với 12 dự án giao thông kết nối liên vùng, liên huyện, giao thông đối ngoại; hạ tầng các KCN, CCN; các dự án du lịch, dịch vụ trọng điểm ở TP. Việt Trì và các huyện: Tam Nông, Thanh Thủy, Hạ Hòa, Tân Sơn.

Kỳ III: Đổi mới, khơi thông nguồn lực

Khu đô thị Đồng Lạc Ngàn là một trong những dự án trọng điểm của thành phố Việt Trì.

Theo chia sẻ của đồng chí Nguyễn Hữu Nhu - Phó Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì: “Trên địa bàn thành phố hiện có gần 100 dự án đang triển khai, trong đó có nhiều dự án trọng điểm của tỉnh và của thành phố nên khối lượng công việc bồi thường, GPMB là rất lớn. Mặc dù còn có những khó khăn, vướng mắc nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, trách nhiệm cao của chính quyền các cấp và sự đồng thuận của nhân dân, nhìn chung công tác bồi thường, GPMB các dự án cơ bản đảm bảo tiến độ, quyền và lợi ích chính đáng của người dân bị thu hồi đất được đảm bảo. Đối với các trường hợp phải cưỡng chế, thành phố thực hiện đúng quy trình, quy định đảm bảo tính pháp lý, giữ vững an ninh trật tự, an toàn cho các lực lượng tham gia”.

Kỳ III: Đổi mới, khơi thông nguồn lựcKỳ III: Đổi mới, khơi thông nguồn lực

Ngày 30/8/2023, cầu Vĩnh Phú bắc qua sông Lô khánh thành, đưa vào sử dụng sau 20 tháng thi công, góp phần tạo thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, gắn kết giữa hai tỉnh Phú Thọ - Vĩnh Phúc nói riêng và kết nối khu vực nói chung.

Xuyên suốt tinh thần chỉ đạo, điều hành của tỉnh trong cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, với tinh thần đoàn kết, cách làm sáng tạo, phù hợp, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, các địa phương trong tỉnh đã từng bước đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; phấn đấu xây dựng Phú Thọ là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, là tỉnh phát triển hàng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

>>> Kỳ I: Quyết sách đúng

>>> KỳII: Gỡ rào cản

Nhóm PV

4:14:09:2023:07:57 GMT+7

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM