Cập nhật:  GMT+7
947bxb260xdc3dxed3dx10d72xd439x11a19x122d9x103aexX7xb87ax145ecx10bc1xe179x13cd5xf2d8xX5x11ecbxXax1122bxdff1xX1xaa24xX3xc686xe84bxX3xXexX1xf38bxX3xXcxX1xX1cx104dfx10f40xd7b0xX3xXexc84fxb08cxX4xX3xXcxa8efxX22xX1xX3xe8e5xae1exX3xXexX26xX6x951fxX3xX1xb42dxX30xX3xX1xXdx13534xX38xX3xddefxbf63xX22xX23xX3xXex10e9exXdxX3xX1xX38xX30xX3dxX22xX3xX40xX35xX6xX22xX3xfc71xbd02xX22xX23xX0xf606xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX10xX6xaa20xXaxX12x120acxX1x1374dxX22xX3x1357exdedfxX3xX22xXdxX3dxb93bxX3xX2x10be4xX7cxX3xX22xd6e6xX79xX3xX22xX23xa70exX30xX3xX7xXdxX22xX1xX3xe954xX1xX2fxX3xXexaba2xX4xX1xX3xX54xc448xX3xX8dxX1xX18xX3x13011xXdxX22xX1xX3xX2x12c9dxX59xcf44xX59xX2xa799xXa3x11223x141b0xX3xX2xXa3xX59xXa5xX59xa9aexXaaxXb2xX7cxd8acxX3x10a2cxX97xX22xX23xX3xX4xX1xX18xX3xX13xX1xX55xX22xX23xX3xb4f4xX1xbe22xX22xX1xX3xXcxX85xXdxX3x1382dxX3xX13xX1xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX3xXcxX1xX1cxX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX4xX3xXcxX2bxX22xX1xX3xX2fxX30xX3xXb8x1039bxX3xXexX26xX6xX35xX3xX1xX38xX30xX3xX1xXdxX3dxX38xX3x9a9cxXaaxX3xX22xX80xX79xX3xXexX38xd8b8xXdxX3xX40xX41xX22xX23xX3xX4xX1xX35xX3xXb8xX41xX22xX23xX3x1465exXdx12486xX22xX3xX13xX1xX18xX3xXcxX1xX92xX3x111c2x111ffxX22xXb6xX3xX8dxX1xXdxX3xc98cxbfcfxX3xXcxb519xXbxX3xXc7xf40bxXexXb6xX3xX40xX41xX22xX23xX3xX133xX134xX3xf87fxXf3xX3xXcxX70xX30xX3xX8dxaed5xX4xXb6xX3xX1xX38xX30xX3dxX22xX3xX40xX35xX6xX22xX3xX54xX55xX22xX23xe6cdxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX35xX6bxX30xXaxX12xX0xXdxX79xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8dxX10xX22xXexX10xX26xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxc7b5xXdxX6bxXexX1x10028xX3xX2xXaaxXaaxXaaxXbxX147xd1d9xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX199xX3xc201xXa3xXa8xXbxX147xX1a1xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX59xX59xX4xX162xX133xX6xX35xXbxX1xX38xXexX1xX35xX162xX11dxX22xX59xX6bxX10xX7xX73xXexX35xXbxX59xX22xX10xX194xX7xX59xXb2xX7cxX2xXa8xX59xX2xX2xX2xX6bxX1abxX2xXaaxXa5xf283xX2xXa8xXexXa3xXb2xX1abxX103xX5xXb2xXd1xX79xX23xXd1xX1abxX103xXa5xXb2xX162x103c2xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX3xXcxX1xX1cxX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX4xX3xXcxX2bxX22xX1xX3xX2fxX30xX3xXexX26xX6xX35xX3xX1xX38xX30xX3xX1xXdxX3dxX38xX3xX40xX41xX22xX23xX3xXexX46xXdxX3xX1xX38xX30xX3dxX22xX3xX40xX35xX6xX22xX3xX54xX55xX22xX23xXaxX3xX194xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX2xXaaxXaaxXaaxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX1abxXa3xXa8xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX35xX6bxX30xXaxX12xX40xX41xX22xX23xX3xX11dxXdxX11fxX22xX3xX13xX1xX18xX3xXcxX1xX92xX3xX12axX12bxX22xXb6xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX22xX80xX79xX3xX2xXa3xX7cxXaaxX162xX3xX6exX23xX85xX30xX3xXa8xX59xX2xX59xX2xXa3xXa5xX7cxX3xXb8xX97xX22xX23xX3xX4xX1xX18xX3xXb8xX1cxaa16xX4xX3xX73xX13bxXexX3xX22xX46xXbxX3xX40xX41xX22xX23xXb6xX3xX4xX1xX38xX30xe3ddxX22xX3xXb8xX41xX22xX23xX3xX4xX1xX18xX22xX1xX3xXexX1xe064xX4xX3xX11dxX85xX35xX3xX22xX23xX85xX30xX3xX2xXa8xX59xXa5xX3xX2xXa3xXa5xX1e3xX162xX3xXcxX26xX35xX22xX23xX3xad2dxX38xXc9xX3xXexX26x13176xX22xX1xX3xX4x10082xX22xX23xX3xXexXc9xX4xXb6xX3xX6bxX55xX3xXexX26xX41xXdxX3xX2f9xX38xX6xX3xX22xX1xXdxf359xX38xX3xX11dxX92xX3xXexX26xX18xX3xX7xX35xX22xX23xX3xXb8xX41xX22xX23xX3xX11dxXdxX11fxX22xX3xX13xX1xX18xX3xXcxX1xX92xX3xX12axX12bxX22xX3xX5xX38xX304xX22xX3xX1xX35xX85xX22xX3xXexX1xX85xX22xX1xX3xXexX14fxXexX3xX4xXc9xX4xX3xX22xX1xXdxX3dxX79xX3xX11dxa94cxX3xXb8xX1cxX2b7xX4xX3xX23xXdxX6xX35xX162xX3xXc7xX1xXdxX3xX22xX23xX1xX2bxX3xX1xX1cxX38xX3xX11dxX31cxX3xX7xXdxX22xX1xX3xX7xX14fxX22xX23xX3xXexX46xXdxX3xXb8xX92xX6xX3xXbxX1xX1cxX12bxX22xX23xXb6xX3xXb8xX97xX22xX23xX3xX4xX1xX18xX3xXexXdxX13bxXbxX3xXexX360xX4xX3xX23xX1cxX12bxX22xX23xX3xX79xd4e0xX38xX3xXexX26xX35xX22xX23xX3xX4xXc9xX4xX3xXbxX1xX35xX22xX23xX3xXexX26xX85xX35xXb6xX3xX1xX35xX46xXexX3xXb8xX134xX22xX23xX3xXb8xX2ccxX3xX4xX35xX22xXb6xX3xX4xX1xXc9xX38xX3xX11dxX85xX3xXexX1xX13bxX3xX1xX3dxX3xXexX26xea3dxX3xX22xX35xXdxX3xXexX1xX10xX35xX162xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX35xX6bxX30xXaxX12xX0xXdxX79xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8dxX10xX22xXexX10xX26xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX194xXdxX6bxXexX1xX199xX3xX2xXaaxXaaxXaaxXbxX147xX1a1xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX199xX3xXa8xX2xXa5xXbxX147xX1a1xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX59xX59xX4xX162xX133xX6xX35xXbxX1xX38xXexX1xX35xX162xX11dxX22xX59xX6bxX10xX7xX73xXexX35xXbxX59xX22xX10xX194xX7xX59xXb2xX7cxX2xXa8xX59xX2xX2xX2xX6bxX1abxX2xXaaxXa5xX1e3xXb2xX7cxXexX103xXa8xX7cxX1e3xX5xXaaxXd1xX79xX23xXd1xX1abxX103xX1e3xX7cxX162xX1f6xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX3xXcxX1xX1cxX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX4xX3xXcxX2bxX22xX1xX3xX2fxX30xX3xXexX26xX6xX35xX3xX1xX38xX30xX3xX1xXdxX3dxX38xX3xX40xX41xX22xX23xX3xXexX46xXdxX3xX1xX38xX30xX3dxX22xX3xX40xX35xX6xX22xX3xX54xX55xX22xX23xXaxX3xX194xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX2xXaaxXaaxXaaxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxXa8xX2xXa5xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX35xX6bxX30xXaxX12xXcxX26xX6xX35xX3xX1xX38xX30xX3xX1xXdxX3dxX38xX3xX103xXaaxX3xX22xX80xX79xX3xXexX38xX10cxXdxX3xX40xX41xX22xX23xX3xX4xX1xX35xX3xXb8xX41xX22xX23xX3xX11dxXdxX11fxX22xX3xX13xX1xX18xX3xXcxX1xX92xX3xX12axX12bxX22xXb6xX3xX13xX1xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX3xXcxX1xX1cxX21xX22xX23xX3xXexX26xX27xX4xX3xXcxX2bxX22xX1xX3xX2fxX30xX3xX13xX1xX55xX22xX23xX3xXc7xX1xXc9xX22xX1xX3xXcxX85xXdxX3xX22xX1x95dbxX22xX3xX79xX46xX22xX1xX199xX3xX40xX1cxX2b7xX4xX3xX22xX1xX137xX22xX3xX1xX38xX30xX3xX1xXdxX3dxX38xX3xX40xX41xX22xX23xX3xX6bxX92xXbxX3xX22xX85xX30xX3xX73xX1xX304xX22xX23xX3xX4xX1xX2bxX3xX5xX85xX3xX22xXdxX31cxX79xX3xX11dxXdxX22xX1xX3xX6bxX27xXb6xX3xXexX27xX3xX1xX85xX35xX3xX4xX2fxX6xX3xX4xXc9xX3xX22xX1xX70xX22xX3xXb8xX41xX22xX23xX3xX11dxXdxX11fxX22xX3xX5xXf3xX35xX3xXexX1xX85xX22xX1xX3xX79xX85xX3xX4x138a8xX22xX3xX5xX85xX3xX22xXdxX31cxX79xX3xX11dxXdxX22xX1xX3xX6bxX27xXb6xX3xXexX27xX3xX1xX85xX35xX3xX4xX2fxX6xX3xX40xX41xX22xX23xX3xX133xX134xXb6xX3xX4xX1xX18xX22xX1xX3xX2f9xX38xX30xX31cxX22xX3xX11dxX85xX3xX22xX1xX70xX22xX3xX6bxX70xX22xX3xX147xXf3xX3xXcxX70xX30xX3xX8dxX14fxX4xX3xX22xX15xXdxX3xX26xXdxX11fxX22xX23xXb6xX3xX1xX38xX30xX3dxX22xX3xX40xX35xX6xX22xX3xX54xX55xX22xX23xX3xX22xX15xXdxX3xX4xX1xX38xX22xX23xX162xX3xX40xX97xX22xX23xX3xX4xX1xX18xX3xX73xX1xd6f7xX22xX23xX3xXb8xX92xX22xX1xX3xXb8xX70xX30xX3xX5xX85xX3xX7xX27xX3xX23xX1xXdxX3xX22xX1xX137xX22xX3xX4xX2fxX6xX3xX40xX41xX22xX23xXb6xX3xX6exX1xX85xX3xX22xX1cxbd88xX4xX3xX11dxX85xX3xXexX2bxX22xX1xX3xX11dxX68exXdxX3xX22xX1x12a63xX22xX23xX3xXb8xX15xX22xX23xX3xX23xX15xXbxXb6xX3xX4xX14fxX22xX23xX3xX1xXdxX13bxX22xX3xX4xX2fxX6xX3xXb8xX41xX22xX23xX3xX11dxXdxX11fxX22xX3xX4xX1xX35xX3xX7xX27xX3xX22xX23xX1xXdxX3dxXbxX3xXb8xX577xX38xX3xXexX26xX6xX22xX1xX3xX23xXdxX41xXdxX3xXbxX1xX15xX22xX23xX3xX6bxX70xX22xX3xXexX134xX4xXb6xX3xX23xXdxX85xX22xX1xX3xXb8xX134xX4xX3xX5xX137xXbxXb6xX3xX147xX70xX30xX3xX6bxX27xX22xX23xX3xX11dxX85xX3xX133xX41xX35xX3xX11dxX3dxX3xXcxX10cxX3xX2f9xX38xX14fxX4xX162xX3xX40xX97xX22xX23xX3xX4xX1xX18xX3xX79xX35xX22xX23xX3xX79xX38xX14fxX22xX3xXb8xX41xX22xX23xX3xX11dxXdxX11fxX22xX3xX5xXf3xX35xX3xXexX1xX85xX22xX1xX3xX23xXdxX69fxX3xX23xX2ffxX22xX3xX7xX2dcxX4xX3xX73xX1xec3dxX10xXb6xX3xXexXdxX13bxXbxX3xXexX360xX4xX3xX22xX11fxX38xX3xX23xX1cxX12bxX22xX23xX3xX7xXc9xX22xX23xXb6xX3xX5xX85xX3xXexX26xX38xX22xX23xX3xXexX70xX79xX3xXb8xX35xX85xX22xX3xX73xX13bxXexX3xX4xX2fxX6xX3xXb8xX41xX22xX23xX3xX133xX134xXb6xX3xX4xX1xX18xX22xX1xX3xX2f9xX38xX30xX31cxX22xXb6xX3xX9dxXcxXcx141e9xX3xXb8xX92xX6xX3xXbxX1xX1cxX12bxX22xX23xXb6xX3xXb8xX134xX22xX23xX3xX11dxXdxX11fxX22xX3xX4xX35xX22xX3xX4xX1xXc9xX38xX3xXbxX1xXc9xXexX3xX1xX38xX30xX3xXexX26xX38xX30xX31cxX22xX3xXexX1xX14fxX22xX23xX3xX4xXc9xX4xX1xX3xX79xX46xX22xX23xXb6xX3xXexX1xX27xX4xX3xX1xXdxX3dxX22xX3xXexX14fxXexX3xX4xXc9xX4xX3xX4xX1xX2fxX3xXexX26xX1cxX12bxX22xX23xXb6xX3xXb8xX1cxX21xX22xX23xX3xX5xX14fxXdxX3xX4xX2fxX6xX3xX40xX41xX22xX23xXb6xX3xX4xX1xX18xX22xX1xX3xX7xXc9xX4xX1xX3xXbxX1xXc9xXbxX3xX5xX38xX137xXexX3xX4xX2fxX6xX3xX6exX1xX85xX3xX22xX1cxX68exX4xX1a1xX3xXbxX1xX577xX22xX3xXb8xX577xX38xX3xX1xb6d0xX4xX3xXexX137xXbxXb6xX3xX5xX6xX35xX3xXb8xX134xX22xX23xX3xXb8xX2ccxX3xX23xX15xXbxX3xXbxX1xa4a6xX22xX3xX147xX70xX30xX3xX6bxX27xX22xX23xX3xX2f9xX38xX11fxX3xX1xX1cxX12bxX22xX23xX3xX40xX35xX6xX22xX3xX54xX55xX22xX23xX3xX22xX23xX85xX30xX3xX4xX85xX22xX23xX3xXbxX1xXc9xXexX3xXexX26xXdxX2ccxX22xX162xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf54fxX38xXexX1xX35xX26xXaxX12x13d11xX11fxX3xXcxX1xX1cxX12bxX22xX23xX0xX59xXbxX12

Lê Thương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Bệnh… sợ trách nhiệm!

Bệnh… sợ trách nhiệm!
2023-06-01 10:37:00

baophutho.vn Trong cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch,...

“Lộng giả” bất ‘thành chân”!

“Lộng giả” bất ‘thành chân”!
2023-05-05 12:31:00

baophutho.vn Cổ nhân từng răn dạy, đề phòng mưu mô tiểu nhân hạ đẳng“lộng giả thành chân”, làm quá lên khiến những điều giả trá thành sự thật. Cách đây...

Ghi nhận từ Hội thi Bí thư chi bộ giỏi

Ghi nhận từ Hội thi Bí thư chi bộ giỏi
2023-05-04 07:53:00

baophutho.vn Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023 của xã Tây Cốc là hội thi điểm của huyện Đoan Hùng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị, nghiệp vụ sâu rộng...

Triệt tiêu thói a dua, xu nịnh

Triệt tiêu thói a dua, xu nịnh
2023-05-04 07:00:00

baophutho.vn Chúng ta thấy, trong thực tiễn cuộc sống và công tác, thói a dua, xu nịnh xuất hiện khá phổ biến với những dạng thức khác nhau, ở những cấp độ,...

“Ấm mình, lạnh người”

“Ấm mình, lạnh người”
2023-04-28 07:19:00

baophutho.vn “Chúng ta đều biết, tham nhũng (tham ô, nhũng nhiễu) là hiện tượng xã hội tiêu cực, xấu xa mà thời nào, chế độ nào, quốc gia nào cũng...

Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
2023-04-27 09:50:00

baophutho.vn Trực thuộc Đảng bộ huyện Yên Lập, Đảng bộ xã Hưng Long nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Giai đoạn...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long