Cập nhật: 30/05/2022 10:52 GMT+7

Phù Ninh chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn huyện Phù Ninh chú trọng, bảo đảm sự thống nhất, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Phù Ninh chú trọng công tác kiểm tra, giám sátUỷ ban Kiểm tra Huyện ủy xem xét nội dung nhằm giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư, tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên.

Nhận thức vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ thị trấn Phong Châu đã chú trọng thực hiện nghiêm túc công tác này gắn với các Nghị quyết về xây dựng Đảng, góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ. Đồng chí Triệu Văn Long – Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy thị trấn cho biết: Qua kiểm kiểm tra, giám sát, cấp ủy kịp thời đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra nguyên nhân, tồn tại, hạn chế cần khắc phục để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, sửa chữa để tổ chức Đảng, đảng viên thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao. Tinh thần trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có chuyển biến tích cực; chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, chính quyền, các tổ chức đoàn thể được nâng lên.

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, UBKT Huyện ủy đã tham mưu cấp ủy ban hành quy chế làm việc của UBKT Huyện ủy; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm, triển khai tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo đúng chương trình. Chủ động nắm chắc tình hình, công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tế của địa phương, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh; chú trọng kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới, những nơi biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, chưa quan tâm lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kiểm tra cấp dưới có dấu hiệu vi phạm, việc chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, Chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư, tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên. Hướng dẫn, kiểm tra các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở thực hiện công trác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; chỉ đạo UBKT Đảng ủy cơ sở trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Bên cạnh đó xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng đủ năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phù Ninh chú trọng công tác kiểm tra, giám sátUBKT thị trấn Phong Châu trao đổi tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Từ đầu năm đến nay, về công tác kiểm tra cấp ủy các cấp đã tiến hành 5 cuộc kiểm tra đối với các tổ chức Đảng và đảng viên, trong đó BTV Huyện ủy tiến hành kiểm tra 1 cuộc với 5 tổ chức Đảng là Thị trấn Phong Châu, xã Phú Nham, xã Phú Mỹ, xã Tiên Du, Đảng bộ khối chính quyền huyện, nội dung liên qua đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận của cơ quan có thẩm quyền sau kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; UBKT các cấp cũng tiến hành kiểm tra 10 tổ chức Đảng. Qua kiểm tra, đã yêu cầu 9 tổ chức Đảng nghiêm túc rút kinh nghiệm và kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Cùng với công tác kiểm tra, công tác giám sát được cấp ủy, UBKT các cấp từ huyện đến cơ sở triển khai thường xuyên, tập trung trong việc chấp hành Nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy và cấp ủy địa phương, đơn vị.

Đồng chí Lê Kim Đính - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy cho biết: UBKT Huyện ủy đã nhận được 7 đơn thư khiếu nại, tố cáo. Sau khi xem xét nội dung, UBKT đã phân loại, đã tiến hành làm việc và trả lời công dân 2 đơn thư, 1 đơn thư đang được nghiên cứu, 1 đơn thư đang xem xét, giải quyết; đối với 2 đơn thư không thuộc thẩm quyền giải quyết, UBKT Huyện ủy đã chuyển đơn đến cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định.Thời gian tới, cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện tiếp tục tiến hành cá cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình đã xây dựng trong năm 2022; tăng cường công tác giám sát, chủ động nắm bắt tình hình nhất là trong công tác giữ gìn đoàn kết nội bộ; những nội dung liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện các kết luận của cấp trên; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất, đầy đủ, kịp thời theo quy định.

Tú Anh


Tú Anh

Các tin đã đưa

Kỳ II: Giải bài toán tài sản dôi dư

Kỳ II: Giải bài toán tài sản dôi dư
2022-08-08 08:00:00

baophutho.vn Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là chủ trương đúng đắn, vừa góp phần tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vừa ích nước, tiết...

Dân tộc Việt Nam là một!

Dân tộc Việt Nam là một!
2022-05-26 16:35:00

baophutho.vn Một trong những âm mưu thâm độc, thường xuyên được bè lũ phản động, chống phá cách mạng Việt Nam sử dụng là kích động, chia rẽ khối đại đoàn...

Đảng viên đi trước…

Đảng viên đi trước…
2022-05-26 08:03:00

baophutho.vn Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đòi hỏi mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên phải nêu cao ý thức, trách nhiệm tự...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long