Cập nhật:  GMT+7
w6rhu61pZ+G7oeG7t21FReG6p2ZDMOG7r8OJ4bu3cmbhur/Do0dnQ+G7rcOzw4ln4bufbWdx4bqw4buvZ8OJ4buG4bqoQeG7sWdFR21n4bux4buv4buX4buKZ8OMc8OJZ0Hhu7Hhu63hu6/FqeG7uWfhu6Aj4bqh4buuUC1pbMOqL+G7rWnhur/DquG7r+G7ueG7sWdFxJDhu6HhuqdmLy/hu6HDqeG7n23DgUPhu63hurjDieG7rcOBw6lJQS9wckXhu7XDicOBQy9BcsONRS/DrWnDrMOsL2lpaXDDrGlow6xqaGjDiWlqa2xo4buJ4bu3acOp4buzQ+G7sWZnL+G6v8OqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu6xybXBm4bq/MOG7rW9B4butZ0Phu63hurBn4bqh4buvxanDiWcwxJB3Z0nhu4RtZ8OJ4buv4bulQWfhu61vQeG7rWfDjEdnQ+G7rcOzw4ln4butb0Hhu61n4buh4butdkHhu61n4bufbWdx4bqw4buvZ8OJ4buG4bqoQeG7sWdJ4buvZ0Phu63Ds+G7uWdE4bq44buKZ3F4QeG7rWdJ4bunZ0Phu63huqBB4buxZ+G7oeG7reG6sEHhu7FncHjhu6Hhu61n4bugI+G6oeG7rlDigJNpbMOpw6ovQ+G6vzDhu61yw4Fn4bug4bquQeG7sWdx4buvxalBZ0XhurBnaMOsZ+G7oeG6vm1n4bug4but4bq+Z8OJeOG7oeG7rWcx4bueQFBnw4l5QeG7rWVnw4nhu4RnQeG7sW/hu4pnaOG7iy9rL8OtaMOtaWfhu7Xhu63hu69nQeG7seG7huG6rOG7r2fhu7dtw4FnceG6skHhu7FnxJBtZ0lvw4FncXhtZ+G7n29BZ8OJeUHhu61nQ+G7rcOy4buvZ+G7ocOAZ+G7seG7r+G7l+G7imfDjG7hu6FnQeG7reG7m0Fn4buV4bu5Z8OJdkHhu61nSeG6puG7r2cgTSIg4oCT4bugw4HhuqEtw61nw4nEkMOBQeG7sWdJ4bqgQeG7sWdqw63hu63DqWcw4bq44buKZ0Hhu63hu6/DuUFlZ+G7n21nw4nEkOG7huG6rEHhu7Fn4but4bqoQ2fhu7dv4bu5Z0Hhu7Hhu63hu6dn4bu14buvQeG7rWdww4FtQeG7rWfDicOz4buvZ+G7oeG7reG6qGfhu7jhu69B4butZ1vhu63hu4bhuqRB4buxZWfhu6HDgGfhu63hurJn4bu14but4bud4bq4Z8OJ4but4buG4bqsQeG7sWfDicSQ4bq6Z8OJw7Phu69n4but4bq44buKxalBZ+G6ocO9QeG7rWcw4buG4bqsQeG7sWVnw4l5QeG7rWfhuqHDvUHhu61nW+G7reG6uuG7oWVn4butb0Hhu7FnQeG7sW/hu4pnROG6uG1n4buh4but4bqww4ln4bu14buvxrDhu7lnRcOBbsOJZ3B44buh4butZ+G7n8WpQeG7rWfDicOz4buvZ+G7ocah4bq4Z+G7rMOz4buhZzDEkHdn4bux4buvbcOBZ0Hhu63hu5tBZ+G7rW9B4buxZ3Hhu41n4buhw4Bn4butb0Hhu61nSeG7r2dFR21n4bu3w7Phu69nQeG7sW/hu4pnw4xzw4lnQeG7seG7reG7r8Wp4bu5Z0lvZ+G7n3hn4bu3RuG7oWfhu7fhu4bhuqhB4buxZ+G7oeG7reG7guG7oWdB4buPQeG7sWfDicOz4buvZ+G7oeG7reG6sMOJZ+G7teG7r8aw4bu5Z0XDgW7DiWdweOG7oeG7rWfhu5/FqUHhu61nQ+G7rW7DiWfhu63hu6/FqUHDqWfhuqHhuqbhu69n4butb0Hhu61nSeG7r2dJ4buvZ0Phu63Ds+G7uWfhu61vQeG7rWfhu6Hhu612QeG7rWRn4bu04but4bquQeG7sWfhu6Hhu63hu5dDZ+G7rW9B4butZ+G7oW7hu6Fn4buf4buvxalBZ0Phu61uQ2dD4but4bqgQeG7sWVn4buh4but4bqwQeG7sWdweOG7oeG7rWfhu5/FqUHhu61nw4nEkOG6uOG7iuG7p0FnQeG7reG7r+G7qeG7uWfDieG7rXLDgWfhu4rDueG6uGfhu6HGoeG6uGfhu6Hhur5tZ+G7oeG6pGdE4bq4bUFlZ8OJ4bq0Z+G7oeG7reG7guG7oWfhu6HDgGfDieG7reG7neG7uWdE4bq44buK4bunQcSRZ8OJ4butcsOBZ0Thurjhu4pncXhB4butZ8OJw7Phu69n4bu04butw4HDskFnw61lZ1Hhu6/hu6fhurhnaeG7i2VnQOG7seG7rXhncXhB4butZ0XhurBnaWlqL8OtaMOtaC9AUWfigJNn4bugW2fhu6Hhur5tZ+G7oOG7rXZB4butZ0Phu63hur5lZzHhu55AUGfDieG7rW9B4butZ0Phu63hurBn4bqh4buvxanDiWcwxJB3Z3Hhu41nw4xHZ0Phu63Ds8OJZ+G7rW3hu69nw4nEkOG7huG6rEHhu7Fn4but4bqoQ2dJ4bqm4buvZ+G7ueG7guG7oWdD4butw7PDiWfhu4nDqWhoaMOpaGhocS9B4bux4buG4bqs4buvxJFnMeG7nkBQZ0Phu63hu4bhuqxB4buxZ+G7nsOz4buh4butZ+G7rMOz4buhZ8OMR2dD4butw7PDiWfhu6HDskHhu61n4buhbsOBZ+G7ueG6ssOJZ8OJxJDhu4bhuqxB4buxZ+G7reG6qENn4bq7cMOBZ+G7oeG7reG7hm1nceG6vmdpxKlnw4nhurjhurThu6/hur3DqWfhu6DDsmfhu59tZ8OJxJDhu4bhuqxB4buxZ+G7reG6qENnceG7p+G6uGdx4buNZ0Hhu63hu5tBZ8OJ4but4buC4buhZ3Hhu4bhuqjhu6Fn4butb0Hhu61nSeG7r2dFbeG7r2dD4butw7Phu7ln4buh4bq+bWfhu7l3QeG7rWVnw4nhurjhu5VBZ8OJ4but4bq+Z+G7oeG7reG7l0Nn4butb0Hhu61n4butd0Hhu61nw4nhu63hu4Lhu6Fnw4xHZ0Phu63Ds8OJZ0lvZ+G7oW3hu7ln4bu14bulw4ln4bu14but4bquQeG7sWfDiW7hu69nQ+G7rcOz4bu5w6nDqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkNN4bq4w4nhu63DgcSQZuG6v0Dhu7HhuqLhu6Fn4busb8OqL0Phur8=

Ngọc Hà

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long