Cập nhật:  GMT+7
c3fbxe3f3x12e1ax13f77x1410axe405x12df4x10cf1x107f1xX7xf98cxd598x10ed8xf609xece1xe0cbxX5x1103dxXaxe698xe1afxc669xXbxX3x12242xX1xX14xXexX3xXexcc21xX17xX1xX3xX1xX1dxX17xX1xX3x139e8xe638xX4xX1xX3xX13xf01dxfde0xffa5xce0axd0b4xX2xf616xX3xXexce40x12cc0xX17xX3x14063xX27xX6xX3xfc5fxc988xX17xX3xXexd8d7xX17xX1xX3xX7x13bd5xX17x1398bxX3x11739xX4bxf015xX2xX4bxX0xX4dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12c61xX10xX6xX26xXaxX12xXcx13cffxX3xX2x123a8xX1xX3xX17xX49xX3exf88bxX3xX4bxX2xX4dxX2xX4bxX3xX39xe5d0xX17xX3x116fexX1xX3xX17xX49xX3exX70xX3xX4bxX4bxX4dxX2xX4bx109dexX3xXexX42xX17xX1xX3xc9dbxX1xd2afxX3xXcxX1x13ad9xX3xX49xX1xXdxX3xX17xX1xX14xX17xX3xX2xX2xX3xX4xX6xX3x1168exf697xX4xX3xX13xX2cxX2dxX2exX2fxX30xX2xX32xX3xXa7x13966xXdx1293fxX3xX13x138d0xX3xXexX1x107e2x10fecxX3xXcxX1xX3exX17xX1xX3xXbxX1xdc93xX3xX2dxXdxf67dxXexX3xXcxX35xX1dxX3x12b96xX3xX4xX6xX3xXexf1adxXdxX3x1368cxf0dfxX3xXcxX35xcbe4xX17xX49xX3xX2dxXe2xe3c8xX17xX49x10991xX3xX1x120b5xX70xXcdxX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXcxX1x12473xX70xX3xX4bxX3xX4xX6xX3xXexXdaxXdxX3xXddxXdexX3xce0bxXe8xX17xX3xXcxX1xXfbxX70xXebxX3xX1xXeexX70xXcdxX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3x1179dxX6xX3xX2xX3xX4xX6xX3xXexXdaxXdxX3xXddxXdexX3xX13xX1xfa96xX3xXcxXdxX36xX17xXebxX3xXexX1xX27xX3xXddxXdexX3xX90xX1xX92xX3xXcxX1xX96xX3xX2xX3xX4xX6xX3xXexXdaxXdxX3xXbxX1xXe2x1104fxX17xX49xX3xX90xX1x12ca1xX17xX49xX3xX13xX1xe7dexXeexXebxX3xX1xXeexX70xXcdxX17xX3xda3fxX160xXa7xX3xXcxX1xX6xX15axX3xX2xX3xX4xX6xX3xXexXdaxXdxX3xXddxXdexX3xXcxX1xXdaxX4xX1xX3xX10axXe8xX17xXebxX3xX1xXeexX70xXcdxX17xX3xX60xXdaxX3xX60x11dcaxX6xX3xX2xX3xX4xX6xX3xXexXdaxXdxX3xXddxXdexX3x13528xXeexX160xX17xX3x13254xX17xX49xXb7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX15axX26xX70xXaxX12xXcxX35xX15axX17xX49xX3xX4xX47xX4xX3xX4xX6xX3xXa7xXa8xX4xX3xX13xX2cxX2dxX2exX2fxX30xX2xX32xX3xXa7xXb5xXdxX3xX4xd0edxX3xX2xX3xXexX35xXe2xX154xX17xX49xX3xX1xfbdaxXbxX3xXexX67xX3xXcxXbxXb7xX3xX60x141a2xX3xX13xX1xX131xX3x127a7xXdxX17xX1xX3xXexX35xd3c2xX3x11424x138d5xX3xXexX42xX17xX1xX89xX3xX39xXdexX3xX39xXe2xX1ecxX4xX3xX39xX27xX6xX3xXbxX1xXe2xXe8xX17xX49xX3x1364cxXeexd5edxX17xX3xX5x11fe6xX3xXexXdaxXdxX3xXddxXdexX3xX13xX1xX131xX3xXcxXdxX36xX17xX3x11cbcxX3xX1xXeexX70xXcdxX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX120xX6xXebxX3xX2xX3xXexX35xXe2xX154xX17xX49xX3xX1xX1ecxXbxX3xXexX67xX3x11064xX2xX3xX39xXdexX3xX39xXe2xX1ecxX4xX3xX4xX47xX4xX1xX3xX5xX70xX89xX3xX222xXeexX224xX17xX3xX5xX228xXebxX3xX32xX3xXexX35xXe2xX154xX17xX49xX3xX1xX1ecxXbxX3xXa7xXa8xX4xX3xXa7xXb5xXdxX3xX4xfe35xX17xX49xX3xX39xX1f7xX17xX49xX3xXexXdaxXdxX3xXcxX35xXe2xX17xX49xX3xX2dxXe2xXe8xX17xX49xX3xX30xX3xXcxXbxX3xX2dxXdxXcdxXexX3xXcxX35xX1dxX3x12900xXd4xfad1xX89xX3xX10axXe8xX17xX3xXcxX1xXfbxX70xX3xX30xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXcxX1xXfbxX70xX3xX2b6xX4bxX2b8xX89xX3xXcxX1xXdaxX4xX1xX3xX10axXe8xX17xX3xX30xX3xX16axX160xXa7xX3xXcxX1xX6xX15axX3xX2b6xX2xX2b8xX89xX3xX90xX1xX15axX17xX49xX3xX13xX1xX160xXeexX3xX30xX3xXcxXddxX3xX90xX1xX92xX3xXcxX1xX96xX3xX2b6xX2xX2b8xXb7xX3xX13xX1e0xX3xX4bxX3xXddxXdexX4dxXbxX1xXe2xX154xX17xX49xX3xXa7xXb5xXdxX3xX2b6xX13xX1xX131xX3xXcxXdxX36xX17xX3xX30xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX120xX6xX89xX3xX90xX1xX15axX17xX49xX3xX13xX1xX160xXeexX3xX30xX3xXcxXddxX3xX90xX1xX92xX3xXcxX1xX96xX2b8xX3xXbxX1xX47xXexX3xX1xXdxXcdxX17xX3xX4xX6xX3xX3dxXcdxX17xX1xX3xX39xcf0fxXeexX3xXexXdxX36xX17xXb7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX15axX26xX70xXaxX12xX16axe382xX70xX3xXexX131xX4xX1xX3xXexX67xX3xX17xX49xX3exX70xX3xX2xeb42xX4dxX2xe1d5xX3xX39xX79xX17xX3xX17xX6xX70xX89xX3xXexX15axX3exX17xX3xXexX42xX17xX1xX3xX49xX1xXdxX3xX17xX1xX14xX17xX3xX4bxXb7xX391xX32xX391xX3xX4xX6xX3xXa7xXa8xX4xX3xX13xX2cxX2dxX2exX2fxX30xX2xX32xXb7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX15axX26xX70xXaxX12xXcxX15axX3exX17xX3xXexX42xX17xX1xX3xX204xX3xX4x11a9exXbxX3xX39xX28fxX3xX2xXb7xX3xX13xX3eaxXbxX3xX1xXeexX70xXcdxX17xXbfxX3xX4bxX4dxX2xd10axX3xX1xXeexX70xXcdxX17xX3xX204xX3xX4xX3eaxXbxX3xX39xX28fxX3xX4bxX3xX2b6xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX10axXe8xX17xX89xX3xd412xX36xX17xX3xX16axX14xXbxX2b8xXebxX3xX2xX2xX3xX1xXeexX70xXcdxX17xX89xX3xXexX1xX27xX89xX3xXexX1xX3exX17xX1xX3xX204xX3xX4xX3eaxXbxX3xX39xX28fxX3xX2xXb7xX3xX13xX3eaxXbxX3xXddxXdexXbfxX3xd1d0xX1xff08xX17xX49xX3xX4xX1e0xX3xXddxXdexX4dxXbxX1xXe2xX154xX17xX49xX4dxXexX1xX27xX3xXexX35xX3eaxX17xX3xX204xX3xX4xX3eaxXbxX3xX39xX28fxX3xX391xXebxX3xX4xX1e0xX3xX391xX3xXddxXdexX3xX204xX3xX4xX3eaxXbxX3xX39xX28fxX3xX401xX3xX2b6xX16axXe2xXe8xX17xX49xX3xX10axXe8xX17xX3xX30xX3xX420xX36xX17xX3xX16axX14xXbxXebxX3xXcxX1xXdaxX4xX1xX3x11a18xX1f7xX17xX49xX3xX30xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXcxX1xXfbxX70xXebxX3xX2dxXbaxX3x12c8axXeexX6xX17xX49xX3xX30xX3xX4aaxX15axX6xX17xX3xX60x142b5xX17xX49xXebxX3xX4aaxX27xX4xX1xX3xX4c0xXeexX224xX3xX30xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX10axXe8xX17xX2b8xXebxX3xX2x13034xX3xXddxXdexX3xX204xX3xX4xX3eaxXbxX3xX39xX28fxX3xX4bxX3xX206xX3exX3xX4bxX394xX391xX3xXddxXdexX4dxXbxX1xXe2xX154xX17xX49xX4dxXexX1xX27xX3xXexX35xX3eaxX17xX3xX4xX194xX17xX3xX5xXdaxXdxX3xX204xX3xX4xX3eaxXbxX3xX39xX28fxX3xX2xXb7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeaa6xXeexXexX1xX15axX35xXaxX12xX2dx1404dxX17xX3xX16axX6xX17xX49xX0xX4dxXbxX12

Văn Lang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long