Cập nhật:  GMT+7
d524xf309x11ce6x12de6x14e1bx114e2x15ac2x16382x14457xX7xf923x18695x14c6ax12222x17d7ex13381xX5x15f74xXax152d4x10dcexX1xXdxX3x14fe9xX1xf5c2xX17xX3xX2xX2xX3xX4xX6xX3xf9e4xd947xX4xX3xX22xfe31xXdxX3x129fdxfd88x10469xee31xedc7x178d6xX2x16d46x11955xX3xXex108f8xd5c8xX17x11859xX3x14ad5xeacdxX3xX4xX3bxX3xe842xX3xX4xX6xX3xf1bfxX3x11e98xe7b7xX3x16155x10b00xX17xX38xX0x136afxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13d1axX10xX6xeac9xXaxX12x1209axXcxX47xXcxX3xX2fxX3x1072fx1000cxX17xX3xXexXdxX17xX3xX5x1802fxX4xX3xX2xX40xX1xX3xX17xX38xX48xeec7xX3xX2x102aaxX4fxX40xX3xX4x1298exX6xX3xX6bxX6xX17xX3xX2axX1xe998xX3xX3ax14f47xX36xX3x18292xf4d6xef7exX4xX3xX38xXdxX6xX3xX64xX1x17951xX17xX38xX3xX4xX1xX97xX17xX38xX3xX61xec4bxX4xX1xX3xX2axX2bxX2cxX2dxX2exX2fxX2xX31xX3xX4xX1xX36xX3x10a35xXdx134b4xXexX3xX3ax14444xX3xX38xX1xXdxX3xX17xX1xX19xX17xX3xXexX1x1652fxX22xX3xX2xX2xX3xX4xX6xX3xX22xX23xX4xX3xX22xX27xXdxX3xX2axX2bxX2cxX2dxX2exX2fxX2xX31xX32xX3xXexX35xX36xX17xX38xX3xX3axX3bxX3xXexX92xXdxX3xX47xX48xX3xX4axX4bxX17xX38xX3xX40xX3xX4xX6xX32xX3xX5exX48xX3xX4ax10078xXdxX3xX2xX3xX4xX6xX3x18707xX48xX3x152ccxea57xX3xXexX35x13434x14588xX17xX38xX3xX1xeabfxXbxX3xX3axX119xX11fxX4xX3xX4xfecbxX4xX1xX3xX5xX7exX3xX17xX38xX6xX7exX3xX7xX6xX96xX3xX17xX1xX19xXbxX3xX4xX6cxX17xX1x12776xX3xX2cxXdx175ddxXexX3xX4axX6xX22xX3xX1xXdxX145xX17xX3xX4xX3bxX3xX31xX81xX115xX3xXbcxX145xX17xX1xX3xX17xX1x177f6xX17xX141xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX36xX61xX7exXaxX12xX2ax135f8xX3xX6bx13ca7xX4axX5exX3xX31x10fedxX115xX3x17a17xX6bxX4axX31xX180xX115xd9e4x140d1xX3xX4axX6xX22xX32xX3xX180xdb45xX3xXexX96x11961xXdxX32xX3xX2ax11c30xX22xX3x17dbaxX145xX32xX3xX47xX48xX3xX4axX4bxX17xX38xX141xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX36xX61xX7exXaxX12xX2axX178xX3xX6bxX17bxX4axX5exX3xX31xX180x14c8dxX3xX183xX6bxX4axX31xX180xX1c9xX189xX18axX3xX4ax16b0cxX32xX3xX180xX81xX3xXexX96xX196xXdxX32xX3xX2axX19bxX22xX3xX19exX145xX32xX3xX47xX48xX3xX4axX4bxX17xX38xX141xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX36xX61xX7exXaxX12xX2axX178xX3xX6bxX17bxX4axX5exX3xX31xX180x1332cxX3xX183xX6bxX4axX31xX180xX210xX189xX18axX3xX4axX1d5xX32xX3xX115xX3xXexX1xX128xX17xX38xX3xXexX96xX196xXdxX32xX3xX2axX19bxX22xX3xX19exX145xX32xX3xX47xX48xX3xX4axX4bxX17xX38xX141xX3xX6bxX4axX31xX180xX115xX2fxX31xX180xX210xX3xX4xfdabxX17xX38xX3xX17xX1xX48xX32xX3xXexXdxXbexXbxX3x13928xX74xX4xX3xX111xX27xXdxX3xX6bxX4axX40xX31xX192xX141xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX36xX61xX7exXaxX12xX2axX178xX3xX6bxX17bxX4axX5exX3xX31xX180xX180xX3xX183xX6bxX4axX31xX180xX180xX189xX18axX3xX4axX1d5xX32xX3xX1c9xX2xX3xXexX96xX196xXdxX32xX3xX2axX19bxX22xX3xX19exX145xX32xX3xX47xX48xX3xX4axX4bxX17xX38xX32xX3xXexXdxXbexXbxX3xX257xX74xX4xX3xX111xX27xXdxX3xX6bxX4axX40xX31xX192xX141xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX36xX61xX7exXaxX12xX2axX178xX3xX6bxX17bxX4axX5exX3xX31xX180xX81xX3xX183xX6bxX4axX31xX180xX81xX189xX18axX3xX4axX1d5xX32xX3xX210xX114xX3xXexX96xX196xXdxX32xX3x1526bx152a8xX17xX3xXcxX35xX48xX32xX3xX47xX48xX3xX4axX4bxX17xX38xX32xX3xXexXdxXbexXbxX3xX257xX74xX4xX32xX3xX6bxX4axX81xX40xX114xX141xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX36xX61xX7exXaxX12xX2axX178xX3xX6bxX17bxX4axX5exX3xX31xX180xX192xX3xX183xX6bxX4axX31xX180xX192xX189xX18axX3xX4axX1d5xX32xX3xX81xX192xX3xXexX96xX196xXdxX32xX3xX19exXdxXcfxX17xX3xX2axX1xXdx12486xX96xX32xX3xX47xX48xX3xX4axX4bxX17xX38xX32xX3xX6bxX145xX17xX1xX3xX17xX1xX15fxX17xX3xX3axXdx13402xX96xX3xXexX35xXabxX3xXexX92xXdxX3xX6bxX145xX17xX1xX3xX111xXdxX145xX17xX3xX47xX48xX3xX4axX4bxX17xX38xX141xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX36xX61xX7exXaxX12xX2axX178xX3xX6bxX17bxX4axX5exX3xX31xX180xX40xX3xX183xX6bxX4axX31xX180xX40xX189xX18axX3xX4axX1d5xX32xX3xX210xX81xX3xXexX96xX196xXdxX32xX3xX19exXdxXcfxX17xX3xX2axX1xXdxX358xX96xX32xX3xX47xX48xX3xX4axX4bxX17xX38xX32xX3xX4axX38xX119xX11axXdxX3xX17xX1xX48xX3xX4xX1x1178fxX22xX3xX7xX3bxX4xX3xXbcxX145xX17xX1xX3xX17xX1xX15fxX17xX3xX3axXdxX371xX96xX3xXexX35xXabxX3xXexX92xXdxX3xX6bxX145xX17xX1xX3xX111xXdxX145xX17xX3xX47xX48xX3xX4axX4bxX17xX38xX141xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX36xX61xX7exXaxX12xX2axX178xX3xX6bxX17bxX4axX5exX3xX31xX180xX31xX3xX183xX6bxX4axX31xX180xX31xX189xX18axX3xX4axX1d5xX32xX3xX115xX210xX3xXexX96xX196xXdxX32xX3xX5exX36xf9e1xX17xX38xX3xX5exX3bxX6xX32xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX5exX3bxX6xX32xX3xX3axX119xX11fxX4xX3xX4xX128xX4xX1xX3xX5xX7exX3xX17xX38xX6xX7exX3xX7xX6xX96xX3x17627xX1xXdxX3xX17xX1xX19xXbxX3xX4xX6cxX17xX1xX141xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX36xX61xX7exXaxX12xX2axX178xX3xX6bxX17bxX4axX5exX3xX31xX81xX114xX3xX183xX6bxX4axX31xX81xX114xX189xX18axX3xX4axX1d5xX32xX3xX81xX81xX3xXexX96xX196xXdxX32xX3xX6bxX23xX4xX3xXcx16b40xX3xX19exXdxXcfxX22xX32xX3xX5exX48xX3xX4axX109xXdxX32xX3xX3axX119xX11fxX4xX3xX4xX128xX4xX1xX3xX5xX7exX3xX17xX38xX6xX7exX3xX7xX6xX96xX3xX479xX1xXdxX3xX17xX1xX19xXbxX3xX4xX6cxX17xX1xX141xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX36xX61xX7exXaxX12xX6bxX4axX31xX180xX31xX2fxX31xX81xX114xX3xXexX4c3xX3xX4axX1xX19xXexX3xX6bxX6cxX17xX3xX111xX371xX3xX7xX15fxX17xX3xXbcxX6xX7exX3xX2axX6xX22xX3x101b7xX6xX17xX1xX3xX17xX38xX48xX7exX3xX114xX180xX4fxX40xX4fxX115xX114xX115xX114xX3xXexX35xXcfxX17xX3xX4xX1xX96xX7exXbexX17xX3xXbcxX6xX7exX3xX2cxfd12xX192xX1c9xX40xX192xX32xX3xX3axX119xX11fxX4xX3xX4xX128xX4xX1xX3xX5xX7exX3xXexX19xXbxX3xXexX35xX96xX17xX38xX3xX17xX38xX6xX7exX3xX7xX6xX96xX3xX479xX1xXdxX3xX17xX1xX19xXbxX3xX4xX6cxX17xX1xX3xXexX92xXdxX3xXcxX35xX96xX17xX38xX3xXexX15fxX22xX3xX13xXdxX128xX36xX3xX61xe9f5xX4xX3xX479xXdxXbexX17xX3xXexX1x1210dxX4xX3xedd6xX96xX97xX4xX3xXbxX1xXa0xX17xX38xX3xX2fxX3xX47xX92xXdxX3xX1xf779xX4xX3xX4axX1xX6xX3xXcxX35xX6xX17xX38xX141xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX36xX61xX7exXaxX12xX2axX178xX3xX6bxX17bxX4axX5exX3xX31xX81xX2xX3xX183xX6bxX4axX31xX81xX2xX189xX18axX3xX4axX1d5xX32xX3xX1c9xX115xX3xXexX96xX196xXdxX32xX3xX4axX1xX15fxX17xX3xX111xXdxXcfxX17xX3xX7exX3xXexXbexX3xX6bxX145xX17xX1xX3xX111xXdxX145xX17xX3xX61xXc2xX3xX4xX1xXdxXbexX17xX3xX5exXa0xX6xX3xX2cxX6xX17xX38xX32xX3xX47xX48xX3xX4axX4bxX17xX38xX141xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX36xX61xX7exXaxX12xX2axX178xX3xX6bxX17bxX4axX5exX3xX31xX81xX115xX3xX183xX6bxX4axX31xX81xX115xX189xX18axX3xX4axX6xX22xX32xX3xX1c9xX114xX3xXexX96xX196xXdxX32xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3x11a78xX96xX15fxX17xX32xX3xX5exX48xX3xX4axX109xXdxX141xX3xX2axX3bxX3xX3axXbexX17xX3xXexX1xX48xX17xX1xX3xXbxX1xX97xX3xX47xX48xX3xX4axX4bxX17xX38xX3xXexX4c3xX3xX115xX114xX2fxX115xX115xX4fxX192xX4fxX115xX114xX115xX114xX141xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX36xX61xX7exXaxX12xX4axX38xX48xX7exX3xX114xX1c9xX4fxX40xX4fxX115xX114xX115xX114xX3xXbcxX145xX17xX1xX3xX17xX1xX15fxX17xX3xX257xX96xd684xXexX3xX1xXdxX145xX17xX3xXexX35xXdxX145xX96xX3xX4xX1xX5a9xX17xX38xX3xX7xX97xXexX3xX1c9xX31xX114xX2axX3xX3axXbexX17xX3xX479xX1xX128xX22xX3xXbcxX145xX17xX1xX3xXexX92xXdxX3xX6bxX145xX17xX1xX3xX111xXdxX145xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX4axX1xX48xX17xX32xX3xX3axX119xX11fxX4xX3xX5xX6dbxX7exX3xX22x11589xX96xX3xX38xf57dxXdxX3xXcxX35xX96xX17xX38xX3xXexX15fxX22xX3xf59dxXdxX358xX22xX3xX7xX36xX128xXexX3xXbcxX145xX17xX1xX3xXexX19xXexX3xX5exX48xX3xX4axX109xXdxX3xX5xX48xX22xX3xX257xe131xXexX3xX17xX38xX1xXdxX145xX22xX3xX5xe54fxX17xX3xX2xX32xX3xX479xXbexXexX3xX5acxX96xX6cxX3xX15fxX22xX3xXex128f4xX17xX1xX141xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX36xX61xX7exXaxX12xX4axX38xX48xX7exX3xX2xX180xX4fxX40xX4fxX115xX114xX115xX114xX3xX3axX119xX11fxX4xX3xX5xX6dbxX7exX3xX22xX72axX96xX3xX5xX765xX17xX3xX115xX32xX3xX479xXbexXexX3xX5acxX96xX6cxX3xX257xX75axXexX3xX17xX38xX1xXdxX145xX22xX3xXexX92xXdxX3xX6bxX145xX17xX1xX3xX111xXdxX145xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX4axX1xX48xX17xX3xX111xX48xX3xXcxX35xX96xX17xX38xX3xXexX15fxX22xX3xX73bxXdxX358xX22xX3xX7xX36xX128xXexX3xXbcxX145xX17xX1xX3xXexX19xXexX3xX5exX48xX3xX4axX109xXdxX3xX61xX119xX2f8xX17xX38xX3xXexX777xX17xX1xX3xX2f7xX178xX531xX2f7xX2fxX2axX2bxX2cxX2fxX115xX141xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX96xXexX1xX36xX35xXaxX12xX64xXcxX47xXcxX3xX183xXexX196xX17xX38xX3xX1xX11fxXbxX189xX0xX4fxXbxX12

PTĐT (tổng hợp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

THÔNG TIN VỀ 20 CA MẮC MỚI COVID-19

THÔNG TIN VỀ 20 CA MẮC MỚI COVID-19
2020-08-15 18:51:59

PTĐT - Tính đến 18h ngày 15/8, Việt Nam có thêm 20 ca mắc mới Covid-19, ghi nhận tại Quảng Nam (04), Đà Nẵng (11), Hải Dương (01) và TP. Hồ Chí Minh (04) được cách ly ngay sau...

Bộ Y tế thông tin về 18 ca mắc mới COVID-19

Bộ Y tế thông tin về 18 ca mắc mới COVID-19
2020-08-14 18:07:34

PTĐT - Chiều 14/8, Việt Nam ghi nhận thêm 18 ca mắc mới Covid-19, trong đó 17 ca liên quan tới Đà Nẵng: Đà Nẵng (15), Quảng Nam (2) và tại TP. Hồ Chí...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long