Cập nhật:  GMT+7
d2b3xe63fx12a8cx12881x1000ex126b4xfa01xd49ex142f7xX7xda00xdfcbxf317x13ab9x147e0xe4cbxX5xe601xXax1063dx149d0xX1xXdxX3x12177xX1x15970xX17xX3x12f28x13597x108f4xf019xX1exX3xX4xX6xX3x112a0x1040dxX4xX3x11e32xff80x1422ex122a9x13d35x1591fxX2xd2ddxX3xX25x1089dxXdxX3xXex14717x14ac0xX17x15136xX3xe9ebxX1fxX3xX3axXdx11db1xX3x140f6x13a71xX6xX0x11d41xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14f92xX10xX6x122e0xXaxX12xXcxX1xX10xX38xX3xe008x106a0xX38xX3xX4xX62xX38xX3xX4x129baxX6xX3x10d4ex10b96xX3xe19fxX3xXexfe93x14620xX3xXexX37xX38xX17xX3axX3xX3cxX1fxX3xX3axXdxX41xX3xX43xX44xX6xX74xX3xXexda3fxX17xX1xX3x12c9cxX1x12c03xX3xXcxX1x1479dxX3xX3axX1xXdxX3xX17xX1xX19xX17xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX1exX3xX4xX6xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX2axX2bxX2cxX2dxX2exX2xX30xX3xX25xX33xXdxX1dxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13b8dxX38xX59x14ea6xXaxX12xX29x1561axX3xXexX1x13ae2x12eb5xX3xXcxX8dxX3xX2bxXdx14cdexXexX3xXcxX37x13267xX3xX30xX1cxX2xX3xX4xX6xdde6xX3x13750xX38xX6xX17xX3xX56xf7e6xX17xX3axX3x137b7xX3cx106afxX3xX4xX6xXe7xX3xXcx1086cxX17xX3xX6dxf7acxX17xX3xX1cxXf5xX30xX3xX4xX6xXe7xX3xX70xe691xX17xX3x13d8dxX19xXbxX3xX1fxX30xfc1cxX3xX4xX6xXe7xX3xX8dxX1xXefxX3xe822xXdxX17xX1xX3xX1fxX115xX30xX3xX4xX6xXe7xX3xX56x13b87xX3xX56x156cbxX6xX3xX1fxXf3xX1cxX3xX4xX6xXe7xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX6dxX100xX17xX3xX1fx1178fxXf5xX3xX4xX6xXe7xX3xX29x14df7xX25xX3x12a35xX1xX10cxX3xX1fxX3cxX3cxX3xX4xX6xXe7xX3xX10fxXfcxX25xX3xXcxX1xX6xX38xX3xX146xX30xX3cxX3xX4xX6xXe7xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXc7xX6xX3xX146xXf5xX115xX3xX4xX6xXe7xX3xXexX1xdf6cxX3xf557x13357xX3xX8dxX1xX8fxX3xXcxX1xX93xX3xX3cxXf3xX2xX3xX4xX6xXe7xX3xXcxX6xX25xX3xX11fx1265dxX17xX3axX3xX3cxX146xX1cxX3xX4xX6xXe7xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXcxX1xX6axXcaxX3xX2xXf3xX1exX3xX4xX6xX1dxX3xXcxX37xX38xX17xX3axX3xX4xX62xX4xX3xX4xX6xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX2axX2bxX2cxX2dxX2exX2xX30xX3xX25xX33xXdxXd3xX3xX2xX1dxX115xXf5xX3cxX3xXexX37x10677xX41xX17xX3axX3xX1xd5eexXbxX3xXex10c8fxX3xe129xX2xX3xX1xX38x12a5axX4xX3xXexX37xX38xX17xX3axX3x12db7xXefxX17xX3axX3xX4xX62xX4xX1xX3xX5xXcaxX74xX3xXbxX1xX38xX17xX3axX3xXexd615xX6xX3x11f0exX184xX3xX213xX1e1xX1e7xX4xX3xX43xX44x13d28xX17xX3xX5x144d4xXe7xX3xX146xX1dxX30xX1fxX1cxX3xXexX37xX1e1xX41xX17xX3axX3xX1xX1e7xXbxX3xX25xX26xX4xX3xX25xX33xXdxX3xX4x10904xX17xX3axX3xX213x11403xX17xX3axX1dxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX38xX59xXcaxXaxX12xX6dxd310xX3xXc7xX11fxX3xf5bexX1xX210xXdxX3xX61xXdaxX17xX1xX3xX1fbx123b7xX3xX37xX6xX3xX1fbxXdxXdaxX17xX3xXexX37xX38xX17xX3axX3xX17xX3axX26dxXcaxX3xX115xX1dxX146xX146xX3cxX3xX4xX6xX1dxX3xX6dxX25dxX3xXc7xX11fxX3xX213xX6xX17xX3axX3xX213xX1e1xX1e7xX4xX3xX213xXdx139b9xX44xX3xXexX37xX181xX3xXf3xX2xX1dxX146xXf5xX3cxX1dxX3xXcxX37xX38xX17xX3axX3xX213xfe1bxXd3xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX38xX59xXcaxXaxX12xXcxX1xX10xX38xX3xX17xX3axX44xXcaxX3xX4xX100xXd3xX3xX2xX1exX1dxX1fxX1cxX2xX3xe774xX3cxX115xX74xX1cx1266cx138cfxX3xXexX37xe286xX3xX10xX25xX3xX59xX1e1xX33xXdxX3xX2xXf3xX3xXexX44xfab2xXdxXe7xX3xX1fxXf3xX3xX2e0xXf5xX74xX2xX2e5xX2e6xX3xXbxX1xXcexX3xX17xe12cxX3xX4xX2b4xX3xXexX1xX6xXdxXe7xX3xX30xX1dxX146xX1exX30xX3xX2e0xX2xX1cxX74xX146xX2e5xX2e6xX3xX17xX3axX1e1xX41xXdxX3xXexX37xX10cxX17xX3xX1cxXf5xX3xXexX44xX2f9xXdxXe7xX3xX1fxX1dxX3cxX115xX115xX3xX2e0xX1exX74xXf5xX2e5xX2e6xX3xX17xX3axX1e1xX41xXdxX3xXexX37xX10cxX17xX3xXf3xX1cxX3xXexX44xX2f9xXdxXe7xX3xX30xX1cxXf3xX3xX2e0xX2xX74xXf3xX2e5xX2e6xX3xX17xX3axX1e1xX41xXdxX3xX61xXdaxX17xX1xX3xX17xX29exX17xX1dxX3xXcxX1xX10xX38xX3xXexXdfxX17xX1xX3xXexX37xX12dxX17xX3axX3xX61xXdaxX17xX1xXd3xX3xX1fxX1fxX1dxX1cxX1cxX2xX3xX2e0xX1exX3cxX74xX1exX2e5xX2e6xX3xX4xX6xX3xX61xXdaxX17xX1xX3xX262xX1xX19bxX17xX3axX3xXexX37xXdxXdaxX44xX3xX4xX1x10554xX17xX3axXe7xX3xX2xXf3xX1dxXf3xX1fxX146xX3xX2e0xX3cxX1exX74xX2xX2e5xX2e6xX3xX25xX3b0xX4xX3xX213xX23exX3xX17xX1x10759xXe7xX3xX2xX2xX3xX2e0xXf5xX74xXf5xX3cxX2e5xX2e6xX3xX25xX3b0xX4xX3xX213xX23exX3xXexX37xX44xX17xX3axX3xX61xXdfxX17xX1xXe7xX3xX115xX115xX3xX2e0xXf5xX74xX2xX1fxX2e5xX2e6xX3xX25xX3b0xX4xX3xX213xX23exX3xX17xX1f2xX17xX3axX3xX1fbxX26dxX3xXf5xX30xX3xX2e0xXf5xX74xXf5xX2xX2e5xX2e6xX3xX25xX3b0xX4xX3xX213xX23exX3xX17xX3axX44xXcaxX3xX262xX181xX4xX1xX1dxX3xXcxX1xX10xX38xX3xX17xX100xXdxX3xX213xXdxX29exX44xX3xXexX37xX181xXd3xX3xXf3xX2xX1dxX2xX115xX30xX3xX2e0xX30xX30xX74xX115xX2e5xX2e6xX3xX4xX6xX3xX213xXdxX29exX44xX3xXexX37xX181xX3xXexX12dxXdxX3xX17xX1xX26dxX3xX1fbxX26dxX3xX2xX2xX146xX3xX2e0xXf5xX74xX3cxX2e5xX2e6xX3xX4xX6xX3xX213xXdxX29exX44xX3xXexX37xX181xX3xXexX12dxXdxX3xXc7xX2bxX2dxX29xX3xX4xX6axX6xX3xXexX89xX17xX1xX74xX3xXexX37xX44xX17xX3axX3xX1e1xX100xX17xX3axX1dxX3xX29xX2b4xX3xX146xX3xXc7xX11fxX3xXexd49axX3xX1fbxX38xX17xX3axX3xXexX12dxXdxX3xXc7xXdaxX17xX1xX3xX1fbxXdxXdaxX17xX3xX59xX184xX3xX4xX1xXdxX73xX17xX3xX7xX25dxX3xX2xX3xX5xX26dxX3xX17xX3axX1e1xX41xXdxX3xX4xX6xX38xX3xXexX44xX2f9xXdxX74xX3xX17xX1xXdxX29exX44xX3xX61xXdaxX17xX1xX3xX5xX221xX3xX17xX29exX17xX1dxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10222xX44xXexX1xX38xX37xXaxX12xX2bx1198exX17xX3xX10fxX6xX17xX3axX0xX47xXbxX12

Văn Lang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bộ Y tế nói rõ F0 không được ra khỏi nhà

Bộ Y tế nói rõ F0 không được ra khỏi nhà
2022-03-14 21:10:00

Trước nội dung dư luận đang quan tâm, tối 14/3, Bộ Y tế nêu rõ: Người mắc COVID-19 (F0) cần hạn chế tối đa ra khỏi phòng cách ly, nhưng không được ra khỏi nhà. Khi ra khỏi...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long