Cập nhật: 29/09/2022 16:32 GMT+7
11c9xb61ex589cx9cf5xd570x5810xaebex3a64x9675xX7xd38fx13b6xb5dfx5482x92edx6d59xX5xb54exXax3f2fxab6fx3beexXdxX3xea2bxX4xX1xX3x182cxd737xXexX3xc84exc328xdf89xX3xX4x3963xX6xX3xXex60b0x165bxX3xe6d1x8993xX6xX3xb17dxc450xXdxX3xe459x8b20xXdxX3xX7xX2cxX4xX3xc845xX1x8a38xX10xX0x1b92xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx22ecxX10xX6xX2bxXaxX12xXcxX28xX29xX3xX2bxX2cxX6xX3xX5xX29xX3xXexX1xX2cxX4xX3xefefxX30xX1fxX20xX3xXexX1xc1b7xb0d6xX3xX1fxX20x5efbxX1fxX3xX33xX29xX3xX1bx6e4cxX3xX2bx208fx35fdxX1fxX20xf77dxX3xX6dxX6xX1fxX20xX3xX5xc5cexXdxX3xX1fxX1xXdx8f76xX65xX3xce55xX1fxX1xX3xX1xX7bxdfc6xX1fxX20xX3xXexX17xX4xX1xX3xX4xaa05xX4xX3xX4xX1xX71xX3xX7xX2cxX4xX3xX3bxX1xX3dxX10x9863xX3x6270xX7bxX34xXdxX3xX2fx6f85x7082xX3xX5xX29xX3xX1fxX1xd83dxX1fxX20xX3xX5xX14xXdxX3xX17xX4xX1xX3xX2fx53b6xX1fxX20xX3xX3bxXdxX1fxX1xX3xX1fxX20xX87xX4xX3xX4xX24xX6xX3xXexX28xX29xX3xX2bxX2cxX6xXafxX4fxefd6xX3xXexX28xX14xX3xXexXdxc9f9xX65xX3xX1xc17dxX6xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc777xX71xX2bxXb8xXaxX12xX0xXdxX6dxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx7ee8xX10xX1fxXexX10xX28xXaxX3xX7xXexXb8xX5xX10xX9xXax2634xXdxX2bxXexX1x3682xX3x6389x522cx89d7xXbxc706x47afxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX12bxX3x3233xX12exX13cxXbxX131xX132xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX40xX40xX4xXafxX1bxX6xX71xXbxX1xX65xXexX1xX71xXafxX33xX1fxX40xX2bxX10xX7xX3bxXexX71xXbxX40xX1fxX10xX126xX7xX40x4898xX167x6b52xe5abxX40xX2xX2xX2xX2bxX13cxX2x4e3fxX169xX167xX2xX16axXexX2xX16axX13cxX12exX5x5ddax5374xX2bxX65xX6xX17exX12fxX16axX13cxX167xXafx66ecxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX4xX1xX3xX1bxX1cxXexX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX24xX6xX3xXexX28xX29xX3xX2bxX2cxX6xX3xX2fxX30xXdxX3xX33xX34xXdxX3xX7xX2cxX4xX3xX3bxX1xX3dxX10xXaxX3xX126xXdxX2bxXexX1xX9xXaxX12dxX12exX12fxXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX13cxX12exX13cxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX71xX2bxXb8xXaxX12xXcxX28xX29xX3xX2bxX2cxX6xX3xX2fxX7bxX14xX4xX3xX4xX1xX71xX3xX5xX29xX3xX5xX71xX87xXdxX3xXexX1xX2cxX4xX3xX65xX30xX1fxX20xX3xX20xXdx5088xXbxX3xX4xX90xXdxX3xXexX1xXdx58e2xX1fxX3xX4xX1xX2cxX4xX3xX1fx2c0fxX1fxX20xX3xX4xX24xX6xX3xX1xX21fxX3xXexXdxXefxX65xX3xX1xXf3xX6xX3xX6dx25c6xXexX3xX4xXccxX4xX1xX3xX1xXdxX21fxX65xX3x97b6xX65xX90xXafxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX71xX2bxXb8xXaxX12x73f7xX20xX71xX29xXdxX3xX28xX6xX7fxX3xX5xX71xX87xXdxX3xXexX28xX29xX3xX1fxX29xXb8xX3xX4x8bf3xX1fxX3xX20xXdxX215xXbxX3xX20xXdxX90xXdxX3xX24axX65xXb8x97a0xXexX3xX6dxX23dxXexX3xX7xX30xX3xX33xX1cxX1fxX3xX2fxX8dxX3xX33xX8dxX3xXexXdxXefxX65xX3xX1xXf3xX6xX3xX1fxX1xX7bxX3xXexXccxX71xX3xX1bxXf3xX1fxX7fxX3xX3bxf502xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xXexX28xebb2xX1fxX20xX3xX2fxX7bxX21xX1fxX20xX3xX28xX65xX23dxXexX3xX33xX29xX3xX1xX23dxXdxX3xX4xX1xX2cxX1fxX20xX3xc125xX104x4ae9xXafxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX71xX2bxXb8xXaxX12xX0xX7xXexX28xX71xX1fxX20xX12xX117xX1xX30xX1fxX20xX3xX5xX87xXdxX3xX4xX1xX2cxX1fxX20xX3xX33xXdxXefxX6dxX0xX40xX7xXexX28xX71xX1fxX20xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX71xX2bxXb8xXaxX12xc0adxX1fx2481xXb8xX6dxX10xX3xXexXdxXefxX65xX3xX1xXf3xX6xX3xX4xXf3xX3xXexX28xX71xX1fxX20xX3xXexX28xX29xX3xX2bxX2cxX6xX3xX2fxX7bxX14xX4xX3xX20x917axXdxX3xX5xX29xX3xX1bxX28xX71xX6dxX10xX5xX6xXdxX1fxX3xX4xXf3xX3xXexXccxX4xX3xX2bx9d2bxX1fxX20xX3xX20xXdxX215xXbxX3xX4xX6cxX3xXexX1x47f6xX3xX4xX1xX30xX1fxX20xX3xX5xX87xXdxX3xX4xX1xX2cxX1fxX20xX3xX33xXdxXefxX6dxX7fxX3xX20xXdxX215xXbxX3xX5xX29xX6dxX3xX20xXdxX90xX6dxX3xX7xX7bxX1fxX20xX3xXexX1cxXb8xX3xX7xX6xX65xX3xX4xX1xX1cxX1fxX3xXexX1xX7bxX6cxX1fxX20xX3xX1xX71xc2c7xX4xX3xXbxX1xe96cxX65xX3xXexX1xX65xb6f9xXexXafxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX71xX2bxXb8xXaxX12xX104xXefxX1fxX3xX4xX87xX1fxX1xX3xX2fxXf3xX7fxX3xXexX28xX29xX3xX2bxX2cxX6xX3xX4xbf7bxX1fxX20xX3xX28xX1cxXexX3xX20xXdxX29xX65xX3xX33xXdxXexX6xX6dxXdxX1fxX3xX117xX3xX20xXdxX215xXbxX3xX1bxX90xX71xX3xX33xX21fxX3xX4xX6cxX3xXexX1xX37bxX3xX4xX1xX30xX1fxX20xX3xX5xX87xXdxX3xX33xX29xX3xX1fxX20xX228xX1fxX3xX1fxX20xc892xX6xX3xX1fxX1xXdx3303xX6dxX3xXexX28xX2bfxX1fxX20xXafxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX71xX2bxXb8xXaxX12xX0xX7xXexX28xX71xX1fxX20xX12xX4fxXe7xX3xXexX28xX14xX3xX1bxX21fxX1fxX1xX3xX33xXdxXefxX6dxX3xX3bxX1xX34xXbxX0xX40xX7xXexX28xX71xX1fxX20xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX71xX2bxXb8xXaxX12xX117xXccxX4xX3xX2fxX3bcxX4xX3xXexX17xX1fxX1xX3xX4xX1xX30xX1fxX20xX3xX33xXdxXefxX6dxX3xX4xX24xX6xX3xX1bxX28xX71xX6dxX10xX5xX6xXdxX1fxX3xX4xXf3xX3xXexX28xX71xX1fxX20xX3xXexX28xX29xX3xX2bxX2cxX6xX3xX28xX1cxXexX3xX1xXbfxX65xX3xX17xX4xX1xX3xX2fxX37bxX3xX4xX90xXdxX3xXexX1xXdxX21fxX1fxX3xX4xX6cxX1fxX3xX2fxX6xX65xX3xX4xX24xX6xX3xX1bxX21fxX1fxX1xX3xX33xXdxXefxX6dxX3xX3bxX1xX34xXbxXafxX3xX263xX28bxX65xX3xX6dxX65xX30xX1fxX3xX20xXdxX90xX6dxX3xX2fxX6xX65xX3xX1fxX1xX2cxX4xX3xX131xX7bxX6cxX1fxX20xX3xX3bxX1xX34xXbxX3xX1fxX1xX6xX1fxX1xX3xX4xX1xXf3xX1fxX20xX7fxX3xX1bxX87xX1fxX3xX4xXf3xX3xXexX1xX37bxX3xXexX1x99c3xX3xX1fxX1xXb7xX6dxX3xX1fxX1xXdxX3xX5xXb8xX3xXexX28xX29xX3xX2bxX2cxX6xX3xX7xX6xX65xX3xX3bxX1xXdxX3xX2bxX2bfxX1fxX20xX3xX1bxXbfxX6xX3xX4xX1xX17xX1fxX1xX3xXexX28xX71xX1fxX20xX3xX1fxX20xX29xXb8xXafxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX71xX2bxXb8xXaxX12xX0xX7xXexX28xX71xX1fxX20xX12xXcxX228xX1fxX20xX3xX4xX7bxX21xX1fxX20xX3xX1xX21fxX3xXexX1xX30xX1fxX20xX3xX6dxXdxX439xX1fxX3xX2bxaba4xX4xX1xX0xX40xX7xXexX28xX71xX1fxX20xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX71xX2bxXb8xXaxX12xXcxX28xX29xX3xX2bxX2cxX6xX3xX4xX1xX2cxX6xX3xX1fxX1xXdxX8dxX65xX3xX5xX71xX87xXdxX3xX33xXdxXexX6xX6dxXdxX1fxX7fxX3xX3bxX1xX71xXccxX1fxX20xX3xX4xX1xX1cxXexX3xX33xX29xX3xX10xX1fxX330xXb8xX6dxX3xX20xXdxX215xXbxX3xX4xX90xXdxX3xXexX1xXdxX21fxX1fxX3xX3bxX1xX90xX3xX1fxX228xX1fxX20xX3xX6dxXdxX439xX1fxX3xX2bxX5a9xX4xX1xX3xX4xX24xX6xX3xX4xX6cxX3xXexX1xX37bxX3xX33xX29xX3xX5xX29xX6dxX3xX20xXdxX90xX6dxX3xX33xXdxXefxX6dxXafxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX71xX2bxXb8xXaxX12xX0xX7xXexX28xX71xX1fxX20xX12xX117xX90xXdxX3xXexX1xXdxX21fxX1fxX3xXexXb7xX6dxX3xXexX28xX87xX1fxX20xX0xX40xX7xXexX28xX71xX1fxX20xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX71xX2bxXb8xXaxX12x4c47xX23dxXexX3xX7xX30xX3xX1fxX20xX1xXdxXefxX1fxX3xX4xX2cxX65xX3xX4xX1xX71xX3xXexX1xX1cxXb8xX7fxX3xXexX28xX29xX3xX2bxX2cxX6xX3xX4xX1xX2cxX6xX3xX1fxX1xXdxX8dxX65xX3xX33xXdxXexX6xX6dxXdxX1fxX3xX117xX3xX4xXf3xX3xXexXccxX4xX3xX2bxX36dxX1fxX20xX3xX4xX90xXdxX3xXexX1xXdxX21fxX1fxX3xX7xX2cxX4xX3xX3bxX1xX3dxX10xX3xXexXb7xX6dxX3xXexX1x25b0xX1fxX7fxX3xX2fxX3bcxX4xX3xX1bxXdxX21fxXexX3xX1xXdxX21fxX65xX3xX24axX65xX90xX3xX2fxX30xXdxX3xX33xX34xXdxX3xX1fxX1xXbfxX1fxX20xX3xX1fxX20xX7bxX21xXdxX3xXexX1xX7bxX21xX1fxX20xX3xX131xX65xXb8xXefxX1fxX3xX6dxX21fxXexX3xX6dxX3dxXdxX7fxX3xX4xX1xX5a9xX65xX3xX1fxX1xXdxX8dxX65xX3xXccxXbxX3xX5xXa0xX4xX3xXexX433xX3xX4x7ce1xX1fxX20xX3xX33xXdxX21fxX4xX3xX1xX6xXb8xX3xX6dxaa5dxX4xX3xX4xX1xX2cxX1fxX20xX3xXexX28xX6eaxX6dxX3xX4xX90xX6dxXafxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX71xX2bxXb8xXaxX12xX13xX7bxX65xX3xX2b6xX3xX28x31dbxX1fxX20xX7fxX3xX1fxXefxX1fxX3xXexX28xXccxX1fxX1xX3xX65xX30xX1fxX20xX3xXexX28xX29xX3xX2bxX2cxX6xX3xX3bxX1xXdxX3xX2fxX6xX1fxX20xX3xX6dxX6xX1fxX20xX3xXexX1xX6xXdxX3xX33xX29xX3xX4xX1xX71xX3xX4xX71xX1fxX3xX1bxX215xXafxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2ddxX71xX65xX28xX4xX10xXaxX12xX104xXafx35e5xX3xf549xXcxX1xX10xX71xX3xX5xX6xX71xX2bxX71xX1fxX20xXafxX33xX1fx4f7cxX0xX40xXbxX12

B.Đ (Theo laodong.vn)

Các tin đã đưa

Vitamin H có tác dụng gì đối với cơ thể?

Vitamin H có tác dụng gì đối với cơ thể?
2022-09-28 14:35:00

Vitamin H được mệnh danh là vitamin của sắc đẹp vì liên quan mật thiết đến tóc, móng, da. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở đó, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng vitamin H cũng đóng...

Phát hiện u xơ tử cung, chớ nên chủ quan

Phát hiện u xơ tử cung, chớ nên chủ quan
2022-09-28 10:35:00

baophutho.vn Vừa qua, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn cho người bệnh Đ.T.B., 52 tuổi, xã Chương Xá, huyện Cẩm Khê bị...

Tăng cường phòng, chống bệnh do vi rút Adeno

Tăng cường phòng, chống bệnh do vi rút Adeno
2022-09-26 18:36:00

baophutho.vn Thực hiện Văn bản chỉ đạo của Cục Y tế dự phòng về việc tăng cường phòng, chống bệnh do vi rút Adeno, Sở Y tế đã có công văn yêu cầu các đơn vị...

Nhận biết nguyên nhân và điều trị tắc tuyến lệ

Nhận biết nguyên nhân và điều trị tắc tuyến lệ
2022-09-26 16:10:00

Tắc tuyến lệ là bệnh về mắt thường gặp. Bệnh do nhiều nguyên nhân như nhiễm trùng hoặc viêm ở mắt, chấn thương, khối u…. Tắc tuyến lệ gây chảy nhiều nước mắt và có nguy cơ cao...

9 cách tự nhiên ngăn ngừa cơn đau dạ dày

9 cách tự nhiên ngăn ngừa cơn đau dạ dày
2022-09-26 15:07:00

Trong cuộc sống hằng ngày nhiều người gặp phải những cơn đau dạ dày nhẹ gây khó chịu. Có thể làm giảm bớt hoặc ngăn ngừa những cơn đau này bằng cách thay đổi một số thói quen.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long