Cập nhật:  GMT+7
382x18a9x7096x5aa2x9aafx8b5x5c57x7cf0x3daaxX7x4b30x160ax9702xe21x2683x3f38xX5x1963xXax7005x2cedxXdx2760xXexX3x405axX6x24bfxX3x5e57xX1xXdxX3xd00xX1x590dxX20xX3x3cacx72fdxX3xX4xX6xX3xX1ax4f8cxX4xX3xX1ax1f39xXdxX3x6d80x3dd7xX13x1d2ex6be7x8bbdxX2x39f2xX3xXex4c29x5ecbxX20xX1cxX3xX4x3fb2xX20xX1cxX3x4815x2eb6xX20xX1cxX0x7fb6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11f1xX10xX6x2713xXaxX12x71aexXcx4e4exXcxX3xX38xX3xXcx754xX20xX1xX3xXex810fxX3xX2x5be4xX3xX1cxXdx3ec6xX3xX47x7853xX20xX3xX2x8369xX3xX1cxXdxX75xX3xX20xX1cx6b86x45e5xX3xX71xX2xX4cxX25x283cxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX1cxX1xXdxX3xX20xX1xX22xX20xX3xX25xX7cxX3xX4xX6xX3xX1axX2cxX4xX3xX1axX30xXdxX3xX33xX34xX13xX36xX37xX38xX2xX3axX8bxX3xXexX3dxX3exX20xX1cxX3xX47x32ecxX3xX4xXbexX3xX25xX26xX3xX4xX6xX3xXexX3dxX3exX20xX1cxX3xX4xX43xX20xX1cxX3xX47xX48xX20xX1cxX8bxX3xX3dxXdx67a1xX20xX1cxX3x94a1xX2cxX4xX3x318bxXdxX6xX20xX1cxX3xX4xXbexX3xc4bxX3axX3xX4xX6x4e07xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX3exX5exX85xXaxX12xXcxX69xX20xX1xX3xXexX6exX3xX2xX71xX3xX1cxXdxX75xX3xX47xX78xX20xX3xX2xX7cxX3xX1cxXdxX75xX3xX20xX1cxX84xX85xX3xX71xX2xX4cxX25xX8bxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX4xXbexX3xXexX1xXdcxX1axX3xX25xX7cxX3xX4xX6xX3xX1axX2cxX4xX3xX1axX30xXdxX3xX33xX34xX13xX36xX37xX38xX2xX3axX3x54d3xXe0xX18x58dexX7cxX7cxX158xX38xX158xX3axX158xX2x8cf6xb39xX3xXexX3dxX3exX20xX1cxX3xX47xXbexX3xX4xXbexX3xX2xX3xX4xX6xX3xX4x7ed5xX4xX1xX3xX5xX85xX3xX20xX1cxX6xX85xX3xX7xX6x56b1xX3x1c05xX1xXdxX3xX20xX1xX22xXbxX3xX4x7c7axX20xX1xX3xXex5785xXdxX3xX13x8da0xX20xX1xX3x6ef0xX3exX20xX1cxX3x16b7xX84xX3xX25xX26xX3xX4xX6xX3xX1axX2cxX4xX3xX1cxX1xXdxX3xX20xX1xX22xX20xX3xXexX3dxX3exX20xX1cxX3xX20x11bexX30xX4xX3xXexX195xXdxX3xXe0xX2cxX4xX3xXe4xXdxX6xX20xX1cxX3xX155xXedxX3axX3xX4xX6xX161xX8bxX3xXe0xX2cxX4xX3xX18xXdxX20xX1xX3xX155xX2xXedxX3xX4xX6xX161xX8bxX3xX63xX84xX3xX18x1c4exX20xX1cxX3xX155xX71xX3xX4xX6xX161xX8bxX3xX19dxX195xX20xX1cxX3x85cbx5c0bxX20xX3xX155xX2xX3xX4xX6xX161xX8bxX3xXe0xX15xX20xX1xX3xX1a2xXdxX15xX20xX3x845dxX3xX4xX202xX3xX7x4cadxX3xXcx15a9xX20xX3xXcxX3dxXdx3c2xX184xX3xX155xX71xX3xX4xX6xX161xXf2xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX3exX5exX85xXaxX12xX25xX26xX3xX4xX6xX3xX1axX2cxX4xX3xX1cxX1xXdxX3xX20xX1xX22xX20xX3xXexX3dxX3exX20xX1cxX3xX20xX1bfxX30xX4xX3xX1cxX48xX1ax3ba4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX3exX5exX85xXaxX12xXe0xX18xX158xX7cxX7cxX158xX3xX1cxX1xXdxX3xX20xX1xX22xX20xX3xXexX195xXdxX3xXcxX61xXf2xX3xX63xX84xX3xX18xX1f0xX20xX1cxX3xX5xX84xX3xX20xX6xX1axX8bxX3xX2x7fa0xX3xXexX184x64e7xXdxX8bxX3xX47x6a31xX6xX3xX4xX1x7ab8xX3xXexX195xXdxX3xX1xX184xX85xX15xX20xX3xX5bx380axX6xX3xX13xX6xX20xX1cxX8bxX3xXcxX61xXf2xX3xX63xX84xX3xX18xX1f0xX20xX1cxX162xX3xX5xX84xX3x8151xX2xX3xX4x5203xX6xX3xXe0xX18xXedxXedxX3axX3axX8bxX3xX47x445exX3xX47xX1bfx979fxX4xX3xX4xX176xX4xX1xX3xX5xX85xX3xXexX3dxX1bfxX30xX4xX3xX47xXbexXf2xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX3exX5exX85xXaxX12xXe0xX18xX158xX7cxX7cxX25xX3xX1cxX1xXdxX3xX20xX1xX22xX20xX3xXexX195xXdxX3xXcxX61xXf2xX3xX63xX84xX3xX18xX1f0xX20xX1cxX3xX5xX84xX3xX20x35a5xX8bxX3xXedxXedxX3xXexX184xX2a9xXdxX8bxX3xX47xX2aexX6xX3xX4xX1xX2b3xX3xXexX195xXdxX3x96d5xX184xX22xX20xX3xX5bxX190xXdxX3xX33xX1xX220xX184xX8bxX3xXcxX61xXf2xX3xX63xX84xX3xX18xX1f0xX20xX1cxX162xX3xX5xX84xX3xX2d9xX2xX3xX4xX2ddxX6xX3xXe0xX18xXedx7afexX2a5xX26xX8bxX3xX47xX2e9xX3xX47xX1bfxX2edxX4xX3xX4xX176xX4xX1xX3xX5xX85xX3xXexX3dxX1bfxX30xX4xX3xX47xXbexXf2xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX3exX5exX85xXaxX12xX217xX78xXexX3xX352xX184xX190xX3x97fcx1de7xXexX3xX20xX1cxX1xXdxX15xX1axX3xX20xX1cxX84xX85xX3xX71xX2a5xX4cxX25xX4cxX71xX2a5xX71xX2xX3x4931xX15xX20xX1xX3xX20xX1xX220xX20xX3xX5exX1bfxX202xX20xX1cxX3xXexX69xX20xX1xX3xX1a2xX30xXdxX3xX201x1baex685exX201xX38xX33xX3exX13xX38xX71xXf2xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX3exX5exX85xXaxX12xXe0xX18xX158xX7cxX7cxX37bxX38xXe0xX18xX158xX7cxX7cxX26xX3xX1cxX1xXdxX3xX20xX1xX22xX20xX3xXexX195xXdxX3xXe0xX15xX20xX1xX3xX1a2xXdxX15xX20xX3xX217xX3xX4xX202xX3xX7xX21dxX3xXcxX220xX20xX3xXcxX3dxXdxX226xX184xX3xX155xX5xX84xX3xX4xX176xX4xX3xX2d9xX2xX3xX47xX2e9xX3xX47xX1bfxX2edxX4xX3xX4xX176xX4xX1xX3xX5xX85xX3xXexX3dxX3exX20xX1cxX3xX3d0xX15xX20xX1xX3xX1a2xXdxX15xX20xX3xXexX6exX3xXexX3dxX1bfxX30xX4xX161xXf2xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX3exX5exX85xXaxX12xXe0xX18xX158xX7cxX7cxX7cxX3xX1cxX1xXdxX3xX20xX1xX22xX20xX3xXexX195xXdxX3xXexX2b3xX20xX1xX3xX19dxX195xX20xX1cxX3xX201xX202xX20xX3xX5xX84xX3xX20xX33axX8bxX3xX158xX71xX3xXexX184xX2a9xXdxX8bxX3xX47xX2aexX6xX3xX4xX1xX2b3xX3xXexX195xXdxX3xX1xX184xX85xX15xX20xX3xX5bxX33axX184xX3xX19dx6d94xX20xX1cxX8bxX3xXexX2b3xX20xX1xX3xX19dxX195xX20xX1cxX3xX201xX202xX20xX162xX3xX5xX84xX3xX4x12c0xX20xX1cxX3xX20xX1xX220xX20xX3xX217xX1xX184xX3xX4xX4ebxX20xX1cxX3xX20xX1cxX1xXdxX15xXbxX3x81bexX184xX6xX20xX1cxX3xX33xX1xX220xX184xX8bxX3xXexX2b3xX20xX1xX3xXe0xX2cxX4xX3xXe4xXdxX6xX20xX1cxX8bxX3xX5xXdxXdcxX20xX3xX352xX184xX6xX20xX3xXe0xX18xXedxX3axX71xX37bxX8bxX3xX47xX2e9xX3xX47xX1bfxX2edxX4xX3xX4xX176xX4xX1xX3xX5xX85xX3xXexX3dxX1bfxX30xX4xX3xX47xXbexXf2xX3xX217xX78xXexX3xX352xX184xX190xX3xX3b6xX3b7xXexX3xX20xX1cxX1xXdxX15xX1axX3xX20xX1cxX84xX85xX3xX71xX2xX4cxX25xX4cxX71xX2a5xX71xX2xX3xX5exX1bfxX202xX20xX1cxX3xXexX69xX20xX1xX3xX1a2xX30xXdxX3xX201xX3eaxX3ebxX201xX38xX33xX3exX13xX38xX71xXf2xX3xX5bxXdxX15xX20xX3xX47xX6xX20xX1cxX3xX47xX1bfxX2edxX4xX3xX4xX176xX4xX1xX3xX5xX85xX8bxX3xX47xXdxX226xX184xX3xXexX3dxX2aexX3xXexX195xXdxX3xXcxX3dxX184xX20xX1cxX3xXexX220xX1axX3x504fxX3xXexX78xX3xX1xX184xX85xX15xX20xX3xX5bxX33axX184xX3xX19dxX4d3xX20xX1cxXf2xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX3exX5exX85xXaxX12xXe0xX18xX158xX7cxX3axX2a5xX38xXe0xX18xX158xX3axX2a5xX71xX3xX1cxX1xXdxX3xX20xX1xX22xX20xX3xXexX195xXdxX3xXexX2b3xX20xX1xX3xXe0xX2cxX4xX3xX18xXdxX20xX1xX266xX3xX2xX71xX3xX4xX6xX3xX5xX84xX3xX2d9xX2xX3xX47xX2e9xX3xX47xX1bfxX2edxX4xX3xX4xX176xX4xX1xX3xX5xX85xX3xXexX6exX3xXexX3dxX1bfxX30xX4xX8bxX3xX2xX3xX4xX6xX3xX5xX84xX3xX4xX4ebxX20xX1cxX3xX20xX1xX220xX20xX3xX33xX4ebxX20xX1cxX3xXexX85xX3xX5bxX3exX7xXdxX5exX10xX20xX8bxX3xXe0xX2cxX4xX3xXe4xXdxX6xX20xX1cxXf2xX3xX217xX78xXexX3xX352xX184xX190xX3xX3b6xX3b7xXexX3xX20xX1cxX1xXdxX15xX1axX3xX20xX1cxX84xX85xX3xX71xX2xX4cxX25xX4cxX71xX2a5xX71xX2xX3xX5exX1bfxX202xX20xX1cxX3xXexX69xX20xX1xX3xX1a2xX30xXdxX3xX201xX3eaxX3ebxX201xX38xX33xX3exX13xX38xX71xXf2xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX3exX5exX85xXaxX12xXe0xX18xX158xX3axX2a5xXedxX38xXe0xX18xX158xX3axX158xX2xX3xX1cxX1xXdxX3xX20xX1xX22xX20xX3xXexX195xXdxX3xXexX2b3xX20xX1xX3xXe0xX2cxX4xX3xXe4xXdxX6xX20xX1cxX266xX3xXedxX3axX3xX4xX6xX3xXexX3dxX3exX20xX1cxX3xX186xX1xX184xX3xX1a2x3679xX4xX3xXbxX1xX3exX20xX1cxX3xXex78fcxX6xX8bxX3xX4xXbexX3xX5xXdxXdcxX20xX3xX352xX184xX6xX20xX3xX47xX78xX20xX3xX2a9xX3xX5exX2aexX4xX1xX3xX217xX1xX184xX3xX4xX4ebxX20xX1cxX3xX20xX1cxX1xXdxX15xXbxX3xX504xX184xX6xX20xX1cxX3xX33xX1xX220xX184xX8bxX3xX13xX220xX20xX3xXcxX3dxX184xX20xX1cxX8bxX3xX18xX43xXdxX3xX5bxX3exX84xX20xX1cxX3xX38xX3xX201xX3exX20xX1cxX3xX217xX1xXdcxX162xX3xX186xX78xXexX3xX352xX184xX190xX3xX3b6xX3b7xXexX3xX20xX1cxX1xXdxX15xX1axX3xX5exX1bfxX202xX20xX1cxX3xXexX69xX20xX1xX3xX1a2xX30xXdxX3xX201xX3eaxX3ebxX201xX38xX33xX3exX13xX38xX71xXf2xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX3exX5exX85xXaxX12xX18xX1xX1bfxX3xX1a2xX22xX85xX8bxX3xXexX69xX20xX1xX3xX47xX78xX20xX3xX2xX7cxX3xX1cxXdxX75xX3xX20xX1cxX84xX85xX3xX71xX2xX4cxX25xX8bxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX4xXbexX3xXexX2a9xX20xX1cxX3xX4xX43xX20xX1cxX3xXedxXf2xX158xX37bxX71xX3xX4xX6xX3xX1cxX1xXdxX3xX20xX1xX22xX20xX3xXexX3dxX3exX20xX1cxX3xX20xX1bfxX30xX4xX3xX1a2xX84xX3xX2xXf2xX158xX26xX3axX3xX4xX6xX3xX20xX1xX22xXbxX3xX4xX190xX20xX1xXf2xX3xX201xe5fxX3xX5xX1bfxX2edxX20xX1cxX3xX4xX6xX3xX1axX2cxX4xX3xX1axX30xXdxX3xXexX69xX20xX1xX3xXexX6exX3xX20xX1cxX84xX85xX3xX71xX26xX4cxX158xX3xX47xX78xX20xX3xX20xX6xX85xX3xX5xX84xX3xX2xXf2xX7cxX3axX71xX3xX4xX6xXf2xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX3exX5exX85xXaxX12xX5bxXdxX15xX20xX3xX7xX800xX3xX4xX6xX3xX220xX1axX3xXexX69xX20xX1xX3xX1a2xX30xXdxX3xX1a2xXdxX3dxX184xX7xX3xX201xX3eaxX3ebxX201xX38xX33xX3exX13xX38xX71xX3xX5xX84xX3xX2xX71xX2a5xX3xX4xX6xXf2xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX3exX5exX85xXaxX12xXcxX69xX20xX1xX3xX20xX6xX85xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX47xX2e9xX3xX1cxX1xXdxX3xX20xX1xX22xX20xX3xX7xX800xX3xX3d0xX15xX20xX1xX3xX20xX1xX220xX20xX3xX33xX34xX13xX36xX37xX38xX2xX3axX3xXex5128xX3xX1a2xX3exX20xX1cxX3xX5xX84xX3xX158xX2xX3xX4xX6xXf2xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3eaxX184xXexX1xX3exX3dxXaxX12xXe0xX176xX3exX3xX61xX1x1981xX3xXcxX1x759cxX3xX47xXdxX15xX20xX3xXexX8caxX3xX155xXexX2a9xX20xX1cxX3xX1xX2edxXbxX161xX0xX4cxXbxX12

Báo Phú Thọ điện tử (tổng hợp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“Số hoá” giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh

“Số hoá” giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh
2023-12-08 13:07:00

Bộ Y tế đang xúc tiến phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Công an để có thể áp dụng các giấy chuyển viện, giấy hẹn khám lại vào hệ thống phần mềm bảo hiểm xã hội (VssID) và...

Bé gái 7 tuổi tắc ruột do thói quen nuốt tóc

Bé gái 7 tuổi tắc ruột do thói quen nuốt tóc
2021-05-21 13:27:52

PTĐT - Các bác sĩ Khoa Ngoại nhi tổng hợp, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa thực hiện phẫu thuật lấy thành công một khối dị vật tóc có kích thước lớn trong bụng bé gái 7 tuổi.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long