Cập nhật:  GMT+7
f38fx11aeax13fdfxfc69x12787x16d42x13c02x14c39x10a38xX7x1247cx150b9x16734xfb73x11779x11d11xX5x157b6xXaxff98x135afxX3x105b3x17789xX3xXexX1x12c38xX3x170b6xXdx1159bxXexX3x1767cxX6xffddxX3x1009dx13559x16a45x173b5xX3xXex15956x10b7exX27xX28xX3xXexX2cxXbxX3xX2x10e4axX3xX28xXdx14cacxXdxX3xX4x105dexX3x1673ex10aacxX6xX3xX27xX1x15508xX23xX3xXexX2bx10bb1xX3xXexX40x10969xXdxX3xXexX1x15ab9xX3xX28xXdx12c66xXdxX0x11691xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx156a3xX10xX6x16f69xXaxX12x13941xX53xXexX3xXexX1x14dd1xX4xX3xX3fxf979xX27xX3x10177xX3xX28xXdxX39xXdxX3xX4xX3dxX3xX3fxX40xX6xX3xX4xX79xX4xX3xX27xX1xX45xX23xX3xXexX40xX4exXdxX3xXexX2bxX4axX3xXexX1xX53xX3xX28xXdxX57xXdxX3x14592xX35xX2x13b49xX3xX25xX6xX27xX28xX3xX6cxXdx159caxX27xX3xX2bxX6xX3xXex13f61xXdxX3xX69x1003fxX3x16e76xXb8xXbx177daxX3xX1cxXdxX1exXexX3xX21xX6xX23xX3xX4xX45xX3xX13xX3xX15xX16xX3xXexX1xX1axX3xX27x1572bxX23xX3xXexX2bxX2cxX27xX28xX3xXex14e84xXbxX3xX2xX35xX3xX15xX16xX3xXexX1xX1axX3xX1x146a4xX27xX28xX3xX25x14897xX40x10202xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12b7cxX2cxX6cxXbcxXaxX12xX1cxX79xX27xX3xX25x12410xX40xX3xXexX1xX26xX3xX7cxX3xX28xXdxX39xXdxX3xX4xX3dxX3xX3fxX40xX6xX3xX4xX79xX4xX3xX27xX1xX45xX23xX3xXexX40xX4exXdxX3xXexX2bxX4axX3xX25xX6xX27xX28xX3xX6cxXdxXb1xX27xX3xX2bxX6xX3xXexXb8xXdxX3xX69xXbcxX3xXbexXb8xXbxX3xX5xXf1xX3xX3fxX79xX27xX3xX25xX113xX40xX3xX4xX45xX3xX27xX1xXdxfebbxX40xX3xfb5axX113xXexX3xX5x1321exXdxX3xX4xX1xX2cxX3xX4xX79xX4xX3xX15xX16xX3xXexX1xX1axX3xX1cxXdxX1exXexX3xX21xX6xX23xXc1xX3xX166x163ddxXdxX3xX4xX45xX3xXexX57xXdxX3xX2xXa5xX5axX2x164e6xX3xX15xX16xX3xXexX1xX1axX3xX4xXf6xX23xX3x123adxX40x1152fxX27xX3xX25xX10xX27xX3xX25xXdxX3xX7xX6xX40xXf8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX2cxX6cxXbcxXaxX12xX21xX1x1082axX27xX28xX3xX3fxX1caxX16bxXexX3xX1a3xX40xX6xX3xX166xX113xXexX3xX5xX16bxXdxX3xX27xXf1xXbcxXc1xX3xX4xX79xX4xX3xX15xX16xX3xXexX1xX1axX3xXcxX2bxXf6xX27xX3xXcxX40xX113xX27xX3x13dedxXdxX27xX1xXc1xX3xX21xX28xX40xXbcxXb1xX27xX3x13215xX40xXe3xX4xX3xX69xXbcxXc1xX3xX108xXb8xX4xX1xX3xX21xX28x16692xX4xX3xXcxX1x13d5bxXbcxX3x14278xX1cax1667dxX27xX28xXc1xX3xX21xX28xX40xXbcxXb1xX27xX3xXbexXdxX27xX1xX3x108a8xX6xX27xX3xX3fxXf1xX3xX21xX28xX40xXbcxXb1xX27xX3xXcxX1xX40xX3x12709xX27xX3xX25x13bb3xX3xX28xXdxXf1xX27xX1xX3xXexX1x12362xX27xX28xX3xX5xX16bxXdxX3xXexX2bxX1caxX57xX4xX3xX25xXe3xXdxX3xXexX1xX1axX3xX4xX1axX6xX3xX23x10122xX27xX1xXf8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX2cxX6cxXbcxXaxX12xX0xXexX6xX166xX5xX10xX3xX7xXexXbcxX5xX10xX9xXaxX23xX6xX2bxX28xXdxX27x15ea9xXa5xXbx14681xX3xX6xX40xXexX2cxXaxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX6cxX12xX0xXdxX23xX28xX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xXbcxX3xXexX1xX40xX3xX3fxXdxX10xXexX3xX27xX6xX23xX3xX6cxX40xX27xX28xX3xXexX2bxX2cxX27xX28xX3xXexX2cxXbxX3xX2xX35xX3xX28xXdxX6xXdxX3xX4xX2cxX3xX3fxX40xX6xX3xX27xX1xX2cxX23xX3xXexX2bxX10xX3xXexX40xX2cxXdxX3xXexX1xX10xX3xX28xXdxX2cxXdxX3xX1xXdxX27xX1xX3xX35xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX5axX5axX4xXf8xX166xX6xX2cxXbxX1xX40xXexX1xX2cxXf8xX3fxX27xX5axX6cxX10xX7xX15xXexX2cxXbxX5axX40xXbxX5xX2cxX6xX6cxX10xX6cxX5axX3fxXdxX10xXexX6cxX40xX4xX5axXa5xX35xX2xXa8x178e8xX2xX2xX338xX35xXa5xX5axX27xX28xX40xXbcxX10xX27xX1a3xX40xX2cxX4xX1xXbcxX338x12d16x15a7dx118ebx11778xXf8x117a8xXbxX28x11010x1213axXdxX6cxXexX1xX9x17afax15cf7xX35xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX3xX15xX16xX3xXexX1xX1axX3xX3fxXdxX1exXexX3xX27xX6xX23xX3xX25xX26xX27xX28xX3xXexX2bxX2cxX27xX28xX3xXexX2cxXbxX3xX2xX35xX3xX28xXdxX39xXdxX3xX4xX3dxX3xX3fxX40xX6xX3xX27xX1xX45xX23xX3xXexX2bxX4axX3xXexX40xX4exXdxX3xXexX1xX53xX3xX28xXdxX57xXdxX3xX1xX26cxX27xX1xX3xX35xXaxX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX2bxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX6cxX12xX21xX28xX40xXbcxXb1xX27xX3xX206xX40xXe3xX4xX3xX69xXbcxX3xX5xX10xX2cxX3xX5x104dbxX27xX3xX3fx11d43xX3xXexX2bx15265xX3xX7xXe3xX3xX2xX3xX5xX26xX6xX3xXexX40xX4exXdxX3x11f0cxX2xX35xX3x15542x16d7axX27xX1xX299xX3xX108xX79xX2cxX3xXcxX1xf982xX3xXexX1xX6xX2cxX3xX1cxXdxX1exXexX3xX21xX6xX23x173e9xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX2bxX12xX0xX5axXexX6xX166xX5xX10xX12xX0xXbxX12xXcxX2bxX2cxX27xX28xX3xX15xX1xXdxX3xX25xX45xXc1xX3xX188xX3xX27xX1xX45xX23xX3xX4xXf6xX23xX3xX1a3xX40xX1a5xX27xX3xXexX2bxX251xX27xX28xX3xX4xX45xX3xX35bxX5axX7cxX3xX15xX16xX3xXexX1xX1axX3xX28xXdxXf1xX27xX1xX3xXexX1xX251xX27xX28xX3xX5xX16bxXdxX3xX5xXf1xX3xX21xX28xX40xXbcxXb1xX27xX3xX69xX2cxXf1xX27xX28xX3xXcxX1xX79xXdxX3xX21xX28xX216xX4xXc1xX3xXcxX1a5xX27xX3xX69xX40xX16xX27xX1xX3xXcxX1xX6xX27xX1xX3xXcxX2bxX75xX4xXc1xX3xXcxX2bxXf6xX27xX3xX34exX1xX6xX27xX3xX108xX39xX2cxX3xX6fxX1xX6xX27xX1xX3xX3fxXf1xX3xX21xX28xX40xXbcxXb1xX27xX3xX69xX40xX16xX27xX1xX3xX1f9xXdxX27xX1xX3xXcxX1xXdxX3dcxX27xXf8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX2cxX6cxXbcxXaxX12xX231xX79xX27xX28xX3xXexXdxX53xX4xXc1xX3xX15xX16xX3xXexX1xX1axX3xX21xX28xX40xXbcxXb1xX27xX3xX21xX28xX1a5xX27xX3xX69xXf1xX3xX6cxX21bxX3xX4xX45xX3xX5xX16bxXdxX3xXexX1xX53xX3xX4xXf6xX23xX3xX1a3xX40xX1a5xX27xX3xXexX2bxX251xX27xX28xX3xX27xX1xX1caxX27xX28xX3xX25xX247xX3xX25xX404xX3xXexX1xX40xX6xX3xXexX2bxX1caxX57xX4xX3xX25xXe3xXdxX3xXexX1xX1axX3xX4xX1axX6xX3xX23xX26cxX27xX1xXf8xX3xX6fxX16xX3xXexX1xX1axX3xX4x10498xX27xX3xX5xXb8xXdxX3xX4xXf6xX23xX3xX1a3xX40xX1a5xX27xX3xXexX2bxX251xX27xX28xX3xX5xXf1xX3xX69xX2cxXf1xX27xX28xX3xX1f9xXdxX27xX1xX3xX69xXdxX53xX40xX3xXbxX1xX39xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX25xXdxX404xX23xX3xX3fxX57xXdxX3xX25xXe3xXdxX3xXexX1xX1axX3xX108xXdxX2bxX7xX6xX27xX40xX3xX1f9xX6xX2bxXdxX40xX7xXf8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX2cxX6cxXbcxXaxX12xX1cxX57xXdxX3xX4xX1xXdxX53xX27xX3xXexX1xX251xX27xX28xX3xXexX2bxX1caxX57xX4xX3xX25xXe3xXdxX3xXexX1xX1axX3xX188xX3xX3fxX79xX27xX3xX7cxXc1xX3xX15xX16xX3xXexX1xX1axX3xXcxX2bxXf6xX27xX3xXcxX40xX113xX27xX3xX1f9xXdxX27xX1xX3xX4xX45xX3xX4xX1xXdxX53xX27xX3xXexX1xX251xX27xX28xX3xXexX1xX26xX3xX166xX6xX3xX5xXdxX3dcxX27xX3xXexXdxX53xXbxX3xX25xX404xX3xX25xX1caxX16bxX4xX3xX35bxXc1xXa8xX3xX25xXdxX404xX23xX5axX7cxX3xX3fxX79xX27xXf8xX3xX21xX1xX3dxX3xX25xX45xXc1xX3xXcxX2bxXf6xX27xX3xXcxX40xX113xX27xX3xX1f9xXdxX27xX1xX3xX25xX247xX3xX5xX3dcxX27xX3xX1xXb8xX27xX28xX3xX2xX13xX3xX27xX1xX45xX23xX3xXexX40xX4exXdxX3xX3f4xX2xX196xX3xX23xX188xX3xX2bx17147xX27xX28xXf8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX2cxX6cxXbcxXaxX12xXcxX2bxX2cxX27xX28xX3xX15xX1xXdxX3xX25xX45xX3xX3fxX57xXdxX3xX4xX1xXdxX53xX27xX3xXexX1xX251xX27xX28xX3xXexX2bxX1caxX57xX4xX3x14bfaxXdxX27xX6cxX6xX2bxX2cxX3fxX3x110cfxX6xX3fxX2cxX15xX1xXdxX2bxX3xX188xX3xX3fxX79xX27xX3xX25xX113xX40xX3xXexX1xX26xX3xX7cxXc1xX3xX15xX16xX3xXexX1xX1axX3xX21xX28xX40xXbcxXb1xX27xX3xX206xX40xXe3xX4xX3xX69xXbcxX3xX25xX247xX3xX5xX10xX2cxX3xX5xX3dcxX27xX3xX3fxX3e0xX3xXexX2bxX3e4xX3xX7xXe3xX3xX2xX3xX5xX26xX6xX3xXexX40xX4exXdxX3xX3f4xX2xX35xX3xX23xX188xX3xX2bxX664xX27xX28xX3xX27xX6xX23xXf8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX2cxX6cxXbcxXaxX12x1497dxX3xX27xX664xXdxX3xX6cxX40xX27xX28xX3xX3f4xX2xXa5xX3xX27x12eccxXc1xX3xX15xX16xX3xXexX1xX1axX3xXcxX1a5xX27xX3xX69xX40xX16xX27xX1xX3xXcxX1xX6xX27xX1xX3xXcxX2bxX75xX4xX3xX4xX45xX3xX4xX1xXdxX53xX27xX3xXexX1xX251xX27xX28xX3xXexX1xX26xX3xXa8xX3xX5xXdxX3dcxX27xX3xXexXdxX53xXbxX3xX25xX404xX3xX28xXdxXf1xX27xX1xX3xX25xX1caxX16bxX4xX3xXa8xX3xX25xXdxX404xX23xXf8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX2cxX6cxXbcxXaxX12xX1cxX57xXdxX3xX7xXe3xX3xX25xXdxX404xX23xX3xX27xXf1xXbcxXc1xX3xXcxX1xX6xX27xX1xX3xXcxX2bxX75xX4xX3xX3fxX1caxX220xX27xX3xX5xX3dcxX27xX3xX1xXb8xX27xX28xX3xX196xX3xX5xX26xX6xX3xXexX40xX4exXdxX3xX4xX1axX6xX3xX23xX26cxX27xX1xXf8xX3xX1f9xX664xXexX3xX15xX16xX3xXexX1xX1axX3xX1cxXdxX1exXexX3xX21xX6xX23xX3xX15xX1xX79xX4xX3xX25xX6xX27xX28xX3xXexX2bxX2cxX27xX28xX3xXcxX2cxXbxX3xX2xX35xX3xX5xXf1xX3xX21xX28xX40xXbcxXb1xX27xX3xXbexXdxX27xX1xX3xX231xX6xX27xX3xX3f8xX3f4xX196xX3xX27xX72exX413xX3xX15xX1xXdxX3xX25xX6xX27xX28xX3xX29cxX53xXbxX3xXexX1xX26xX3x130fbxX3xX3fxX57xXdxX3xX35bxXc1xXa8xX3xX25xXdxX404xX23xXf8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX2cxX6cxXbcxXaxX12xXcxX2bxX2cxX27xX28xX3xX3fxX79xX27xX3xX25xX113xX40xX3xXexX1xX26xX3xX82cxXc1xX3xX4xX79xX4xX3xX15xX16xX3xXexX1xX1axX3xX1cxXdxX1exXexX3xX21xX6xX23xX3xX25xX1caxX16bxX4xX3xX25x1195axXexX3xX27xX1xXdxX163xX40xX3xX15xX16xX3xX3fxX216xX27xX28xX3xX15xX1xXdxX3xX4xX45xX3xX2xXa5xX5axX2xX196xX3xX15xX16xX3xXexX1xX1axX3xX7x11e83xX3xX4xXf6xX23xX3xX1a3xX40xX1a5xX27xX3xXexX2bxX251xX27xX28xX3xX25xXdxX3xXexX2bxX1caxX57xX4xXf8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX2cxX6cxXbcxXaxX12xX21xX53xX40xX3xXexXdxX53xXbxX3xXex10f25xX4xX3xX28xXdxX72exX3xX3fxX72exX27xX28xX3xXbxX1xX2cxX27xX28xX3xX25xX664xX3xX4xX1axX6xX3xX23xX26cxX27xX1xXc1xX3xX4xX79xX4xX3xX15xX16xX3xXexX1xX1axX3xX1cxXdxX1exXexX3xX21xX6xX23xX3xX1xX2cxXf1xX27xX3xXexX2cxXf1xX27xX3xX4xX45xX3xX4xX220xX3xX1xX664xXdxX3xX4xXb8xX27xX1xX3xXexX2bxX6xX27xX1xX3xX3fxX3e0xX3xXexX2bxX3e4xX3xX4xX6xX2cxX3xX188xX3xX27xX1xX45xX23xX3xXexX40xX4exXdxX3xX4xX1axX6xX3xX23xX26cxX27xX1xXc1xX3xX25xX87fxX4xX3xX166xXdxX1exXexX3xX5xXf1xX3xX13xX3xX27xX1xX45xX23xX3xXexX40xX4exXdxX3xX3f4xX196xXc1xX3xX3f4xX2xXa5xX3xX27xX72exX3xX3fxXf1xX3xX3f4xX2xX35xX3xX23xX188xX3xX2bxX664xX27xX28xX3xX27xX6xX23xXf8xX5axXf8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX2cxX6cxXbcxXaxX12xXcxX1xX10xX2cxX3xX1cxX34dxX1cxX0xX5axXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi
2024-04-19 10:02:00

Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, Vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Chelsea 1-3 Liverpool: Ghế của Mourinho lung lay

Chelsea 1-3 Liverpool: Ghế của Mourinho lung lay
2015-11-01 09:25:00

Thêm một vòng đấu, thêm một nỗi đau, khi Chelsea lại để thua Liverpool 1-3 ngay trên sân nhà, trận thua thứ 3/6 trận ở Stamford Bridge từ đầu mùa. Cú đúp của Philippe Coutinho...

Công Phượng, Tuấn Anh gặp thử thách tại Nhật Bản

Công Phượng, Tuấn Anh gặp thử thách tại Nhật Bản
2015-10-30 13:58:00

Ông Nguyễn Tấn Anh, Trưởng đoàn CLB HAGL, xác nhận rằng đội bóng phố núi đã đạt được thỏa thuận chuyển nhượng tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đến chơi cho CLB Yokohama theo dạng cho mượn 1 năm.

Mourinho - Klopp: Thư hùng quyết định tương lai

Mourinho - Klopp: Thư hùng quyết định tương lai
2015-10-30 07:57:00

Cuộc thư hùng giữa Chelsea và Liverpool sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai công việc của hai nhà cầm quân nổi danh Jose Mourinho và Juergen Klopp. Với Mourinho, 90 phút sắp tới như...

Nga thắng đăng cai World Cup 2018 trước bỏ phiếu

Nga thắng đăng cai World Cup 2018 trước bỏ phiếu
2015-10-29 16:06:00

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter hôm qua (28/9) đã tiết lộ về một thỏa thuận giúp Nga giành quyền đăng cai World Cup 2018 thậm chí từ trước khi cuộc bỏ phiếu bầu chính thức diễn ra.

M.U thua đau ở cúp Liên đoàn Anh

M.U thua đau ở cúp Liên đoàn Anh
2015-10-29 07:53:00

Sau Chelsea và Arsenal, M.U là "ông lớn" thứ 3 phải nói lời chia tay cúp Liên đoàn từ vòng 4, sau thất bại trước Middlesbrough ở những loạt đá luân lưu với tỉ số 1-3.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long