Cập nhật:  GMT+7
4buMIcag4buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfhuqQo4bqlIuG7uOG7mOG7juG7nOG7oOG7lCE04buy4buUw6IoMCHhu5ThuqThurVkw6MwLuG7lOG6pHXhurbhuqThu5Thu5Eh4bqn4buBJTDhu5R14bqpMC7hu5Thurxk4bqhMC7hu5QiNOG6peG7lOG6vVUx4buU4bq8MzAu4buU4buRIeG6pzAu4buUXSrhuqXhu5ThurLhuqc44buy4buULihT4buU4buy4bqnYeG7suG7lOG6pSEo4buU4bq8N+G7lOG7tj7hu7Ih4buU4bqkKDDhu5QhNOG7suG7lOG6veG7pjDhu5ThurchMzAu4buU4bqlISrhu5QuKOG6oyjhu5TDk+G7rXbDgsOK4buRw5Lhu4wvIcag4buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu4woIC7hu5TDouG6teG7ssON4buYLy/hu7JOw51TMeG6tyHhuqfhuqUhMU7hur0wL+G7tOG7uMOiXeG6pTHhurcvMOG7uMOqw6Iv4bua4bua4bua4buWL8agxqDGoOG7tOG7nsag4bui4bua4bui4buW4buW4bqlxqBR4bui4bucUuG7oiLGoE5b4bq3LuG7mOG7lC/hu451NOG7suG7lMOiKDAh4buU4bqkdeG6tuG6pOG7lOG7kSHhuqfhu4ElMOG7lHXhuqkwLuG7lOG6vGThuqEwLuG7lOG6pSFTIOG7lC4oU+G7lOG7keG6p2Hhu7Lhu5ThuqUhKOG7lOG6vDfhu5Thu7Y+4buyIeG7lOG6pSgw4buUITThu7Lhu5Thur3hu6Yw4buU4bq3ITMwLuG7lOG6pCEq4buULijhuqMo4buU4butdsOCw4rhu5Hhu5Thu5rhu5bhu5rhu5rhu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurd14bu4U+G7tOG7mOG7juG7sVXhu5TDouG7rDDhu5Thu7Ih4bqhKOG7lOG6pCgw4buUITThu7Lhu5Thur3hu6Yw4buU4bq3ITMwLuG7lCLhuqMw4buUMCHhu67huqXhu5Thu7LDmeG7lDBk4bqj4buy4buU4bu2ZMSD4buy4buU4bu2NzAu4buU4bu2w5kx4buU4buyVOG7suG7lMOdw5ow4buUITThu7Lhu5TDoigwIU3hu5TDoigwIeG7lOG6vSglMOG7lOG7siHDo+G7lOG7tjIw4buUIVUwLuG7lDDhu6YgTeG7lOG7suG6p2Hhu7Lhu5ThuqUhKOG7lOG6vDfhu5Thu7Y+4buyIeG7lOG6pCgw4buUITThu7Lhu5Thur3hu6Yw4buU4bq3ITMwLuG7lOG6pSEq4buULijhuqMo4buUw5Phu612w4LDiuG7kcOS4buULeG7lOG6vCjhu7jhuqXhuqXhu7gi4buU4bua4buW4bua4bua4buU4bu24buk4buU4buyISkwIeG7lOG6pSHEkeG7suG7lOG7tmTEg+G7suG7lOG6pOG6teG6pzAu4buUZOG6oTAu4buU4buZMVUw4buU4bqk4buv4buRw4Lhu5R1OeG7lOG7kSEp4buU4butKDAh4buU4buy4bqpMC7hu5Thu7JU4buy4buUw51hTeG7lDAuVTAh4buU4bq3ITgo4buUIcSD4bq34buU4bq94bqjKOG7lOG6pMOh4buU4buyIcSR4buy4buULihUMeG7lOG7tOG6q+G7suG7lMO6w7p04buU4bq8KD/huqXhu5Thu69TIOG7lOG6vVXhu5ThuqRX4bq34buU4bu2MVUw4buU4bq8KOG7uOG6peG6peG7uCLhu5ThurchVOG6peG7lOG7tmEwLuG7lOG6peG6tSUw4buU4buyw5nhu5QwZOG6o+G7sk7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47huqQh4bu4MeG7lOG6pSE3MC7hu5TDnVQx4buU4buyYlPhu5TDtFMw4buU4bqkw6Hhu5Thu7IhxJHhu7Lhu5Thu7Lhuqdh4buy4buU4bqlISjhu5Thurw34buU4bu2PuG7siHhu5ThuqQoMOG7lCE04buy4buU4bq94bumMOG7lOG6tyEzMC7hu5ThuqUhKuG7lC4o4bqjKOG7lMOT4butdsOCw4rhu5HDkuG7lC3hu5Thurwo4bu44bql4bql4bu4IuG7lOG7muG7luG7muG7mk3hu5ThuqThurVkw6MwLuG7lOG6pHXhurbhuqThu5Thu5Eh4bqn4buBJTDhu5R14bqpMC7hu5Thurxk4bqhMC7hu5Thu7bhu6Thu5Thu7Iy4buU4buc4bug4buUITThu7Lhu5TDoigwIeG7lOG6v+G6p+G7ruG6peG7lMOixajhu7Lhu5QiNOG6peG7lOG6vVUx4buU4bq8MzAu4buU4buRIeG6pzAu4buUXSrhuqXhu5ThurLhuqc44buy4buULihTTuG7lOG7qyrhuqXhu5ThurPhuqfDmeG7lDBV4buB4buU4buyITHhu5ThuqUh4buu4buB4buU4buyIeG7ruG6peG7lCJkxIMwLuG7lOG7tlUx4buU4bqlw5ox4buU4bq9VeG7lOG7tj4wIeG7lCFk4bqjMC7hu5Thu7bhuq0wLuG7lOG7tsWoMOG7lOG7smJT4buU4buvIVXhu5ThuqXhurVkw6MwLuG7lOG6peG6tTEwLuG7lOG6vSg/4buy4buU4bqlV+G6t+G7lOG6peG6teG6pzAu4buU4bq3IVThuqXhu5ThuqXhurUoOjBN4buUw505KOG7lOG7tGThurEwLuG7lOG7slThu7Lhu5RdZ+G7lDDhu6YwLuG7lOG6pSgw4buUITThu7Lhu5Thur3hu6Yw4buU4bq3ITMwLuG7lOG7slYw4buU4bqlISgq4bql4buU4buyITHhu5ThuqUhKuG7lCE/4buU4bql4bq1PU3hu5Thu7Ih4bqnWDDhu5TDnT7hu5QhVTAh4buU4bql4bq1UzAu4buU4buyITHhu5ThuqVk4bqhMC7hu5QiUyjhu5Thu7JiU+G7lOG7slThu7Lhu5Thu7ggTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG6vDMwLuG7lOG7siHhuqcwLuG7lF0q4bql4buU4bqy4bqnOOG7suG7lC4oU+G7lMOiJOG7lOG7tCg7MOG7lOG6tVPhu5Thur1VMeG7lDAuVeG7geG7lOG7mlIv4bue4buU4bql4bqjKOG7lOG7tuG7rOG7gU7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurdo4bqn4bqlITHhurXhu5jhu451KCXMgDDhu5Thu61TKOG7jC/hurfhu44=

Hiền Mai

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phú Thọ có á khoa khối B toàn quốc

Phú Thọ có á khoa khối B toàn quốc
2024-07-18 08:39:00

baophutho.vn Theo dữ liệu điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 do Bộ GD&ĐT vừa công bố đã xác định được các thủ khoa, á khoa của Kỳ thi và theo các...

Thiếu nhi Đất Tổ nhớ Bác

Thiếu nhi Đất Tổ nhớ Bác
2022-05-17 15:36:00

baophutho.vn Sinh thời, Bác Hồ kính yêu đã dành nhiều tình cảm cho thiếu niên, nhi đồng. Người luôn quan tâm, chăm sóc và giáo dục thế hệ măng non trở thành...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long