Cập nhật:  GMT+7
R+G7skvEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPhu7Xhu7Q3KuG7puG7iEjhu7Phu7Q/4buyxKjhurPhu7Thu7A/xKjhu7U14bqjID/DncSo4buJ4buS4bu0xKjhu7Iuw5rEqOG7kWE/w53EqOG6s+G6o10/w53EqOG7pOG7kjfEqMOd4bu04buY4bu0xKg34buS4bu0xKgl4bqtxKg34buy4bu0xKhxKuG6pSYz4bu0w5rEqOG7tTrDlD/EqOG7si7DmsSoNuG7tD/hu7LEqOG6s+G7tOG7sD/hu4DEqOG7si7DmsSoNuG7tD/hu7LEqDc64buQP8SoNDg8w5rEqD/hu5YmxKhMSkxMRy/hu7JLSEczxKjDmirDlTY2xJDhu4gzw606w5nhuqXhu4hIR+G7tCbDncSoNjXDmsSQ4buILy/DmuG7hlXDlToz4buyODfhu7I64buG4bqzPy/DmeG7pjYlNzozLz/hu6bhurU2L0xMTEovS0tLw5lOS+G7jE9MSko3S+G7jE5Nw5LDkypL4buGJDPDneG7iMSoL0jhu4l74bu0xKg3OOG6pVc/xKhxKuG6pSYz4bu0w5rEqOG7tTrDlD/EqOG7si7DmsSo4bu1NeG6oyA/w53EqOG7ieG7kuG7tMSo4buyLsOaxKjhu5FhP8OdxKjhurLhuqNdP8OdxKjhu6Thu5I3xKjDneG7tOG7mOG7tMSoNzU6P8OdxKjhu6Phuq3EqDfhu7Lhu7TEqHEq4bqlJjPhu7TDmsSo4bu1OsOUP8So4buyLsOaxKg24bu0P+G7ssSo4bqz4bu04buwP+G7gMSo4buyLsOaxKg24bu0P+G7ssSoNzrhu5A/xKg0ODzDmsSoP+G7libEqExKTExHLzNIRzPEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPhu5Hhu6bDlcOZ4buISOG7o+G6rcSoN+G7suG7tMSocSrhuqUmM+G7tMOaxKjhu7U6w5Q/xKg24bu0P+G7ssSo4bqz4bu04buwP+G7gMSo4buyLsOaxKg24bu0P+G7ssSoNzrhu5A/xKg0ODzDmsSoP+G7libEqExKTEzEqMOZOsSo4buRe+G7tMSo4bu1OsOUP8So4buyLsOaxKjhurLhu7RWN8SocMOVJsSow5rhu7LDoMSoNzXhu7jEqDPhu7I84bu0xKjhu7IwM8So4bqzIuG7tMSow617xKjDtOG7tMOUOsSow5nDocOaxKjhurPhu5DEqOG7ieG7kDrEqDfhu5I64buAxKjhu5/hu7Thu7A/xKjhu7Lhu7RWM8Sow5rDlMOaxKjhu5F74bu0xKjhu6Phu7I6w5XEqOG7si7DmsSo4bqz4buQxKjhu6NixKg34buyOFI3xKjhurLhu7RWN8SocMOVJsSo4bqz4buQxKjhu7U1OD/DncSo4bqjXT/DncSo4buRe+G7tMSo4buz4bu0P+G7ssSo4bqz4bu04buwP8So4bqy4bu0VjfEqHDDlSbEqDd9xKjDmuG7ssOjw5rEqOG7pOG7lMSoN+G7sjjEqOG7sjk3xKhLSk3EqOG7pDrhu5A/xKg34buyw5UmxKjDneG7tMOVxKjhurMi4bu0xKjhu4xKTsSoN+G7suG7tsSoNuG7tD/hu7LEqOG7pOG7rD/EqDfEg8SoT+G7jMSoNzXhuqMgP8OdxKjhu6Thu5Lhu7TEqOG7si7DmsSo4bqz4buQxKhOT8SoNzXhuqMgP8OdxKjhu7Xhu5F44bu1xKg3NeG7sD/EqDc64buQP8SoNDg8w5rhu4ZHLzNIRzPEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPDrTrDmeG6peG7iEjhu7Xhu7LDlSbEqMOd4bu0w5XEqCXhuq3EqDfhu7Lhu7Thu4DEqOG7pHvhu7TEqDc44bqlVz/EqHEq4bqlJjPhu7TDmsSo4bu1OsOUP8So4buyLsOaxKjhu7U14bqjID/DncSo4buJ4buS4bu0xKjhu7Iuw5rEqOG7kWE/w53EqOG6suG6o10/w53EqOG6syLhu7TEqE/EqDfhu7Lhu5A/4buyxKjhurPhu7Thu7A/xKgq4buQxKg24bu0P+G7ssSo4bqz4bu04buwP8Sow5rDlMOaxKgl4buyOsOVw4rEqOG7o+G7sjrDlcSo4buyLsOaxKjhu7Xhuq/EqD/hu7Lhu7Thu7A/4buAxKjhu6Phu7I6w5XEqOG7o+G7tD/hu7LEqDfhu6zEqOG6s+G7kMSoeTjhu5g/xKg3NUDEqCXhu7Q/4buyxKjDmTrDlT/hu7LEqDc1w5U/4buyxKg34buQ4bu0xKgxxKhMxKgmKT/DisSo4buJ4buS4bu0xKg2PMSo4bqz4buQxKjDtOG7tOG7mOG7tMSoN+G7tsOa4buyxKjhurMi4bu0xKg34buyIOG7tMSow53hu7TDlT/EqCrhu5AmxKhV4buQ4bu0xKhL4buMSsSoM+G7sjk3LyYpP+G7hsSo4buj4busN8SoN+G7sjnDmsSoJeG6rcSoN+G7suG7tOG7gMSo4buke+G7tMSoNzjhuqVXP8SocSrhuqUmM+G7tMOaxKjhu7U6w5Q/xKjhu7Iuw5rEqOG7tTXhuqMgP8OdxKjhu4nhu5Lhu7TEqOG7si7DmsSo4buRYT/DncSo4bqy4bqjXT/DncSow6I4UDfEqDbGoMOaxKjDneG7tOG7kD/hu7LEqCZ7N8Sow53hu7Thu5jhu7TEqHDhu7JQN8SoMcSoJik/xKjDtOG7tOG7mOG7tMSoN+G7tsOa4buy4buAxKhNxKjDneG7tOG7mOG7tMSocOG7suG7uMSo4bqz4buQxKhMxKjDneG7tOG7mOG7tMSow63DlcSoMcSow5rhu5jEqOG7ssOV4bu0xKgmKT/EqOG7ieG7kuG7tMSoNjzEqOG6s+G7kMSow7Thu7Thu5jhu7TEqDfhu7bDmuG7suG7hkcvM0hHM8Sow5oqw5U2NsSQ4buIM8OtOsOZ4bql4buISOG7tTXhu5jhu7TEqDQ4w5XEqMOdUT/EqE1KxKgqUT/EqDd9xKjDmuG7ssOjw5rhu4DEqCXhuq3EqDfhu7Lhu7TEqHEq4bqlJjPhu7TDmsSo4bu1OsOUP8So4buyLsOaxKjhu7Lhu5o/w53EqD/hu5YmxKjhu6Thu5TEqDfhu7I4xKjhu7I5N8So4bukKT/DncSo4buk4buYOsSow5rDlMOaxKg24bu0P+G7ssSo4bqz4bu04buwP+G7gMSo4buyLsOaxKg24bu0P+G7ssSo4buk4busP8SoN8SDxKjDmsOUw5rEqMOaXcSoNjHEqMOd4bu0w5Q6xKjDmcOhw5rEqOG7pOG7kDrEqDfhu5I6xKg3NeG7sD/EqMOa4buYxKg/4bqjIsOaxKg34buyw5UmxKjDneG7tMOVxKg3NcOVP+G7ssSoN+G7kOG7tOG7hsSo4bu14bu2P+G7ssSoN8SDxKg/4buWJsSoTEpKT8So4buk4busP8SoP8OV4bql4buAxKjhu6R74bu0xKg3OOG6pVc/xKjhu7U6w5Q/xKjhu7Iuw5rEqMOaw6DDlcSo4bu1NeG6oyA/w53EqOG7ieG7kuG7tMSo4buyLsOaxKjhu5FhP8OdxKjhurLhuqNdP8OdxKjhu6Thu5TEqOG7pOG7kjfEqOG7pOG6ozDDmsSow5PEqMOd4bu04buY4bu0xKhw4buyUDfhu4DEqEvhu4zEqMOd4bu04buY4bu0xKhw4buy4bu44buAxKhMTcSow53hu7Thu5jhu7TEqMOtw5Xhu4DEqEtMxKjDneG7tOG7mOG7tMSo4buj4buyOOG6peG7rD/EqCXhu7Lhu7bDmuG7suG7hkcvM0hHM8Sow5oqw5U2NsSQ4buIM8OtOsOZ4bql4buISOG7n1jEqDd9P8OdxKgl4busN8So4bqz4buQxKg3NcOVOsSow53hu7Thu5jhu7TEqMOa4buyOsSow5rDlMOaxKjhu6R74bu0xKg34buy4bu0xKjhu6Thu5I3xKg34buy4buQP+G7ssSoN+G7tsOa4buyxKjDmsOVOsSow5nhuq/EqCXhu7Thu6w/xKg24buqxKjhu6ThuqMww5rEqDd9xKjDmuG7ssOjw5rEqOG6s+G7kDrEqMOaODzhu7TEqDfhu7LDlD/DncSoTy9MSkxMxKg34buS4bu0xKjhu5Hhu5DEqHB74bu04buGRy8zSEczxKjDmirDlTY2xJDhu4gzYzg34buyOjXhu4hIcOG7tD/hu7LEqMO04bu0w5U/w51HLzNI

Ninh Giang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thiếu nhi Đất Tổ nhớ Bác

Thiếu nhi Đất Tổ nhớ Bác
2022-05-17 15:36:00

baophutho.vn Sinh thời, Bác Hồ kính yêu đã dành nhiều tình cảm cho thiếu niên, nhi đồng. Người luôn quan tâm, chăm sóc và giáo dục thế hệ măng non trở thành...

Đảm bảo dạy và học trong tình hình mới

Đảm bảo dạy và học trong tình hình mới
2022-05-10 07:47:00

baophutho.vn Năm học 2021-2022 diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến giáo dục và đào tạo (GD&ĐT). Tuy nhiên, ngành...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long