Cập nhật:  GMT+7
ea18x14bcbx183d6xf21fx15341x106d9x1776fx1036fx166a5xX7x190b0x16385x18b11x10dadx10146x11406xX5x1732bxXax14ab9x18c0dxX1xX6xXdxX3x1408bx17415xX4xX3x16519x17324xXdxX3xXexX1xX6x158aexX3xXcx13ce5x187d4x181d3x121bbxX3x1691bxX1dxXdxX3x16c61x11e68xX28xX3x1550dxX27xX30xX28xX3xX4x14903xX3xX2bxX1dxX28xX29xX3xX28x1235fxX18xX3x13711x10c2fxX44xX44xX0x12957xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX6x14762xXaxX12x16534xX29x106e3x17cb9xX3xX44xX49x10f88xee5axX3xXexX19xXdxX3xXcxX26xX27xX28xX29xX3xX2bxX23xX60xX28xX3x12c77x19a7ex10b5exX66xX3x15e2fx150f4xX3x15dc5xfd1bxX28xX3xX2fx15c86x1298axX28xX29xX66xX3xX1xX27xX61x17fc9xX28xX3x1932cx194e8xX18xX3xX13xX1xX80xX66xX3x1456bx1475dxX5exX2fxX3xXex10d57xX28xX1xX3xXex15815xX3xX4xX1x117adxX4xX3xX13xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xXexX1xX6xX23xX3xXcxX26xX27xX28xX29xX3xX2bxX1dxXdxX3xX2fxX30xX28xX3xX33xX27xX30xX28xX3xX4xX39xX3xX2bxX1dxX28xX29xX3xX28xX41xX18xX3xX44xX45xX44xX44x179f4xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6xXbxXexXdxX23xX28xXaxX12xX0xXdxX18xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX90xX10xX28xXexX10xX26xXaxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXax10292xXdxX5bxXexX1x156d4xX3xX77xX78xX45xXbxX7cx10d2exX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX11axX3x152b1x132e4xX44xXbxX7cxX121xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX49xX49xX4xXe0x16f89xX6xX23xXbxX1xX27xXexX1xX23xXe0x12980xX28xX49xX5bxX10xX7xff72xXexX23xXbxX49xX28xX10xX115xX7xX49xX44xX44xX79xX2xX49xX2xX2xX2xX5bxX44xX2xX12bxX12bx17799xX2xX12bxXexX77xX12cxX45xX78xX5xX2x113bexXdxX18xX29xX16dxX12cxX44xX44xX163xXe0x19323xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xXexX1xX6xX23xX3xXcxX26xX27xX28xX29xX3xX2bxX1dxXdxX3xX2fxX30xX28xX3xX33xX27xX30xX28xX3xX4xX39xX3xX2bxX1dxX28xX29xX3xX28xX41xX18xX3xX44xX45xX44xX44xXaxX3xX115xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX77xX78xX45xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX12bxX12cxX44xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6xXbxXexXdxX23xX28xXaxX12x186bdxX1x16dc8xX28xX3xXexX1xXdxX3x188caxXdx14da8xX27xX3xX5xX8dxX28xX1xX3xX2bxX1dxXdxX3xX28xX29x112afxX3xX4x152c8xX6xX3xXcxX26xX27xX28xX29xX3xX2bxX1dxXdxX3xX2fxX30xX28xX3xX33xX27xX30xX28xX3xX4xX39xX3xX2bxX1dxX28xX29xXe0xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX23xX5bxX61xXaxX12xX1cxX1dxXdxX3xXexX1xX6xX23xX3xXcxX26xX27xX28xX29xX3xX2bxX1dxXdxX3xX2fxX30xX28xX3xX33xX27xX30xX28xX3xX4xX39xX3xX2bxX1dxX28xX29xX3xX5bxXdx199baxX28xX3xX26xX6xX3xXex18daaxX3xX28xX29xX60xX61xX3xX44xX49xX65xX3xX2bx19609xX28xX3xX28xX29xX60xX61xX3xX12bxX49xX65xX3xX146x13541xXdxX3xX7x1651dxX3xXexX1xX6xX18xX3xX29xXdxX6xX3xX4xX207xX6xX3xXexX26xX80xX28xX3xX79xX12cxX45xX3xX146x11160xX28xX3xX2bxX1dxX28xX29xX3xX146xXdxX80xX28xX3xX5xX60xX3xX4x157caxX28xX3xX13cxX1dxX66xX3xX4xX1xXdxX273xX28xX3xX7x10c09xX3xX2fxX30xX28xX3xX33xX27xX30xX28xX3xX4xX39xX3xX2bxX1dxX28xX29xX3xXexX1xX27xX1dxX4xX3xX2xX79xX3xX1xX27xX61xX8dxX28xX66xX3xXexX1xX60xX28xX1xX66xX3xXexX1xf136xXe0xX3xXcxX1xX6xX18xX3xX29xXdxX6xX3xX1cxX1dxXdxX3xXexX1xX6xX23xX3xX4xX2aexX4xX3xX2bxX23xX60xX28xX3xX146xX29dxX28xX3xX2bxX1dxX28xX29xX3xX146xXdxX80xX28xX3xXbxX1x10debxXdxX3xXexX1xX6xX18xX3xX29xXdxX6xX3xX4xX2aexX4xX3xXbxX1xX1edxX28xX3xXexX1xXdxX11axX3xX1f4xXdxX1f6xX27xX3xX5xX8dxX28xX1xX3xX2bxX1dxXdxX3xX28xX29xX204xX3xX2fxX30xX28xX3xX33xX27xX30xX28xX3xXexX284xX3xX146xX8dxX121xX3xX2bx1927cxX28xX29xX3xX5bxXdxX260xX28xX3xX146x18fb8xX3xXexX1xX27xX29dxXexX121xX3xX4xX1xXdxX273xX28xX3xXexX1xX27xX29dxXexX3xXcxX26xX27xX28xX29xX3xX2bxX1dxXdxX3xX2fxX30xX28xX3xX33xX27xX30xX28xX3xX4xX39xX3xX2bxX1dxX28xX29xX121xX3xX4xX1xX19xX61xX3xX146xX204xX3xXexX26xX6xX28xX29xX3xX79xXe0xX45xX45xX45xX18xX3xX2bx150c2xXdxX3xX146xX280xXdxX3xX28xX6xX18xX66xX3xX2xXe0xX78xX45xX45xX18xX3xX2bxX3a4xXdxX3xX146xX280xXdxX3xX28x105f2xX121xX3xX28x111e6xX18xX3xX5xX284xX27xX3xX2bxX19xX28xX3xX7cxX6xX3xX2bxec46xX28xX29xX3xX1xX84xX280xX28xX29xX3xX146xX60xX3xX13cxeb03xX28xX3xX7xX3d3xX28xX29xX3xXexXdx12e20xX27xX3xX5xXdxX80xX28xX3x16da8xX13xX3xX13cxX60xXdxX3xX2xXe0xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6xXbxXexXdxX23xX28xXaxX12xX0xXdxX18xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX90xX10xX28xXexX10xX26xXaxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxX115xXdxX5bxXexX1xX11axX3xX77xX78xX45xXbxX7cxX121xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX11axX3xX12bxX65xX79xXbxX7cxX121xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX49xX49xX4xXe0xX13cxX6xX23xXbxX1xX27xXexX1xX23xXe0xX146xX28xX49xX5bxX10xX7xX14cxXexX23xXbxX49xX28xX10xX115xX7xX49xX44xX44xX79xX2xX49xX2xX2xX2xX5bxX44xX2xX12bxX12bxX163xX44xX163xXexX79xX44xX12cxX163xX5xX12cxX16dxXdxX18xX29xX16dxX12cxX44xX79xX163xXe0xX177xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xXexX1xX6xX23xX3xXcxX26xX27xX28xX29xX3xX2bxX1dxXdxX3xX2fxX30xX28xX3xX33xX27xX30xX28xX3xX4xX39xX3xX2bxX1dxX28xX29xX3xX28xX41xX18xX3xX44xX45xX44xX44xXaxX3xX115xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX77xX78xX45xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX12bxX65xX79xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6xXbxXexXdxX23xX28xXaxX12xX1ebxX1xX1edxX28xX3xXexX1xXdxX3xX13cxXdxX3ebxX27xX3xX5bxXdxX260xX28xX3xX146xX35dxX3xXexX1xX27xX29dxXexX3xX2fxX30xX28xX3xX33xX27xX30xX28xX3xX4xX39xX3xX2bxX1dxX28xX29xXe0xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX23xX5bxX61xXaxX12xX1cxX1dxXdxX3xXexX1xX6xX23xX3xX28xX1x11212xX18xX3xX2bxX2aexX28xX1xX3xX29xXdxX2aexX3xXexX1xX284xX4xX3xX4xX1x15b69xXexX3xX14cxX273xXexX3xX33xX27xX316xX3xX1xX27xX566xX28xX3xX5xX27xX61xX8dxX28xX66xX3xX7x1951exX28xX3xX7xX60xX28xX29xX3xX4xX1xXdxX273xX28xX3xX2bxX566xX27xX121xX3xXexX26x12501xX28xX1xX3xX2bxX1dxX3xXexXa4xX3xX4xX1xXa8xX4xX66xX3xX4xX1xX9fxX3xX1xX27xX61xX66xX3xX33xX27xX316xX28xX3xX5x12fc8xX66xX3xX1xX27xX566xX28xX3xX5xX27xX61xX8dxX28xX3xX4xX207xX6xX3xXcxX26xX27xX28xX29xX3xX2bxX1dxXdxX3xXexX26xX84x1746fxX28xX29xX66xX3xXcxXdxX3ebxX27xX3xX2bxX1dxXdxX3xXexX26xX84xX5d1xX28xX29xX3xX146xX60xX3xX4xX1xXdxX273xX28xX3xX7xX2bcxX3xX2fxX30xX28xX3xX33xX27xX30xX28xX3xX4xX39xX3xX2bxX1dxX28xX29xXe0xX3xX1f4xX353xX28xX29xX3xXexX1x17f3dxXdxX66xX3xXexX1x108dcxX28xX29xX3xX33xX27xX6xX3xX1cxX1dxXdxX3xXexX1xX6xX23xX3xX28xX1xX553xX18xX3xX5xX284xX6xX3xX4xX1x19981xX28xX3xX4xX2aexX28xX3xX13cxX1dxX66xX3xX4xX1xXdxX273xX28xX3xX7xX2bcxX3xX2fxX30xX28xX3xX33xX27xX30xX28xX3xX4xX39xX3xX2bxX1dxX28xX29xX3xX4x1900axX3xXexX1xX60xX28xX1xX3xXex14a23xX4xX1xX3xX7cxX27xX566xXexX3xX7xX3e1xX4xX3xX4x168f2xX3xXexX1xX6xX18xX3xX29xXdxX6xX3xX1cxX1dxXdxX3xXexX1xX6xX23xX3xX4xX566xXbxX3xX9axX1dxX3xX28xX41xX18xX3xX44xX45xX44xX79xXe0xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX23xX5bxX61xXaxX12xX1ebxX1xX2aexXexX3xX13cxXdxX3ebxX27xX3xX14cxX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xXexX1xX6xX23xX66xX3xX1f4xX19xXdxX3xXexX2aexX3xX5exX29xX27xX61xX260xX28xX3xf414xXdxX28xX1xX3x10967xX23xX28xX29xX3x197e0xX3xX90xX1xX65cxX28xX1xX3xX207xX61xX3xX9axX1dxX3xX90xX1cx1765ax13edfxX3xXexX9fxX28xX1xX3xX61xX80xX27xX3xX4xX1edxX27xX66xX3xX4xX2aexX4xX3xX146xX29dxX28xX3xX2bxX1dxX28xX29xX3xX146xXdxX80xX28xX3xXexX1xX6xX18xX3xX29xXdxX6xX3xXexX1xXdxX3xX2bxX566xX27xX3xX146xX280xXdxX3xXexXdxX28xX1xX3xXexX1xX1edxX28xX3xX4xX6xX23xX3xXexX1xX84x17230xX28xX29xX66xX3xX4xX1xX566xXbxX3xX1xX60xX28xX1xX3xX28xX29xX1xXdxX80xX18xX3xX33xX27xX61xX3xX4xX1xX273xX3xX4xX207xX6xX3xX1cxX1dxXdxX3xXexX1xX6xX23xX66xX3xX33xX27xX61xX273xXexX3xXexX30xX18xX3xX29xXdxX60xX28xX1xX3xX14cxX273xXexX3xX33xX27xX316xX3xX4xX6xX23xX3xX28xX1xX566xXexXe0xX3xXcxXa4xX3xXexX26xX62dxX28xX29xX3xXexX60xXdxX3xX2bxX2aexX28xX1xX3xX29xXdxX2aexX3xXexX26xX27xX28xX29xX3xXexX1xX284xX4xX66xX3xX14cxX1xX2aexX4xX1xX3xX33xX27xX6xX28xX66xX3xX4xX611xX28xX29xX3xXexX30xX18xX66xX3xX2bxX3d3xX28xX29xX3xXexX26xX593xX28xX1xX3xX2bxX1dxX66xX3xX28xX41xX28xX29xX3xX5xX284xX4xX3xX4xX2aexX4xX3xXcxX26xX27xX28xX29xX3xX2bxX1dxXdxX3xX2fxX30xX28xX3xX33xX27xX30xX28xX3xX4xX39xX3xX2bxX1dxX28xX29xX3xX146xX60xX3xX4xX2aexX4xX3xX146xX29dxX28xX3xX2bxX1dxX28xX29xX3xX146xXdxX80xX28xX3xXexX1xX6xX18xX3xX29xXdxX6xXe0xX3xX9axX6xX28xX3xXexXa4xX3xX4xX1xXa8xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xXexX1xX6xX23xX3xX2bxXdxX1f6xX27xX3xX1xX60xX28xX1xX3xX14cxX1xX23xX6xX3xX1xX62dxX4xX66xX3xX2bxX3d3xX28xX29xX3xX28xX1dxXdxX3xX5bxX27xX28xX29xX3xX4xX1xX84xX39xX28xX29xX3xXexX26xX593xX28xX1xX3xX146xX60xX3xX13cxX316xX23xX3xX2bxX316xX18xX3xX6xX28xX3xXexX23xX60xX28xX3xXexX27xX61xX8dxXexX3xX2bxX3a4xXdxX3xX146xX1f6xX3xX18xX62dxXdxX3xX18x140b1xXexXe0xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX23xX5bxX61xXaxX12xX5exX29xX6xX61xX3xX7xX6xX27xX3xX5xX260xX3xX14cxX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX66xX3xX4xX2aexX4xX3xX2bxX23xX60xX28xX3xX146xX29dxX28xX3xX2bxX1dxX28xX29xX3xX146xXdxX80xX28xX3xX13cxX84xX280xX4xX3xX146xX60xX23xX3xXexX1xXdxX3xX28xX1dxXdxX3xX5bxX27xX28xX29xX3xX2bxXdxX1f6xX27xX3xX5xX8dxX28xX1xX3xX2bxX1dxXdxX3xX28xX29xX204xX3xX146xX60xX3xX2bxX353xX28xX29xX3xX5bxXdxX260xX28xX3xX146xX35dxX3xXexX1xX27xX29dxXexXe0xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3f3xX27xXexX1xX23xX26xXaxX12xX1cxX27xX61xX3xXcxX1xX3e1xX28xX29xX0xX49xXbxX12

Huy Thắng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long