“LÁ CHẮN THÉP” KHU VỰC TÂY BẮC

Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới” đã cụ thể hóa đường lối của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong thời bình. Là địa bàn chiến lược quan trọng trong thế trận phòng thủ chung của Quân khu 2 và cả nước, Phú Thọ đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh là yêu cầu của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đòi hỏi phải xây dựng toàn diện cả về tiềm lực, lực lượng và thế trận, trong đó chú trọng phát huy yếu tố chính trị, tinh thần, gắn phát triển KT-XH với tăng cường củng cố QP-AN, tạo sức mạnh tổng hợp cho nền quốc phòng toàn dân.

Trong các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của quân đội, giáo dục chính trị, tư tưởng đặc biệt quan trọng, trực tiếp góp phần xây dựng phẩm chất, lập trường, thái độ chính trị của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Những năm qua, Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị thuộc LLVT Phú Thọ đã quán triệt nghiêm túc chế độ thông báo thời sự, đọc báo, nghe tin, vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền như: Nói chuyện thời sự, thông báo chính trị, kể chuyện, đối thoại, tọa đàm, trao đổi, diễn đàn...Hàng tuần các đơn vị cấp đại đội và tương đương có 30 phút thông báo chính trị cho cán bộ, chiến sĩ; hàng tháng cơ quan Bộ CHQS tỉnh, cấp trung đoàn và tương đương có hai buổi thông báo chính trị - thời sự cho sĩ quan, QNCN, CNVQP.

Toàn lực lượng thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ luôn quán triệt để đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh nắm vững tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN của Đảng, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ do các thế lực thù địch tiến hành chống phá nước ta. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng giúp cho cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ đặc điểm của đất nước trong điều kiện hội nhập, phải đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức; giúp bộ đội phân biệt rõ giữa đối tượng và đối tác, tránh mơ hồ, lẫn lộn. Kết hợp giáo dục chính trị, tư tưởng với giáo dục đạo đức, rèn luyện kỷ luật và tác phong chính quy; kiên quyết đấu tranh với các quan điểm thù địch, sai trái, cơ hội; xây dựng ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Một trong những nội dung Đại hội XIII của Đảng xác định là: “Kết hợp chặt chẽ phát triển KT-XH với củng cố, tăng cường QPAN”. Những năm qua, Phú Thọ đã thực hiện tốt hai nhiệm vụ gắn phát triển KT-XH với tăng cường QPAN nhằm hướng tới mục tiêu chung là xây dựng tiềm lực kinh tế trong KVPT ngày càng vững chắc.

Khi chiến tranh xảy ra, ngoài nhiệm vụ phải chi viện nguồn lực cho tiền tuyến, các địa phương còn phải trực tiếp, chủ động, tự lực tổ chức chiến đấu bảo vệ mình trong khu vực phòng thủ, duy trì các hoạt động vừa sản xuất, vừa chiến đấu để bảo đảm nhu cầu thiết yếu về đời sống của Nhân dân.

Công ty Cổ phần cơ khí Supe Lâm Thao được Bộ Công thương, Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao lựa chọn là đơn vị thực hiện nhiệm vụ ĐVCN. Hàng năm Công ty phối hợp với Bộ CHQS tỉnh huy động lực lượng tham gia huấn luyện thực hành sản xuất, sửa chữa, thay thế các loại xe tăng có trong biên chế của Quân đội. Công tác huấn luyện hàng năm luôn đạt 100% quân số. Đến nay, qua huấn luyện, các công nhân kỹ thuật của đơn vị đã nắm vững các bước quy trình công nghệ bảo dưỡng kỹ thuật, nhất là yêu cầu kỹ thuật khi tháo lắp các cụm máy ra khỏi xe, thay thế các trang thiết bị, giám định các cụm thiết bị...

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Giám đốc Công ty Cổ phần cơ khí Supe Lâm Thao cho biết: Qua công tác huấn luyện, dây chuyền bảo dưỡng cho xe tăng T54, PT-76B của Công ty đã được nghiệm thu đảm bảo các thông số kỹ thuật theo quy định, chất lượng tốt và vận hành theo đúng nguyên lý đáp ứng yêu cầu động viên công nghiệp trong tình hình mới. Đến nay, Công ty đủ điều kiện động viên công nghiệp khi chiến tranh xảy ra.

Cũng như Công ty Cổ phần Cơ khí Supe Lâm Thao, Chi nhánh Viettel Phú Thọ luôn gắn hiệu quả sản xuất kinh doanh với đảm bảo tốt QPAN. Đơn vị hiện có hạ tầng mạng lưới với hệ thống cáp quang và trạm BTS hàng triệu thuê bao di động tới 100% xã, phường, thị trấn kể cả địa bàn vùng sâu, vùng xa…Từ năm 2019, Viettel Phú Thọ đã phối hợp với UBND tỉnh triển khai và bàn giao Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố Việt Trì, đây là một trong những hợp phần của Dự án đô thị thông minh đã được ký kết từ năm 2017. Cũng từ Trung tâm này sẽ kết nối với các các lĩnh vực then chốt là y tế, giáo dục – đào tạo, hành chính công và du lịch gắn với thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam và sẵn sàng huy động phục vụ cho nhiệm vụ tác chiến trong KVPT.

Đồng chí Bùi Minh Châu - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư ĐUQS tỉnh trao đổi với các đại biểu tại hội nghị ĐUQS tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ QSQP năm 2021

Bên cạnh sẵn sàng động viên công nghiệp, thì công tác quy hoạch phát triển kinh tế gắn với QP-AN được Phú Thọ đặc biệt quan tâm. Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu khẳng định: Để thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH gắn với tăng cường QPAN, Phú Thọ đã rà soát, hoàn thiện và triển khai hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách, đề án kết hợp chặt chẽ KT-XH với QPAN và QPAN với KT-XH trong từng chiến lược, quy hoạch phát triển của địa phương nhằm đảm bảo đồng bộ, toàn diện, có tính khả thi cao và tầm nhìn dài hạn.

Trong quy hoạch tổng thể vùng miền, Tỉnh ủy Phú Thọ xác định mục tiêu xây dựng tỉnh Phú Thọ thành trung tâm kinh tế, khoa học, công nghệ; GD-ĐT, y tế, văn hóa, du lịch vùng trung du và miền núi Bắc Bộ; là đầu mối giao thông quan trọng nội vùng và liên vùng; cũng là địa bàn trọng điểm chiến lược về QP-AN của vùng cũng như cả nước. Vì thế, trong xây dựng tiềm lực kinh tế của KVPT, Phú Thọ đã xây dựng các KCN, CCN đúng quy hoạch, có chiến lược đưa công nghiệp về nông thôn để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, xây dựng nông thôn mới. Từ đó, xây dựng kế hoạch huy động lực lượng dự bị động viên, mở rộng quy mô lực lượng dân quân tự vệ trong các trạng thái quốc phòng, kế hoạch động viên công nghiệp theo các quy định của pháp luật.

Cùng với công tác quy hoạch, Phú Thọ tập trung nguồn lực xây dựng khu vực phòng thủ then chốt, khu căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, tổ chức tu bổ, cải tạo các đường hầm, hang động phục vụ dân sinh, du lịch và sẵn sàng phục vụ cho quốc phòng, các công trình chiến đấu, công trình phòng thủ, trường bắn, thao trường huấn luyện các cấp nổi bật như: Sửa chữa, bảo dưỡng đường hầm SCHcb AP-05; đường hầm Núi Thắm AP-18; quy hoạch Sở chỉ huy Bộ CHQS tỉnh; khảo sát 2 đường hầm, 7 hang động; xây dựng khu CCCĐ giả định; di chuyển sân bay TX Phú Thọ về huyện Cẩm Khê; quy hoạch bến vượt Phà Then; xây dựng công trình trận địa súng máy phòng không…

Nhờ tận dụng thời cơ, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN, nên trong hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới”, nền kinh tế của tỉnh luôn duy trì được sự ổn định và phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân các giai đoạn đều đạt khá và cao hơn mức bình quân chung của cả nước, quy mô nền kinh tế của tỉnh đứng đầu các tỉnh vùng Tây Bắc, là cơ sở để xây dựng KVPT vững chắc.

Việt Hà - Huy Thắng

Trình bày eMagazine: Ngọc Tùng

5:23:07:2021:15:07

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM