Cập nhật:  GMT+7
4buzw5LDg+G6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buw4buN4buMV+G7lknDgOG7tTlV4bqgYeG6qW/DsuG6oFfhu5Dhu5rDkuG6oOG7sMOS4bqsV+G6oEhV4buaw5PhuqDhu7DDkuG7nOG7msOT4bqgV+G7ruG6qOG7nOG6oFfDkuG7jOG6oEhY4bqm4bqgxqAj4buaw5PhuqDDoELhu5rDk3bhuqDGoCPhu5rDk+G6oHBY4bq84bua4buzL8OSw4Phu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu14buz4buMxqDDk+G6oFbhu65G4bunw4AvL0Z34buE4bqm4buc4buww5JYV8OS4bucdyrhu5ovR0lW4buUV+G7nOG7sC/hu5pJJlYvxILEguG6ouG6ri/Dg8ODw4NH4bqww4PEgsSC4bqk4bqi4bqiV8ODw4LEguG6sOG6ouG6tuG7lsODd+G7mOG7sMOTw4DhuqAv4bu14buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buw4bqpSeG6pkfDgOG7tcOqw5Phuqg64bqgxILhuqIvw4N24bqgOVXhuqBh4bqpb8Oy4bqgV+G7kOG7msOS4bqgbsOSWeG6oOG7jcOS4bug4bqgV8Oa4bqgRsOSQEbhuqDhu7DDkuG6rFfhuqBIVeG7msOT4bqg4buww5Lhu5zhu5rDk+G6oFfhu67huqjhu5zhuqBXw5Lhu4zhuqBIWOG6puG6oOG7rFg6SlfhuqBXw5LEkOG7msOT4bqgKuG7puG7jOG6oEbDkuG7tOG6oEhL4bqg4oCc4bq9I+G7msOT4bqgw6BC4buaw5N24bqgxqAj4buaw5PhuqBwWOG6vOG7mnbhuqDhu6xYOkpX4bqgV+G6vMag4bqgw5Phu4zhuqjhu5rDkuG6oOG6sOG6oOG7msOSw4pX4oCdduG6oEjhurw64bqg4buW4bqo4bqgw5Lhu5zhuqpX4bqgSFXhu5rDk+G6oEbDkuG6qOG7nOG6oMagI+G7msOT4bqg4buUIeG6oOG7muG7jEzGoOG6oOG6pMSC4bqg4buaRMag4bqg4buaw5Phuqg64bqgV8OS4bqo4buaw5LhuqDhu5bhu4Dhu7DhuqDDoELhu5rDk+G6oGFV4buaw5PhuqBWQuG7muG6oOG7n+G7jExX4bqgw6rhuqbGoOG6oCrhuqjhuqDGoCPhu5rDk+G6oHBY4bq84bua4bqgw6rDkuG6vMag4bqgw6Hhur7hu5rhuqDEguG6osSCxIJ34buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwOeG7nEc6w4Dhu7XDoMavV+G6oFfDkuG7jOG6oEhY4bqm4bqgV+G7gOG7sOG6oFfhu65Y4buaw5PhuqAq4bqo4buc4bqg4bqw4bqg4buaVeG7jOG6oEdY4buaw5PhuqBGw5Lhu47hu5rDkuG6oEjhu6LhuqDhu5bhuqjhu63huqDDsuG6uuG7muG6oFbhuqjhu5rDk+G6oEbDkuG7jErhu5rhuqBIw4pY4bqgRuG6puG7nOG6oOG7msOSw4pX4buv4bqgV1g6TeG7muG6oEbDkuG7oOG7muG6oEZS4buaw5PhuqBH4bq84bua4bqg4buaw5Lhu4Dhu7DhuqDhu5rDk+G7tuG6oCrhuqjhuqBGw5JY4buG4bua4bqg4buEw5ThuqDDkljDiuG7muG6oOG7llg6TOG7muG6oFdTV+G6oOG7msOSw4pX4buv4bqgV8Oa4bqgRsOSQEbhuqBG4bqsRuG6oMOS4buc4bqqV+G6oEhV4buaw5PhuqDGoCPhu5rDk+G6oMOgQuG7msOTduG6oMagI+G7msOT4bqgcFjhurzhu5rhuqAqWOG7jOG6oFfhu7jhu6Thu4x24bqg4buW4bqo4buaw5LhuqDGoOG6quG7msOSduG6oOG6puG7muG6oFfhu5zhuqjhu5p24bqgV+G7jEpX4bqg4buU4buMTMagduG6oFfDkuG7jEpX4bqgV8OSPUbhuqDhu5rDksOKV+G6oCrhuqjhuqBGw5LDiuG7sOG6oMOS4bqo4buaw5LhuqDhu7DDkuG6rOG7sOG6oOG7lljhu4BXduG6oOG7lCHhuqDhu5ZY4buAV+G6oOG7msOTw5Lhu4zEqMag4bqg4buaw5LDild34bqg4buNw5LFqOG7jOG6oMOT4buM4bqm4bua4bqgV8OS4buM4bqgSFjhuqbhuqBXI+G6oOG7msOT4bqoOuG6oMSC4bqiL8OD4bqgSErhu5rhuqDEguG6oi/Egi/EguG6osSCxIJ34buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwOeG7nEc6w4Dhu7XDoE3huqBXw5I9RuG6oMOS4buMTOG7muG6oFfDksSQ4buaw5PhuqDhu5bGr+G7jOG6oEbhuqxG4bqg4buaVeG7jOG6oEdY4buaw5N24bqgRsOS4buQ4bqgV+G7jMSoWOG6oFfDkuG7jOG6oEhY4bqmduG6oMOgQuG7msOT4bqg4bu0OnbhuqA5VeG6oGHhuqlvw7LhuqBX4buQ4buaw5LhuqA6xKhY4bqgRuG6vljhuqBGw4rhu7DhuqDhu7Q6duG6oEbDkuG7kOG6oMOSWDrhuqBG4bqsRuG6oEbhu6ThuqDhu6xY4bqm4buaduG6oEjhu6Thu5rhuqAqw5ThuqBXROG7msOT4bqgRuG7uMWo4buaw5PhuqBGUuG7msOT4bqgV+G6rEbhuqDhu5ZD4buaw5LhuqBI4bqq4bucduG6oEbDkuG7kOG6oEjhuqrhu5x24bqgSEvhuqBG4bqm4buc4bqgV+G7ruG6rEbDkuG6oOG7msOS4buMTMag4bqgRuG7tOG6puG6oEbDiuG7sOG6oOG7tDp24bqgRsOS4buQ4bqgw5JYOuG6oEbhuqxG4bqgRuG7pOG6oOG7rFjhuqbhu5rhu6/huqBIS+G6oEbhuqbhu5zhuqBX4buO4buaw5LhuqDDk+G7uOG7pOG7msOT4bqgxqDhu4JYduG6oOG7luG6qMag4bqgV+G7ruG7uOG7pkbhuqBG4bu04bqm4bqgRuG6rOG7muG6oOG7hFXhuqBGw5Lhu7ThuqBX4buuw5XhuqAq4bqo4bqgRuG6rOG7muG6oOG7hFV24bqgSELhu5rDk+G6oCrhu4zEqOG7muG7r+G6oOG7sMOS4bqsV+G6oMOSWDrhuqBXU1fhuqAq4bqm4buM4bqgV+G7ruG7nuG6oEbhu7ThuqbhuqBG4bqsRuG6oFfDmuG6oEbDkkBG4bqg4busWOG6vuG7muG6oEbDklnhu5rDk+G6oCrhuqjhuqBX4buM4buaw5LhuqBXw5Lhur7hu5rhuqBXPeG6oOG7msOTWDpM4buaduG6oFc94bqgw5Phu4zhuqxG4bqgRuG7tOG6puG6oMagw5nhu4zhuqDhu6xY4bq84bua4bqg4buaw5Lhurzhu5p24bqg4busWDpKV+G6oFfhurzGoOG6oOG7sMOSw4rhu5rhuqBIw4pY4bqgV8OSPUbhuqDDkuG7jEzhu5rhuqBXw5LEkOG7msOT4bqg4buWxq/hu4zhuqBG4bqsRuG6oOG7mlXhu4zhuqBHWOG7msOTduG6oEbDkuG7kOG6oFfhu4zEqFjhuqBXw5Lhu4zhuqBIWOG6puG6oEhD4bqgSEvhuqDhu67huqZ34bqg4buN4bqq4buM4bqg4buEWMOa4buM4bqg4buWTuG6oOG7sMOS4bqsV+G6oEhV4buaw5N24bqgSOG6quG7jOG6oEfhu4xM4bua4bqgRuG6rEbhuqBG4buk4bqg4busWOG6puG7muG6oEhD4bqg4buUO+G6oOG7lEpX4bqgw5Phu4zhuqbhu5zhuqDhu7jhu6ZG4bqgV8OS4buM4bqgSFjhuqZ34buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwKVhXw5Lhu5zhu67DgOG7teG7jeG7ruG7oOG7msOT4bqg4bq7VUbhuqAt4bqgbsOS4bqm4bua4bqgw6rDk+G7oEbhu7Mv4buw4bu1

Trọng Lộc - Phan Ngọc

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Màu xanh trên đá núi

Màu xanh trên đá núi
2024-07-20 07:38:00

baophutho.vn Đạn pháo công phá suốt ngày đêm khiến cây rừng cháy rụi, núi đá bị băm vằm, lửa nung trắng xóa thành “lò vôi thế kỷ”. Thế nhưng, vững chắc hơn...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long