Cập nhật:  GMT+7
4bqpdOG6u8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sCF1w4Lhu6vhu5ll4bqrZcOVd8Op4bux4bu54butc2XDqTJ14buZ4bqydcOpw4J0w4nDqeG6tETDtMOpxILDqXN1w6x1w6nhu6xz4buvw611w6l0w63hu61zw6lH4butdOG6qS904bq74bqr4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sFThu5ln4buRZeG6qy5n4bqkw6nhu6l0dcOpw4LEkMOpw7V5w6nhu7HhuqjDtMOpw4J14bud4bqkw6ks4bqk4bqk4buRw6nhurpn4butw6nhu6x14bq0w4Lhu5nhu6vhurLhu6/hu6/hur7hurXDqcOV4burZ8O04bupw7XhuqThurLhu63DqeG6tuG6pGfhur7DqeG6tGfhu61zw6nDtHR14bud4bqkw6nhu7Hhu7nDqcO0ReG6pMOp4bq0deG7neG6pMOp4bq0Z+G7r8Opw7Thuqpnw6nGr+G6pOG6uuG7mcOp4bq6acOpVeG7rcOC4buZ4bqyw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4buw4bu5w4LDqcOC4bqkw7Phu63DqeG6tuG6pGfhurXDqcOUdOG6snXhurTDgnVn4butw6kydeG7meG6snXDqcO0dsOp4buxa8OCw6nEgsOpSOG7r8Op4buTcMOpw4J0w4nDqeG6unXhu6HDtMOpw7R04buvw6nDleG7q2fDtOG7qcO14bqk4bqy4butw6LDqeG7rHThuqLDqcOCw63hu6/DqeG7k0PDg8O0w6lv4butw6nDgkPDg+G7rXPDqcOC4bu1w4LhurXDqWfhu610w6nhu5NDw4PDtMOpVOG7qjLDqS5n4buxw6lH4bur4burZ+G6suG7keG6vsO04buZw6nDtHThu6/DqcOCdGfhu7HDqXN1Z8Opw4J14buj4bqww6nhu5PDg8OCw6nhu5HhuqTDqeG7k2/huqTDqcO04bqqZ8Op4buT4bu5dcOpxILDqVXDgmfhu6vhur7DosOp4bus4buj4bqkw6nDgnThuqTDsuG7rcOp4burw4N14bq1w6nDgnXhu5/hu63DqeG7k8Ot4buvw6nhu5Phu4vDqcSCw6nDguG6pEF1w6nDquG7h8Op4bq04bubw6nhu5NDw4PDtMOp4bup4buAw6l0w4PhurDDqeG7k+G7t+G7rXPDqcO0dMO64butdMOpw4J0RMO0w6LhuqnhurDhuqtlIeG6skPhuqDDtMOp4bupdHXDqeG7k0Nnw6nhurJnw6nhurbhuqThur7hu6PDgsOp4buT4bul4butdMOpw7ThuqThu7V1w6nDtOG6rOG7rXPhurXDqcO0dOG6puG7rXPDqcOC4buzdcOpw7TDs+G7rcOpw4rhu5nhu7HDqcO0w7LhuqTDqW/hur7DqcO0dsOp4buTaOG6sMOpROG7rXPDqeG7k0PDg8O0w6nhu5N3dcOpdHl1w6nEgsOp4busc+G7r8OtdcOpdMOt4butc8OpR+G7rXTDqeG7qXThu7Phu61zw6LDqVThur7DqeG6unjhu61zw6nhu7F4dcOpw7R04bqk4bq+4buh4butw6nhurThu5vDqUHhu61l4bq1w6lH4bur4burZ+G6suG7keG6vsO04buZw6nDtHThu6/DqXRn4bq+w6LhuqnDgmfDteG7q+G7mcOp4bq0w4Lhur7hu6vhu5nhuqFl4buxZ+G6snN14but4bq34bq94bqww4rDqWfhuqTDguG7r2XhuqvhuqnDguG6suG6q+G6qcOC4buR4bqr4bqpdeG7sXPDqeG6tOG6ssO04bqhZXTDgsOC4bqw4bq3Ly/DtWfhu6/hurB04bqkw4J04buvw6Lhurrhu60v4buv4bur4buR4buRZ8OCZy/hurzhu5nDteG6tHXDguG7mS/DgnThu5ktw4J0Z+G7ry1zdWd1LcOC4bqydS/hur3hurnhurvhurkv4bq/L+G6u+G6veG6veG7heG6uVLhurlS4bq94buBw5Uv4bq74bq94bq/4buD4buD4bq5w6rhu4Phu4fhu4Hhu4Xhur3hu4Vf4bq/w6LGsOG6sHNl4bqr4bqpL8OC4buR4bqr4bqpL8OC4bqy4bqr4bqpw4LhurLhuqvhuqnDguG7keG6q+G6qeG6sOG6q+G7kuG7i8OpxILDqcO14bud4butw6nhu6l1Z8Op4bq0Q+G6ouG7rcOp4buR4bu1w7TDqeG6sHThu6/hu61zw6nhu5Phu7nhurXDqTJ14buZ4bqydcOp4burdeG7oeG6pMOpw7R2w6nhu5PhuqrDqeG6tETDtMOpw4J0cMOpdHXhu6Hhu63DqcOCaXXDqeG7reG7ieG7rXPDqcSCw6lzdcOsdcOp4buTb+G6pMOp4buTd3XDqXR5dcOpw4Lhu7XDtMOp4buT4bu5w6nhu610Q8Op4busc+G7r8OtdcOpdMOt4butc8OpR+G7rXThurHhuqkv4bqw4bqr4bqpL8OC4buR4bqr4bqpL8OC4bqy4bqr4bqpL8OCZ8O14bur4buZ4bqr4bqp4bqw4bqrMnXhu5nhurJ1w6l0deG7oeG7rcOp4buracOpw7TDs+G6pMOpw4J04bqqw6nDgkXDqeG7keG7r+G6tcOp4bq0Z+G6pMOp4bupdHXDqcO0dHVnw6nDgmfhur7DqUfDgmfhu6tn4butw4Jnw6nDtOG6pOG7tXXDqeG7seG6rGfDqXN1w6x1w6nDguG6skPhuqDDtMOiw6lH4butdMOpw4LEkOG7rXPDqXN0dcOp4bq74buB4bq5w6nDtWnhu63DqcOCdMSp4butc8Opw4LhurLhu6/hu61zw6nDqsOq4bq5w6nDguG6ssOy4butw6nDgnR1w6nhu5Nv4bqkw6nEgsOpw7Row7TDqXN1w6x1w6nhurrhu7PDqeG7k+G7pcO0dMOp4bq24bqk4bu1w7TDqXN1Z8OpIW7hur7DqcOVZ+G7rcOp4busdGfDqeG6p8O0dOG7r8OpR8OC4bur4buZw4J1w7Thu6/DqeG7sGfhu5HhurJ14buR4bqtw6nhurppw6lVw4Jn4bur4bq+w6nhuqfhu6pnenXhu6/hurXDqeG7sHXhu6tn4but4bq1w6lSdeG7r+G6suG7meG7rcOCdeG7rWfDosOiw6LDouG6rcOi4bqp4bqw4bqrMnXhu5nhurJ1w6nhu5NDw4PDtMOpw7Rvw4LDqeG7rXTEqcO0w6nhu610Q8Op4bux4bu5w4LDqeG6tEXDqcO14bqsw6nhu6tv4bqww6nDtHThu6/DqeG7qXThu6/DrOG7rXPDqcOC4bqy4bu14butc8Op4buxacOpLOG7r+G6tuG6pOG7mcOpLmfhu63DgmfDqcOU4bqy4bqkesOpw7V5w6nhu6vDrXXDqeG6p+G7k+G7o+G7rcOp4buwZ+G7rcOpw5R1w4Lhur7huq3DosOpIeG6skPhuqDDtMOp4buTduG6tcOp4buT4bu5dcOpw7R04bqqw6nhurRu4butw6nhu5jhurzhu6/hu6/hu5HDqTpn4bqy4bupw6nDtHbDqcOCw7rhu610w6nhu5Phu6Phu63DqeG6sHRDw4Dhu61zw6lo4butw6ks4bqk4bqk4buRw6nhurpn4butw6nhu6x14bq0w4Lhu5nhu6vhurLhu6/hu6/hur7hurXDqeG7rXRD4butc8Op4bq0Z+G6pMOp4buTdsOpw7V5w6nDtOG6pOG7ucO0w6LhuqnhurDhuqshdOG7meG7r8Op4bur4buAw6lzdcOsdcOpw7Thuqpnw6lH4bur4burZ+G6suG7keG6vsO04buZ4bq1w6nhu61z4bqk4bq+4bud4butw6nhu610buG7rcOp4buracOp4buxRMO0w6nhu6tDw4Dhu61zw6nDtOG6qmfDqcOCdeG7n+G7rcOp4buTw63hu6/DqeG7rXND4bqidcOpVGnDqeG7qmfhu63DqeG6tuG6pGjDqcO0Z+G7r8Op4bq6acOpw4J14buf4butw6nhurTDicOpw7R0b+G7rcOpw4J0Q8OA4butc8Op4bupdGjDqeG7kcOz4bq+w6LDqSF04buZ4buvw6nhurrhu63hu5nDiuG6sOG6suG7meG6tOG6tA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Độc đáo huy chương Olympic Paris 2024

Độc đáo huy chương Olympic Paris 2024
2024-07-19 10:06:00

Mỗi chiếc huy chương Olympic Paris 2024 sẽ chứa đựng một phần nguyên bản của Tháp Eiffel, biểu tượng có từ thế kỷ 19 danh tiếng của nước Pháp.

HLV Alfred Riedl chính thức dẫn dắt đội tuyển Lào

HLV Alfred Riedl chính thức dẫn dắt đội tuyển Lào
2009-07-15 08:40:00

8 giờ tối qua (14/7), tại thủ đô Viêng Chăn (Lào), lễ ký kết hợp đồng giữa HLV Alfred Riedl và ông Phuvan Vongsutthi – Chủ tịch LĐBĐ Lào đã được tổ chức long trọng dưới sự...

Beckham và Vieira có thể trở lại Ngoại hạng Anh

Beckham và Vieira có thể trở lại Ngoại hạng Anh
2009-07-15 07:16:00

au nhiều năm phiêu du, hai cố nhân nổi tiếng của Premier League có thể tái hồi trong thời gian tới để cứu vãn sự nghiệp. Beckham không muốn chống lại MU, nhưng anh cần được thi...

Zidane: “Ribery giỏi hơn Messi và Ronaldo”

Zidane: “Ribery giỏi hơn Messi và Ronaldo”
2009-07-14 16:09:00

rong khi cả Real và Barca đều lắc đầu trước mức giá mà Bayern Munich đòi hỏi (80 triệu euro), cựu cầu thủ hay nhất thế giới đã lên tiếng quảng cáo cho ngôi sao tiền vệ đồng...

Davis Cup: Croatia đánh văng tuyển Mỹ

Davis Cup: Croatia đánh văng tuyển Mỹ
2009-07-14 15:31:00

ù đã thắp lại tia hy vọng từ ngày thi đấu trước với chiến thắng của anh em nhà Bob và Mike Bryan song người Mỹ, với kỷ lục 32 lần vô địch, vẫn không thể thực hiện cuộc ngược...

HLV Ferguson tố ngược Tevez chơi xấu

HLV Ferguson tố ngược Tevez chơi xấu
2009-07-14 09:23:00

Chiến lược gia của MU nghi ngờ cậu học trò cũ "đi đêm" với Man City từ hồi đầu năm và nhiều lần từ chối trả lời điện thoại của ông. Carlos Tevez mới hoàn tất hợp đồng chuyển...

Giải bóng chuyền VĐQG 2009: Ai “khát” ngôi VĐ?

Giải bóng chuyền VĐQG 2009: Ai “khát” ngôi VĐ?
2009-07-14 07:06:00

Câu trả lời là không phải tất cả các đội đều nghĩ đến danh hiệu này, bởi thực lực và đẳng cấp của 24 đội bóng nam, nữ có sự phân hóa rất rõ ràng. Những diễn biến vòng một, cộng...

Ibrahimovic cân nhắc khả năng gia nhập Chelsea

Ibrahimovic cân nhắc khả năng gia nhập Chelsea
2009-07-13 13:44:00

iền đạo của Inter xác nhận lời mời gọi từ đại gia của giải Ngoại hạng Anh. Giá trị chuyển nhượng có thể lên đến 60 triệu bảng."Tôi nhận thức một cách đầy đủ rằng, Chelsea muốn...

Abramovich không cho phép Terry ra đi

Abramovich không cho phép Terry ra đi
2009-07-13 13:10:00

hủ quân Chelsea, John Terry vừa có buổi tiếp xúc với chủ tịch Roman Abramovich và nhận được lời khuyên hãy cứ ở lại với đội chủ sân Stamford Bridge thay vì gia nhập Manchester...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long