Cập nhật: 30/04/2022 10:00 GMT+7

Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo để phát triển bền vững

Kết cấu hạ tầng với hệ thống giao thông đồng bộ là nền tảng vững chắc để Thanh Thủy hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện trọng điểm về du lịch của tỉnh.

Ra đời trong thời điểm cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược bước vào giai đoạn cam go, ác liệt, Chi bộ Thanh Thủy (tiền thân của Đảng bộ Thanh Thủy ngày nay) chỉ với bốn đảng viên trung kiên đã nhanh chóng kiện toàn, phát triển tổ chức cơ sở Đảng, lãnh đạo phong trào kháng chiến- kiến quốc của nhân dân trên địa bàn lớn mạnh toàn diện, cùng với quân và dân cả nước làm nên những chiến thắng vang dội, tô thắm thêm trang sử vàng vẻ vang của dân tộc. Xuyên suốt chiều dài 3/4 thế kỷ, truyền thống đoàn kết, tư duy sáng tạo, đổi mới của tập thể Đảng bộ huyện Thanh Thủy luôn được gìn giữ, lan tòa mạnh mẽ và nhân lên tầm cao mới tạo thế và lực cho vùng đất địa linh nhân kiệt bên tả ngạn dòng Đà giang tiếp tục phát triển nhanh, bền vững…

Có bề dầy truyền thống lịch sử, văn hóa, trong suốt chiều dài của lịch sử, các thế hệ người dân Thanh Thủy luôn chung sức, đồng lòng, cần cù, sáng tạo trong lao động, kiên trung, bất khuất trước các thế lực ngoại xâm bạo ngược. Đảng Cộng sản ra đời, lãnh đạo tổ chức Việt Minh vận động, kêu gọi người dân đoàn kết đứng lên đập tan xích xiềng nô lệ, giành lại độc lập, tự do. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngày 22/8/1945 lực lượng cách mạng của huyện Thanh Thủy đã khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi và thành lập chính quyền cách mạng lâm thời của huyện. Làm chủ cuộc sống tự do sau bao năm trường tăm tối trong kiếp nô lệ, cùng với cả nước, nhân dân Thanh Thủy khắc ghi sâu đậm công ơn, sắt son tin tưởng vào sự lãnh đạo, soi đường chỉ lối của Đảng Cộng sản. Do đó, khi Thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta một lần nữa, đông đảo người dân trong huyện đã đồng cam cộng khổ, bền gan vững chí theo tổ chức Việt Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng kháng chiến bảo vệ quê hương.

Đáp ứng yêu cầu của cách mạng, ngày 1/5/1947, Chi bộ Thanh Thủy được thành lập, gồm bốn đảng viên. Đây là sự kiện lịch sử quan trọng, mốc son đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của phong trào cách mạng ở địa phương. Dưới sự lãnh đạo toàn diện, sâu sát của tổ chức Đảng, phong trào cách mạng của Thanh Thủy phát triển lớn mạnh cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Nhân dân trong huyện vừa tích cực xây dựng, củng cố chính quyền, lực lượng kháng chiến vừa tập trung bảo vệ thành quả cách mạng. Trong các cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp, Đế quốc Mỹ xâm lược và các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, phía Tây Nam của Tổ quốc, với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, nhân dân trong huyện đã tiễn đưa hàng vạn thanh niên ưu tú ra khắp các chiến trường, trong số đó có 984 người con anh dũng đã ngã xuống, 642 thương binh, bệnh binh; cung cấp khoảng 30.000 tấn lương thực, thực phẩm… thiết thực cùng dân tộc làm nên những chiến công vang dội, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, độc lập chủ quyền Tổ quốc. Ở hậu phương, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân Thanh Thủy thi đua lao động sản xuất giỏi, phát động Phong trào “Hậu phương thi đua với tiền phương” với nhiều điển hình tiên tiến như: Phong trào hợp tác xã nông nghiệp của xã Xuân Lộc với đồng chí Phạm Duy Chúc - Chủ nhiệm hợp tác xã La Thiện vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, xã được Thủ tướng Phạm Văn Đồng tặng máy cày; xã Đào Xá (Vinh Quang trước kia) với phong trào trồng cây giỏi nhất miền Bắc đã vinh dự được đón Bác Hồ về thăm… Với những cống hiến và thành tích to lớn đó, Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Thủy và bốn xã (Tu Vũ, Thạch Đồng, Xuân Lộc, Đào Xá) vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp; 40 bà mẹ được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng…

Dự án Wyndham Lynn Times Thanh Thủy đang được đầu tư xây dựng tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển

Non sông thống nhất, đất nước sạch bóng quân thù, Đảng bộ và nhân dân Thanh Thủy cùng cả nước bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trong 22 năm (1977-1999) theo Quyết định số 178/QĐ/HĐBT ngày 5/7/1977 của Hội đồng Chính phủ, huyện Tam Nông và Thanh Thủy hợp nhất thành huyện Tam Thanh. Ngay sau khi hợp nhất, Đảng bộ huyện đã đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chú trọng phát huy mọi tiềm năng đất đai, sức lao động, cơ sở vật chất hiện có để đẩy mạnh sản xuất. Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách để giành được những kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Từ một huyện nghèo, lương thực thiếu, Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã vận dụng sáng tạo các chủ trương chính sách của Đảng vào điều kiện thực tế của địa phương, vươn lên trở thành huyện khá của tỉnh.

Ngày 01/9/1999, thực hiện Nghị định số 59/1999/CP của Chính phủ, huyện Thanh Thủy được tái lập. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Đảng bộ huyện Thanh Thủy tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tư duy đổi mới, sáng tạo lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tập trung nguồn lực phát triển nhanh, bền vững kinh tế- xã hội trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Xác định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng là nhân tố quyết định đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, những năm qua, Đảng bộ huyện đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng Đảng trên cơ sở chú trọng thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, không ngừng đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng. Cấp ủy các cấp đã kịp thời xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, chương trình công tác hàng năm cũng như toàn khóa. Công tác phát triển đảng viên được tập trung chỉ đạo, từ bốn đảng viên ngày đầu thành lập, đến nay Đảng bộ huyện đã có gần 5.000 đảng viên tham gia sinh hoạt. Việc đánh giá chất lượng các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hàng năm đảm bảo chặt chẽ, khách quan. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân hàng năm đạt 90%...

Dưới sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, nỗ lực chung tay vượt khó của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và sự vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước vào tình hình thực tế của địa phương nên những năm vừa qua, kinh tế của huyện phát triển toàn diện và duy trì đà tăng trưởng cao, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên. Huyện Thanh Thủy đã được công nhận huyện nông thôn mới và đang tập trung nguồn lực phấn đấu đảm bảo đủ các điều kiện cơ bản của huyện du lịch vào năm 2025 và trở thành một trong các khu du lịch trọng điểm của tỉnh trong những năm tới.

Xưởng may quần áo xuất khẩu của Công ty TNHH MTV Sơn Hà Phú Thọ Cụm công nghiệp - Làng nghề Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy.

Cùng với kinh tế, các hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế… được chú trọng đã và đang đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao. Kết quả thi THPT quốc gia và trúng tuyển vào các trường Đại học luôn đứng ở tốp đầu khối các trường không chuyên của tỉnh. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được quan tâm đầu tư duy trì, bảo tồn, phát huy giá trị trong đời sống cộng đồng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ tại khắp các địa phương, thu hút đông đảo người dân hưởng ứng, tham gia. Công tác y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình được quan tâm. Công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm được đẩy mạnh. Công tác chăm sóc người có công được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong huyện chú trọng thực hiện thường xuyên…

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của Thanh Thủy đạt 46,6 triệu đồng/năm. Năm vừa qua, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn đạt 2.250 tỷ đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 220 tỉ đồng; giá trị sản phẩm bình quân trên một ha đất canh tác và nuôi trồng thủy sản (tính theo doanh thu giá hiện hành) đạt 128 triệu đồng. Toàn huyện chỉ còn 3,1% hộ nghèo đa chiều (theo chuẩn mới giai đoạn 2021-2026); 92,6% người dân tham gia bảo hiểm y tế... Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp - thủy sản giảm dần (27,4%), lĩnh vực du lịch, dịch vụ ngày càng tăng (47,4%) và giữ vai trò chủ đạo. Thu ngân sách của huyện bình quân tăng 11,1%/năm.

Phát huy những thành tích đã đạt được, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã xác định phương hướng, nhiệm vụ chung: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư để tạo ra tăng trưởng kinh tế cao và ổn định. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt khâu đột phá về phát triển du lịch, dịch vụ. Khai thác tốt tiềm năng, huy động mọi nguồn lực xây dựng huyện Thanh Thủy thành huyện trọng điểm về du lịch của tỉnh, phát triển nhanh và bền vững”.

Truyền thống đoàn kết cộng hưởng cùng tư duy đổi mới, sáng tạo xuyên suốt 75 năm qua sẽ là điểm tựa, tạo động lực, sức mạnh để toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chung tay góp sức xây dựng quê hương Thanh Thủy ngày càng giàu đẹp.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Thủy

Nguyễn Minh Tường


Nguyễn Minh Tường
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Thủy

Các tin đã đưa

“Gào làng vu vạ”

“Gào làng vu vạ”
2022-04-27 18:31:00

baophutho.vn Tiếp theo cái gọi là Báo cáo nhân quyền thế giới năm 2022 với đầy rẫy những lập luận phiến diện, áp đặt, xuyên tạc thể hiện bản chất cực đoan,...

“Ta đã thấy gì sau bao năm”?

“Ta đã thấy gì sau bao năm”?
2022-04-26 17:29:00

baophutho.vn Đây là tiêu đề bài viết đăng tải trên trang facebook của Đài Á Châu Tự do (RFA), Chân Trời Mới Media cùng các trang mạng phản động hải ngoại...

​Thủ đoạn “Gắp lửa bỏ tay người”

​Thủ đoạn “Gắp lửa bỏ tay người”
2022-04-21 15:55:00

baophutho.vn Mưu đồ chính trị đê hèn, thủ đoạn bỉ ổi bất chấp luân thường đạo lý của tổ chức khủng bố Việt Tân thì chẳng ai còn lạ. Nhưng vô liêm sỉ đến mức...

“Mập mờ đánh lận con đen…”!

“Mập mờ đánh lận con đen…”!
2022-03-25 16:24:00

baophutho.vn Để thực hiện mưu đồ chính trị đen tối, bè lũ phản động, chống phá cách mạng Việt Nam không từ thủ đoạn đê hèn, hạ đẳng nào. Bất cứ thông tin...

“Ngưu tầm ngưu…”!

“Ngưu tầm ngưu…”!
2022-03-23 13:48:00

baophutho.vn Cổ nhân dạy rằng “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, đại ý những người có cùng khí chất, ý chí giống nhau thì tìm đến kết hợp với nhau....

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long