Cập nhật: 02/06/2022 15:24 GMT+7
6a22xc577x9b0fx93c0xf483x943dx89e9xfe4fx115ebxX7xb648xaf99xf3b9x7187xff88x7720xX5x121d6xXaxba51x120d1xXdxfa3axa539xX3xX7xX15xXexX3xXexX1xfdf1xX4xX3xX1xXdxac4fx10e8bxX3xX4x7884xX24xefb6xX3xXexX15xX4xX3xX29xXdxX6xX3x11ee0x112d4xX24xX1xX3xXex10a07xXdxX3xX1x108d5x85efxX23xX24xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xXcxX1xX3dxf469xX0x1235axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8845xX10xX6x9657xXaxX12xaf98xX29x102b9xX3exX3xe166xX4dx8700x9c33xX3x9e33x75ddxX64xX24xX3xX29xXdxX15xX16xX3xX7xX15xXexX3xX4x10babxX6xX3xcdaexX6xX24xX3xcc72xe569xX24xX3xX1xX6dxX15xX3x8fb5xX3x7b3ax11f74xX3xX1x9f2exXdxX6axX3xX5cxX6cxX62x971bxX3xXex7b11xX24xX1xX3xX5fxX6dxX3xX33xd459xX24xX29xX3xX4xX1x1171exX3xX62xX29xX3dxX3exebc0xX24xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xXcx71baxX16xX3xX8axX3xXcx10ef8xX82xX6axX3xXcx8d67xf894x6e31xX24xX29xX3xX7exX6xX24xX3xX82xX83xX24xX3xX1xX6dxX15xX3xX8axX3xX8cxX8dxX3xX1xX90xXdxX6axX3xX5cxX6cxX62xX97xX3xXexX9axX24xX1xX3xX5xX64xX16xX3xXcxXc3xXc4xXc5xX24xX29xX3xX33xX6dxX64xX24xX3xX4xcfaexX3xfd55xX3dxa74fxXdxX3xX29xXdxX15xX16xX3xX7xX15xXexX3xXexX34xX24xX1xX3xX1xX34xX24xX1xX3xXexX1xX1exX4xX3xX1xXdxX23xX24xX3xX4xX27xX24xX29xX3xXexX15xX4xX3xX29xXdxX6xX3xX33xX34xX24xX1xX3xXexX39xXdxX3xX1xX3dxX3exX23xX24xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xXcxX1xX3dxX4bxX3xXexb7edxX3xX24xX83xX16xX3xX67x7909xX2x79cfxX3xX33xf500xX24xX3xX24xX6xX3ex837fxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx70cdxX6xXbxXexXdxX6dxX24xXaxX12xX0xXdxX16xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX168xX10xX24xXexX10xXc3xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxcc6exXdxX5fxXexX1xe049xX3xX2xX14dxX14dxX14dxXbxc03exd4b8xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX192xX3xdd40xX14fxX14fxXbxX199xX19axXaxX3xX7xXc3xX4xX9xXaxX4dxX4dxX4xX158xXfcxX6xX6dxXbxX1xX3dxXexX1xX6dxX158xec03xX24xX4dxX5fxX10xX7x6e84xXexX6dxXbxX4dxX24xX10xX18dxX7xX4dxX67xX67xX67xX67xX4dxX2xX2xX2xX5fxX1a4xX2x113c3xX67x8596xX1a4xX1a4xXexc3dfxX1e0xX2xX1dcxX5xX1daxee73xX29xXdxX6xX16xX1e6xX7xX6xXexX158x112abxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX7xX15xXexX3xXexX1xX1exX4xX3xX1xXdxX23xX24xX3xX4xX27xX24xX29xX3xXexX15xX4xX3xX29xXdxX6xX3xX33xX34xX24xX1xX3xXexX39xXdxX3xX1xX3dxX3exX23xX24xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xXcxX1xX3dxX4bxXaxX3xX18dxXdxX5fxXexX1xX9xXaxX2xX14dxX14dxX14dxXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX1a4xX14fxX14fxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX168xX6xXbxXexXdxX6dxX24xXaxX12xX6cxXa2xX24xX29xX3xX4xX1xXa8xX3xX62xX29xX3dxX3exXaexX24xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xXcxXb8xX16xX3xX8axX3xXcxXbexX82xX6axX3xXcxXc3xXc4xXc5xX24xX29xX3xX7exX6xX24xX3xX82xX83xX24xX3xX1xX6dxX15xX3xX8axX3xX8cxX8dxX3xX1xX90xXdxX6axX3xX5cxX6cxX62xX97xX3xXexX9axX24xX1xX3xXbxX1xX15xXexX3xXfcxXdx11c43xX3dxX3xX1c5xX152xXexX3xX5xX3dx11dfbxX24xX3xXexX39xXdxX3xXfcxX3dxXfexXdxX3xX29xXdxX15xX16xX3xX7xX15xXexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX6dxX5fxX3exXaxX12xX5cxX3dxX3exX23xX24xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xXcxX1xX3dxX4bxX3xX4xXfaxX3xX5fxXb8xX24xX3xX7xb532xX3xXexXc3xac8bxX24xX3x721fxX14dxX158xX14dxX14dxX14dxX3xX24xX29xXc4xead7xXdxX6axX3xXexXc3xX6dxX24xX29xX3xX33xXfaxX3xX4xXfaxX3xX1xX6xXdxX3xX5fxXb8xX24xX3xXexX90xX4xX3xX4xX1xXa8xX24xX1xX3xX5xX64xX3xffeexXdxX24xX1xX3xX1bfxX64xX3x9e8axXc4xX314xX24xX29xX158xX3xX6cxX152xX24xX3xX24xX6xX3exX6axX3xXexX6dxX64xX24xX3xX1xX3dxX3exX23xX24xX3xX4xXfaxX3xX30axX67x9889xX3xX7xX303xX3xX1xX90xX3xX33xX83xX24xX29xX3xX1c5xb8e9xX3xX199xXb8xX3exX3xX5fxX1exX24xX29xX3xX29xXdxX6xX3xX33xX34xX24xX1xX3xX1bfxX83xX24xX3xX1xX6dxX15xX19axX3xX29x11c09xX24xX3xX67xX2xX158xX14dxX14dxX14dxX3xX1xX90xX3xX33xX39xXexX3xXexXdxX307xX3dxX3xX4xX1xXa8xX3xd0dbxX1daxX3xX1c5xX1xX27xX24xX29xX6axX3xX1dcxX3xX7xX39xX4xX1x8a1fxX19axX3xX30axX3xX16xX27xX3xX1xX34xX24xX1xX3xX3a7x89c6xX3dx8d4dxX24xX3xX5xX36fxX6axX3xX29xXdxX15xX6dxX3xX5fxb637xX4xX3xX4xX6dxX24xX3xX10xX16xX3xX1c5xX1xX27xX24xX29xX3xXbxX1xX39xX16xX3xXexX90xXdxX3xX1bfxX64xX3xX16xe24bxX4xX3xXexX23xX3xX24xX39xX24xX3xX199xX8dxX3xX1xX90xXdxX3b7xX3xX1bfxfc5exXdxX3xX2xX1daxX30axX3xXexX1xX64xX24xX1xX3xX1bfxXdxX307xX24xX19axX3xX16xX90xXexX3xX16xX27xX3xX1xX34xX24xX1xX3xX3a7xX3c5xX3dxX3c7xX24xX3xX5xX36fxX3xX24xX3dxX27xXdxX3xX5fxX39xX3exX3xX4xX6dxX24xX3xXexX303xXexX3b7xX3xX1bfxX404xXdxX3xX67xX14dxX3xXexX1xX64xX24xX1xX3xX1bfxXdxX307xX24xX19axX3xX30axX3xX16xX27xX3xX1xX34xX24xX1xX3xX3a7xX1dcxX3xX1c5xX1xX27xX24xX29xX3xX2xX3xX4xXfaxX3b7xX3xX1bfxX404xXdxX3xX67xX1e0xX1dcxX3xXexX1xX64xX24xX1xX3xX1bfxXdxX307xX24x11c9exX3xX5cxX3dxX3exX23xX24xX3xX4xf405xX24xX29xX3xX5fxX3dxX3exX3xXexXc3xX34xX3xX2xX2xX4dxX2xX2xX3xX16xX27xX3xX1xX34xX24xX1xX3xXbxX1xf0c2xX24xX29xX6axX3xX4xX1xX303xX24xX29xX3xXfcxX39xX6dxX3xX5xX1exX4xX3xX29xXdxX6xX3xX33xX34xX24xX1xX3xXexX39xXdxX3xX4xX15xX4xX3xX199xX8dxX6axX3xXexX1xe04exX3xXexXc3xf3cfxX24xX158xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX6dxX5fxX3exXaxX12x8e34xX64xX16xX3xX1bfxXdxX23xX4xX3xXexX39xXdxX3xX33xX4cbxX6xX3xXbxX1xXc4x120b9xX24xX29xX6axX3xX6cxX6dxX64xX24xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX7xX15xXexX3xX33xX8dxX3xXexX1xX3c7xX6dxX3xX5xX3dxX2c1xX24xX6axX3xXbxX1xXb8xX24xX3xXexXa8xX4xX1xX6axX3xX5xX64xX16xX3xXc3x9d34xX3xX16xX90xXexX3xX7xX303xX3xX24xX90xXdxX3xX5fxX3dxX24xX29xX6axX3xX24xX1x101e6xX24xX29xX3xX16xe614xXexX3xXexXa2xX24xX3xXexX39xXdxX6axX3xX1xX39xX24xX3xX4xX1xX152xX3xX33xXa2xX24xX29xX3xXexX1xX314xXdxX3xX33xXc4xX6xX3xXc3xX6xX3xX1c5xX1xX3dxX3exX152xX24xX3xX24xX29xX1xX4cbxX6axX3xX29xXdxX3c7xXdxX3xXbxX1xX15xXbxX3xXexX1xX15xX6dxX3xX29xb4aaxX3xX33xX2b8xX3xX4xX27xX24xX29xX3xXexX15xX4xX3xX29xXdxX6xX3xX33xX34xX24xX1xX3xXexXc3xX307xX24xX3xX33xX4cbxX6xX3xXfcxX64xX24xX3xX33xX39xXexX3xX16xX3d4xX4xX3xXexXdxX307xX3dxX3xX33xc676xX3xXc3xX6xX158xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX6dxX5fxX3exXaxX12x10ddexX1xX15xXexX3xXfcxXdxX2b8xX3dxX3xX1c5xX152xXexX3xX5xX3dxX2c1xX24xX3xXfcxX3dxXfexXdxX3xX29xXdxX15xX16xX3xX7xX15xXexX6axX3xX33xXa2xX24xX29xX3xX4xX1xXa8xX3xX62xX29xX3dxX3exXaexX24xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xXcxXb8xX16xX3xX8axX3xXcxXbexX82xX6axX3xXcxXc3xXc4xXc5xX24xX29xX3xX7exX6xX24xX3xX82xX83xX24xX3xX1xX6dxX15xX3xX8axX3xX8cxX8dxX3xX1xX90xXdxX6axX3xX5cxX6cxX62xX97xX3xXexX9axX24xX1xX3xX33xX5baxX3xX24xX29xX1xX4cbxX192xX3xX5cxX3dxX3exX23xX24xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xXcxX1xX3dxX4bxX3xX4xX38dxX24xX3xXexXdxX152xXbxX3xXexX3d4xX4xX3xX199xXb8xX3exX3xX5fxX1exX24xX29xX6axX3xXexXfexX3xX4xX1xd8cexX4xX3xX1c5xX152xX3xX1xX6dxX39xX4xX1xX3xXexX1xX1exX4xX3xX1xXdxX23xX24xX3xXbxX1x121bdxX3xX1xc39fxXbxX3xX1bfxX404xXdxX3xXexX34xX24xX1xX3xX1xX34xX24xX1xX3xX33xX4cbxX6xX3xXbxX1xXc4xX4fbxX24xX29xX19axX3xX24xXb8xX24xX29xX3xX4xX6xX6dxX3xX1bfxX6xXdxX3xXexXc3xX4a1xX6axX3xXexXc3xX15xX4xX1xX3xX24xX1xXdxX23xX16xX3xX24xX29xXc4xX314xXdxX3xX33xX674xX24xX29xX3xX33xX38dxX3dxX3xXexXc3xX6dxX24xX29xX3xXexX1xX1exX4xX3xX1xXdxX23xX24xX3xX4xX1xXa8xX24xX1xX3xX7xX15xX4xX1xX3xXbxX1xX15xXbxX3xX5xX3dxX2c1xXexX3xX1bfxX5baxX3xX4xX27xX24xX29xX3xXexX15xX4xX3xX29xXdxX6xX3xX33xX34xX24xX1xX19axX3xX33x9486xX3exX3xX16xX39xX24xX1xX6axX3xX33xXfexXdxX3xX16xX404xXdxX6axX3xX33xX6xX3xX5fxX39xX24xX29xX3xX1xX6dxX15xX3xX4xX27xX24xX29xX3xXexX15xX4xX3xXexX3dxX3exX307xX24xX3xXexXc3xX3dxX3exX5baxX24xX3xX1bfxX64xX3xXexX83xX24xX29xX3xX4xXc4xX314xX24xX29xX3xX29xXdxX15xX6dxX3xX5fxX3d4xX4xX3xX33xX152xX24xX3xXexX146xX24xX29xX3xX1xX90xX3xX29xXdxX6xX3xX33xX34xX24xX1xX19axX3xX33xXc4xX6xX3xX4xX1xX7bxX3xX33xX5baxX3xX29xXdxX6xX3xX33xX34xX24xX1xX3xX1bfxX64xX6dxX3xX4xX15xX4xX3xX4xX1xXc4xX4fbxX24xX29xX3xXexXc3xX34xX24xX1xX3xXexX3dxX3exX307xX24xX3xXexXc3xX3dxX3exX5baxX24xX6axX3xX24xX307xX3dxX3xX29xXc4xX4fbxX24xX29xX3xX3a7xX24xX29xXc4xX314xXdxX3xXexX303xXexX3xX1bfxXdxX23xX4xX3xXexX303xXexX3b7xX47cxX3xXexX83xX24xX29xX3xX4xXc4xX314xX24xX29xX3xX29xXdxX15xX6dxX3xX5fxX3d4xX4xX3xX33xX39xX6dxX3xX33xX674xX4xX3xX5xX303xXdxX3xX7xX303xX24xX29xX3xXexXc3xX6dxX24xX29xX3xX29xXdxX6xX3xX33xX34xX24xX1xX6axX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xX3dxX3exX3xX1bfxX6xXdxX3xXexXc3xX4a1xX3xX4xX7bxX6xX3xX29xXdxX6xX3xX33xX34xX24xX1xX3xX1bfxX64xX3xX4xX90xX24xX29xX3xX33xXa2xX24xX29xX3xX199xX8dxX3xX1xX90xXdxX3xXexXc3xX6dxX24xX29xX3xX199xXb8xX3exX3xX5fxX1exX24xX29xX3xX16xX27xXdxX3xXexXc3xXc4xX314xX24xX29xX3xX1bfxX83xX24xX3xX1xX6dxX15xX6axX3xX24xXb8xX24xX29xX3xX4xX6xX6dxX3xX1bfxX6xXdxX3xXexXc3xX4a1xX6axX3xX1xXdxX23xX3dxX3xcaa0xX3dxX3c7xX6axX3xXexXa8xX24xX1xX3xXexX1xXdxX152xXexX3xXexX1xX1exX4xX3xX4xX7bxX6xX3xXbxX1xX6dxX24xX29xX3xXexXc3xX64xX6dxX3xX199xXb8xX3exX3xX5fxX1exX24xX29xX3xX3a7xX29xXdxX6xX3xX33xX34xX24xX1xX3xX1bfxX83xX24xX3xX1xX6dxX15xX3b7xX3xX29xX3f1xX24xX3xX1bfxX404xXdxX3xX1bfxXdxX23xX4xX3xX199xXb8xX3exX3xX5fxX1exX24xX29xX3xX24xX27xX24xX29xX3xX16xX404xXdxX6axX3xX33xX27xX3xXexX1xX4cbxX3xX1bfxX83xX24xX3xX16xXdxX24xX1xX19axX3xX86exX3dxX6xX24xX3xXexXb8xX16xX6axX3xX1c5xXdxX2b8xX16xX3xX7xX6dxX15xXexX3xX4xX1xX546xXexX3xX4xX1x7a46xX6axX3xX199xdb7cxX3xX5xX36fxX3xX24xX29xX1xXdxX307xX16xX3xX4xX15xX4xX3xX1xX64xX24xX1xX3xX1bfxXdxX3xXfcxX39xX6dxX3xX5xX1exX4xX3xX29xXdxX6xX3xX33xX34xX24xX1xX6axX3xX5xX1exX6xX3xX4xX1x7c3cxX24xX3xX29xXdxX404xXdxX3xXexXa8xX24xX1xX3xXexX1xX6xXdxX3xX24xX1xXdxX47cxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx102afxX3dxXexX1xX6dxXc3xXaxX12xX4e7xX307xX3xX5cxX6dxX64xX24xX29xX0xX4dxXbxX12

Lê Hoàng

Các tin đã đưa

Chữa “bệnh tự kiêu”

Chữa “bệnh tự kiêu”
2022-06-02 07:35:00

baophutho.vn Trong nhiều tác phẩm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhắc cán bộ, đảng viên phải khiêm tốn, tuyệt đối tránh kiêu ngạo, tự mãn. Viết trong tác...

Quốc hội thảo luận về công tác quy hoạch

Quốc hội thảo luận về công tác quy hoạch
2022-05-30 18:22:00

baophutho.vn Ngày 30/5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội thảo luận việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác...

Giám sát những vấn đề từ cuộc sống

Giám sát những vấn đề từ cuộc sống
2022-05-30 08:38:00

Ngay trong ngày họp đầu tiên của kỳ họp thứ ba, các đại biểu Quốc hội đã dành thời gian nghe đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2021 và bước đầu triển khai...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long